Топ-100
 • Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

  Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG – organizacja powołana w Moskwie w 1949 w celu koordynowania współpracy gospodarczej bloku państw podporządkowanych ...

 • Rada Doradców Ekonomicznych (Stany Zjednoczone) Rada Doradców Ekonomicznych (Stany Zjednoczone)

  Rada Doradców Ekonomicznych – organ doradczy, stworzony na mocy Employment Act z 1946 w celu doradzania prezydentowi Stanów Zjednoczonych w obszarze polityki...

 • Polskie Towarzystwo Gospodarcze Polskie Towarzystwo Gospodarcze

  Towarzystwo, którego celem jest budowanie wspólnoty oraz odpowiedzialny biznes oparty na wartościach, powstało z inicjatywy grupy trzydziestu polskich przeds...

 • Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

  Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych - polska organizacja pozarządowa zajmująca się kreowaniem rynku ele...

 • Polska Rada Biznesu Polska Rada Biznesu

  Polska Rada Biznesu – polskie stowarzyszenie biznesowe, zrzeszające właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międz...

 • NAAFI NAAFI

  Navy, Army and Air Force Institutes - Instytut Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych i Lotnictwa. Jest to nieprzynoszące dochodu zrzeszenie, którego zadaniem je...

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Rad Ekonomiczno-Społecznych i Podobnych Instytucji Międzynarodowe Stowarzyszenie Rad Ekonomiczno-Społecznych i Podobnych Instytucji

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Rad Ekonomiczno-Społecznych i Podobnych Instytucji – międzynarodowe stowarzyszenie którego celem jest promowanie dialogu między...

 • Mercosur Mercosur

  Mercosur, czasem nazywany także Mercosul – międzynarodowa organizacja gospodarcza powołana w roku 1991 traktatem z Asunción.

 • Latynoamerykański System Gospodarczy Latynoamerykański System Gospodarczy

  Latynoamerykański System Gospodarczy – organizacja międzynarodowa powołana w 1975 roku, której głównym celem jest wspieranie współpracy gospodarczej i społec...

 • Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

  Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – organizacja samorządowa o charakterze społeczno-zawodowym wspierająca rozwój rzemiosła i drobnej wytw...

 • Konsorcjum Konsorcjum

  Konsorcjum – porozumienie samodzielnych podmiotów, którego celem jest ich zobowiązanie się do wspólnej realizacji określonego zadania. Konsorcja są tworzone ...

 • Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego

  Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego została utworzona w 1958 przez Ministerstwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu Japonii na bazie powstałej w 1951 J...

 • Izba rzemieślnicza Izba rzemieślnicza

  Izba rzemieślnicza – organizacja samorządowa o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszająca cechy rzemiosł, spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium ora...

 • Grupa G30 Grupa G30

  Grupa Trzydziestu – międzynarodowy organ skupiający najlepszych finansistów i uczonych. Celem G30 jest lepsze zrozumienie gospodarki i finansów oraz analiza ...

 • Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu

  Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu w skrócie Eurochambres został założony w 1958 roku. Zrzesza 32 narodowe organizacje członkowskie, w tym Niemiecki I...

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission to dobrowolna organizacja sektora prywatnego, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, której głó...

Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu

Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu w skrócie Eurochambres został założony w 1958 roku. Zrzesza 32 narodowe organizacje członkowskie, w tym Niemiecki I...

Fertilizers Europe

Fertilizers Europe – organizacja zrzeszająca największe europejskie przedsiębiorstwa produkujące nawozy.

Free-PC

Free-PC – amerykańska organizacja oferująca osobom prywatnym darmowe komputery osobiste, pod warunkiem, że zobowiążą się spędzać przy nich co najmniej 10 god...

Grupa G30

Grupa Trzydziestu – międzynarodowy organ skupiający najlepszych finansistów i uczonych. Celem G30 jest lepsze zrozumienie gospodarki i finansów oraz analiza ...

Inicjatywa Firm Rodzinnych

Inicjatywa Firm Rodzinnych – stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, założone w 2008 roku. Grupuje przedsiębiorców będących właścicielami firm rodzinnych, a t...

Instytut Marki Polskiej

Instytut Marki Polskiej – ośrodek badawczo-rozwojowy działający pod egidą Krajowej Izby Gospodarczej przy Fundacji Promocja Polska, zajmujący się gromadzenie...

Izba rolnicza (Niemcy)

Izby rolnicze w Niemczech – instytucje samorządu gospodarczego, zrzeszające rolników indywidualnych, spółdzielnie rolnicze oraz producentów rolnych, reprezen...

Izba rzemieślnicza

Izba rzemieślnicza – organizacja samorządowa o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszająca cechy rzemiosł, spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium ora...

JAIDO

JAIDO - japońska organizacja gospodarcza powołana przez japoński rząd i federację Keidanren w celu rozwoju japońskich inwestycji w krajach trzecich, głównie ...

Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego

Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego została utworzona w 1958 przez Ministerstwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu Japonii na bazie powstałej w 1951 J...

Koalicja Antypiracka

Koalicja Antypiracka – powstały w październiku 1998 r. związek trzech organizacji: Związku Producentów Audio-Video, Fundacji Ochrony Twórczości Audiowizualne...

Konsorcjum

Konsorcjum – porozumienie samodzielnych podmiotów, którego celem jest ich zobowiązanie się do wspólnej realizacji określonego zadania. Konsorcja są tworzone ...

Krajowa Rada Spółdzielcza

Krajowa Rada Spółdzielcza – naczelny organ samorządu spółdzielczego, do którego należy reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, i...

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – organizacja samorządowa o charakterze społeczno-zawodowym wspierająca rozwój rzemiosła i drobnej wytw...

Latynoamerykański System Gospodarczy

Latynoamerykański System Gospodarczy – organizacja międzynarodowa powołana w 1975 roku, której głównym celem jest wspieranie współpracy gospodarczej i społec...

Mercosur

Mercosur, czasem nazywany także Mercosul – międzynarodowa organizacja gospodarcza powołana w roku 1991 traktatem z Asunción.

Międzynarodowa Organizacja Nadzorów Emerytalnych

Międzynarodowa Organizacja Nadzorów Emerytalnych – Międzynarodowa Organizacja Nadzorców Emerytalnych powstała w 2004 r. z przekształcenia Międzynarodowego Zr...

Międzynarodowa Unia Producentów i Dystrybutorów Energii Elektrycznej

Międzynarodowa Unia Producentów i Dystrybutorów Energii Elektrycznej UNIPEDE - organizacja utworzona w 1925 roku jako organizacja skupiająca przedsiębiorstwa...

Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych – – powstało w 1994 roku, rozwija współpracę pomiędzy instytucjami nadzorującymi sektor ubezpieczeni...

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rad Ekonomiczno-Społecznych i Podobnych Instytucji

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rad Ekonomiczno-Społecznych i Podobnych Instytucji – międzynarodowe stowarzyszenie którego celem jest promowanie dialogu między...

NAAFI

Navy, Army and Air Force Institutes - Instytut Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych i Lotnictwa. Jest to nieprzynoszące dochodu zrzeszenie, którego zadaniem je...

Nippon Keidanren

Nippon Keidanren skrót od Nippon Keizai Dantai Rengōkai – japońska organizacja gospodarcza, istniejąca od maja 2002 roku.

Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku NAFO – międzynarodowa organizacja rządowa monitorująca zasoby i zarządzająca połowami w wodach północn...

Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń – organizacja samorządu gospodarczego, działająca od 1990, skupiająca działających w Polsce ubezpieczycieli. Do podstawowych zadań PI...

Polska Organizacja Gazu Płynnego

Polska Organizacja Gazu Płynnego – organizacja w branży paliwowej założona w 1996. Członkami organizacji są jednostki produkcyjno-handlowe zajmujące się zaku...

Polska Rada Biznesu

Polska Rada Biznesu – polskie stowarzyszenie biznesowe, zrzeszające właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międz...

Polski Przemysł Spirytusowy

Polski Przemysł Spirytusowy jest branżową organizacją, zrzeszającą producentów spirytusu i wyrobów spirytusowych. Głównym zadaniem PPS jest podejmowanie dzia...

Polski Związek Faktorów

Polski Związek Faktorów – federacja branżowa zrzeszająca największe i najbardziej aktywne firmy faktoringowe w Polsce. Do związku należy 21 członków 3 banki ...

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze – stowarzyszenie utworzone w 1992 r. w celu wspierania i promowania współpracy między środowiskiem akademickim i gospoda...

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych - polska organizacja pozarządowa zajmująca się kreowaniem rynku ele...

Polskie Towarzystwo Gospodarcze

Towarzystwo, którego celem jest budowanie wspólnoty oraz odpowiedzialny biznes oparty na wartościach, powstało z inicjatywy grupy trzydziestu polskich przeds...

Rada Doradców Ekonomicznych (Stany Zjednoczone)

Rada Doradców Ekonomicznych – organ doradczy, stworzony na mocy Employment Act z 1946 w celu doradzania prezydentowi Stanów Zjednoczonych w obszarze polityki...

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG – organizacja powołana w Moskwie w 1949 w celu koordynowania współpracy gospodarczej bloku państw podporządkowanych ...

Repozytorium transakcji

Repozytorium transakcji – osoba prawna zajmująca się gromadzeniem i przechowywaniem na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych.

Samorząd gospodarczy

Samorząd gospodarczy – rodzaj samorządu, obejmujący grupę osób prowadzących działalność gospodarczą w określonej dziedzinie gospodarki.

Towarzystwo budownictwa społecznego

Towarzystwo budownictwa społecznego – podmioty utworzone ustawą z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa, których celem j...

Towarzystwo Gospodarcze Polska-Ukraina

Towarzystwo Gospodarcze Polska-Ukraina – stowarzyszenie z siedzibą w Łodzi, zarejestrowane w październiku 1999. Towarzystwo powstało z inicjatywy trzech były...

Towarzystwo Przemysłowców Polskich

Towarzystwo Przemysłowców Polskich – polska organizacja we Wrocławiu działająca w latach 1868-1920, będąca najstarszym tego typu zrzeszeniem kupców, rzemieśl...

Wertykalny Syndykat

Wertykalny Syndykat - Hiszpańska Organizacja Syndykalna, popularnie zwana Wertykalnym Syndykatem. Można powiedzieć, że była to instytucja zapobiegawcza, star...

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ogólnopolska organizacja z siedzibą w Warszawie zrzeszająca przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora nowoczesnyc...

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa – największa w Polsce organizacja zrzeszająca podmioty branży winiarskiej. Należą do niej zarówno producenci, impo...

Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego – ogólnopolska, społeczno-zawodowa organizacja pracodawców, działająca od 1933 r. – wcześniej jako Związek Izb Rzemieślniczych i ...