Топ-100
 • Rondo turbinowe Rondo turbinowe

  Rondo turbinowe jest innowacyjnym rozwiązaniem układu pasów ruchu ronda o dwóch lub więcej pasach ruchu. Wymyślono je w 1998 roku w Holandii. Jego organizacj...

 • Rondo kropelkowe Rondo kropelkowe

  Rondo kropelkowe – rodzaj ronda zaprojektowanego w taki sposób, że przypomina kształtem kroplę. Charakterystyczne dla tego rodzaju ronda jest to, że okrążeni...

 • Przewoźnik lotniczy Przewoźnik lotniczy

  Przewoźnik lotniczy – podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na pod...

 • Przeprawa Przeprawa

  Przeprawa – przemieszczenie ludzi, dobytku na drugą stronę jakiejś przeszkody naturalnej np. rzeki, łańcuchów górskich, kanałów. Uznaje się, iż nie jest łatw...

 • Prędkość maksymalna Prędkość maksymalna

  Prędkość maksymalna – największa możliwa do osiągnięcia przez pojazd prędkość w ruchu poziomym. Jest ona funkcją konstrukcji pojazdu i warunków zewnętrznych.

 • Pochylenie podłużne Pochylenie podłużne

  Pochylenie podłużne, pochylenie wzdłużne, nachylenie podłużne, nachylenie wzdłużne – w transporcie drogowym lub kolejowym wielkość opisująca różnicę wysokośc...

 • Pasażer Pasażer

  Pasażer – osoba korzystająca ze środka transportu, która nie kieruje pojazdem. Pasażerem jest zarówno osoba, która jedzie publicznym środkiem transportu, jak...

 • Pas transportowy Pas transportowy

  Pas transportowy – element używany do zabezpieczania ładunków podczas ich transportu. Rolą pasów transportowych jest przeciwdziałanie siłom działającym na ła...

 • Pas bezpieczeństwa Pas bezpieczeństwa

  Pas bezpieczeństwa – pas z tkaniny lub tworzywa sztucznego montowany w samochodzie lub samolocie, który po zapięciu częściowo chroni ludzi przed uszkodzeniam...

 • Paleta (logistyka) Paleta (logistyka)

  Paleta – podniesiona platforma, przeznaczona do przenoszenia i składowania towarów. Palety są zazwyczaj zrobione z drewna i mają standardowe wymiary: 1000 × ...

 • Ładunek (transport) Ładunek (transport)

  Ładunek – oznacza wszystkie towary, które zwykle umieszcza się w tej części lub na tej części pojazdu, która przeznaczona jest do przewozu ładunku, i które n...

 • List przewozowy List przewozowy

  List przewozowy zawiera fizyczny spis inwentarza przesyłanego przy pomocy transportu lądowego, wodnego i powietrznego, a także transportu multimodalnego. Lis...

 • Kurier (transport) Kurier (transport)

  Kurier, inaczej posłaniec, goniec – osoba wyznaczona do szybkiego, niezwłocznego dostarczenia do wybranego celu różnych przesyłek, dokumentów, paczek itp. Je...

 • Korytarz ekologiczny Korytarz ekologiczny

  Korytarz ekologiczny – ciąg dzikiej roślinności, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków, a także nieuprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami ro...

 • Konwój Konwój

  Konwój – termin o kilku zbliżonych znaczeniach: Konwój – grupa osób, zazwyczaj uzbrojonych konwojenci, nadzorująca i ochraniająca powierzone ich pieczy osoby...

 • Kiss and ride Kiss and ride

  Kiss and ride, kiss & ride, K&R, K+R – wyznaczone miejsce, służące do krótkiego postoju, spotykane zwłaszcza przy dworcach, lotniskach, centrach przesiad...

 • Karawana Karawana

  Karawana – grupa kupców podróżujących razem ze względów bezpieczeństwa lub ekonomicznych przez odludne tereny, wiodąca ze sobą juczne zwierzęta, zmotoryzowan...

 • Inżynieria transportu Inżynieria transportu

  Inżynieria transportowa – dziedzina wiedzy technicznej zajmująca się zagadnieniami najogólniej rozumianego transportu. Zagadnienia te można podzielić na pods...

 • Inteligentny system transportowy Inteligentny system transportowy

  Inteligentny system transportowy, ITS – system informacyjny i komunikacyjny mający na celu świadczenie usług związanych z różnymi rodzajami transportu i zarz...

 • Infrastruktura transportowa Infrastruktura transportowa

  Infrastruktura transportowa, infrastruktura transportu – obejmuje sieci drogowe, kolejowe i żeglugi śródlądowej, autostrady morskie, porty żeglugi morskiej i...

 • Hyperloop Hyperloop

  Hyperloop – projekt nowego środka transportu pasażerskiego i towarowego finansowany przez miliardera Elona Muska. Głównym celem projektu jest stworzenie syst...

 • Flota Flota

  Flota – zespół statków podporządkowanych jednemu z przewoźników żeglugi lub państwa, którego mają banderę. Najczęściej wyróżniane floty statków: flota pasaże...

 • Flightcase Flightcase

  Flightcase – termin określający technologię budowy skrzyń transportowych służących pierwotnie do bezpiecznego transportu sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego...

 • Dzień bez Samochodu Dzień bez Samochodu

  Dzień bez Samochodu – międzynarodowa kampania proekologiczna świętowana corocznie 22 września. Wieńczy obchodzony od 16 września Europejski Tydzień Zrównoważ...

 • Centrum przesiadkowe Katowice Zawodzie Centrum przesiadkowe Katowice Zawodzie

  Centrum przesiadkowe Katowice Zawodzie – jedno z czterech obecnie budowanych centrów przesiadkowych w Katowicach, w województwie śląskim, w Polsce. Obsługiwa...

 • Centrum przesiadkowe Katowice Sądowa Centrum przesiadkowe Katowice Sądowa

  Centrum przesiadkowe Katowice Sądowa – jedno z czterech obecnie budowanych centrów przesiadkowych w Katowicach, w województwie śląskim, w Polsce. Obsługiwać ...

 • Centrum przesiadkowe Katowice Ligota Centrum przesiadkowe Katowice Ligota

  Centrum przesiadkowe Katowice Ligota – jedno z czterech centrów przesiadkowych w Katowicach, w województwie śląskim, w Polsce. obsługujące lądowe połączenia ...

 • Centrum przesiadkowe Katowice Brynów Centrum przesiadkowe Katowice Brynów

  Centrum przesiadkowe Katowice Brynów – jedno z czterech obecnie budowanych centrów przesiadkowych w Katowicach, w województwie śląskim, w Polsce. Obsługiwać ...

Transport

General Transit Feed Specification

Wspólna tranzytowa karmić specyfikacja, również znany pod swoją starą nazwą, jak specyfikacja tranzyt kanał Google-międzynarodowy format zapisu informacji o harmonogramie i miejscach postojów.

Intermodalność

Modalność – to płynny ruch samochodu w różnych warunkach drogowych, który eliminuje lub ogranicza defektów i wad tradycyjnych systemów transportu kombinowanego i transportu intermodalnego.

Wikiprojekt: Transport

Tworzenie nowych artykułów dotyczących transportu ustalenie jednolitych zaleceń edycyjnych i standardów artykułów Ładowanie grafik związanych z transportem p...

System transportowy

System transportowy – pojęcie odnoszące się do wyposażenia i organizacji transportu na danym obszarze. Jest złożonym układem podsystemów technicznych, organi...

Centrum przesiadkowe Katowice Brynów

Centrum przesiadkowe Katowice Brynów – jedno z czterech obecnie budowanych centrów przesiadkowych w Katowicach, w województwie śląskim, w Polsce. Obsługiwać ...

Centrum przesiadkowe Katowice Ligota

Centrum przesiadkowe Katowice Ligota – jedno z czterech centrów przesiadkowych w Katowicach, w województwie śląskim, w Polsce. obsługujące lądowe połączenia ...

Centrum przesiadkowe Katowice Sądowa

Centrum przesiadkowe Katowice Sądowa – jedno z czterech obecnie budowanych centrów przesiadkowych w Katowicach, w województwie śląskim, w Polsce. Obsługiwać ...

Centrum przesiadkowe Katowice Zawodzie

Centrum przesiadkowe Katowice Zawodzie – jedno z czterech obecnie budowanych centrów przesiadkowych w Katowicach, w województwie śląskim, w Polsce. Obsługiwa...

Dangerous Goods Safety Advisor

DGSA - Stowarzyszenie doradców ds. Bezpieczeństwa w Transporcie Towarów Niebezpiecznych, w Polsce ma zasięg ogólnokrajowy. Stowarzyszenie zrzesza certyfikowa...

Dopuszczenie do obrotu

Dopuszczenie do obrotu – procedura nadająca towarowi niekrajowemu status celny towaru krajowego. Ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów niewspólnotowyc...

Dostępność transportowa

Dostępność transportowa – stopień łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Dany pun...

Dzień bez Samochodu

Dzień bez Samochodu – międzynarodowa kampania proekologiczna świętowana corocznie 22 września. Wieńczy obchodzony od 16 września Europejski Tydzień Zrównoważ...

Dzień Kuriera i Przewoźnika

Dzień Kuriera i Przewoźnika – polskie święto branżowe obchodzone corocznie 29 września z inicjatywy przedsiębiorstw kurierskich. Tego dnia Kościół katolicki ...

Flightcase

Flightcase – termin określający technologię budowy skrzyń transportowych służących pierwotnie do bezpiecznego transportu sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego...

Floating Car Data

Floating Car Data to technologia służąca do wyznaczania średniej prędkości i czasu przejazdu na danym odcinku sieci drogowej. Technologia opiera się o analiz...

Flota

Flota – zespół statków podporządkowanych jednemu z przewoźników żeglugi lub państwa, którego mają banderę. Najczęściej wyróżniane floty statków: flota pasaże...

Fracht

Fracht – opłata za przewóz towarów drogą morską. Stawki zwykle uzależnione są od masy i objętości przesyłki. Fracht zasadniczo wypłacany jest po dostarczeniu...

Giełda transportowa

Giełda transportowa – platforma wymiany informacji pomiędzy przewoźnikami a przedsiębiorstwami spedycyjnymi, mająca na celu ułatwienie komunikacji i przyspie...

Hyperloop

Hyperloop – projekt nowego środka transportu pasażerskiego i towarowego finansowany przez miliardera Elona Muska. Głównym celem projektu jest stworzenie syst...

Incoterms

Incoterms lub Międzynarodowe Reguły Handlu – zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym...

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa, infrastruktura transportu – obejmuje sieci drogowe, kolejowe i żeglugi śródlądowej, autostrady morskie, porty żeglugi morskiej i...

Instrukcja wysyłkowa

Instrukcja wysyłkowa – dokument przygotowywany przez spedytora po otrzymaniu i przyjęciu zlecenia spedycyjnego. Instrukcja wysyłkowa jest przeznaczona dla do...

Inteligentny system transportowy

Inteligentny system transportowy, ITS – system informacyjny i komunikacyjny mający na celu świadczenie usług związanych z różnymi rodzajami transportu i zarz...

Inżynieria transportu

Inżynieria transportowa – dziedzina wiedzy technicznej zajmująca się zagadnieniami najogólniej rozumianego transportu. Zagadnienia te można podzielić na pods...

Karawana

Karawana – grupa kupców podróżujących razem ze względów bezpieczeństwa lub ekonomicznych przez odludne tereny, wiodąca ze sobą juczne zwierzęta, zmotoryzowan...

Kiss and ride

Kiss and ride, kiss & ride, K&R, K+R – wyznaczone miejsce, służące do krótkiego postoju, spotykane zwłaszcza przy dworcach, lotniskach, centrach przesiad...

Komunikacja wojskowa

Komunikacja wojskowa – całokształt przedsięwzięć logistycznych związanych z utrzymaniem, budową i odbudową dróg kołowych, linii kolejowych, mostów i innych b...

Kongestia

Kongestia – chroniczne zjawisko większego natężenia ruchu środków transportu od przepustowości wykorzystywanej przez nie infrastruktury.

Konwencja ATP

Konwencja ATP – to międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów, artykułów spożywczych szybko psujących się, a także odnosząca się do specjalnych środków ...

Konwój

Konwój – termin o kilku zbliżonych znaczeniach: Konwój – grupa osób, zazwyczaj uzbrojonych konwojenci, nadzorująca i ochraniająca powierzone ich pieczy osoby...

Kornak

Korytarz ekologiczny

Korytarz ekologiczny – ciąg dzikiej roślinności, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków, a także nieuprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami ro...

Kurier (transport)

Kurier, inaczej posłaniec, goniec – osoba wyznaczona do szybkiego, niezwłocznego dostarczenia do wybranego celu różnych przesyłek, dokumentów, paczek itp. Je...

List przewozowy

List przewozowy zawiera fizyczny spis inwentarza przesyłanego przy pomocy transportu lądowego, wodnego i powietrznego, a także transportu multimodalnego. Lis...

Ładunek (transport)

Ładunek – oznacza wszystkie towary, które zwykle umieszcza się w tej części lub na tej części pojazdu, która przeznaczona jest do przewozu ładunku, i które n...

Metoda Blocha-Schmigalli

Metoda Blocha-Schmigalli, – w logistyce metoda optymalnego rozmieszczania punktów zależnych, pomiędzy którymi odbywa się przemieszczanie materiału, osób, dok...

Metoda pozyskiwania drewna

Metoda pozyskiwania drewna, system pozyskania drewna – technologia pozyskania surowca drzewnego z lasu lub plantacji drzew szybko rosnących, uwzględniająca s...

Międzynarodowy List Przewozowy CMR

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku. Zwyczajowo dokument CMR jest wystawiany w 3 ...

Nota gotowości

Nota gotowości Notice of Readiness) – dokument stwierdzający przybycie statku trampowego do portu załadunku lub wyładunku, oraz jego gotowość do czynności pr...

Paleta (logistyka)

Paleta – podniesiona platforma, przeznaczona do przenoszenia i składowania towarów. Palety są zazwyczaj zrobione z drewna i mają standardowe wymiary: 1000 × ...

Pas bezpieczeństwa

Pas bezpieczeństwa – pas z tkaniny lub tworzywa sztucznego montowany w samochodzie lub samolocie, który po zapięciu częściowo chroni ludzi przed uszkodzeniam...

Pas transportowy

Pas transportowy – element używany do zabezpieczania ładunków podczas ich transportu. Rolą pasów transportowych jest przeciwdziałanie siłom działającym na ła...

Pasażer

Pasażer – osoba korzystająca ze środka transportu, która nie kieruje pojazdem. Pasażerem jest zarówno osoba, która jedzie publicznym środkiem transportu, jak...

Pasażerokilometr

Pasażerokilometr – stosowana w transporcie pasażerskim jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środki transportu pasażerskiego w określonym czasie....

Pochylenie podłużne

Pochylenie podłużne, pochylenie wzdłużne, nachylenie podłużne, nachylenie wzdłużne – w transporcie drogowym lub kolejowym wielkość opisująca różnicę wysokośc...

Podatek od środków transportowych

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2019 r. poz. 1170

Pojemność ładunkowa

Pojemność ładunkowa – wyrażona w metrach sześciennych lub stopach sześciennych maksymalna pojemność dostępna w pojeździe do przewozu towarów. Pojemność ładun...

Praca przewozowa

Praca przewozowa – w transporcie: iloczyn wykonanych przez środki transportu: długości drogi i w transporcie pasażerskim – liczby przewiezionych osób ładunek...

Prędkość handlowa

Prędkość handlowa – iloraz odległości dzielącej punkt początkowy i końcowy trasy pokonywanej przez środek transportu oraz czasu, w jakim ta trasa została prz...

Prędkość maksymalna

Prędkość maksymalna – największa możliwa do osiągnięcia przez pojazd prędkość w ruchu poziomym. Jest ona funkcją konstrukcji pojazdu i warunków zewnętrznych.

Prime Air

Prime Air – usługa przyszłości zaprezentowana przez sklep internetowy Amazon.com polegająca na lotach bezzałogowych aparatów latających tzw. dronów, które mi...

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej daje możliwość skorzystania z towarów Unii Europejskiej, które zostały przeznaczone do powrotnego wywozu. Procedura ta nie pozwala...

Procedura uproszczona

Procedura uproszczona – procedura ta umożliwia zastąpienie tradycyjnego zgłoszenia celnego elektronicznym powiadomieniem urzędu celnego o dostarczeniu towaró...

Projekt CIVITAS II CARAVEL

"Burgos, Genua, Kraków i Stuttgart zamierzają ustanowić nową kulturę ekologicznie czystego transportu w ramach miast europejskich jako wsparcie ciągłego rozw...

Przegląd Komunikacyjny

Przegląd Komunikacyjny – miesięcznik naukowo-techniczny, adresowany do przedstawicieli branży transportowej i studentów kierunków transportowych. Na łamach c...

Przemysł środków transportu

Przeprawa

Przeprawa – przemieszczenie ludzi, dobytku na drugą stronę jakiejś przeszkody naturalnej np. rzeki, łańcuchów górskich, kanałów. Uznaje się, iż nie jest łatw...

Przepustowość infrastruktury transportowej

Przepustowość infrastruktury transportowej – maksymalna liczba środków transportu, jakie mogą w jednostce czasu przemieścić się przez określony element trans...

Przetwarzanie pod kontrolą celną

Przetwarzanie pod kontrolą celną – jest to procedura gospodarcza celna, która umożliwia przywóz towarów nie będących Wspólnotowymi na obszar wspólnoty celnej...

Przewoźnik lotniczy

Przewoźnik lotniczy – podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na pod...

Przewóz kabotażowy

Przewóz kabotażowy – termin odnoszący się do dwóch odmiennych sposobów transportu towarów i osób odpowiednio drogą morską, powietrzną i lądową: Żegluga kabot...

Rondo kropelkowe

Rondo kropelkowe – rodzaj ronda zaprojektowanego w taki sposób, że przypomina kształtem kroplę. Charakterystyczne dla tego rodzaju ronda jest to, że okrążeni...

Rondo turbinowe

Rondo turbinowe jest innowacyjnym rozwiązaniem układu pasów ruchu ronda o dwóch lub więcej pasach ruchu. Wymyślono je w 1998 roku w Holandii. Jego organizacj...