Топ-100
 • Unified EFI Forum Unified EFI Forum

  Unified EFI Forum – organizacja non-profit utworzona w celu zarządzania i promowania standardu UEFI. Powstała w 2005 roku jako wspólnota 11 korporacji z bran...

 • Kowen Kowen

  Kowen – grupa wyznawców Wicca lub innej religii neopogańskiej, działająca zazwyczaj w tej samej miejscowości lub regionie. Słowo pochodzi z języka gaelickieg...

 • Korporacja Korporacja

  Korporacja – rodzaj organizacji społecznej, zazwyczaj posiadającej osobowość prawną, której istotnym elementem są jej członkowie. Członkostwo osób jest tym, ...

 • Konspiracja Konspiracja

  Konspiracja, podziemie, spisek – ogólnie: tajemnica lub tajna organizacja; w dziedzinie politycznej, wojskowości, przedsiębiorczości i in.: tajna działalność...

 • Educational Testing Service Educational Testing Service

  Educational Testing Service – organizacja badającą i oceniającą organizację szkół prywatnych z siedzibą główną w Princeton, w Stanach Zjednoczonych. Została ...

 • DanChurchAid DanChurchAid

  DanChurchAid – jedna z większych duńskich organizacji humanitarnych pozarządowych. Współpracuje z Kościołem i niezwiązanymi z religią organizacjami, by wspom...

 • Camera & Imaging Products Association Camera & Imaging Products Association

  Camera & Imaging Products Association - założona w 2002 roku w Japonii, instytucja badająca rozwój technologiczny kamer i aparatów głównie pod względem energ...

 • American Jewish Historical Society American Jewish Historical Society

  American Jewish Historical Society – organizacja założona w 1892 roku z misją promowania świadomości i uznania amerykańskiego żydowskiego dziedzictwa oraz sł...

 • Organizacja Organizacja

  Organizacja – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

Organizacje

Hoi Ban Người Cùi

Hoi Pan Người Cùi jest organizacją non-profit, pomoc dla osób cierpiących na trąd w Wietnamie. Założona w 1995 roku, amerykanie wietnamskiego pochodzenia. Siedziba organizacji znajduje się w Kalifornii.
Cel: wsparcie finansowe, pomoc medyczna, pomoc żywnościowa, noclegi dla pacjentów, pomoc w adaptacji społecznej i ekonomicznej dla pacjentów, rodzin. Stypendia dla chorych dzieci.

Organizacja

Organizacja – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

American Jewish Historical Society

American Jewish Historical Society – organizacja założona w 1892 roku z misją promowania świadomości i uznania amerykańskiego żydowskiego dziedzictwa oraz sł...

Bibliothèques européennes de théologie

BETH – ekumeniczne stowarzyszenie założone w 1961, zarejestrowane w Nijmegen, którego celem jest przyczynianie się do rozwoju bibliotek teologicznych w Europ...

Camera & Imaging Products Association

Camera & Imaging Products Association - założona w 2002 roku w Japonii, instytucja badająca rozwój technologiczny kamer i aparatów głównie pod względem energ...

Care-Denmark

Care-Denmark – duńska organizacja charytatywna wspierająca potrzebujących. Jej celem jest wyzbycie się nietolerancji, danie ludziom nadziei i sprawiedliwości...

Członek (socjologia)

Członek – osoba należąca do stowarzyszenia, organizacji, zespołu, partii lub innej grupy społecznej. Bycie członkiem/członkinią wiąże się z pewnymi prawami i...

DanChurchAid

DanChurchAid – jedna z większych duńskich organizacji humanitarnych pozarządowych. Współpracuje z Kościołem i niezwiązanymi z religią organizacjami, by wspom...

Direct dialogue

Direct Dialogue jest metodą fundraisingu, polegającą na bezpośrednim pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych od indywidualnych darczy...

Działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego – rodzaj działalności prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon...

Educational Testing Service

Educational Testing Service – organizacja badającą i oceniającą organizację szkół prywatnych z siedzibą główną w Princeton, w Stanach Zjednoczonych. Została ...

EUROMIL

Europejska Organizacja Związków Żołnierzy – stowarzyszenie wolnych i demokratycznych organizacji wojskowych, którego celem jest wspieranie podstawowych praw ...

European Pet Network

European Pet Network – organizacja non-profit, z siedzibą w Brukseli, łącząca europejskie bazy danych o zwierzętach oznakowanych biochipem. Celem organizacji...

FIAT-IFTA

FIAT-IFTA, Międzynarodowa Federacja Organizacji i Firm Pogrzebowych – organizacja powstała w 1969 roku w Paryżu z inicjatywy André F. Chatillona, Roberta Lep...

Global Advertising Lawyers Alliance

Global Advertising Lawyers Alliance - organizacja non-for-profit zrzeszającą doświadczonych prawników, firmy prawnicze, a także przedsiębiorców działających ...

Kasa oporu

Kasa oporu - kasa, której zadaniem jest gromadzenie środków na pomoc strajkującym robotnikom. Stworzona w Królestwie Polskim w 1878 roku w Warszawie. Założyc...

Konspiracja

Konspiracja, podziemie, spisek – ogólnie: tajemnica lub tajna organizacja; w dziedzinie politycznej, wojskowości, przedsiębiorczości i in.: tajna działalność...

Korporacja

Korporacja – rodzaj organizacji społecznej, zazwyczaj posiadającej osobowość prawną, której istotnym elementem są jej członkowie. Członkostwo osób jest tym, ...

Kowen

Kowen – grupa wyznawców Wicca lub innej religii neopogańskiej, działająca zazwyczaj w tej samej miejscowości lub regionie. Słowo pochodzi z języka gaelickieg...

Oki-ya

Oki-ya, dosł. kwatera – miejsce zamieszkania maiko lub gejsz. Pierwszym krokiem kobiety, która chce zostać gejszą jest akceptacja w oki-ya. Właścicielka domu...

Unified EFI Forum

Unified EFI Forum – organizacja non-profit utworzona w celu zarządzania i promowania standardu UEFI. Powstała w 2005 roku jako wspólnota 11 korporacji z bran...