Топ-100
 • Teoria systemów wyborczych Teoria systemów wyborczych

  Teoria systemów wyborczych – część teorii wyboru publicznego zajmująca się metodami głosowania i obecnie stosowanymi systemami wyborczymi. W teorii systemów ...

 • Szanse na przetrwanie Szanse na przetrwanie

  Szanse na przetrwanie – w sensie ogólnym pod tym pojęciem kryją się takie cechy jak zdolność do zapewnienia sprzyjających ku czemuś warunków, zdolność konser...

 • Społeczność lecznicza Społeczność lecznicza

  Społeczność lecznicza – umiejscowiona forma organizacji środowiska społecznego, w którym osoba z dysfunkcjami zdrowia psychicznego znajduje się w warunkach, ...

 • Sophia (robot) Sophia (robot)

  Sophia – humanoidalny robot, wyprodukowany przez firmę Hanson Robotics z Hongkongu. Obdarzona jest sztuczną inteligencją, aby uczyć się, dostosowywać do ludz...

 • Socjologia publiczna Socjologia publiczna

  Socjologia publiczna – nurt w socjologii odnoszący się do podejścia do tej dyscypliny naukowej, który stara się wyjść poza ramy uniwersytetu w celu zaangażow...

 • Moherowe berety Moherowe berety

  Moherowe berety – pejoratywne określenie osób zazwyczaj starszych, identyfikujących się z poglądami społeczno-politycznymi głoszonymi przez konserwatywno-nar...

 • Military brat Military brat

  Military brat – angielski kolokwializm lub wyrażenie ze slangu militarnego, używane w kilku krajach na określenie dzieci pozostających w służbie członków per...

 • Kryzys złożony Kryzys złożony

  Kryzys złożony – odmiana kryzysu humanitarnego występującego w państwie lub regionie, w którym jednocześnie istnieje poważny lub całkowity upadek władzy spow...

 • Krzysztof Kononowicz Krzysztof Kononowicz

  Krzysztof Kononowicz – polski działacz polityczny i samorządowy, aktywista lokalny, osobowość internetowa oraz wideobloger. W 2006 kandydował na urząd prezyd...

 • Efekt św. Mateusza Efekt św. Mateusza

  Efekt św. Mateusza – ogólna zasada socjologiczna o ubożeniu osób biednych i bogaceniu się bogatych. Termin został spopularyzowany przez socjologa Roberta Mer...

 • Socjologia Socjologia

  Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowania i zmiany społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łą...

Socjologia

Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowania i zmiany społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łą...

Wikiprojekt: Socjologia

Część Wikipedystów postanowiła stworzyć ten projekt, którego celem jest lepsza organizacja pojęć socjologicznych oraz opieka nad portalem socjologicznym. Każ...

Efekt św. Mateusza

Efekt św. Mateusza – ogólna zasada socjologiczna o ubożeniu osób biednych i bogaceniu się bogatych. Termin został spopularyzowany przez socjologa Roberta Mer...

Ekstymność

Ekstymność – związek intymności z zewnętrznością, koncepcja, mająca na celu obalenie opozycji inside i outside, ale również own i alien. Odnosi się do najint...

Krzysztof Kononowicz

Krzysztof Kononowicz – polski działacz polityczny i samorządowy, aktywista lokalny, osobowość internetowa oraz wideobloger. W 2006 kandydował na urząd prezyd...

Kontestacja

Kontestacja – sprzeciw, najczęściej przeciwko systemowi społecznemu i politycznemu, wyrażany publicznie poprzez wypowiedzi i zachowanie. Wypowiedzi kontestuj...

Kryzys złożony

Kryzys złożony – odmiana kryzysu humanitarnego występującego w państwie lub regionie, w którym jednocześnie istnieje poważny lub całkowity upadek władzy spow...

Military brat

Military brat – angielski kolokwializm lub wyrażenie ze slangu militarnego, używane w kilku krajach na określenie dzieci pozostających w służbie członków per...

Moherowe berety

Moherowe berety – pejoratywne określenie osób zazwyczaj starszych, identyfikujących się z poglądami społeczno-politycznymi głoszonymi przez konserwatywno-nar...

Nakaz sprzeczny

Nakaz sprzeczny – komunikat nakazowy kierowany do określonej osoby lub grupy zawierający niespójny lub wręcz wewnętrzne przeciwny przekaz. Jedna z części prz...

Polityka poważania

Polityka poważania jest moralistycznym poglądem, uznającym, że grupa marginalizowana powinna naśladować większość i charakteryzować się uprzejmością i byciem...

Pomoc narzucona

Pomoc narzucona – działania wspierające osobę lub grupę, realizowane przymusowo, pod nakazem jakiejś instytucji lub na prośbę jakiejś osoby lub instytucji, m...

Poradoznawstwo

Poradoznawstwo – subdyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest szeroko rozumiane poradnictwo. Poradoznawstwo, jako odrębna subdyscyplina, zostało wykr...

Próg destabilizacji

Próg destabilizacji – moment, poza którym interakcje pomiędzy poszczególnymi elementami systemu przestają zmierzać w kierunku przywrócenia poprzedniego stanu...

Shibuya Mirai

Shibuya Mirai – chatbot zaprogramowany i obdarzony cechami siedmioletniego chłopca. Jest on pierwszym botem sztucznej inteligencji, który otrzymał tożsamość ...

Socjologia publiczna

Socjologia publiczna – nurt w socjologii odnoszący się do podejścia do tej dyscypliny naukowej, który stara się wyjść poza ramy uniwersytetu w celu zaangażow...

Socjologizm

Socjologizm – kierunek w socjologii, jedno z odgałęzień pozytywizmu. Ogólnie socjologizm określany jest jako teoria, według której socjologia jest nauką zdol...

Sophia (robot)

Sophia – humanoidalny robot, wyprodukowany przez firmę Hanson Robotics z Hongkongu. Obdarzona jest sztuczną inteligencją, aby uczyć się, dostosowywać do ludz...

Społeczność lecznicza

Społeczność lecznicza – umiejscowiona forma organizacji środowiska społecznego, w którym osoba z dysfunkcjami zdrowia psychicznego znajduje się w warunkach, ...

Szanse na przetrwanie

Szanse na przetrwanie – w sensie ogólnym pod tym pojęciem kryją się takie cechy jak zdolność do zapewnienia sprzyjających ku czemuś warunków, zdolność konser...

Świat przeżywany

Pojęcie świata przeżywanego Lebeswelt pojawiło się w dwudziestowiecznej filozofii za sprawą Edmunda Husserla, który zaczął się nim posługiwać w jednej ze swo...

Teoria agendy

Teoria agendy – zagadnienie z zakresu socjologii mediów i dotyczące wpływu wywieranego przez media na ludzi oraz ich opinie. Teoria ta została sformułowana p...

Teoria systemów wyborczych

Teoria systemów wyborczych – część teorii wyboru publicznego zajmująca się metodami głosowania i obecnie stosowanymi systemami wyborczymi. W teorii systemów ...

The Sekhmet hypothesis

The Sekhmet Hypothesis po raz pierwszy została opublikowana przez Iaina Spencea w 1995 roku. Hipoteza sugeruje możliwe powiązanie między wyłanianiem się młod...

VUCA

VUCA jest akronimem po raz pierwszy zastosowanym w 1987 roku w odniesieniu do teorii przywództwa Warrena Bennisa i Burta Nanusa w celu opisania lub refleksji...

Zbiorowa histeria

Zbiorowa histeria – w socjologii i psychologii pojęcie odnoszące się do zbiorowych urojeń dotyczących nieistniejącego niebezpieczeństwa zagrażającego społecz...