Топ-100

bmw x3 opinie:

BMW

BMW to także jeden z największych europejskich producentów motocykli, których roczna produkcja przekracza 100 tys. egzemplarzy. Od 1967 roku wszystkie motocy...

Lider opinii

Lider opinii – konsument cieszący się szacunkiem lub specjalista w jakiejś dziedzinie, mający wpływ na opinie i preferencje swojego otoczenia. Pojęcie to wyw...

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie

Czasopismo publikuje analizy makroekonomicznej sytuacji gospodarki Polski, krótkookresowe prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych oraz analizy pos...

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii – założona w 1994 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca badaczy opinii jako osoby indywidualne. PTBRiO repr...

Opinga

Opinga – tradycyjne buty, noszone przez Albańczyków w Albanii, Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, a także w Grecji i w arbaryjskich wsiach we Włoszec...

Prasa opinii

Prasa opinii ; prasa opiniotwórcza – termin oznaczający publikacje prasowe, których treści mają za zadanie wywarcie na opinii publicznej odpowiednich reakcji...

Muzeum BMW

Muzeum BMW – muzeum zlokalizowane w pobliżu parku olimpijskiego w Monachium, w kraju związkowym Bawaria w Niemczech. W pobliżu muzeum znajduje się wieżowiec ...