Топ-100
 • Zohar Zohar

  Zohar – mistyczny komentarz do Tory, Pieśni nad Pieśniami i Księgi Rut, powstały w XIII wieku. Jest napisany po aramejsku i hebrajsku. Dzieło spisał prawdopo...

 • Tora Tora

  Tora – pięć pierwszych ksiąg Biblii, najważniejszy tekst objawiony judaizmu. Głównym tematem Tory jest Przymierze pomiędzy Jahwe a narodem Izraela za pośredn...

 • Tahdhib al-Ahkam Tahdhib al-Ahkam

  Tahdhib al-Ahkam – zbiór hadisów autorstwa szyickiego uczonego, Szejka Tusiego. Praca jest komentarzem wobec dzieła Al-Muknijah autorstwa teologa Szejka al-M...

 • Tablica szmaragdowa Tablica szmaragdowa

  Tablica Szmaragdowa – tekst hermetyczny, za którego autorstwo tekst przypisuje Hermesowi Trismegistosowi. Do treści Tablicy odwoływali się średniowieczni alc...

 • Sunna Sunna

  Sunna – w islamie sunnickim jest to zbiór opowieści z życia Mahometa, jego opinie dotyczące wiary oraz prowadzenia życia. W innych odłamach, np. w szyizmie, ...

 • Sri Guru Granth Sahib Sri Guru Granth Sahib

  Sri Guru Granth Sahib – święta księga wyznawców sikhizmu oraz ravidasi. Ma 1430 stron. Jest przeznaczona nie do czytania, lecz do śpiewania. Sikhowie traktuj...

 • Sahih al-Buchari Sahih al-Buchari

  Sahīh al-Bukhārī - zbiór hadisów autorstwa muzułmańskiego uczonego Al-Buchariego, który sunnici uważają za najbardziej autorytatywne dzieło religijne po Kora...

 • Principia Discordia Principia Discordia

  Principia Discordia – święta księga dyskordianizmu autorstwa Grega Hilla. Autorami niektórych fragmentów byli także Kerry Thornley, Robert Anton Wilson, Camd...

 • Popol Vuh (księga) Popol Vuh (księga)

  Popol Vuh – święta księga narodu Kicze, należącego do cywilizacji Majów i zamieszkującego tereny dzisiejszej Gwatemali. Księga została napisana między 1554 a...

 • Perła Wielkiej Wartości Perła Wielkiej Wartości

  Perła Wielkiej Wartości – stanowi zbiór tekstów Josepha Smitha – proroka i pierwszego prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

 • Nauki i Przymierza Nauki i Przymierza

  Nauki i Przymierza – zbiór fragmentów z historii ruchu Świętych w Dniach Ostatnich, a także objawień dla wiernych danych prorokowi Josephowi Smithowi oraz je...

 • Man la jahduruhu al-Fakih Man la jahduruhu al-Fakih

  Tytuł Man la jahduruhu al-Fakih tłumaczy się jako Dla tego, który nie jest w otoczeniu prawodawcy bądź Każdy człowiek swoim własnym prawnikiem, a wziął się o...

 • Liber AL vel Legis Liber AL vel Legis

  Liber AL vel Legis – główny tekst filozoficzno-magicznego nurtu zwanego Thelema, którego fundamenty zostały ustanowione przez Aleistera Crowleya. Dzieło, a d...

 • Księga Przykazań Księga Przykazań

  Księga Przykazań – zbiór najstarszych objawień, które według świętych w dniach ostatnich Bóg przekazał prorokowi Josephowi Smithowi, Jr. Dzieło to zostało wy...

 • Kitab al-Kafi Kitab al-Kafi

  Kitab al-Kafi – zbiór hadisów autorstwa szyickiego uczonego, al-Kulajniego. Praca jest podzielona na trzy główne sekcje; Usūl al-Kāfī, Furūʿ al-Kāfī, a także...

 • Daodejing Daodejing

  Daodejing, pełna nazwa Laozi Daodejing, w skrócie Laozi, najczęściej tłumaczona jako Księga Drogi i Cnoty, uznawana niekiedy za pierwszą filozoficzną księgę ...

 • Cztery Księgi Cztery Księgi

  Szyickie i sunnickie kolekcje hadisów różnią się między sobą, ze względu na różne tradycje pośród uczonych obu szkół odnośnie prawdziwości i rzetelności narr...

 • Awesta Awesta

  Awesta, st. perskie upa-stāvaka "pochwały”, śr. perskie abestāg – to kompilacja starożytnych świętych tekstów religijnych wyznawców zaratusztrianizmu, które ...

 • Al-Istibsar Al-Istibsar

  Al-Istibsar fima khtalaf fihi min al-akhbar – zbiór hadisów autorstwa szyickiego uczonego, Szejka Tusiego. Praca jest krótszą wersją innego zbioru tradycji, ...

 • Święte księgi Święte księgi

  Święte księgi – pisma uznawane za źródła prawd religijnych przez pewne religie. Są zwykle napisane przez proroków danej religii lub ich uczniów. Często są uw...

Bibliomancja

Bibliomancja – sztuka wróżenia przy użyciu świętych ksiąg, uznawana za wariant stychomancji. Polega na otworzeniu księgi na losowej stronie oraz wskazaniu we...

Święte księgi

Święte księgi – pisma uznawane za źródła prawd religijnych przez pewne religie. Są zwykle napisane przez proroków danej religii lub ich uczniów. Często są uw...

Al-Istibsar

Al-Istibsar fima khtalaf fihi min al-akhbar – zbiór hadisów autorstwa szyickiego uczonego, Szejka Tusiego. Praca jest krótszą wersją innego zbioru tradycji, ...

Awesta

Awesta, st. perskie upa-stāvaka "pochwały”, śr. perskie abestāg – to kompilacja starożytnych świętych tekstów religijnych wyznawców zaratusztrianizmu, które ...

Cztery Księgi

Szyickie i sunnickie kolekcje hadisów różnią się między sobą, ze względu na różne tradycje pośród uczonych obu szkół odnośnie prawdziwości i rzetelności narr...

Daodejing

Daodejing, pełna nazwa Laozi Daodejing, w skrócie Laozi, najczęściej tłumaczona jako Księga Drogi i Cnoty, uznawana niekiedy za pierwszą filozoficzną księgę ...

Kitab al-Kafi

Kitab al-Kafi – zbiór hadisów autorstwa szyickiego uczonego, al-Kulajniego. Praca jest podzielona na trzy główne sekcje; Usūl al-Kāfī, Furūʿ al-Kāfī, a także...

Księga Arta Wirafa

Księga Arta Wirafa – jedna z ksiąg uważanych za świętą w zaratusztrianizmie. O autorze Arda Wiraz namag nic nie wiadomo. Czasami uważa się, iż mógł to być je...

Księga Przykazań

Księga Przykazań – zbiór najstarszych objawień, które według świętych w dniach ostatnich Bóg przekazał prorokowi Josephowi Smithowi, Jr. Dzieło to zostało wy...

Liber AL vel Legis

Liber AL vel Legis – główny tekst filozoficzno-magicznego nurtu zwanego Thelema, którego fundamenty zostały ustanowione przez Aleistera Crowleya. Dzieło, a d...

Man la jahduruhu al-Fakih

Tytuł Man la jahduruhu al-Fakih tłumaczy się jako Dla tego, który nie jest w otoczeniu prawodawcy bądź Każdy człowiek swoim własnym prawnikiem, a wziął się o...

Nauki i Przymierza

Nauki i Przymierza – zbiór fragmentów z historii ruchu Świętych w Dniach Ostatnich, a także objawień dla wiernych danych prorokowi Josephowi Smithowi oraz je...

Perła Wielkiej Wartości

Perła Wielkiej Wartości – stanowi zbiór tekstów Josepha Smitha – proroka i pierwszego prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Popol Vuh (księga)

Popol Vuh – święta księga narodu Kicze, należącego do cywilizacji Majów i zamieszkującego tereny dzisiejszej Gwatemali. Księga została napisana między 1554 a...

Principia Discordia

Principia Discordia – święta księga dyskordianizmu autorstwa Grega Hilla. Autorami niektórych fragmentów byli także Kerry Thornley, Robert Anton Wilson, Camd...

Sahih al-Buchari

Sahīh al-Bukhārī - zbiór hadisów autorstwa muzułmańskiego uczonego Al-Buchariego, który sunnici uważają za najbardziej autorytatywne dzieło religijne po Kora...

Sri Guru Granth Sahib

Sri Guru Granth Sahib – święta księga wyznawców sikhizmu oraz ravidasi. Ma 1430 stron. Jest przeznaczona nie do czytania, lecz do śpiewania. Sikhowie traktuj...

Sunna

Sunna – w islamie sunnickim jest to zbiór opowieści z życia Mahometa, jego opinie dotyczące wiary oraz prowadzenia życia. W innych odłamach, np. w szyizmie, ...

Sziur koma

Sziur koma – dzieło wczesnej mistyki żydowskiej, powstałe w II lub III w. n.e. Jest opisem wymiarów Boga, wyliczającym poszczególne części Jego ciała i podaj...

Tablica szmaragdowa

Tablica Szmaragdowa – tekst hermetyczny, za którego autorstwo tekst przypisuje Hermesowi Trismegistosowi. Do treści Tablicy odwoływali się średniowieczni alc...

Tahdhib al-Ahkam

Tahdhib al-Ahkam – zbiór hadisów autorstwa szyickiego uczonego, Szejka Tusiego. Praca jest komentarzem wobec dzieła Al-Muknijah autorstwa teologa Szejka al-M...

Tora

Tora – pięć pierwszych ksiąg Biblii, najważniejszy tekst objawiony judaizmu. Głównym tematem Tory jest Przymierze pomiędzy Jahwe a narodem Izraela za pośredn...

Zohar

Zohar – mistyczny komentarz do Tory, Pieśni nad Pieśniami i Księgi Rut, powstały w XIII wieku. Jest napisany po aramejsku i hebrajsku. Dzieło spisał prawdopo...