Топ-100
 • Wiec (historia) Wiec (historia)

  Wiec – w społeczeństwach pierwotnych, zgromadzenie ludności, w celu ustalenia jakichś kwestii mających wpływ na dobro ogółu. Na wiecu ważną funkcję zajmowała...

 • Wiec Wiec

  Wiec – masowe zgromadzenie ludności w celu przedyskutowania aktualnych wydarzeń politycznych. Przykładem mogą być wiece wyborcze, które są rodzajem widowisk ...

 • Selektywna eliminacja Selektywna eliminacja

  Selektywna eliminacja – użycie śmiercionośnej siły przez podmiot prawa międzynarodowego w sposób zaplanowany i rozmyślny, prowadzące do zabicia określonych o...

 • Przykrywka Przykrywka

  Przykrywka – organizacja tworzona i kontrolowana przez inną organizację. Przykrywka może być sposobem na ukrycie nazwy organizacji kontrolującej, ale też moż...

 • Prawa człowieka Prawa człowieka

  Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa ...

 • Okrągły stół (symbol) Okrągły stół (symbol)

  Okrągły Stół – symbol spotkania, na którym wszyscy są równi i starają się w zgodzie rozwiązywać spory. Nawiązuje on do mitu o królu Arturze i rycerzach Okrąg...

 • List otwarty List otwarty

  List otwarty – tekst interwencyjny napisany przez autora w formie bezpośredniej do szerokiego grona odbiorców, np. do mieszkańców, podany do publicznej wiado...

 • Kryzys międzynarodowy Kryzys międzynarodowy

  Kryzys międzynarodowy – stan destabilizacji i napięcia pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych, ze względu na starcie interesów będących racją stanu...

 • Honorowe obywatelstwo Honorowe obywatelstwo

  Honorowe obywatelstwo – szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju, za promowanie miasta czy regionu, wielkie zasług...

 • Crossing the floor Crossing the floor

  Crossing the floor – termin stosowany w polityce niektórych państw funkcjonujących w oparciu o brytyjski system parlamentarny, oznaczający zmianę lojalności ...

Crossing the floor

Crossing the floor – termin stosowany w polityce niektórych państw funkcjonujących w oparciu o brytyjski system parlamentarny, oznaczający zmianę lojalności ...

Dol2day

dol2day – niemieckojęzyczna społeczność internetowa, platforma dyskusyjna, a jednocześnie symulacja polityczna. Istnieje od roku 2000, a jej pełna nazwa brzm...

Efekt domina

Efekt domina – metafora używana na określenie sytuacji, w której jedno zdarzenie uruchamia cały szereg zdarzeń następujących po sobie i wynikających jedno z ...

Homo videns

Homo videns – zjawisko, zdefiniowane przez Giovanniego Sartoriego, które polega na zmianie myślenia ludzi spowodowanej współczesnymi mediami, kultem obrazu a...

Honorowe obywatelstwo

Honorowe obywatelstwo – szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju, za promowanie miasta czy regionu, wielkie zasług...

Kryzys międzynarodowy

Kryzys międzynarodowy – stan destabilizacji i napięcia pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych, ze względu na starcie interesów będących racją stanu...

List otwarty

List otwarty – tekst interwencyjny napisany przez autora w formie bezpośredniej do szerokiego grona odbiorców, np. do mieszkańców, podany do publicznej wiado...

Okrągły stół (symbol)

Okrągły Stół – symbol spotkania, na którym wszyscy są równi i starają się w zgodzie rozwiązywać spory. Nawiązuje on do mitu o królu Arturze i rycerzach Okrąg...

Polityka konfrontacji

Polityka konfrontacji – styl uprawiania polityki charakteryzujący się wrogimi stosunkami pomiędzy największymi partiami, które zamieniają życie polityczne w ...

Prawa człowieka

Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa ...

Przykrywka

Przykrywka – organizacja tworzona i kontrolowana przez inną organizację. Przykrywka może być sposobem na ukrycie nazwy organizacji kontrolującej, ale też moż...

Selektywna eliminacja

Selektywna eliminacja – użycie śmiercionośnej siły przez podmiot prawa międzynarodowego w sposób zaplanowany i rozmyślny, prowadzące do zabicia określonych o...

Strategia (państwa)

Strategia – jest to kierunek i zakres działania, który państwo przyjmuje długookresowo, aby osiągnąć swoje cele i zyskać przewagę polityczną, gospodarczą, wo...

Wiec

Wiec – masowe zgromadzenie ludności w celu przedyskutowania aktualnych wydarzeń politycznych. Przykładem mogą być wiece wyborcze, które są rodzajem widowisk ...

Wiec (historia)

Wiec – w społeczeństwach pierwotnych, zgromadzenie ludności, w celu ustalenia jakichś kwestii mających wpływ na dobro ogółu. Na wiecu ważną funkcję zajmowała...

WPolityce.pl

Portal redagowany jest przez zespół dziennikarzy w następującym składzie: Marzena Nykiel, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Aleksander Majewski, Wojciech Bi...