Топ-100
 • Złote szkła Złote szkła

  Złote szkła – rzymskie naczynia szklane z czasów antycznych, ozdobione miniaturowymi obrazami malowanymi na złotej folii lub tylko w niej grawerowanymi i zat...

 • Wapień dębnicki Wapień dębnicki

  Wapień dębnicki – dewoński krystaliczny wapień wydobywany w kamieniołomie w Dębniku, w kolorze od szarego do czarnego, wykorzystywany w kamieniarstwie, jako ...

 • Toreutyka Toreutyka

  Toreutyka, metaloplastyka – sztuka artystycznej obróbki metalu, głównie na zimno, przy użyciu techniki repusowania, puncowania, cyzelowania, grawerowania itp...

 • Sztuka indyjska Sztuka indyjska

  Sztuka indyjska od zarania dziejów była przepojona wartościami religijnymi, stanowiącymi odzwierciedlenie idei i pojęć, których oddziaływanie przyczyniło się...

 • Szkło hialitowe Szkło hialitowe

  Szkło hialitowe – rodzaj szkła. Cechą charakterystyczną szkła hialitowego jest jego czarna lub czerwona barwa i brak przezroczystości. Jego wynalazcą był Geo...

 • Salon (wystawa) Salon (wystawa)

  Salon – czasowa wystawa, prezentowana publicznie, przedstawiająca dorobek współczesnych artystów. Salony organizowane są cyklicznie, przeważnie przez instytu...

 • Restauracja fresków w Kaplicy Sykstyńskiej Restauracja fresków w Kaplicy Sykstyńskiej

  Restauracja fresków w Kaplicy Sykstyńskiej była jednym z najważniejszych tego typu działań w XX wieku. Kaplica Sykstyńska została wzniesiona za pontyfikatu S...

 • Rembrandt Research Project Rembrandt Research Project

  Rembrandt Research Project – projekt naukowy o charakterze interdyscyplinarnym założony w 1968 w Amsterdamie którego celem jest analiza dzieł sztuki związany...

 • Parsuna Parsuna

  Parsuna – nazwa portretów świeckich malowanych w Rosji od końca XVI do I poł. XIX w. Parsuny wywodzą się z malarstwa ikonowego, korzystając z jego schematów ...

 • Nierządnica z Babilonu Nierządnica z Babilonu

  Na podstawie opisu z Biblii w Średniowieczu przedstawiano tę postać jako kobietę, odzianą w czerwoną suknię, siedzącą na Bestii o siedmiu rogatych głowach.

 • Mozaika sztyftowa Mozaika sztyftowa

  Mozaika sztyftowa – mozaika, jaką pokrywano ściany świątyń w IV tys. p.n.e. w południowej Mezopotamii. Mozaiki te wykonywane były za pomocą małych stożków z ...

 • Marmur z Purbeck Marmur z Purbeck

  MarmurA z Purbeck – krystaliczny wapień pochodzący z okresu kredy, wydobywany na półwyspie Purbeck w Anglii, wykorzystywany w kamieniarstwie i budownictwie n...

 • Malarz szkła Malarz szkła

  Malarz szkła, szklarz, szklarczyk, błoniarz – rzemieślnik, artysta malujący na szkle, witrażysta, komponujący barwne przeszklenia, malarz–specjalista. Malarz...

 • Malarz od chińszczyzny Malarz od chińszczyzny

  Malarz od chińszczyzny, magister od chińszczyzny, chińczyk – zawód, specjalizacja malarska w Polsce w XVIII w. Malarz ten specjalizował się w zdobnictwie, te...

 • Malarz Malarz

  Malarz – rzemieślnik, artysta zajmujący się malarstwem. Jest to zawód polegający na pokrywaniu, malowaniu płaszczyzn, przedmiotów powłokami, liniami, punktam...

 • Malarstwo wazowe Malarstwo wazowe

  Malarstwo wazowe – wykonywane na naczyniach ceramicznych malunki, mające szczególne znaczenie w kulturze helleńskiej. Stanowią źródło wiedzy o rozwoju cywili...

 • Lista Grundmanna Lista Grundmanna

  Lista Grundmanna - zaszyfrowany spis składnic dóbr kultury, które władze hitlerowskie urządzały od 1942 na terenie Dolnego Śląska, celem zabezpieczenia skarb...

 • Kunstkamera Kunstkamera

  Kunstkamera, gabinet osobliwości – kolekcja dzieł sztuki, numizmatów, zabytków starożytnych, egzotycznych przedmiotów i innych osobliwości, charakterystyczna...

 • Królewska Manufaktura Tapiserii Santa Bárbara Królewska Manufaktura Tapiserii Santa Bárbara

  Królewska Manufaktura Tapiserii Santa Bárbara – jedna z manufaktur produktów luksusowych, utworzona w Madrycie w myśl polityki merkantylizmu hiszpańskiego Oś...

 • Kostumbryzm Kostumbryzm

  Kostumbryzm – kierunek w literaturze i sztuce hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej. Zapoczątkowany w Hiszpanii w XVII w., rozwinął się w okresie romantyzmu. K...

 • Kołtryniarz Kołtryniarz

  Kołtryniarz, szpalernik – dawniej rzemieslnik, artysta zajmujący się wytwarzaniem drukowanych i malowanych obić, tapet. Kołtryniarze, szpalernicy byli pod ko...

 • Kartownik Kartownik

  Kartownik – dawniej rzemieślnik, artysta zajmujący się wytwarzaniem drukowanych i malowanych kart do gry i zabawy. Kartownicy, malarze kart, w Polsce od końc...

 • IRSA IRSA

  IRSA – międzynarodowy instytut do badań nad sztuką. Dom wydawniczy założony w 1979 roku w Wenecji przez polskiego historyka sztuki Józefa Grabskiego. Instytu...

 • Instytut Warburga Instytut Warburga

  Instytut Warburga – instytucja badawcza stowarzyszona z University of London. Zajmuje się studiami nad wpływem antyku na wszystkie aspekty europejskiej cywil...

 • Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Dyrektorami Instytutu: Tomasz Gryglewicz 1996–1999, wicedyrektor: Marcin Fabiański, Adam Bochnak 1960–1970, Teresa Rodzińska-Chorąży styczeń–wrzesień 2016, w...

 • Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 2 ins...

 • Historia teatru Historia teatru

  Początków historii teatru należy szukać w starożytnej Grecji, gdzie w 543 roku p.n.e. odbyły się pierwsze Wielkie Dionizje. Teatr rozwijał się również w star...

 • Historia malarstwa Historia malarstwa

  Historia malarstwa europejskiego daje się dość jednoznacznie podzielić na poszczególne epoki od czasów prehistorycznych po koniec XIX wieku, który przyniósł ...

 • Geoglif Geoglif

  Geoglif – rysunek, figura lub wzór na ziemi sporych rozmiarów. Najczęściej tworzony poprzez wykopanie niewielkich rowków, ułożenie kamieni, lub w inny sposób...

 • Episcopa Theodora Episcopa Theodora

  Episcopa Theodora − inskrypcja znajdująca się na mozaice z IX w. w kaplicy św. Zenona w bazylice św. Praksedy w Rzymie. Przedstawiona przez artystę kobieta o...

 • Dhjanamudra Dhjanamudra

  Dhjanamudra – w ikonografii hinduskiej, dźinijskiej i buddyjskiej tzw. mudra medytacji, symbolizująca stan głębokiego skupienia samadhi. Siedząca postać ukaz...

 • Biedermeier Biedermeier

  Biedermeier – styl w sztuce, literaturze, muzyce, a przede wszystkim w architekturze wnętrz rozwinięty w latach 1815–1848 w Europie Środkowej – głównie w Nie...

 • Bhumisparśamudra Bhumisparśamudra

  Bhumisparśa, bhumisparśa-mudra – w ikonografii buddyjskiej tzw. mudra "wezwania ziemi na świadka" symbolizująca determinację w dążeniu do oświecenia. Budda p...

 • Atrybuty świętych Atrybuty świętych

  Atrybuty świętych – w sztuce chrześcijańskiej przedmioty lub symbole, które czynią określonego świętego łatwiej rozpoznawalnym. Często atrybut świętego nawią...

 • Assumpta Assumpta

  Assumpta – od wł. wniebowzięta. Wizerunek wniebowziętej Matki Bożej w sztuce gotyckiej przedstawiający postać Matki Boskiej wśród gwiazd z wyobrażeniem słońc...

 • Alfa i Omega Alfa i Omega

  Α i Ω – pierwsza i ostatnia litera klasycznego alfabetu greckiego; symbol wszechmogącego Boga jako Stwórcy i Tego, który wszystko dopełnia. W starożytności b...

 • Akademizm Akademizm

  Akademizm – kierunek w sztuce europejskiej rozwijający się od XVII do XIX wieku, przede wszystkim w malarstwie i rzeźbie. Polegał na odwoływaniu się do zasad...

 • Abhajamudra Abhajamudra

  Abhaja-mudra – w ikonografii hinduskiej i buddyjskiej tzw. mudra "braku strachu" symbolizująca gest opieki. Stojąca lub siedząca postać ukazywana jest z podn...

 • Historia sztuki Historia sztuki

  Historia sztuki – dyscyplina nauk humanistycznych, której przedmiotem poznania są sztuki wizualne w ujęciu historycznym; działami historii sztuki są historia...

Historia sztuki

Historia sztuki – dyscyplina nauk humanistycznych, której przedmiotem poznania są sztuki wizualne w ujęciu historycznym; działami historii sztuki są historia...

Periodyzacja sztuki

V/III tys. p.n.e. – ok. 300 r. n.e. W starożytnym okresie dziejów stosuje się podziały geograficzne w ramach krajów Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziem...

Abhajamudra

Abhaja-mudra – w ikonografii hinduskiej i buddyjskiej tzw. mudra "braku strachu" symbolizująca gest opieki. Stojąca lub siedząca postać ukazywana jest z podn...

Akademizm

Akademizm – kierunek w sztuce europejskiej rozwijający się od XVII do XIX wieku, przede wszystkim w malarstwie i rzeźbie. Polegał na odwoływaniu się do zasad...

Alfa i Omega

Α i Ω – pierwsza i ostatnia litera klasycznego alfabetu greckiego; symbol wszechmogącego Boga jako Stwórcy i Tego, który wszystko dopełnia. W starożytności b...

Assumpta

Assumpta – od wł. wniebowzięta. Wizerunek wniebowziętej Matki Bożej w sztuce gotyckiej przedstawiający postać Matki Boskiej wśród gwiazd z wyobrażeniem słońc...

Atrybuty świętych

Atrybuty świętych – w sztuce chrześcijańskiej przedmioty lub symbole, które czynią określonego świętego łatwiej rozpoznawalnym. Często atrybut świętego nawią...

Bhumisparśamudra

Bhumisparśa, bhumisparśa-mudra – w ikonografii buddyjskiej tzw. mudra "wezwania ziemi na świadka" symbolizująca determinację w dążeniu do oświecenia. Budda p...

Biedermeier

Biedermeier – styl w sztuce, literaturze, muzyce, a przede wszystkim w architekturze wnętrz rozwinięty w latach 1815–1848 w Europie Środkowej – głównie w Nie...

Biuro Rewindykacji Strat Kulturalnych przy Ministerstwie Prac Kongresowych w Londynie

Biuro Rewindykacji Strat Kulturalnych przy Ministerstwie Prac Kongresowych w Londynie Biurem kierował w latach 1940–1945 mjr dr Karol Estreicher. W Biurze pr...

Dhjanamudra

Dhjanamudra – w ikonografii hinduskiej, dźinijskiej i buddyjskiej tzw. mudra medytacji, symbolizująca stan głębokiego skupienia samadhi. Siedząca postać ukaz...

Encyclopedia of Aesthetics

Encyclopedia of Aesthetics – czterotomowa anglojęzyczna encyklopedia estetyki wydana przez Oxford University Press w 1998, pod redakcją Michaela Kelly. Temat...

Episcopa Theodora

Episcopa Theodora − inskrypcja znajdująca się na mozaice z IX w. w kaplicy św. Zenona w bazylice św. Praksedy w Rzymie. Przedstawiona przez artystę kobieta o...

Geoglif

Geoglif – rysunek, figura lub wzór na ziemi sporych rozmiarów. Najczęściej tworzony poprzez wykopanie niewielkich rowków, ułożenie kamieni, lub w inny sposób...

Historia malarstwa

Historia malarstwa europejskiego daje się dość jednoznacznie podzielić na poszczególne epoki od czasów prehistorycznych po koniec XIX wieku, który przyniósł ...

Historia teatru

Początków historii teatru należy szukać w starożytnej Grecji, gdzie w 543 roku p.n.e. odbyły się pierwsze Wielkie Dionizje. Teatr rozwijał się również w star...

Ikonika

Ikonika – koncepcja sformułowana przez Maxa Imdahla, wpisująca się w nurt hermeneutyczny. Ikonika zakłada, że dzieło sztuki jest autonomiczne i nieprzetłumac...

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 2 ins...

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyrektorami Instytutu: Tomasz Gryglewicz 1996–1999, wicedyrektor: Marcin Fabiański, Adam Bochnak 1960–1970, Teresa Rodzińska-Chorąży styczeń–wrzesień 2016, w...

Instytut Warburga

Instytut Warburga – instytucja badawcza stowarzyszona z University of London. Zajmuje się studiami nad wpływem antyku na wszystkie aspekty europejskiej cywil...

IRSA

IRSA – międzynarodowy instytut do badań nad sztuką. Dom wydawniczy założony w 1979 roku w Wenecji przez polskiego historyka sztuki Józefa Grabskiego. Instytu...

Kartownik

Kartownik – dawniej rzemieślnik, artysta zajmujący się wytwarzaniem drukowanych i malowanych kart do gry i zabawy. Kartownicy, malarze kart, w Polsce od końc...

Kołtryniarz

Kołtryniarz, szpalernik – dawniej rzemieslnik, artysta zajmujący się wytwarzaniem drukowanych i malowanych obić, tapet. Kołtryniarze, szpalernicy byli pod ko...

Kostumbryzm

Kostumbryzm – kierunek w literaturze i sztuce hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej. Zapoczątkowany w Hiszpanii w XVII w., rozwinął się w okresie romantyzmu. K...

Królewska Manufaktura Tapiserii Santa Bárbara

Królewska Manufaktura Tapiserii Santa Bárbara – jedna z manufaktur produktów luksusowych, utworzona w Madrycie w myśl polityki merkantylizmu hiszpańskiego Oś...

Kunstkamera

Kunstkamera, gabinet osobliwości – kolekcja dzieł sztuki, numizmatów, zabytków starożytnych, egzotycznych przedmiotów i innych osobliwości, charakterystyczna...

Lista Grundmanna

Lista Grundmanna - zaszyfrowany spis składnic dóbr kultury, które władze hitlerowskie urządzały od 1942 na terenie Dolnego Śląska, celem zabezpieczenia skarb...

Malarstwo wazowe

Malarstwo wazowe – wykonywane na naczyniach ceramicznych malunki, mające szczególne znaczenie w kulturze helleńskiej. Stanowią źródło wiedzy o rozwoju cywili...

Malarz

Malarz – rzemieślnik, artysta zajmujący się malarstwem. Jest to zawód polegający na pokrywaniu, malowaniu płaszczyzn, przedmiotów powłokami, liniami, punktam...

Malarz od chińszczyzny

Malarz od chińszczyzny, magister od chińszczyzny, chińczyk – zawód, specjalizacja malarska w Polsce w XVIII w. Malarz ten specjalizował się w zdobnictwie, te...

Malarz szkła

Malarz szkła, szklarz, szklarczyk, błoniarz – rzemieślnik, artysta malujący na szkle, witrażysta, komponujący barwne przeszklenia, malarz–specjalista. Malarz...

Marmur z Purbeck

MarmurA z Purbeck – krystaliczny wapień pochodzący z okresu kredy, wydobywany na półwyspie Purbeck w Anglii, wykorzystywany w kamieniarstwie i budownictwie n...

Mozaika sztyftowa

Mozaika sztyftowa – mozaika, jaką pokrywano ściany świątyń w IV tys. p.n.e. w południowej Mezopotamii. Mozaiki te wykonywane były za pomocą małych stożków z ...

Neogotyk redukcyjny

Neogotyk redukcyjny – styl w architekturze angielskiej występujący w połowie XIX wieku, odmiana neogotyku.

Neuroarthistory

Neurohistoria sztuki – nowa perspektywa badawcza stworzona przez emerytowanego profesora Uniwersytetu Wschodniej Anglii, Johna Oniansa.

Nierządnica z Babilonu

Na podstawie opisu z Biblii w Średniowieczu przedstawiano tę postać jako kobietę, odzianą w czerwoną suknię, siedzącą na Bestii o siedmiu rogatych głowach.

Parsuna

Parsuna – nazwa portretów świeckich malowanych w Rosji od końca XVI do I poł. XIX w. Parsuny wywodzą się z malarstwa ikonowego, korzystając z jego schematów ...

Rembrandt Research Project

Rembrandt Research Project – projekt naukowy o charakterze interdyscyplinarnym założony w 1968 w Amsterdamie którego celem jest analiza dzieł sztuki związany...

Restauracja fresków w Kaplicy Sykstyńskiej

Restauracja fresków w Kaplicy Sykstyńskiej była jednym z najważniejszych tego typu działań w XX wieku. Kaplica Sykstyńska została wzniesiona za pontyfikatu S...

Salon (wystawa)

Salon – czasowa wystawa, prezentowana publicznie, przedstawiająca dorobek współczesnych artystów. Salony organizowane są cyklicznie, przeważnie przez instytu...

Styl Ludwików

Styl Ludwików – jest to określenie dotyczące głównie wnętrz i przedmiotów użytkowych powstałych w okresie panowania we Francji królów o imieniu Ludwik. Okres...

Styl narodowy

Styl narodowy – styl poszukiwany w krajach europejskich w XIX i na początku XX wieku, zwłaszcza w architekturze i rzemiośle, który opierałby się na formach s...

Style w meblarstwie

Historia sztuki zajmuje się studiami w takich dziedzinach jak: malarstwo i grafika architektura rzeźba sztuka użytkowa W meblarstwie, dzieła tworzone są w op...

Szkło hialitowe

Szkło hialitowe – rodzaj szkła. Cechą charakterystyczną szkła hialitowego jest jego czarna lub czerwona barwa i brak przezroczystości. Jego wynalazcą był Geo...

Sztuka indyjska

Sztuka indyjska od zarania dziejów była przepojona wartościami religijnymi, stanowiącymi odzwierciedlenie idei i pojęć, których oddziaływanie przyczyniło się...

Toreutyka

Toreutyka, metaloplastyka – sztuka artystycznej obróbki metalu, głównie na zimno, przy użyciu techniki repusowania, puncowania, cyzelowania, grawerowania itp...

Wapień dębnicki

Wapień dębnicki – dewoński krystaliczny wapień wydobywany w kamieniołomie w Dębniku, w kolorze od szarego do czarnego, wykorzystywany w kamieniarstwie, jako ...

Złote szkła

Złote szkła – rzymskie naczynia szklane z czasów antycznych, ozdobione miniaturowymi obrazami malowanymi na złotej folii lub tylko w niej grawerowanymi i zat...