Топ-100

animator kultury w bibliotece:

Flex (magazyn kulturystyczny)

Flex – amerykański miesięcznik kulturystyczny założony przez twórcę i prezesa Międzynarodowej Federacji Kulturystyki Joe Weidera. Pierwszy jego numer ukazał ...

Order Kultury

Order Kultury – wysokie odznaczenie cywilne Japonii. W precedencji japońskich orderów zajmuje piąte miejsce. Order Kultury został ustanowiony 11 lutego 1937 ...

Kulturem

Kulturem – jednostka etnolingwistyczna, która w planie wyrażania jest reprezentowana przez pojedyncze leksemy, zaś w planie treści ma tak bogate znaczenia, ż...

Animatsuri

Warszawski Festiwal Kultury Japońskiej Animatsuri – ogólnopolski konwent fanów mangi i anime. Flagowa impreza Stowarzyszenia Animatsuri, która organizowana j...

Karol Brzostowski

Hrabia Karol Brzostowski – reformator społeczny, właściciel ziemski, twórca Rzeczypospolitej Sztabińskiej.

Materiały biblioteczne

Materiały biblioteczne – dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu...

O obowiązkach Bibliotekarza

Rozprawa O obowiązkach Bibliotekarza to druga, po opracowaniu Joachima Lelewela Bibliograficznych ksiąg dwoje, praca poświęcona kwestiom techniki biblioteczn...

Argument kulturotwórczy

Argument kulturotwórczy – stosowany w teologii argument na wiarygodność chrześcijaństwa uznający, iż religia chrześcijańska miała i ma znaczny wkład w kultur...

Samuel Twardowski

Samuel Ludwik Twardowski herbu Ogończyk, Samuel ze Skrzypny, pseudonim S.T. ze Skrzypny, krypt.: S. T. Z. S. = Samuel Twardowski ze Skrzypny, – jeden z najwy...

Ryszard Jasiński (animator)

Ryszard Jasiński – wokalista, animator życia muzycznego w Bydgoszczy, współzałożyciel i wieloletni prezes Oddziału Północnego Polskiego Stowarzyszenia Jazzow...

Joanna Ostrowska (kulturoznawca)

Joanna Ostrowska – polska kulturoznawca, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickie...