Топ-100

Politologia

Efekt inkumbencji

Efekt inkumbencji, według którego piastowanie konkretnego biura zwiększa szanse jej ponownego zakupu na koszt posiadania wpływu na zysk wyborców w następnych wyborach.

Politologia

Politologia, nauki polityczne, nauki o polityce, nauka o polityce – nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ...

Amerykańskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Amerykańskie Towarzystwo Nauk Politycznych, APSA – towarzystwo naukowe założone w 1903 roku, zajmujące się naukami politycznymi. Jego siedziba znajduje się w...

Bezpieczeństwo wodne

Bezpieczeństwo wodne – pojęcie określające zdolność danej populacji do zapewnienia sobie dostępu do źródeł wody pitnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego je...

Efektywna liczba partii

Efektywna liczba partii lub wskaźnik Laaksa i Taagepery – wskaźnik opracowany w 1979 roku przez M. Laaksa i R. Taageperę, pozwalający ustalić liczbę partii m...

Ekstremizm

Ekstremizm – hołdowanie skrajnym poglądom, stosowanie krańcowych, ostatecznych środków dla osiągnięcia celu politycznego, ekonomicznego lub ideologicznego. W...

Immobilizm

Immobilizm – pojęcie politologiczne oznaczające paraliż polityczny jako efekt słabej władzy wykonawczej oraz podziałów parlamentarnych i społecznych.

Institute for Historical Review

Institute for Historical Review – założona w 1978 w Kalifornii, organizacja propagująca negacjonizm. IHR jest jednym z wiodących ośrodków negacjonistycznych ...

Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW – jednostka Uniwersytetu Warszawskiego utworzona w 1967. Początkowo dzi...

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydział...

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli s...

Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk utworzona w 1972. Zakres działania Komitetu obejmuje "naukę...

Kontrola zbrojeń i rozbrojenie

Kontrola zbrojeń – ograniczenia w prowadzeniu badań, produkcji lub przemieszczaniu konkretnych systemów broni i rodzajów wojska. Rozbrojenie – polityka elimi...

Lumpenelita

Lumpenelita – pojęcie przeciwstawne w stosunku do tradycyjnie rozumianej, głównie politycznej, elity. Anna Pawełczyńska była zwolenniczką wprowadzenia tego p...

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych w Katowicach

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych w Katowicach została utworzona w listopadzie 1993 roku i powstała jako jednostka wspólna Uniwersytetu Śląskiego w Kat...

Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Politycznych

Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Politycznych organizacja powstała w 1949 roku pod egidą UNESCO. Towarzystwo zajmuje się m.in. popularyzowaniem wiedzy na tema...

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka – cykliczne, interdyscyplinarne, międzynarodowe debaty o współczesnych problemach Europy i świata powiązanych z problematyk...

Politolog

Politolog – absolwent studiów na kierunku politologia i pokrewnych, osoba posiadająca wiedzę naukową w zakresie politologii. Za jednego z pierwszych politolo...

Politologia religii

Podstawowymi polami badań politologii religii są: Wszystko co znajduje się w obrębie religijnego zachowania i religijnej praktyki a co nie ma bezpośredniej p...

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – najstarsza i największa organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się politologią i naukami pokrewnymi. M...

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego – powstało w 1990 przy Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawą organizacji Stu...

Świadomość narodowa

Świadomość narodowa – poczucie przynależności do wspólnoty definiowanej aktualnie jako naród; w wymiarze zbiorowym – poczucie więzi ze świadomością ciągłości...

Trójka (polityka)

Trójka, trojka – określenie rodzaju instytucji występującej przede wszystkim w organizacjach międzynarodowych, obecnie najczęściej stosowane w kontekście Uni...

World Values Survey

World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania mieszkańców poszczególnych ...