Топ-100

Matematyka czysta

Matematyka czysta – matematyka motywowana innymi celami niż jej praktyczne zastosowanie. Odróżnia się poprzez swój rygoryzm i abstrakcję. Jako odrębna dziedz...

Matematyka parakonsystentna

Matematyka parakonsystentna – próba budowy struktur matematycznych na bazie logiki parakonsystentnej zamiast logiki klasycznej. Rozwój matematyki na fundamen...

MSC 2000

MSC 2000 – hierarchiczna klasyfikacja badań naukowych w matematyce sformułowana przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne.

Struktura matematyczna

Struktura matematyczna – pojęcie fundamentalne dla matematyki, definiowane jednak w rozmaity sposób, zależnie od teorii i kontekstu. Najczęściej mówi się o s...