Топ-100

Metodologia nauk przyrodniczych

Eksperyment biologiczny

Eksperyment biologiczny – badanie przeprowadzone w ściśle zaplanowanych warunkach, np.: w laboratorium, oraz według określonych zasad. Polega na celowym wywo...

Próba biologiczna

Próba biologiczna, biotest – ocena wpływu danej substancji na żywy organizm. Ilościowe oszacowanie oddziaływania uzyskuje się przez porównanie efektu ze znan...

Techniki laboratoryjne

Techniki laboratoryjne to zespoły czynności, które rutynowo wykonuje się w laboratoriach i których opanowanie jest podstawowym warunkiem właściwej pracy eksp...

Zielnik

Zielnik, herbarium – zbiór, drukowana lub ręcznie wykonana kolekcja opisanych rycin lub zasuszonych roślin, utrzymana zwykle w formie zeszytowej.