Топ-100
 • Wyjące pięćdziesiątki Wyjące pięćdziesiątki

  Wyjące pięćdziesiątki – obszar rozciągający się pomiędzy 50° i 60° szerokości geograficznej południowej. Rejon ten znany jest z jednych z najsilniejszych wia...

 • Subkontynent Subkontynent

  Subkontynent, podkontynent – zwarta, duża powierzchnia lądowa, stanowiąca część kontynentu. Kryterium pozwalającym wyróżniać subkontynent jest jego pewna odm...

 • Pacyficzny pierścień ognia Pacyficzny pierścień ognia

  Pacyficzny Pierścień Ognia, także: Okołopacyficzny Pas Sejsmiczny Ring of Fire, także: Circum-Pacific belt) – strefa częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkan...

 • Części świata Części świata

  Części świata – największe jednostki umownego podziału lądowej powierzchni kuli ziemskiej. Poszczególne części świata obejmują umownie kontynenty z przyległy...

 • Bezludne sześćdziesiątki Bezludne sześćdziesiątki

  Bezludne sześćdziesiątki – obszar wód Oceanu Południowego rozciągający się pomiędzy 60° i 70° szerokości geograficznej południowej, otaczający Antarktydę. W ...

 • Region (geografia) Region (geografia)

  Region ; prowincja, okręg’ z regere prostować; rządzić; kierować’) – obszar charakteryzujący się jednorodnością cech środowiska przyrodniczego, zjawisk społe...

Geografia regionalna

Geografia regionalna – dział geografii, zajmujący się opisem cech środowiska geograficznego poszczególnych obszarów Ziemi. Jej podstawowym zadaniem jest synt...

Region (geografia)

Region ; prowincja, okręg’ z regere prostować; rządzić; kierować’) – obszar charakteryzujący się jednorodnością cech środowiska przyrodniczego, zjawisk społe...

Regionalizacja

Regionalizacja – proces wydzielania regionów, forma klasyfikacji, w której występuje dodatkowe kryterium sąsiedztwa przestrzennego. Dokonując regionalizacji ...

Bezludne sześćdziesiątki

Bezludne sześćdziesiątki – obszar wód Oceanu Południowego rozciągający się pomiędzy 60° i 70° szerokości geograficznej południowej, otaczający Antarktydę. W ...

Części świata

Części świata – największe jednostki umownego podziału lądowej powierzchni kuli ziemskiej. Poszczególne części świata obejmują umownie kontynenty z przyległy...

Kraina

Kraina – część państwa, obszar stanowiący pewną całość pod względem geograficznym, historycznym lub etnicznym. Rozróżniamy: Kraina historyczna Kraina geograf...

Kraina geograficzna

Stosowane są różne podziały lądów na krainy, w zależności od tego, jakie cechy terenu uzna się za istotne; dlatego też w różnych źródłach geograficznych możn...

Pacyficzny pierścień ognia

Pacyficzny Pierścień Ognia, także: Okołopacyficzny Pas Sejsmiczny Ring of Fire, także: Circum-Pacific belt) – strefa częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkan...

Region wodny

Region wodny – w polskim prawie wodnym – część obszaru dorzecza, który został wyodrębniony na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania za...

Schemat regionów świata ONZ

Schemat regionów świata ONZ, Geoschemat ONZ – schemat podziału świata na regiony i subregiony. Schemat ten został stworzony dla celów statystycznych Organiza...

Subkontynent

Subkontynent, podkontynent – zwarta, duża powierzchnia lądowa, stanowiąca część kontynentu. Kryterium pozwalającym wyróżniać subkontynent jest jego pewna odm...

Wyjące pięćdziesiątki

Wyjące pięćdziesiątki – obszar rozciągający się pomiędzy 50° i 60° szerokości geograficznej południowej. Rejon ten znany jest z jednych z najsilniejszych wia...