Топ-100

apostazja a pochówek:

Gra mieszana w tenisie ziemnym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012

Gra mieszana w tenisie ziemnym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – tenisowe zawody miksta, rozgrywane w ramach XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich, pomięd...

Pochówek

Pochówek – pochowanie zmarłego w różnych kulturach i okresach historycznych przybierało rozmaite formy. Nazwa pochówek związana jest z miejscem w odróżnieniu...

Apostazja

Apostazja – od, στάσις – postawa, pozycja, gdy połączenie tych słów oznacza οdległość, oddalenie, zdystansowanie się od) – porzucenie wiary religijnej. W pie...

Pochówek antywampiryczny

Pochówek antywampiryczny – zabiegi, których celem, zgodnie z dawnymi wierzeniami, rozpowszechnionymi zwłaszcza na obszarach słowiańskich, miało być zapobieże...

Pochówek ciałopalny

Pochówek ciałopalny – obrządek pogrzebowy po spaleniu ciała zmarłego, pochówki ciałopalne podzielić można na dwie grupy, groby popielnicowe oraz groby bez po...

Pochówek szkieletowy

Pochówek szkieletowy, grób szkieletowy, inhumacja – obrzęd pogrzebania zwłok w formie złożenia niespalonego ciała do grobu. Ciała mogą zostać pochowane w tru...

Pochówek łodziowy w Salme

Pochówek łodziowy w Salme – stanowisko archeologiczne z pochówkiem 41 wojowników w dwóch łodziach, we wsi Salme na wyspie Sarema w Estonii. Młodzi, rośli męż...