Топ-100

Norma prawna

Norma prawna to wynikająca z przepisów prawnych reguła postępowania, która wskazuje, jakiemu podmiotowi i w jakich okolicznościach jest nakazane, zakazane lub dozwolone konkretne zachowanie oraz jaką odpowiedzialność poniesie adresat, który nie zachowa się w sposób określony przez normę. Norma prawna jest treścią prawa, podczas gdy przepis prawny to forma, w której została zawarta treść normatywna.