Топ-100
 • Zwrotnik Raka Zwrotnik Raka

  Zwrotnik Raka – równoleżnik znajdujący się na północnej półkuli Ziemi, wyznaczający najdalej na północ wysunięte miejsce, nad którym Słońce może znajdować si...

 • Zwrotnik Koziorożca Zwrotnik Koziorożca

  Zwrotnik Koziorożca – to równoleżnik znajdujący się na południowej półkuli Ziemi, wyznaczający najdalej na południe wysunięte miejsce, nad którym Słońce może...

 • Zwrotnik Zwrotnik

  Zwrotnik – równoleżnik ziemski, nad którym Słońce "zawraca” w swym pozornym rocznym ruchu po niebie. Jedynie w obszarze między zwrotnikami Słońce można obser...

 • Zmienna prędkość światła Zmienna prędkość światła

  Zmienna prędkość światła – koncepcja, zgodnie z którą prędkość światła w próżni oznaczana jako c, może nie być stała. W większości przypadków w fizyce materi...

 • Urania (muza) Urania (muza)

  Urania – muza astronomii. Uchodziła za córkę boga Zeusa i tytanidy Mnemosyne oraz za siostrę: Erato, Euterpe, Kalliope, Klio, Melpomene, Polihymnii, Talii, T...

 • Transksiężycowa transmisja laserowa Transksiężycowa transmisja laserowa

  Będący w toku eksperyment transksiężycowej transmisji laserowej służy pomiarom odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, przy pomocy transmisji laserowej. Lase...

 • Terminator (astronomia) Terminator (astronomia)

  Terminator – linia pomiędzy oświetloną a nieoświetloną stroną ciała niebieskiego. Definiowany jest jako zbiór punktów na powierzchni ciała niebieskiego, w kt...

 • Strzałka czasu Strzałka czasu

  Strzałka czasu – oznacza kierunek upływu czasu. Pojęcie wprowadzone i spopularyzowane przez brytyjskiego astrofizyka Arthura Eddingtona w 1927 roku, autora k...

 • Spłaszczenie Spłaszczenie

  Spłaszczenie – wielkość używana w astronomii, opisująca odstępstwo od kulistego kształtu planety lub gwiazdy. Wyraża je stosunek różnicy długości promienia r...

 • SIMBAD SIMBAD

  SIMBAD – baza danych obiektów astronomicznych spoza Układu Słonecznego sporządzana i zarządzana przez Centre de Données astronomiques de Strasbourg we Francj...

 • Równanie czasu Równanie czasu

  Równanie czasu – różnica pomiędzy godzinnym kątem Słońca średniego a kątem godzinnym Słońca prawdziwego. Równanie czasu to poprawka, którą należy dodać do cz...

 • Rok platoński Rok platoński

  Rok platoński – okres precesji osi obrotu Ziemi, który trwa 25 700 lat. Nazwa została nadana na podstawie cytatu z dzieł Platona. Różne daty podawane są prze...

 • Prędkość radialna Prędkość radialna

  Prędkość radialna – rzut prędkości obiektu na prostą łączącą obiekt z obserwatorem. Przez prędkość radialną określa się także moduł tego rzutu. Odpowiada prę...

 • Niebo równikowe Niebo równikowe

  Niebo równikowe – fragment firmamentu leżącego na styku nieba północnego i nieba południowego, pas nieba na północ i na południe od równika niebieskiego. Ści...

 • Niebo północne Niebo północne

  Niebo północne – półsfera sfery niebieskiej na północ od równika niebieskiego. Płaszczyzna równika niebieskiego dzieli sferę niebieską na niebo północne i ni...

 • Niebo południowe Niebo południowe

  Niebo południowe – półsfera sfery niebieskiej na południe od równika niebieskiego. Płaszczyzna równika niebieskiego dzieli sferę niebieską na niebo północne ...

 • Niebo Niebo

  Niebo – część atmosfery oraz przestrzeni kosmicznej widzianej z powierzchni dowolnego obiektu astronomicznego. Czasami niebo definiowane jest również jako gę...

 • Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 Międzynarodowy Rok Astronomii 2009

  Międzynarodowy Rok Astronomii – rok 2009 ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rokiem astronomii. Okazją do tego była rocznica 400 lat od pierwsze...

 • Metoda Langleya Metoda Langleya

  Metoda Langleya służy m.in. do określenia stałej słonecznej za pomocą pomiarów na powierzchni Ziemi, umożliwiając określenie pochłaniania promieniowania prze...

 • Linijka standardowa Linijka standardowa

  Linijka standardowa – obiekt astronomiczny, którego fizyczny rozmiar jest znany. Poprzez zmierzenie jego średnicy kątowej możliwy jest pomiar odległości do n...

 • Astronomia Astronomia

  Astronomia – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej at...

Astronomia

Astrognozja

Astrognozja – koncepcja książki, określające zdolność do rozpoznawania gwiazd na niebie i konstelacji.

Astroinformatyka

Astroinformatyka-stosunkowo nowa interdyscyplinarna dziedzina nauki, która stanowi połączenie astronomia, technologia, technologie informacyjne i komunikacyjne.
Astroinformatyka zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii dla ochrony i analizy historycznych obserwacji astronomicznych. Są one również skierowane na to, aby zapisać w postaci cyfrowej historyczne i współczesne obserwacje astronomiczne i zdjęcia w dużej bazy dla bardziej efektywnego wyszukiwania przez publiczny interfejs.

Astronomia

Astronomia – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej at...

Astropolityka

Astropolityka – wyłaniająca się ostatnio w ramach geopolityki, nowa dziedzina wiedzy traktująca o relacjach między przestrzenią kosmiczną, techniką i technol...

Astrostrategia

Astrostrategia – dział geostrategii i astropolityki, który bada wojskowe aspekty ekspansji politycznej państw w kosmosie. Zajmuje się zarówno analizą skali z...

HJD

HJD – Słoneczny Dzień Juliański – jednostka czasu używana w astronomii. Układ odniesienia przeniesiony z Ziemi na Słońce. Pozwala na uniknięcie błędów związa...

Limb

Limb - nazwa łacińskiego pochodzenia spotykana w astronomii, gdzie oznacza skraj tarczy Słońca, Księżyca lub planety, charakteryzujący się w przypadku ciał p...

Linijka standardowa

Linijka standardowa – obiekt astronomiczny, którego fizyczny rozmiar jest znany. Poprzez zmierzenie jego średnicy kątowej możliwy jest pomiar odległości do n...

Metale (astronomia)

Metale – w astronomii: pierwiastki o liczbie atomowej większej niż 2. Pierwiastki cięższe od helu zostały wytworzone w procesach nukleosyntezy, zachodzących ...

Metoda Langleya

Metoda Langleya służy m.in. do określenia stałej słonecznej za pomocą pomiarów na powierzchni Ziemi, umożliwiając określenie pochłaniania promieniowania prze...

Międzynarodowe prawo kosmiczne

Prawo kosmiczne – dział prawa międzynarodowego zajmujący się wykorzystywaniem i użytkowaniem przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich. Za najważniejszą umow...

Międzynarodowy Rok Astronomii 2009

Międzynarodowy Rok Astronomii – rok 2009 ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rokiem astronomii. Okazją do tego była rocznica 400 lat od pierwsze...

Niebo

Niebo – część atmosfery oraz przestrzeni kosmicznej widzianej z powierzchni dowolnego obiektu astronomicznego. Czasami niebo definiowane jest również jako gę...

Niebo południowe

Niebo południowe – półsfera sfery niebieskiej na południe od równika niebieskiego. Płaszczyzna równika niebieskiego dzieli sferę niebieską na niebo północne ...

Niebo północne

Niebo północne – półsfera sfery niebieskiej na północ od równika niebieskiego. Płaszczyzna równika niebieskiego dzieli sferę niebieską na niebo północne i ni...

Niebo równikowe

Niebo równikowe – fragment firmamentu leżącego na styku nieba północnego i nieba południowego, pas nieba na północ i na południe od równika niebieskiego. Ści...

Odległość jasnościowa

Odległość jasnościowa i odległość kątowa są definicjami odległości bazującymi na fizycznych własnościach obiektów astronomicznych – na wysyłanym przez dany o...

Prędkość radialna

Prędkość radialna – rzut prędkości obiektu na prostą łączącą obiekt z obserwatorem. Przez prędkość radialną określa się także moduł tego rzutu. Odpowiada prę...

Promień biegunowy

Promień biegunowy - wielkość oznaczająca odległość między środkiem ciała a jego biegunem geograficznym. Różnica między promieniem biegunowym a równikowym jes...

Promień równikowy

Promień równikowy – średnia odległość między środkiem ciała niebieskiego a jego równikiem. Różnica między promieniem równikowym a promieniem biegunowym jest ...

Rok anomalistyczny

Rok anomalistyczny – czas w jakim dowolna z anomalii Ziemi wzrasta o kąt pełny. Rok anomalistyczny trwa 365 dni 6 godzin 13 minut i 53.87 sekundy.

Rok Bessela

Rok Bessela – okres między kolejnymi przejściami Słońca przez punkt o długości ekliptycznej 280°. Początek roku Bessela wypada zawsze na początku stycznia w ...

Rok galaktyczny

Rok galaktyczny – okres, w ciągu którego Słońce obiega środek Drogi Mlecznej. Rok galaktyczny trwa około 225-250 milionów lat, a prędkość liniowa Słońca w ty...

Rok gwiazdowy

Rok gwiazdowy, rok syderyczny – czas pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca na tle tych samych gwiazd. Długość roku gwiazdowego ulega niewielkim zmianom...

Rok juliański

Rok juliański – jednostka czasu używana w astronomii i innych naukach ścisłych. Średni czas trwania roku juliańskiego to 365.25 dnia. Jednostka ta jest średn...

Rok platoński

Rok platoński – okres precesji osi obrotu Ziemi, który trwa 25 700 lat. Nazwa została nadana na podstawie cytatu z dzieł Platona. Różne daty podawane są prze...

Równanie czasu

Równanie czasu – różnica pomiędzy godzinnym kątem Słońca średniego a kątem godzinnym Słońca prawdziwego. Równanie czasu to poprawka, którą należy dodać do cz...

SIMBAD

SIMBAD – baza danych obiektów astronomicznych spoza Układu Słonecznego sporządzana i zarządzana przez Centre de Données astronomiques de Strasbourg we Francj...

Spłaszczenie

Spłaszczenie – wielkość używana w astronomii, opisująca odstępstwo od kulistego kształtu planety lub gwiazdy. Wyraża je stosunek różnicy długości promienia r...

Strefa podbiegunowa

Strefa podbiegunowa lub strefa polarna – jedna z trzech stref oświetlenia Ziemi, obejmująca obszary na obu półkulach położone za kołem podbiegunowym. W stref...

Strzałka czasu

Strzałka czasu – oznacza kierunek upływu czasu. Pojęcie wprowadzone i spopularyzowane przez brytyjskiego astrofizyka Arthura Eddingtona w 1927 roku, autora k...

Terminator (astronomia)

Terminator – linia pomiędzy oświetloną a nieoświetloną stroną ciała niebieskiego. Definiowany jest jako zbiór punktów na powierzchni ciała niebieskiego, w kt...

Transksiężycowa transmisja laserowa

Będący w toku eksperyment transksiężycowej transmisji laserowej służy pomiarom odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, przy pomocy transmisji laserowej. Lase...

Twierdzenie o osobliwościach

Twierdzenie o osobliwościach – grupa różnych stwierdzeń dotyczących osobliwości, w tym kosmologicznych. W pierwotnej wersji twierdzenie to dowodziło istnieni...

Urania (muza)

Urania – muza astronomii. Uchodziła za córkę boga Zeusa i tytanidy Mnemosyne oraz za siostrę: Erato, Euterpe, Kalliope, Klio, Melpomene, Polihymnii, Talii, T...

Zmienna prędkość światła

Zmienna prędkość światła – koncepcja, zgodnie z którą prędkość światła w próżni oznaczana jako c, może nie być stała. W większości przypadków w fizyce materi...

Zwrotnik

Zwrotnik – równoleżnik ziemski, nad którym Słońce "zawraca” w swym pozornym rocznym ruchu po niebie. Jedynie w obszarze między zwrotnikami Słońce można obser...

Zwrotnik Koziorożca

Zwrotnik Koziorożca – to równoleżnik znajdujący się na południowej półkuli Ziemi, wyznaczający najdalej na południe wysunięte miejsce, nad którym Słońce może...

Zwrotnik Raka

Zwrotnik Raka – równoleżnik znajdujący się na północnej półkuli Ziemi, wyznaczający najdalej na północ wysunięte miejsce, nad którym Słońce może znajdować si...