Топ-100

otomoto samochody osobowe używane:

Mini (marka samochodów)

Marka o nazwie Mini, obejmująca małe samochody osobowe, początkowo należała do koncernu British Motor Corporation. Jej auta sprzedawano pod nazwą Austin 7 lu...

Braterstwo (więź osobowa)

Braterstwo – idea więzi osobowej nawiązująca do uczucia, jakie naturalnie występują między braćmi: przyjaźń, bliskość, jedność, solidarność, koleżeństwo. Bra...

Indeks osobowy

Indeks osobowy – alfabetyczny spis pomocniczy nazwisk, dołączony do bibliografii lub książek, opatrzony numerem strony, ułatwiającym odnalezienie w publikacj...

Wzór osobowy

Wzór osobowy – zespół norm, cech, postaw w tym postaw politycznych, autorytetów i wyobrażeń obiegowych w danej zbiorowości społecznej, grupie zawodowej lub r...

Spółka osobowa

Spółka osobowa – spółka prawa handlowego, której działalność opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną fir...

Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych

Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych – organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie i promowanie językowej różnorodności w Europie....

Samochodzik

Samochodzik – bardzo mały samochód, który z racji swoich niewielkich rozmiarów znajduje zastosowanie jedynie jako zabawka lub ozdobny model. Samochodziki maj...

Tryńcza (przystanek osobowy)

Tryńcza – przystanek osobowy we wsi Wólka Małkowa, w gminie Tryńcza, w województwie podkarpackim, w Polsce. W roku 2017 przystanek obsługiwał 20–49 pasażerów...