Топ-100
 • Tur Tur

  Tur – wymarły gatunek ssaka z rodziny wołowatych, przodek niektórych ras bydła domowego. Z opisów w starych kronikach i zachowanych drzeworytów wynika, że tu...

 • Stolica Polski Stolica Polski

  Stolica Polski – główna siedziba administracyjna Polski, której funkcję pełni obecnie Warszawa. Pierwszą konstytucją, w której określono stolicę Polski, była...

 • Pan Historii Pan Historii

  Pan Historii – wiara żołnierzy w bezpośrednią ingerencję Boga na Ziemi. Koncepcja rozpowszechniona w wojsku polskim i litewskim w okresie nowożytnym, która p...

 • Koronacja na króla Polski Koronacja na króla Polski

  Koronacja na króla Polski – koronacja, podczas której dochodziło do nałożenia polskiej korony koronacyjnej na głowę nowego króla Polski. Koronacji króla towa...

 • Jasyr Jasyr

  Jasyr, jassyr – termin polski, ukraiński i ruski oznaczający niewolę turecką lub tatarską. Określenie to pochodzić ma z języka tureckiego lub arabskiego. Tat...

 • Muzeum Historii Polski w Warszawie Muzeum Historii Polski w Warszawie

  Muzeum Historii Polski w Warszawie – muzeum, którego zadaniem jest zaprezentowanie najważniejszych wydarzeń polskiej historii, ze szczególnym uwzględnieniem ...

 • Dom Spotkań z Historią Dom Spotkań z Historią

  Dom Spotkań z Historią – instytucja kultury m.st. Warszawy zajmująca się historią Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. Powstał 1 marca 2006, a jego działalność...

 • Bursa (budynek) Bursa (budynek)

  Bursa – internat zwany tak od wspólnej sakiewki, z której, dzięki hojności dobroczyńców, korzystali niezamożni uczniowie.

 • Boże igrzysko Boże igrzysko

  Boże igrzysko. Historia Polski – publikacja Normana Daviesa traktująca o dziejach Polski, przez wielu historyków uznawana za jedną z najlepszych książek hist...

 • Historia Polski Historia Polski

  Seria artykułów szczegółowych poświęconych historii Polski podzielona została na dwie części: hasła chronologiczne i monografie. Pierwsze podejmują kwestie h...

Historia Polski

Historia Polski według epok
Prehistoria ziem polskich
Kalendaria historii Polski
Afery w Polsce
Archeologia Polski
Bezkrólewia w Polsce
Dawne państwa polskie
Historia administracji w Polsce
Historia dyplomacji polskiej
Historia Galicji
Historia jeniectwa polskiego
Historia kobiet w Polsce
Historia Kościoła katolickiego w Polsce
Historia kuchni polskiej
Historia LGBT w Polsce
Historia nauki polskiej
Historia oświaty w Polsce
Historia parlamentaryzmu polskiego
Historia polskiego ruchu socjalistycznego
Historia prawa polskiego
Historia protestantyzmu w Polsce
Historia regionalna Polski
Historia rolnictwa w Polsce
Historia szlachty w Polsce
Historia transportu w Polsce
Historia wojskowości polskiej
Historia Żydów w Polsce
Polskie pieśni hymniczne
I wojna światowa na ziemiach polskich
Historia Internetu w Polsce
Katastrofy w Polsce
Kawalerowie maltańscy w Polsce
Konfederacje w historii Polski
Korupcja w historii Polski
Królestwo Galicji i Lodomerii
Historia lokalna Polski
Metrologia staropolska
Milicja w Polsce
Nacjonalizm polski
Notariat w Polsce
Opór społeczny w Polsce
Państwo wielkomorawskie
Polska emigracja polityczna
Polskie dynastie panujące
Polskie księstwa udzielne
Polskie organizacje rewolucyjne i niepodległościowe
Pomniki upamiętniające wydarzenia związane z historią Polski
Polskie powstania
Przestępstwa w Polsce
Historia radiofonii w Polsce
Ruś
Rządy w Polsce
Stalinizm
Stosunki międzynarodowe Polski
Uczestnicy wojen w historii Polski
Wojny w historii Polski
Wolnomularstwo w Polsce
Wybory w Polsce
Wydarzenia upamiętnione na tablicach na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie
Zabytki Polski
Zamachy stanu w Polsce
Zamachy terrorystyczne w Polsce
Zmiany nazw ulic i placów w Polsce
Życie dworskie w Polsce
Życie w dawnej Polsce

Historia Polski

Seria artykułów szczegółowych poświęconych historii Polski podzielona została na dwie części: hasła chronologiczne i monografie. Pierwsze podejmują kwestie h...

Boże igrzysko

Boże igrzysko. Historia Polski – publikacja Normana Daviesa traktująca o dziejach Polski, przez wielu historyków uznawana za jedną z najlepszych książek hist...

Bursa (budynek)

Bursa – internat zwany tak od wspólnej sakiewki, z której, dzięki hojności dobroczyńców, korzystali niezamożni uczniowie.

Dom Spotkań z Historią

Dom Spotkań z Historią – instytucja kultury m.st. Warszawy zajmująca się historią Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. Powstał 1 marca 2006, a jego działalność...

Dzieje imion w Polsce

Przed pojawieniem się na ziemiach polskich chrześcijaństwa używano tysięcy rodzimych imion, z których większość zaginęła bez śladu. Były to imiona słowiański...

Historia znaczków pocztowych na ziemiach polskich

Łączność pocztową na ziemiach polskich wprowadził już w 1003 król Bolesław Chrobry. Poczta w znaczeniu nowożytnym, będąca częścią europejskiej sieci pocztowe...

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Muzeum Historii Polski w Warszawie – muzeum, którego zadaniem jest zaprezentowanie najważniejszych wydarzeń polskiej historii, ze szczególnym uwzględnieniem ...

Jasyr

Jasyr, jassyr – termin polski, ukraiński i ruski oznaczający niewolę turecką lub tatarską. Określenie to pochodzić ma z języka tureckiego lub arabskiego. Tat...

Koronacja na króla Polski

Koronacja na króla Polski – koronacja, podczas której dochodziło do nałożenia polskiej korony koronacyjnej na głowę nowego króla Polski. Koronacji króla towa...

Morski niedźwiedź

Morski niedźwiedź – historyczna nazwa tsunami na Bałtyku, których fale dotarły do Polski. Ślady po tsunami odnaleziono w okolicach Darłowa i Darłówka, w Mrze...

Mroki Średniowiecza

Mroki Średniowiecza – książka popularnonaukowa napisana przez posła Józefa Putka, wydana po raz pierwszy w 1935 r., a w okresie Polski Ludowej wydana czterok...

Nacjonalizacja w Polsce

Nacjonalizacja w Polsce została dokonana na szeroką skalę po II wojnie światowej. Nacjonalizacja zaczęła się od aktów normatywnych wydanych przez PKWN w tym ...

Nowa Marchia

Ośrodek Karta

Ośrodek Karta – niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za ce...

Pan Historii

Pan Historii – wiara żołnierzy w bezpośrednią ingerencję Boga na Ziemi. Koncepcja rozpowszechniona w wojsku polskim i litewskim w okresie nowożytnym, która p...

Registrum Vyasdense

Registrum Vyasdense, Registrum Uyasdense – wykaz posiadłości i dochodów biskupstwa wrocławskiego w archidiakonacie opolskim, stanowi część Liber fundationis ...

Stolica Polski

Stolica Polski – główna siedziba administracyjna Polski, której funkcję pełni obecnie Warszawa. Pierwszą konstytucją, w której określono stolicę Polski, była...

Tur

Tur – wymarły gatunek ssaka z rodziny wołowatych, przodek niektórych ras bydła domowego. Z opisów w starych kronikach i zachowanych drzeworytów wynika, że tu...