Топ-100
  • Prawo antydyskryminacyjne Prawo antydyskryminacyjne

    Prawo antydyskryminacyjne – zespół przepisów prawnych regulujący ochronę przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność, wiek oraz płeć, orientację seks...

  • Łowcy nieszczęść Łowcy nieszczęść

    Łowcy nieszczęść – proceder związany z pozyskiwaniem osób poszkodowanych w wypadkach. Określa się tym mianem czynności prawników, którzy oferują pomoc osobom...

  • Prawo Prawo

    Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w...

Prawo

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w...

Czwarcizna

Czwarcizna – instytucja prawa spadkowego rozpowszechniona w Koronie Polskiej w XVII wieku, zgodnie z którą córkom podczas dziedziczenia beztestamentowego prz...

Funkcja sugestywna

Funkcja sugestywna – jedna z funkcji języka prawnego, której celem jest wpłynięcie na podmiot poprzez zasugerowanie mu właściwego dla obowiązującego prawa za...

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – część Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Został powołany ...

Łowcy nieszczęść

Łowcy nieszczęść – proceder związany z pozyskiwaniem osób poszkodowanych w wypadkach. Określa się tym mianem czynności prawników, którzy oferują pomoc osobom...

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Olimpiada o Państwie i Prawie – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej państwa i prawa. Organizowana od r...

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Olimpiada Wiedzy o Prawie – olimpiada szkolna sprawdzająca znajomość prawa przez uczniów. Organizowana od roku szkolnego 2007/2008 przez II Społeczne Liceum ...

Prawo antydyskryminacyjne

Prawo antydyskryminacyjne – zespół przepisów prawnych regulujący ochronę przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność, wiek oraz płeć, orientację seks...

Ustawa o sprzedaży towarów (1893)

Ustawa o sprzedaży towarów z 1893 roku była ustawą parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, która regulowała umowy sprzedaży towarów....

Zbrodnia sądowa

Zbrodnia sądowa - rażące nadużycie władzy sędziowskiej. Polega ono na wydaniu wyroku skazującego, przy braku poszanowania fundamentalnych zasad prowadzenia u...

Żałoba narodowa na świecie

Afganistan 4 maja 2014 – dzień żałoby dla upamiętnienia ofiar lawiny błotnej w prowincji Badachszan ponad 2000 zabitych. 7 listopada 2007 – 3 dni żałoby dla ...