Топ-100
  • Instytut Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki Instytut Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki

    Instytut Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki – jednostka Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Utworzony...

  • Neofilologia Neofilologia

    Neofilologia – nauka badająca język i piśmiennictwo jednego z nowożytnych narodów. Wśród działów neofilologii wyróżnia się anglistykę, germanistykę, romanist...

  • Filologia Filologia

    Filologia – nauka humanistyczna badająca literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst z perspektywy języka, właściwo...

Filologia

Filologia – nauka humanistyczna badająca literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst z perspektywy języka, właściwo...

Neofilologia

Neofilologia – nauka badająca język i piśmiennictwo jednego z nowożytnych narodów. Wśród działów neofilologii wyróżnia się anglistykę, germanistykę, romanist...

Archetyp (filologia)

Archetyp – termin z dziedziny krytyki tekstu i filologii klasycznej. Archetyp w "stemma codicum" jest to najstarszy kodeks, od którego pochodzą wszystkie inn...

Instytut Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki

Instytut Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki – jednostka Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Utworzony...

LTI – notatnik filologa

LTI – notatnik filologa – książka Victora Klemperera wydana w roku 1947, opisująca Trzecią Rzeszę poprzez studium semantyczne języka NSDAP i obyczajowości ów...

Poznań Linguistic Meeting

Poznań Linguistic Meeting - cykliczna międzynarodowa konferencja językoznawcza organizowana przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poz...

Société Linguistique de Paris

Société Linguistique de Paris - francuskie towarzystwo naukowe założone w 1864 roku, zajmujące się badaniami naukowymi z dziedziny językoznawstwa, wydaje Bul...

Stylometria

Stylometria – metoda analizy dzieła sztuki dla ustalenia statystycznej charakterystyki stylu autora. Służy głównie rozstrzyganiu kwestii autorstwa dzieł anon...