Топ-100
 • Video Game High School Video Game High School

  Video Game High School – serial internetowy wyprodukowany przez Rocket Jump Studios. Autorami scenariusza są: Matthew Arnold, Will Campos i Brian Firenzi, za...

 • TechCrunch TechCrunch

  TechCrunch – amerykańska strona internetowa dostarczająca informacji na temat technologii, wiadomości oraz analiz. Jej twórcami są Michael Arrington i Keith ...

 • Stronniczość mediów Stronniczość mediów

  Stronniczość mediów polega na systematycznym faworyzowaniu przez środki masowego przekazu jednego stanowiska, gdzie działania te służą korporacjom medialnym,...

 • Repertuar Repertuar

  Repertuar – lista utworów prezentowanych w określonej placówce kulturalnej w określonym czasie lub takich, które dany wykonawca jest w stanie wykonać na zamó...

 • Przekaz medialny Przekaz medialny

  Przekaz medialny – tworzenie i transmisja treści za pośrednictwem środków masowego przekazu. Najczęściej przekaz medialny analizowany jest w aspekcie treści ...

 • Promocja krzyżowa Promocja krzyżowa

  Promocja krzyżowa, cross-promocja – rodzaj techniki promocyjnej prowadzonej przez dwa podmioty, wzajemnie reklamujące swoje produkty. Technika często stosowa...

 • Piąta władza (społeczność internautów) Piąta władza (społeczność internautów)

  Piąta władza – społeczność internautów, która dzięki ułatwionemu w dobie Internetu dostępowi do wiedzy i możliwości opiniowania, ma realny wpływ na postrzega...

 • Paparazzo Paparazzo

  Paparazzo – popularna nazwa fotoreporterów działających zwykle na własną rękę specjalizujących się w wykonywaniu zdjęć znanych osób. W kontekście, w jakim zw...

 • Panika moralna Panika moralna

  Twórcą pojęcia jest brytyjski socjolog Stanley Cohen socjolog, analizujący w 1972 r. reakcje brytyjskich mediów na konflikt dwóch subkultur młodzieżowych: mo...

 • Nowe media Nowe media

  Nowe media – termin pojawił się w latach 60. XX wieku. Nowe media definiuje się jako technologie i techniki przekazu powszechnie stosowane od połowy lat 80. ...

 • Nadawca (telekomunikacja) Nadawca (telekomunikacja)

  Nadawca – określenie używane w telekomunikacji do zidentyfikowania podmiotu będącego źródłem transmisji lub komunikatu. Nadawca wysyła informację używając ko...

 • Media lokalne Media lokalne

  Media lokalne - środki przekazu, które można wyodrębnić z krajowego systemu medialnego poprzez odwołanie się do dwóch podstawowych kryteriów: lokalnego zakre...

 • Media interaktywne Media interaktywne

  Media interaktywne – środki przekazu medialnego, umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność. Zachodząca poprzez media interaktywne ...

 • Manipulacja mediami Manipulacja mediami

  Manipulacja mediami – jest pozornie lub rzeczywiście wykorzystywana w środkach masowego przekazu, gdzie są to działania poza świadomością odbiorcy, służące d...

 • Manipulacja medialna Manipulacja medialna

  Manipulacja medialna – świadome i celowe zastosowanie dowolnej techniki manipulacji w przekazie medialnym lub dowolnego typu przekaz medialny wykorzystany do...

 • Konferencja prasowa Konferencja prasowa

  Konferencja prasowa – wydarzenie medialne, w którym osoby chcące przekazać mediom pewne informacje zapraszają dziennikarzy do wysłuchania ich oraz, najczęści...

 • Kampania wyborcza Kampania wyborcza

  Kampania wyborcza – ogół środków masowego przekazu, jakimi specjaliści od marketingu politycznego promują kandydaturę polityka lub partii politycznej, tak by...

 • Grupa docelowa Grupa docelowa

  Grupa docelowa – grupa, do której głównie skierowany jest komunikat, reklama lub produkt. Szczególnie w reklamie ważne jest dobre określenie grupy docelowej....

 • Etyka informacji Etyka informacji

  Etyka informacji to dziedzina zajmująca się badaniem kwestii etycznych, wynikających z rozwoju i zastosowania technik informacyjnych. Dostarcza ona podstaw d...

 • Efekt CNN Efekt CNN

  Efekt CNN – wpływ relacji medialnych transmitowanych w czasie rzeczywistym, na działania dyplomatyczne i politykę zagraniczną państw. Efekt CNN jest pojęciem...

 • Digital Cinema Package Digital Cinema Package

  DCP – – Pakiet Kina Cyfrowego – jest to zbiór plików cyfrowych używany do przechowywania i przekazywania strumieni audio i wideo oraz innych danych na potrze...

 • Czwarta władza Czwarta władza

  Czwarta władza – w państwach demokratycznych określenie wolnej prasy. Ustawiana jest w szeregu obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, gdyż sił...

 • Blackout medialny Blackout medialny

  Blackout medialny – pojęcie odnoszące się do cenzury wiadomości oraz innego rodzaju treści w mediach, które dotyczą konkretnego tematu i są blokowane z dowol...

 • Benefis Benefis

  Benefis – spektakl, koncert, pokaz lub podobna uroczystość wydana dla konkretnej osoby, zespołu lub instytucji dla uczczenia dorobku jej działalności. Uroczy...

 • Abonament radiowo-telewizyjny Abonament radiowo-telewizyjny

  Abonament radiowo-telewizyjny – opłata mająca na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia nałożony ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o...

 • Edukacja medialna Edukacja medialna

  Edukacja medialna – kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i...

Edukacja medialna

Edukacja medialna – kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i...

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny – opłata mająca na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia nałożony ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o...

Admass

Admass - termin wprowadzony w 1955 r. przez J. B. Priestleya na określenie społeczeństw powojennej Europy, współkształtowanych jego zdaniem przez reklamę i m...

Agenda-setting

Agenda-setting – jedna z teorii nauk o mediach i komunikowaniu. Agenda-setting jako wyznacznik rangi informacji w mediach, opisana w 1972 roku przez Maxwella...

Audymetr

Audymetr – urządzenie, które służy do pomiaru oglądalności stacji telewizyjnych przez wybraną grupę respondentów. Audymetr umożliwia dokonanie analizy: wybie...

Benefis

Benefis – spektakl, koncert, pokaz lub podobna uroczystość wydana dla konkretnej osoby, zespołu lub instytucji dla uczczenia dorobku jej działalności. Uroczy...

Blackout medialny

Blackout medialny – pojęcie odnoszące się do cenzury wiadomości oraz innego rodzaju treści w mediach, które dotyczą konkretnego tematu i są blokowane z dowol...

Czwarta władza

Czwarta władza – w państwach demokratycznych określenie wolnej prasy. Ustawiana jest w szeregu obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, gdyż sił...

Digital Cinema Package

DCP – – Pakiet Kina Cyfrowego – jest to zbiór plików cyfrowych używany do przechowywania i przekazywania strumieni audio i wideo oraz innych danych na potrze...

Dysfunkcja narkotyzująca

Dysfunkcja narkotyzująca – negatywny skutek długofalowego oddziaływania środków masowego przekazu na odbiorców. Termin ten oznacza postępujące uzależnienie o...

Edutainment

Edutainment – inaczej edurozrywka ; neologizm w języku angielskim, powstały z połączenia słów "education” i "entertainment”. W języku polskim używa się też w...

Efekt CNN

Efekt CNN – wpływ relacji medialnych transmitowanych w czasie rzeczywistym, na działania dyplomatyczne i politykę zagraniczną państw. Efekt CNN jest pojęciem...

Etyka informacji

Etyka informacji to dziedzina zajmująca się badaniem kwestii etycznych, wynikających z rozwoju i zastosowania technik informacyjnych. Dostarcza ona podstaw d...

Grafika użytkowa

Grafika użytkowa – jedno z podstawowych, wyodrębnionych działań twórczych z szeroko rozumianej grafiki, będące w swym podstawowym przekazie grafiką stosowaną...

Grupa docelowa

Grupa docelowa – grupa, do której głównie skierowany jest komunikat, reklama lub produkt. Szczególnie w reklamie ważne jest dobre określenie grupy docelowej....

Internationale Medienhilfe

IMH-Internationale Medienhilfe – powstałe w 1996 roku jest niekomercyjną, niezależną organizacją samopomocową i wspólnotą roboczą międzykulturowych mediów, m...

Kampania łączona

Kampania łączona – komunikacja między odbiorcą a medium, która zachęca do korzystania z innych mediów. Innymi słowy jest to przechodzenie odbiorcy z jednego ...

Kampania wyborcza

Kampania wyborcza – ogół środków masowego przekazu, jakimi specjaliści od marketingu politycznego promują kandydaturę polityka lub partii politycznej, tak by...

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa – wydarzenie medialne, w którym osoby chcące przekazać mediom pewne informacje zapraszają dziennikarzy do wysłuchania ich oraz, najczęści...

Kryptoreklama

Kryptoreklama – ukryta działalność reklamowa wiążąca się z uzyskaniem przez dziennikarza bądź redakcję korzyści majątkowej lub osobistej od osoby bądź przeds...

Manipulacja medialna

Manipulacja medialna – świadome i celowe zastosowanie dowolnej techniki manipulacji w przekazie medialnym lub dowolnego typu przekaz medialny wykorzystany do...

Manipulacja mediami

Manipulacja mediami – jest pozornie lub rzeczywiście wykorzystywana w środkach masowego przekazu, gdzie są to działania poza świadomością odbiorcy, służące d...

Materiał poemisyjny

Materiał poemisyjny – materiał, który nadawca jest zobowiązany przechować przez określony czas po dacie jego emisji. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizj...

Media interaktywne

Media interaktywne – środki przekazu medialnego, umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność. Zachodząca poprzez media interaktywne ...

Media lokalne

Media lokalne - środki przekazu, które można wyodrębnić z krajowego systemu medialnego poprzez odwołanie się do dwóch podstawowych kryteriów: lokalnego zakre...

Na żywo

Na żywo – wrażenie obserwatora, że dane zdarzenie odbywa się w tej samej chwili, w której odbierane są bodźce pod wpływem tego zdarzenia. Rzecz na żywo trwa ...

Nadawca (telekomunikacja)

Nadawca – określenie używane w telekomunikacji do zidentyfikowania podmiotu będącego źródłem transmisji lub komunikatu. Nadawca wysyła informację używając ko...

Newsmaking

Newsmaking – mechanizm wytwarzania informacji. Pojęciem zajął się między innymi Denis McQuail, który opisał etapy badawcze. Rozpoczął od wszelkich prac nad w...

Newswire

Newswire to medium, którego zadaniem jest zbieranie informacji, komunikatów i materiałów prasowych z różnych źródeł, ich agregowanie i dystrybucja. Materiały...

Nowe media

Nowe media – termin pojawił się w latach 60. XX wieku. Nowe media definiuje się jako technologie i techniki przekazu powszechnie stosowane od połowy lat 80. ...

Obserwatorfinansowy.pl

ObserwatorFinansowy.pl – Internetowy portal ekonomiczny o charakterze analitycznym. Jego właścicielem jest Narodowy Bank Polski. Portal powstał jako platform...

Olimpiada Cyfrowa

Olimpiada Cyfrowa – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje cyfrowe uczniów, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez fundację No...

Olimpiada Medialna

Olimpiada Medialna – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu edukacji medialnej, organizowana od roku szkolnego 2011/2012 przez Fundację Nowe Media, w...

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Olimpiada Wiedzy o Mediach – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o mediach i dziennikarstwie, organizowana od roku szkolnego 2014/2015 prze...

Opowieść transmedialna

Opowieść transmedialna lub narracja transmedialna – pojęcie zdefiniowane po raz pierwszy przez Henry’ego Jenkinsa w książce Kultura konwergencji. Zderzenie s...

Panika moralna

Twórcą pojęcia jest brytyjski socjolog Stanley Cohen socjolog, analizujący w 1972 r. reakcje brytyjskich mediów na konflikt dwóch subkultur młodzieżowych: mo...

Paparazzo

Paparazzo – popularna nazwa fotoreporterów działających zwykle na własną rękę specjalizujących się w wykonywaniu zdjęć znanych osób. W kontekście, w jakim zw...

Piąta władza (społeczność internautów)

Piąta władza – społeczność internautów, która dzięki ułatwionemu w dobie Internetu dostępowi do wiedzy i możliwości opiniowania, ma realny wpływ na postrzega...

Pluralizm mediów

Pluralizm mediów – prawo do funkcjonowania w państwie nieograniczonej liczby niezależnych środków masowego przekazu. Stanowi przeciwieństwo koncentracji medi...

Promocja krzyżowa

Promocja krzyżowa, cross-promocja – rodzaj techniki promocyjnej prowadzonej przez dwa podmioty, wzajemnie reklamujące swoje produkty. Technika często stosowa...

Przekaz medialny

Przekaz medialny – tworzenie i transmisja treści za pośrednictwem środków masowego przekazu. Najczęściej przekaz medialny analizowany jest w aspekcie treści ...

Repertuar

Repertuar – lista utworów prezentowanych w określonej placówce kulturalnej w określonym czasie lub takich, które dany wykonawca jest w stanie wykonać na zamó...

Saturacja medialna

Saturacja medialna - to proces postępujący wraz z rozwojem technologii komunikowania i łatwym do nich dostępem, polega na "saturacji" społeczeństwa coraz wię...

Serial

Serial – seryjna publikacja, program telewizyjny, wieloodcinkowy film, audycja radiowa. Istotą serialu jest udostępnianie go odbiorcom w odcinkach, w regular...

Stronniczość mediów

Stronniczość mediów polega na systematycznym faworyzowaniu przez środki masowego przekazu jednego stanowiska, gdzie działania te służą korporacjom medialnym,...

TechCrunch

TechCrunch – amerykańska strona internetowa dostarczająca informacji na temat technologii, wiadomości oraz analiz. Jej twórcami są Michael Arrington i Keith ...

Tendencja antropotropiczna

Tendencja antropotropiczna - założenie sformułowane przez Paula Levinsona, zgodnie z którym media ewoluują w ten sposób, że nowsze media działają w sposób co...

Teoria magicznego pocisku

Teoria magicznego pocisku – omawia bezpośredni i manipulatorski wpływ mediów na pasywnego odbiorcę. Proces głębokiego i podświadomego wpływania na odbiorcę m...

Usługa Over-the-Top

Usługa Over-the-Top z j. ang. usługa świadczona ponad siecią – usługa polegająca na dostarczaniu zawartości, usług lub aplikacji za pośrednictwem sieci Inter...

Video Game High School

Video Game High School – serial internetowy wyprodukowany przez Rocket Jump Studios. Autorami scenariusza są: Matthew Arnold, Will Campos i Brian Firenzi, za...

Zjawisko wrogich mediów

Zjawisko wrogich mediów lub efekt wrogich mediów polega na skłonności ludzi o sprecyzowanych i ekstremalnych poglądach do twierdzenia, że media prezentujące ...