Топ-100
 • Astronautyka Astronautyka

  Astronautyka – zespół dziedzin nauk ścisłych, technicznych, biologicznych, medycznych oraz humanistycznych, które zajmują się lotami poza atmosferę Ziemi ora...

 • Lot kosmiczny Lot kosmiczny

  Lot kosmiczny – zastosowanie technologii kosmicznej, w celu wyniesienia statku kosmicznego w i poprzez przestrzeń kosmiczną. Lot kosmiczny jest stosowany w e...

 • Wyścig kosmiczny Wyścig kosmiczny

  Wyścig kosmiczny – współzawodnictwo Stanów Zjednoczonych i ZSRR w eksploracji kosmosu, w przybliżeniu obejmujące okres 1957–1975. Obejmował wysiłki zmierzają...

 • Sztuczny satelita Sztuczny satelita

  Sztuczny satelita – satelita wykonany przez człowieka poruszający się po orbicie wokół ciała niebieskiego. Pierwszym sztucznym satelitą był Sputnik 1, wynies...

 • Sonda kosmiczna Sonda kosmiczna

  Sonda kosmiczna – bezzałogowy, prawie zawsze zautomatyzowany statek kosmiczny przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w przestrzeni pozaziemskiej. Sondy ...

 • Shenzhou (pojazd kosmiczny) Shenzhou (pojazd kosmiczny)

  Shenzhou – seria chińskich załogowych statków kosmicznych. Stanowiły one podstawę początkowej fazy chińskiego programu załogowego, obecnie pełnią rolę statkó...

 • Federacja (statek kosmiczny) Federacja (statek kosmiczny)

  Federacja, dawne nazwy: PTK NP, PPTS) – planowany rosyjski transportowo-załogowy pojazd kosmiczny. Statki tego typu mają zastąpić około 2024 r. statki typu S...

 • Sojuz (pojazd kosmiczny) Sojuz (pojazd kosmiczny)

  Sojuz – nazwa serii radzieckich i rosyjskich wielomiejscowych pojazdów kosmicznych przeznaczonych do długotrwałych lotów po orbicie okołoziemskiej oraz do ma...

 • Progress (statek kosmiczny) Progress (statek kosmiczny)

  Progress - rosyjski bezzałogowy transportowy statek kosmiczny, zaprojektowany na bazie statku Sojuz. Obecnie pojazdy Progress służą do zaopatrywania Międzyna...

 • Orion Multi-Purpose Crew Vehicle Orion Multi-Purpose Crew Vehicle

  Orion Multi-Purpose Crew Vehicle – projektowany załogowy statek kosmiczny amerykańskiej agencji NASA przeznaczony do wykonywania długotrwałych misji do celów...

 • Kliper (pojazd kosmiczny) Kliper (pojazd kosmiczny)

  Kliper – to zaproponowany w 2004 r. rosyjski wahadłowiec kosmiczny, który miała budować firma RKK Energia. Kliper miał stać się następcą wysłużonych kapsuł S...

 • Program Gemini Program Gemini

  Program Gemini – amerykański program lotów kosmicznych realizowany w latach 1963–1966, następca programu Mercury. Gemini miał na celu opracowanie zaawansowan...

 • Hermes (pojazd kosmiczny) Hermes (pojazd kosmiczny)

  Hermes – francuski załogowy statek kosmiczny wielokrotnego użytku opracowany w latach 1975–1977 w Narodowym Centrum Badań Kosmicznych, a którego budową miały...

 • Wostok (statek kosmiczny) Wostok (statek kosmiczny)

  Wostok – seria radzieckich jednoosobowych pojazdów kosmicznych. Konstrukcja Wostoka była bazą do opracowania kolejnych statków kosmicznych, przede wszystkim ...

 • Buran (wahadłowiec) Buran (wahadłowiec)

  Buran 1.01 – pierwszy egzemplarz wahadłowca programu Buran, radzieckiego odpowiednika amerykańskich promów kosmicznych. Konstrukcja orbitera, pierwszego z pi...

 • Bezzałogowy kosmiczny statek zaopatrzeniowy Bezzałogowy kosmiczny statek zaopatrzeniowy

  Bezzałogowy kosmiczny statek zaopatrzeniowy – rodzaj automatycznego pojazdu kosmicznego specjalnie zaprojektowanego i przeznaczonego do dostarczania na stacj...

 • Dragon (statek kosmiczny) Dragon (statek kosmiczny)

  Dragon – rodzina wielofunkcyjnych, załogowych i bezzałogowych, statków kosmicznych, opracowywanych przez prywatną amerykańską firmę SpaceX.

 • Cygnus (statek kosmiczny) Cygnus (statek kosmiczny)

  Cygnus – bezzałogowy, zaopatrzeniowy statek kosmiczny zaprojektowany i zbudowany przez Orbital ATK w ramach programu Commercial Orbital Transportation Servic...

 • Statek kosmiczny Statek kosmiczny

  Statek kosmiczny – statek latający poruszający się poza atmosferą Ziemi. Pojazd ten musi być wyniesiony i rozpędzony do odpowiedniej prędkości przez silniki ...

 • Rakieta Rakieta

  Rakieta to pojazd latający lub pocisk, napędzany silnikiem rakietowym. Obiekt ten uzyskuje siłę ciągu dzięki reakcji szybko wyrzucanych gazów spalinowych lub...

 • Naturalny satelita Naturalny satelita

  Naturalny satelita – ciało niebieskie pochodzenia naturalnego, obiegające planetę, planetę karłowatą lub planetoidę. Słowo "Księżyc” pisane wielką literą ozn...

 • Astrofotografia Astrofotografia

  Astrofotografia – dziedzina fotografii, która zajmuje się zdjęciami sfery niebieskiej oraz wszystkich występujących na niej obiektów, takich jak np. planety,...

 • Kometa Kometa

  Kometa – małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, które na krótko pojawia się w pobliżu gwiazdy centralnej. Ciepło tej gwiazdy powoduje,...

 • Planeta Planeta

  Planeta – zgodnie z definicją Międzynarodowej Unii Astronomicznej – obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu nie ...

Przestrzeń kosmiczna

Przestrzeń kosmiczna – przestrzeń poza obszarem ciał niebieskich. Za granicę pomiędzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysokość 100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie przebiega umowna linia Kármána. Ściśle wytyczonej granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną nie ma. Fizycy przyjmują 80–100 km.
Charakteryzuje się występowaniem wysokiej próżni, co uniemożliwia rozchodzenie się w niej fal dźwiękowych, a także bardzo utrudnia wymianę cieplną przekazywanie ciepła może odbywać się jedynie na drodze promieniowania. Przestrzeń kosmiczną przenika ze wszystkich stron promieniowanie kosmiczne, w tym niebezpieczne dla życia promieniowanie jonizujące – fale elektromagnetyczne w zakresie promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma oraz wysokoenergetyczne naładowane cząstki. W przestrzeni kosmicznej, w okolicach orbity Ziemi, ciała wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych rozgrzewają się do temperatury przekraczającej 100 °C, natomiast pozostające w cieniu oziębiają się nawet poniżej –180 °C.
W naszym najbliższym otoczeniu przestrzeń kosmiczna to heliosfera, wypełniona przez wiatr słoneczny, która na granicy Układu Słonecznego, po przekroczeniu heliopauzy przechodzi w ośrodek międzygwiazdowy, a dalej w ośrodek międzygalaktyczny.

image

1. Wpływ próżni na organizmy żywe
Przyczyną śmierci organizmu wystawionego na działanie próżni jest całkowita utrata tlenu z organizmu, a co za tym idzie ustanie akcji serca. Człowiek nie zamarza gwałtownie, nie zagotowuje mu się krew ani nie wybucha.
W publikacji NASA SP-3006 przyjęto założenie, iż człowiek wystawiony na działanie próżni kosmicznej straci przytomność w ciągu 9–11 sekund z powodu gwałtownej utraty tlenu z organizmu. Wstrzymywanie oddechu przyniesie jednak bardziej katastrofalne skutki w postaci rozerwania płuc i dostania się pęcherzyków gazu do opłucnej. Na skutek zmiany ciśnienia w jamie brzusznej w pierwszych kilku sekundach możliwe jest nastąpienie zapaści sercowo-naczyniowej, również prowadzącej do utraty przytomności. Gwałtowny ubytek gazów z żołądka może upośledzić ruchy oddechowe. Występuje również gwałtowne pocenie. Woda na powierzchni jamy ustnej i spoconych częściach ciała wrze. Eksperymenty na zwierzętach wykazały, że w ciągu minuty może nastąpić migotanie komór serca, jednak w większości wypadków praca serca ustawała po 90 sekundach. Po zatrzymaniu akcji serca próby reanimacji nie przyniosły rezultatu. Śmierć mózgowa następuje po 2 minutach.

2. Status prawny przestrzeni kosmicznej
Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą zabrania jakichkolwiek eksplozji jądrowych w wymienionych środowiskach.
Traktat o przestrzeni kosmicznej stanowi, że przestrzeń kosmiczna wraz z wszelkimi znajdującymi się w niej ciałami niebieskimi nie może być zawłaszczana przez państwa i jest otwarta dla badań i użytkowania na równych zasadach przez wszystkie kraje. Do przestrzeni kosmicznej nie wolno wprowadzać jakichkolwiek obiektów przenoszących broń masowego rażenia. Każdy obiekt wyniesiony w przestrzeń kosmiczną ma przynależność państwa, w którym jest zarejestrowany i na jego pokładzie obowiązuje prawo tego państwa. Jednocześnie astronautów uważa się za wysłanników całej ludzkości i w razie potrzeby każde państwo powinno udzielić im pomocy.

 • przestrzeń polityczna w politologii, przestrzeń kosmiczna w astronomii, przestrzeń nazw Inne Przestrzeń wieś w gminie Nowodwór w powiecie ryckim
 • Przestrzeń międzyplanetarna przestrzeń kosmiczna w obrębie wewnętrznej części Układu Słonecznego, o promieniu około 40 jednostek astronomicznych, obejmująca
 • metalowy zespół założony w 1999 roku. Poza nietypową tematyką tekstów przestrzeń kosmiczna wyróżnia się tytułowaniem utworów. Przykładowo szósty utwór pierwszego
 • kosmos w astronomii kosmos w filozofii Kosmos filozofia starożytna przestrzeń kosmiczna Kosmos powieść Witolda Gombrowicza Kosmos książka amerykańskiego
 • liczba 100000 to umowna granica 100 000 m, od których zaczyna się przestrzeń kosmiczna Przed nadaniem oficjalnej nazwy planetoida nosiła oznaczenie tymczasowe
 • zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną podpisana w 1968 roku Ogólnie przyjęte jest, że przestrzeń kosmiczna rozpoczyna się od 90 do 100 km
 • zatytułowanego Kosmiczna załoga. Osiemnaście lat po zakończeniu nadawania serialu, obsada postanawia zorganizować wystawę jako kosmiczna załoga na konwencie
 • Turystyka kosmiczna obserwowany ostatnio fenomen indywidualnego podróżowania w przestrzeń kosmiczną dla przyjemności. Od roku 2001 turystyka kosmiczna osiągalna
 • Axis mundi z łac., oś kosmiczna oś świata idea środka świata, uważanego za stabilny element Wszechświata. Według wierzeń różnych ludów na osi
 • ναύτης oznaczającego żeglarza i odpowiednio kosmos κόσμος czyli przestrzeń kosmiczna oraz ástron ἄστρον czyli gwiazda. Wyraz astronauta pochodzi od
 • sonda kosmiczna której lądownik Philae 12 listopada 2014 wylądował na komecie 67P Czuriumow - Gierasimienko Venus Express wenusjańska sonda kosmiczna start
 • kosmiczny Viking 1 bezzałogowa sonda kosmiczna wysłana na Marsa z programu Viking Viking 2 bezzałogowa sonda kosmiczna wysłana na Marsa BvS 10 Viking
 • poprzez przestrzeń kosmiczną. Lot kosmiczny jest stosowany w eksploracji kosmosu, a także w celach komercyjnych, takich jak turystyka kosmiczna czy komunikacja
 • Odtwórz plik multimedialny 2001: Odyseja kosmiczna ang. 2001: A Space Odyssey amerykańsko brytyjski film fantastycznonaukowy z 1968 roku w reżyserii
 • Plazma kosmiczna plazma zjonizowany gaz powszechnie występująca we Wszechświecie. Plazma kosmiczna uznawana jest za podstawowy stan materii. Obecnie
 • Europejska Polityka Kosmiczna działania, którym celem jest wspieranie rozwoju potencjału kosmicznego Unii Europejskiej i jej wykorzystania dla realizacji
 • malezyjska profesor astrofizyki Mazlan Othman. Kontrola autorytatywna agencja kosmiczna ISNI: 0000 0001 1945 5097, 0000 0004 0450 2550 VIAF: 137253965 LCCN: n93030090
 • Międzynarodowa Stacja Kosmiczna stała się jedyną pozostającą obecnie na orbicie stacją kosmiczną. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS powstała jako pochodna
 • Polska Agencja Kosmiczna PAK ang. Polish Space Agency, POLSA polska państwowa agencja kosmiczna którą powołano w 2014 roku. Siedziba instytucji
 • Sonda kosmiczna bezzałogowy, prawie zawsze zautomatyzowany statek kosmiczny przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w przestrzeni pozaziemskiej
 • literatury fantastycznonaukowej. W chwili obecnej Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zapewnia stałą, lecz nie w pełni autonomiczną możliwość utrzymywania życia
 • Irańska Agencja Kosmiczna pers. سازمان فضایی ایران Sāzmān - e Fazāyi - ye Irān, ang. Iranian Space Agency, ISA agencja rządowa Iranu, zajmująca się
 • Algierska Agencja Kosmiczna arab. الوكالة الفضائية الجزائرية, Al - Wakala al - Fada ijja al - Dżaza irijja fr. Agence Spatiale Algérienne, ASAL algierska
 • śmigłowiec statek kosmiczny urządzenie do poruszania się w przestrzeni kosmicznej, np. rakieta, sonda kosmiczna sztuczny satelita, wahadłowiec. pojazd
 • Winda kosmiczna proponowana konstrukcja, służąca do wynoszenia obiektów z powierzchni ciała niebieskiego w przestrzeń kosmiczną. W literaturze nazywana
 • Rumuńska Agencja Kosmiczna rum. Agentia Spatialǎ Românǎ, ROSA rumuńska państwowa agencja koordynująca rozwój technologii i programów kosmicznych
 • zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, zwany też Traktatem o przestrzeni kosmicznej, został podpisany
 • data założenia to data pierwszej zarejestrowanej operacji. Jeśli agencja kosmiczna nie jest już aktywna, to podana została data rozwiązania lub ostatniej
 • próżniowa próżniomierz energia próżni bardzo wysoka próżnia UHV przestrzeń kosmiczna Giovanni Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 1. Lublin: Wydawnictwo
 • Pogoda kosmiczna ogół zjawisk obserwowanych na Słońcu i w obszarze wnętrza ziemskiej magnetosfery do 50000 km od Ziemi wykazujących pewne analogie

Przestrzeń kosmiczna: przestrzeń kosmiczna po angielsku, kosmos, linia karmana, granica kosmosu, temperatura w próżni, ciepło w próżni

Linia karmana.

Przestrzeń kosmiczna S. Sprawdź najbardziej angażujący serwis VOD w Polsce. Programy i seriale TVN nawet tydzień przed premierą w TV, filmy na życzenie prosto z kina,​. Granica kosmosu. Przestrzeń kosmiczna Thales Group. Astronautki NASA Christina Koch i Jessica Meir w piątek wyszły w otwartą przestrzeń kosmiczną, by przeprowadzić naprawę regulatora. Zarzadząnie Przestrzenią Kosmiczną w Nowej Gospodarce. Siły kosmiczne mają koncentrować się na działaniach wojennych w przestrzeni kosmicznej. Jak podało BBC, nowa formacja pierwsza od.

Przestrzen kosmiczna seriale, filmy, programy online na.

Przestrzeń kosmiczna – przestrzeń poza obszarem ciał niebieskich. Za granicę pomiędzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysokość 100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie przebiega umowna linia Kármána. Ściśle wytyczonej. Szef NATO che pchnąć Sojusz w przestrzeń kosmiczną przemysł. Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, codziennie aktualizowany stan prawny. NATO uzna przestrzeń kosmiczną za pole walki Konflikty zbrojne. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje Dzień Informacyjny w obszarze Przestrzeń kosmiczna w.

Gdzie zaczyna się przestrzeń kosmiczna? Kosmiczna Propaganda.

Dla Thales Alenia Space przestrzeń kosmiczna to wyznacznik wyzwań, dzięki którym osiągamy nowy horyzont ludzkich możliwości, co umożliwi nam budowę. ESA Polska w kosmosie European Space Agency. Dzień informacyjny jest organizowany w związku z ogłoszeniem kolejnych konkursów w obszarze Przestrzeń kosmiczna na lata 2019 – 2020. NATO ma uznać przestrzeń kosmiczną za pole walki Wiadomości. Daleka przestrzeń kosmiczna tłumaczenie na angielski oraz definicja. Co znaczy i jak powiedzieć daleka przestrzeń kosmiczna po angielsku? deep space. NIESAMOWITA PODRÓŻ W PRZESTRZEŃ KOSMICZNĄ Allegro. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że na dzisiejszym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych przestrzeń kosmiczna.

Przestrzeń kosmiczna gk24.pl.

Nowa strategia kosmiczna i wojskowa, którą mi przedstawiła pani minister ​obrony Florence Parly i którą zaaprobowałem, pozwoli nam. NATO uzna przestrzeń kosmiczną za obszar walki. Sekretarz. Przestrzeń kosmiczna przetłumacz na angielski za pomocą słownika polsko ​angielskiego Cambridge Dictionary. Przestrzeń kosmiczna Krajowy Punkt Krajowy Punkt Kontaktowy. Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła cztery konkursy w obszarze Przestrzeń kosmiczna w Programie Horyzont 2020.

Przestrzeń kosmiczna zmi.

Przestrzeń kosmiczna. przestrzeń kosmiczna. Kosmiczne odpady wizja artysty. a ion. Kosmiczne śmieci niszczone laserami?. Dzień informacyjny w obszarze Przestrzeń Kosmiczna Horyzontu 2020. Przestrzeń kosmiczna. W serwisie gp24.pl znajdziesz najciekawsze wiadomości, zdjęcia i wideo związane z: przestrzeń kosmiczna. Przestrzeń kosmiczna, praca dzieci i przemysł odzieżowy. PuszMUN. Przestrzeń kosmiczna. Wszystkie Artykuł Galerie Wideo. Tym ludzie polecą na Marsa. Udany start następcy wahadłowców Lem poleciał do gwiazd! Więcej.

Dzień Informacyjny H2020: Przestrzeń kosmiczna Ministerstwo.

Poinformował również, że na dzisiejszym spotkaniu ministrowie spraw zagranicznych uznają przestrzeń kosmiczną za piątą domenę działań. Dokument ONZ 1967. Przestrzeń kosmiczna. Słownik języka polskiego PWN. przestrzeń kosmiczna ​przestrzeń rozciągająca się poza granicami atmosfery ziemskiej. Nicole Stott: w przestrzeni kosmicznej poczułam szczególną więź z. Koncerty NASzA Przestrzeń Kosmiczna, ul. Tęczowa 3 we Wrocławiu. Zapisz się do informatora i nie przegap koncertu.

Tytuł XIX. Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna.

Francja powinna zainwestować więcej w prowadzenie obserwacji przestrzeni kosmicznej, by zapewnić, że przestrzeń ta nigdy nie stanie się. Robak wysłany w przestrzeń kosmiczną powrócił z dwiema głowami. Przeświadczone, że badania i użytkowanie przestrzeni kosmicznej powinny być prowadzone dla dobra wszystkich narodów, bez względu na stopień ich.

Awionika i przestrzeń kosmiczna SCHURTER.

Amerykański satelita może eksplodować w przestrzeni kosmicznej Amerykańska Agencja Kosmiczna otrzymała nowe informacje dotyczące sondy Voyager 2. Metody testowania wibracyjnego elementów wynoszonych w. Choć wizja zdominowania przestrzeni kosmicznej przez Homo sapiens wydaje się nadal bardzo odległa, rozpoczęcie dyskusji na ten temat. Projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze. Przestrzeń kosmiczna. Translatica, kierunek polsko angielski. przestrzeń kosmiczna. rzeczownik, rodzaj żeński. ▸aerospace. Prezydent USA: przestrzeń kosmiczna obszarem konfrontacji. Wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez naukowców z Tufts University wskazują, że przestrzeń kosmiczna może być dla człowieka.

Przestrzeń kosmiczna Najnowsze informacje WP Wiadomości.

Niesamowita podróż w przestrzeń kosmiczną Literatura popularnonaukowa już od 12.74 zł od 12.74 zł, porównanie cen w 24 sklepach. Zobacz inne Literatura​. Przestrzeń kosmiczna – Tłumacz, translator, słownik angielski. Zobacz ilustracje w iStock na temat: Przestrzeń Kosmiczna. Znajdź wyjątkowe obrazy wektorowe wysokiej jakości objęte licencją typu royalty free. Grafika wektorowa, ikony, ilustracje Przestrzeń Kosmiczna na. Awionika i przestrzeń kosmiczna. SCHURTER dostarcza w pełni bezawaryjne rozwiązania w celu spełnienia bardzo specyficznych wymogów systemów.

Przestrzeń kosmiczna gp24.pl.

Od sprzętu tego zależy często ludzkie życie, i jego zadaniem jest zapewnić astronautom izolację od panujących w przestrzeni kosmicznej. Dzień Informacyjny H2020: Przestrzeń kosmiczna Urania Postępy. Na środowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli przestrzeń kosmiczna ma zostać uznana za domenę działań. Niesamowita podróż w przestrzeń kosmiczną Literatura. Przestrzeń kosmiczna jest jedną z najbardziej fascynujących i największych tajemnic, którą ludzkość próbuje zgłębić od wieków. Dziś temat ten pasjonuje nie​. Pierwsze wideo 360 stopni nagrane w przestrzeni kosmicznej. Jest. Bitwy w przestrzeni kosmicznej, znane z filmów science fiction, niedługo mogą stać się rzeczywistością Zrzut ekranu z filmu Star Wars: Ostatni.

Przestrzeń kosmiczna Krajowy Punkt Kontaktowy.

Asia i Paweł w Naszej Przestrzeni Kosmicznej. Zdjęcie numer 1 w galerii Pochodzi z Sosnowca, ale we Wrocławiu stworzył własną Przestrzeń Kosmiczną​. Gra planszowa Przestrzeń kosmiczna meli melu. Przemysl przestrzen kosmiczna. W serwisie Dzie znajdziesz najciekawsze wiadomości, zdjęcia i wideo związane z: przemysl przestrzen kosmiczna.

Macron: Przestrzeń kosmiczna stała się prawdziwą stawką w grze o.

Krajowy Punkt Kontaktowy – Przestrzeń kosmiczna. 22 828 74 83 wew. 08. Piotr Świerczyński 48 508 101 005. rczynski@.pl. Renata Rycerz. Przestrzeń kosmiczna Fakt. Granica atmosfery i przestrzeni kosmicznej jest niewyraźna i trudniejsza do określenia niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.

Meteor (ujednoznacznienie)

Meteor = unoszący się w powietrzu Astronomia meteor – "spadająca gwiazda" Osoby ppor. Zdzisław Straszyński – cichociemny ps. "Meteor” Kultura "Meteor” – pols...

Planetoida

Planetoida, asteroida, planetka – ciało niebieskie o małych rozmiarach, obiegające gwiazdę, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często –...

Planeta

Planeta – zgodnie z definicją Międzynarodowej Unii Astronomicznej – obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu nie ...

Kometa

Kometa – małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, które na krótko pojawia się w pobliżu gwiazdy centralnej. Ciepło tej gwiazdy powoduje,...

Astrofotografia

Astrofotografia – dziedzina fotografii, która zajmuje się zdjęciami sfery niebieskiej oraz wszystkich występujących na niej obiektów, takich jak np. planety,...

Naturalny satelita

Naturalny satelita – ciało niebieskie pochodzenia naturalnego, obiegające planetę, planetę karłowatą lub planetoidę. Słowo "Księżyc” pisane wielką literą ozn...

Rakieta

Rakieta to pojazd latający lub pocisk, napędzany silnikiem rakietowym. Obiekt ten uzyskuje siłę ciągu dzięki reakcji szybko wyrzucanych gazów spalinowych lub...

Statek kosmiczny

Statek kosmiczny – statek latający poruszający się poza atmosferą Ziemi. Pojazd ten musi być wyniesiony i rozpędzony do odpowiedniej prędkości przez silniki ...

Cygnus (statek kosmiczny)

Cygnus – bezzałogowy, zaopatrzeniowy statek kosmiczny zaprojektowany i zbudowany przez Orbital ATK w ramach programu Commercial Orbital Transportation Servic...

Dragon (statek kosmiczny)

Dragon – rodzina wielofunkcyjnych, załogowych i bezzałogowych, statków kosmicznych, opracowywanych przez prywatną amerykańską firmę SpaceX.

Bezzałogowy kosmiczny statek zaopatrzeniowy

Bezzałogowy kosmiczny statek zaopatrzeniowy – rodzaj automatycznego pojazdu kosmicznego specjalnie zaprojektowanego i przeznaczonego do dostarczania na stacj...

Buran (wahadłowiec)

Buran 1.01 – pierwszy egzemplarz wahadłowca programu Buran, radzieckiego odpowiednika amerykańskich promów kosmicznych. Konstrukcja orbitera, pierwszego z pi...

Wostok (statek kosmiczny)

Wostok – seria radzieckich jednoosobowych pojazdów kosmicznych. Konstrukcja Wostoka była bazą do opracowania kolejnych statków kosmicznych, przede wszystkim ...

Hermes (pojazd kosmiczny)

Hermes – francuski załogowy statek kosmiczny wielokrotnego użytku opracowany w latach 1975–1977 w Narodowym Centrum Badań Kosmicznych, a którego budową miały...

Program Gemini

Program Gemini – amerykański program lotów kosmicznych realizowany w latach 1963–1966, następca programu Mercury. Gemini miał na celu opracowanie zaawansowan...

Kliper (pojazd kosmiczny)

Kliper – to zaproponowany w 2004 r. rosyjski wahadłowiec kosmiczny, który miała budować firma RKK Energia. Kliper miał stać się następcą wysłużonych kapsuł S...

Orion Multi-Purpose Crew Vehicle

Orion Multi-Purpose Crew Vehicle – projektowany załogowy statek kosmiczny amerykańskiej agencji NASA przeznaczony do wykonywania długotrwałych misji do celów...

Progress (statek kosmiczny)

Progress - rosyjski bezzałogowy transportowy statek kosmiczny, zaprojektowany na bazie statku Sojuz. Obecnie pojazdy Progress służą do zaopatrywania Międzyna...

Sojuz (pojazd kosmiczny)

Sojuz – nazwa serii radzieckich i rosyjskich wielomiejscowych pojazdów kosmicznych przeznaczonych do długotrwałych lotów po orbicie okołoziemskiej oraz do ma...

Federacja (statek kosmiczny)

Federacja, dawne nazwy: PTK NP, PPTS) – planowany rosyjski transportowo-załogowy pojazd kosmiczny. Statki tego typu mają zastąpić około 2024 r. statki typu S...

Shenzhou (pojazd kosmiczny)

Shenzhou – seria chińskich załogowych statków kosmicznych. Stanowiły one podstawę początkowej fazy chińskiego programu załogowego, obecnie pełnią rolę statkó...

Sonda kosmiczna

Sonda kosmiczna – bezzałogowy, prawie zawsze zautomatyzowany statek kosmiczny przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w przestrzeni pozaziemskiej. Sondy ...

Sztuczny satelita

Sztuczny satelita – satelita wykonany przez człowieka poruszający się po orbicie wokół ciała niebieskiego. Pierwszym sztucznym satelitą był Sputnik 1, wynies...

Wyścig kosmiczny

Wyścig kosmiczny – współzawodnictwo Stanów Zjednoczonych i ZSRR w eksploracji kosmosu, w przybliżeniu obejmujące okres 1957–1975. Obejmował wysiłki zmierzają...

Lot kosmiczny

Lot kosmiczny – zastosowanie technologii kosmicznej, w celu wyniesienia statku kosmicznego w i poprzez przestrzeń kosmiczną. Lot kosmiczny jest stosowany w e...

Astronautyka

Astronautyka – zespół dziedzin nauk ścisłych, technicznych, biologicznych, medycznych oraz humanistycznych, które zajmują się lotami poza atmosferę Ziemi ora...