Топ-100
 • Nagroda Shawa Nagroda Shawa

  Nagroda Shawa – nagroda naukowa przyznawana od 2004 roku. Została ustanowiona przez potentata medialnego z Hongkongu i filantropa Run Shawa. Laureaci są wyła...

 • Medal Fieldsa Medal Fieldsa

  Medal Fieldsa – nagroda przyznawana w dziedzinie matematyki dwóm, trzem lub czterem uczonym za wyniki, które miały największy wpływ na jej rozwój. Związana z...

 • Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

  Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla – osoby i organizacje, którym za działalność na rzecz światowego pokoju została przyznana przez Norweski Komitet Noblowski P...

 • Czasopismo naukowe Czasopismo naukowe

  Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest ...

 • Nauki przyrodnicze Nauki przyrodnicze

  Nauki przyrodnicze – mało precyzyjne określenie dziedzin nauki zajmujących się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zwy...

 • Nauki społeczne Nauki społeczne

  Nauki społeczne – nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk...

 • Filozofia nauki Filozofia nauki

  Filozofia nauki – dział filozofii zajmujący się badaniem filozoficznych podstaw nauki, m.in. jej metod, struktury i założeń, a także różnicy między nauką i n...

 • Metoda naukowa Metoda naukowa

  Metoda naukowa – sposoby intersubiektywnego poznawania i komunikowania wiedzy, oparte o prawa logiki i prawdopodobieństwa, posługujące się dedukcją i systema...

 • Naukowiec Naukowiec

  Naukowiec, uczony – człowiek pracujący naukowo, ekspert w pewnej dziedzinie nauki, stosujący w prowadzonych przez siebie badaniach odpowiednie metody naukowe...

 • Paleontologia Paleontologia

  Paleontologia – nauka z pogranicza biologii i geologii, zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności...

 • Numerologia Numerologia

  Numerologia – prognozowanie z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi ma związek z jego losem. Numerologia uważana j...

 • Medycyna weterynaryjna Medycyna weterynaryjna

  Medycyna weterynaryjna – nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się...

 • Zaratusztrianizm Zaratusztrianizm

  Zaratusztrianizm – religia irańska wywodząca się od Zaratusztry. Zaratusztrianizm wywodzi się z dawnych wierzeń ludów indoeuropejskich, żyjących na terenach ...

Zoologia

Zoologia – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się, a także ich zachowaniach i budowie.
W skład zoologii wchodzą nauki zajmujące się poszczególnymi grupami zwierząt, m.in.: protozoologia, entomologia, ichtiologia, herpetologia, ornitologia i teriologia. Gałęziami zoologii są także nauki o zwierzętach poprzednich epok paleozoologia i paleozoogeografia, o strukturze populacji zwierzęcych i ich wzajemnym oddziaływaniu na środowisko ekologia czy zachowaniu i psychice zwierząt etologia, zoopsychologia oraz nauki obejmujące systematykę wszystkich organizmów zwierzęcych, także nauki zajmujące się budową i funkcjami ciała zwierząt, np.: anatomia, fizjologia, morfologia, embriologia, cytologia.
Pierwsze prace z dziedziny zoologii są autorstwa Arystotelesa IV w. p.n.e. Spośród około 300 jego dzieł do najważniejszych należą: Zoologia Historia naturalna zwierząt, O częściach zwierząt oraz O pochodzeniu zwierząt. Arystoteles jest nazywany ojcem zoologii.
Rewolucyjny wpływ na postęp zoologii wywarła teoria ewolucji Darwina, ogłoszona w wydanym w 1859 roku dziele O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, która przyczyniła się do wyjaśnienia m.in. procesów i zjawisk z zakresu ewolucji i embriologii, a także anatomii porównawczej.

image

1. Polskie czasopisma naukowe
Polskie czasopisma naukowe z dziedziny zoologii to m.in.: Acta Palaeontologica Polonica, Annales Zoologici, Przegląd Zoologiczny, Wiadomości Entomologiczne, Zoologica Poloniae.

Felinologia

Felinologia - nauka o kotach. Termin pochodzi od słów felinus oraz logos. Felinologia koncentruje się na badaniu anatomii, genetyki, fizjologii i bioróżnorod...

Hipologia

Hipologia – nauka traktująca o koniu domowym, jego budowie, fizjologii, filogenezie, hodowli i chowie, obejmująca także historię hodowli.

Teriologia

Teriologia, mammologia, mammalogia, mastologia – dział zoologii zajmujący się ssakami, ich budową, ekologią, systematyką, rozmieszczeniem, ewolucją i biologi...

Zoogeografia

Zoogeografia, geografia zwierząt – jeden z działów zoologii oraz biogeografii, zajmujący się geograficznym rozmieszczeniem gatunków zwierząt na kuli ziemskiej.