Топ-100

Minkówka

Według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności, przeprowadzonego w 1921 roku, osadę Minkówka zamieszkiwało 38 osób 13 kobiet i 25 mężczyzn w 3 domach, wszyscy mieszkańcy osady zadeklarowali wówczas białoruską przynależność narodową oraz wyznanie prawosławne.
30 lipca 1941, w ramach akcji tzw." oczyszczania Puszczy Białowieskiej” inspirowanej przez Hermanna Göringa, hitlerowcy wysiedlili mieszkańców Minkówki, a wieś zrównali z ziemią. Chodziło o utworzenie wokół Puszczy strefy niezamieszkanej, aby utrudnić działalność partyzantom.
W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa białostockiego.

image

Suszczy Borek i przysiółki Łanczyno, Gruszki, Bazylowe, Bielscy, Baczyńscy i Minkówka 1977 2002 ks. Włodzimierz Białomyzy od 2002 ks. Aleksander Surel Kalendarz

Gruszki, Guszczewina, Janowo, Leśna, Lewkowo Nowe, Masiewo, Masiewo Nowe, Minkówka Mikłaszewo, Olechówka, Płatna, Pogorzelce, Skupowo, Stoczek, Teremiski

Integralne części wsi Zabłotczyzna SIMC Nazwa Rodzaj 0037405 Minkówka przysiółek