Топ-100
 • Źródło (dziennikarstwo) Źródło (dziennikarstwo)

  Źródło – w dziennikarstwie osoba, publikacja, nagranie, zdjęcie lub dokument, który daje dziennikarzowi aktualną informację. Aby napisać wartościowy artykuł ...

 • Wywiady Nixona Wywiady Nixona

  Wywiady Nixona – seria wywiadów z byłym prezydentem USA, Richardem Nixonem, przeprowadzone przez brytyjskiego dziennikarza, Davida Frosta. Ich producentem by...

 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1975–2016 działający jako Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych...

 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jeden z 20 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu...

 • Wóz reporterski Wóz reporterski

  Wóz transmisyjny – pojazd radiowy lub telewizyjny przeznaczony do przekazywania relacji na żywo. Zbudowany przeważnie na bazie standardowego samochodu dostaw...

 • Telewizja informacyjna Telewizja informacyjna

  Telewizja informacyjna – wyspecjalizowany kanał telewizyjny, nadający programy informacyjne całą dobę. Serwisy informacyjne o bieżących wydarzeniach nadawane...

 • Reporter wojenny Reporter wojenny

  Reporter wojenny, korespondent wojenny – dziennikarz pracujący dla prasy, radia, telewizji lub kronik filmowych, specjalizujący się w relacjonowaniu przebieg...

 • Reportaż Reportaż

  Reportaż – gatunek literacki z pogranicza publicystyki, literatury faktu i literatury pięknej. Reportaż wykształcił się w 2. połowie XIX w., co wiązało się z...

 • Redaktor naczelny Redaktor naczelny

  Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma, książki lub wydawnictwa zbiorowego jak słownik lub encyklopedia, programu telewizyjnego lub rad...

 • Program informacyjny Program informacyjny

  Program informacyjny – program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społ...

 • Prezenter Prezenter

  Prezenter, in. spiker – osoba zapowiadająca poszczególne programy w stacji radiowej lub telewizyjnej, także prowadząca program estradowy, informacyjny, blok ...

 • Nowe Dziennikarstwo Nowe Dziennikarstwo

  Nowe Dziennikarstwo – styl publicystyczny opierający się na stosowaniu literackich technik w reportażach i esejach, co nadaje tekstom walor ekspresjonistyczn...

 • Newsroom Newsroom

  Newsroom – termin ze świata mediów, oznaczający centralne pomieszczenie w redakcji, gdzie pracują dziennikarze, montażyści oraz producenci. Zazwyczaj jest to...

 • Naokoło świata Naokoło świata

  Naokoło świata – seria książkowa wydawana blisko czterdzieści lat przez redakcję literatury reportażowej Państwowego Wydawnictwa "Iskry”, pod kierownictwem r...

 • Legitymacja prasowa Legitymacja prasowa

  Legitymacja prasowa – legitymacja stwierdzająca fakt wykonywania pracy dziennikarza w określonej redakcji prasowej, radiowej lub telewizyjnej. Legitymację pr...

 • Krytyka teatralna Krytyka teatralna

  Krytyka teatralna – dziedzina dziennikarstwa, zajmująca się oceną twórczości teatralnej. Obejmuje różne aspekty przedstawień: od reżyserii, przez scenografię...

 • Infotainment Infotainment

  Pojęcie to pojawiło się w świecie mediów dość niedawno, ale za to szybko znalazło swoje użycie w praktyce. W druku po raz pierwszy użył go prawdopodobnie Ron...

 • Fotoreporter Fotoreporter

  Fotoreporter – fotograf specjalizujący się w robieniu zdjęć bieżących wydarzeń. Odbiorcą efektów jego pracy są czasopisma oraz portale internetowe, organizat...

 • Fotoreportaż Fotoreportaż

  Fotoreportaż ; łac. reportare: odnosić, zawiadamiać; fr. reportage: opowiadać) - "reportaż składający się z szeregu zdjęć fotograficznych lub filmowych i kró...

 • Fake news Fake news

  Fake news – fałszywa wiadomość, często o charakterze sensacyjnym, publikowana w mediach z intencją wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu osiągnięcia korzyści f...

 • Dziennikarstwo śledcze Dziennikarstwo śledcze

  Dziennikarstwo śledcze – rodzaj dziennikarstwa, polegającego na ujawnianiu informacji istotnych dla opinii publicznej, a jednocześnie trudno dostępnych dla b...

 • Dziennikarstwo internetowe Dziennikarstwo internetowe

  Dziennikarstwo internetowe – przygotowywanie przekazu dotyczącego wydarzeń i faktów, zgodnego ze specyfiką internetu, i jego rozpowszechnianie za pośrednictw...

 • Demotix Demotix

  Demotix – społeczna strona internetowa poświęconą dziennikarstwu oraz agencja fotograficzna. Ułatwia to dziennikarskim wolnym strzelcom i amatorom dzielenie ...

 • 5W + H 5W + H

  5W+H – angielskojęzyczny akronim oznaczający najważniejsze pytania: w hat?, w ho?, w hen?, w here?, w hy? i h ow?, czyli odpowiednio: co, kto, kiedy, gdzie, ...

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problema...

5W + H

5W+H – angielskojęzyczny akronim oznaczający najważniejsze pytania: w hat?, w ho?, w hen?, w here?, w hy? i h ow?, czyli odpowiednio: co, kto, kiedy, gdzie, ...

Centrum Informacyjne Rządu

Centrum Informacyjne Rządu w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest komórką odpowiedzialną za relacje i kontakty Premiera i Rady Ministrów z media...

Database journalism

Database journalism – dziennikarstwo oparte na analizie komputerowych baz danych oraz danych dostępnych online. Przy tej metodzie dziennikarstwa często stosu...

Demotix

Demotix – społeczna strona internetowa poświęconą dziennikarstwu oraz agencja fotograficzna. Ułatwia to dziennikarskim wolnym strzelcom i amatorom dzielenie ...

Dziennikarstwo internetowe

Dziennikarstwo internetowe – przygotowywanie przekazu dotyczącego wydarzeń i faktów, zgodnego ze specyfiką internetu, i jego rozpowszechnianie za pośrednictw...

Dziennikarstwo non-profit

Dziennikarstwo non-profit – rodzaj dziennikarstwa, polegającego na działaniach służących dobru publicznemu, przy jednoczesnej rezygnacji z osiągania zysku, d...

Dziennikarstwo obywatelskie

Dziennikarstwo obywatelskie – rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez niezawodowych dziennikarzy w interesie społecznym. Jego powstanie i rozwój wiążą się z ...

Dziennikarstwo śledcze

Dziennikarstwo śledcze – rodzaj dziennikarstwa, polegającego na ujawnianiu informacji istotnych dla opinii publicznej, a jednocześnie trudno dostępnych dla b...

Dziennikarstwo wcieleniowe

Dziennikarstwo wcieleniowe – forma dziennikarstwa, w której reporter zmienia swoją tożsamość w celu zdobycia informacji, jakich nie dałoby się uzyskać bez uż...

Etyka dziennikarska

Etyka dziennikarska – rodzaj etyki stosowanej; utożsamiana z etyką profesjonalną, koncentruje się na praktycznych problemach związanych z zawodem dziennikarz...

Evergreen (muzyka)

Evergreen – określenie piosenki, utworu muzycznego cieszącego się niesłabnącą popularnością przez wiele lat, często wykonywanego przez różnych wykonawców, cz...

Fake news

Fake news – fałszywa wiadomość, często o charakterze sensacyjnym, publikowana w mediach z intencją wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu osiągnięcia korzyści f...

Fotoreportaż

Fotoreportaż ; łac. reportare: odnosić, zawiadamiać; fr. reportage: opowiadać) - "reportaż składający się z szeregu zdjęć fotograficznych lub filmowych i kró...

Fotoreporter

Fotoreporter – fotograf specjalizujący się w robieniu zdjęć bieżących wydarzeń. Odbiorcą efektów jego pracy są czasopisma oraz portale internetowe, organizat...

Infotainment

Pojęcie to pojawiło się w świecie mediów dość niedawno, ale za to szybko znalazło swoje użycie w praktyce. W druku po raz pierwszy użył go prawdopodobnie Ron...

Karta Etyczna Mediów

Karta Etyczna Mediów – polski dokument zawierający podstawowe zasady dotyczące etyki dziennikarskiej. Został podpisany 23 marca 1995, przez przedstawicieli n...

Krytyka teatralna

Krytyka teatralna – dziedzina dziennikarstwa, zajmująca się oceną twórczości teatralnej. Obejmuje różne aspekty przedstawień: od reżyserii, przez scenografię...

Legitymacja prasowa

Legitymacja prasowa – legitymacja stwierdzająca fakt wykonywania pracy dziennikarza w określonej redakcji prasowej, radiowej lub telewizyjnej. Legitymację pr...

Łowcy sensacji

Łowcy sensacji – seria książkowa wydawana od 1969 do 1985 r. przez redakcję reportażową Państwowego Wydawnictwa "Iskry". Ukazywały się w niej reportaże polsk...

Międzyszkolne Regionalne Warsztaty Dziennikarskie

Międzyszkolne Regionalne Warsztaty Dziennikarskie w Bydgoszczy – projekt edukacyjny realizowany od 1992 pod kierownictwem jego twórcy, red. Mirosława Twaroga...

Naokoło świata

Naokoło świata – seria książkowa wydawana blisko czterdzieści lat przez redakcję literatury reportażowej Państwowego Wydawnictwa "Iskry”, pod kierownictwem r...

Newsroom

Newsroom – termin ze świata mediów, oznaczający centralne pomieszczenie w redakcji, gdzie pracują dziennikarze, montażyści oraz producenci. Zazwyczaj jest to...

Nowe Dziennikarstwo

Nowe Dziennikarstwo – styl publicystyczny opierający się na stosowaniu literackich technik w reportażach i esejach, co nadaje tekstom walor ekspresjonistyczn...

Prawo nagłówków Betteridge’a

Prawo nagłówków Betteridge’a – reguła, zgodnie z którą na każdy nagłówek prasowy kończący się znakiem zapytania można odpowiedzieć "nie”. Prawo to zostało na...

Press

Press – dwumiesięcznik branżowy adresowany do dziennikarzy, pracowników reklamy i public relations; pierwszy numer miesięcznika ukazał się 15 lutego 1996 r. ...

Prezenter

Prezenter, in. spiker – osoba zapowiadająca poszczególne programy w stacji radiowej lub telewizyjnej, także prowadząca program estradowy, informacyjny, blok ...

Program informacyjny

Program informacyjny – program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społ...

Prowokacja (zachowanie)

Prowokacja – podstępne i celowe działanie osoby trzeciej mające na celu spowodowanie reakcji ofiary prowokacji, zazwyczaj szkodliwej dla niej i często dla os...

Redakcja

Redakcja ma wiele znaczeń: Wariant tekstu; efekt jednej z faz pracy autora lub redaktora. Zespół dziennikarzy, który przygotowuje treści i formę materiałów p...

Redaktor naczelny

Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma, książki lub wydawnictwa zbiorowego jak słownik lub encyklopedia, programu telewizyjnego lub rad...

Redaktor odpowiedzialny

Redaktor odpowiedzialny – instytucja dziennikarska, w Polsce ukonstytuowana przez ustawę Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku. Pojęcie znane jest od XI...

Reportaż

Reportaż – gatunek literacki z pogranicza publicystyki, literatury faktu i literatury pięknej. Reportaż wykształcił się w 2. połowie XIX w., co wiązało się z...

Reporter wojenny

Reporter wojenny, korespondent wojenny – dziennikarz pracujący dla prasy, radia, telewizji lub kronik filmowych, specjalizujący się w relacjonowaniu przebieg...

Świat się zmienia

Świat się zmienia – seria książkowa wydawana od 1960 do 1972 r. przez redakcję literatury reportażowej Państwowego Wydawnictwa "Iskry”. Ukazywały się w niej ...

Tajemnica dziennikarska

Tajemnica dziennikarska – termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Tajemnica dziennikarska została też potwierdzona w Ko...

Telewizja informacyjna

Telewizja informacyjna – wyspecjalizowany kanał telewizyjny, nadający programy informacyjne całą dobę. Serwisy informacyjne o bieżących wydarzeniach nadawane...

Voldemorting

Voldemorting – praktyka unikania w mediach społecznościowych konkretnej nazwy, nazwiska lub słowa kluczowego w celu ukrycia lub wyciszenia tematu rozmowy alb...

Wóz reporterski

Wóz transmisyjny – pojazd radiowy lub telewizyjny przeznaczony do przekazywania relacji na żywo. Zbudowany przeważnie na bazie standardowego samochodu dostaw...

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jeden z 20 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu...

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1975–2016 działający jako Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych...

Wywiady Nixona

Wywiady Nixona – seria wywiadów z byłym prezydentem USA, Richardem Nixonem, przeprowadzone przez brytyjskiego dziennikarza, Davida Frosta. Ich producentem by...

Z żaglem

Z żaglem – seria książkowa wydawana od końca lat 50. XX w. do 1990 r. przez Spółdzielnię Wydawniczą "Czytelnik". Ukazywały się w niej reportaże polskich i za...

Źródło (dziennikarstwo)

Źródło – w dziennikarstwie osoba, publikacja, nagranie, zdjęcie lub dokument, który daje dziennikarzowi aktualną informację. Aby napisać wartościowy artykuł ...