Топ-100
 • Spirytualizm Spirytualizm

  Spirytualizm – w filozofii jeden z kierunków monizmu zakładający, że w świecie rzeczywistym istnieją tylko substancje duchowe. Tym samym spirytualizm przeciw...

 • Różokrzyż Różokrzyż

  Różokrzyż – termin odnoszący się do ruchu i nauki głoszonej przez kontynuatorów starożytnych szkół misteryjnych, jacy pojawili się na przestrzeni XV wieku, a...

 • Parlament Religii Świata Parlament Religii Świata

  Parlament Religii Świata odnosi się do kilku pojęć. W 1893 roku w Chicago miał miejsce pierwszy formalny parlament, zgromadzenie reprezentantów religii świat...

 • Ortodoksja Ortodoksja

  Ortodoksja – ścisła wierność doktrynie, dogmatowi, zwłaszcza religijnemu. Współcześnie jest tożsama rygorystycznemu przestrzeganiu jakiegoś zbioru zasad. Pla...

 • Ordynacja (religia) Ordynacja (religia)

  Ordynacja – akt powierzenia urzędu duchownego. W protestantyzmie jest to odpowiednik katolickich święceń kapłańskich. Według Świadków Jehowy ich ordynowanie ...

 • Nagualizm Nagualizm

  Nagualizm – kult religijny jednoczący wiele plemion Ameryki Centralnej w opozycji do rządu i religii przywiezionej na ich ląd z Europy. Najstarsza wzmianka p...

 • Kościół (organizacja) Kościół (organizacja)

  Kościół – określenie niektórych związków wyznaniowych, najczęściej chrześcijańskich. Kościół jako organizacja, gdy ma dojrzałą postać, jest wspólnotą religij...

 • Kemetyzm Kemetyzm

  Kemetyzm - religia politeistyczna będąca współczesną formą wierzeń starożytnego Egiptu. Termin ten pochodzi od egipskiego słowa kmt, zwykle wymawianego jako ...

 • Jezydyzm Jezydyzm

  Jezydyzm, Jazydyzm, Sharfadin – monoteistyczna religia utworzona w XII w. przez szejcha Adiego, wyznawana głównie przez Kurdów mieszkających na pograniczu Ir...

 • Druid Network Druid Network

  Druid Network – organizacja zrzeszająca druidów uzyskała 2 października 2010 r. taki sam status, jak główne religie wyznawane w Wielkiej Brytanii. Status org...

Światowy Tydzień Zgody Między Wyznaniami

Światowy Tydzień Zgody Między Wyznaniami – święto obchodzone corocznie w pierwszym tygodniu lutego, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 października...

Druid Network

Druid Network – organizacja zrzeszająca druidów uzyskała 2 października 2010 r. taki sam status, jak główne religie wyznawane w Wielkiej Brytanii. Status org...

Europejski Kongres Religii Etnicznych

Europejski Kongres Religii Etnicznych – stowarzyszenie założone w czerwcu 1998 roku w Wilnie przez delegatów politeistycznych i rekonstrukcjonistycznych zwią...

Jezydyzm

Jezydyzm, Jazydyzm, Sharfadin – monoteistyczna religia utworzona w XII w. przez szejcha Adiego, wyznawana głównie przez Kurdów mieszkających na pograniczu Ir...

Kemetyzm

Kemetyzm - religia politeistyczna będąca współczesną formą wierzeń starożytnego Egiptu. Termin ten pochodzi od egipskiego słowa kmt, zwykle wymawianego jako ...

Kościół (organizacja)

Kościół – określenie niektórych związków wyznaniowych, najczęściej chrześcijańskich. Kościół jako organizacja, gdy ma dojrzałą postać, jest wspólnotą religij...

Nagualizm

Nagualizm – kult religijny jednoczący wiele plemion Ameryki Centralnej w opozycji do rządu i religii przywiezionej na ich ląd z Europy. Najstarsza wzmianka p...

Ordynacja (religia)

Ordynacja – akt powierzenia urzędu duchownego. W protestantyzmie jest to odpowiednik katolickich święceń kapłańskich. Według Świadków Jehowy ich ordynowanie ...

Ortodoksja

Ortodoksja – ścisła wierność doktrynie, dogmatowi, zwłaszcza religijnemu. Współcześnie jest tożsama rygorystycznemu przestrzeganiu jakiegoś zbioru zasad. Pla...

Panbabilonizm

Panbabilonizm – teoria, wedle której każdy astralny system wierzeń ma źródło w starożytnych wierzeniach ludów Mezopotamii. Teoria bardzo popularna w wieku XI...

Parlament Religii Świata

Parlament Religii Świata odnosi się do kilku pojęć. W 1893 roku w Chicago miał miejsce pierwszy formalny parlament, zgromadzenie reprezentantów religii świat...

Poglądy religijne na masturbację

Wśród wielu wyznań określanych wspólnym terminem jako protestanckie poglądy na tę kwestię są bardzo różne. Kościoły postreformacyjne luteranizm, kalwinizm ni...

Religia objawiona

Religia objawiona, założona – religia, której początki związane są z działalnością założyciela czy proroka. Okres jego działalności uznawany jest za początek...

Religie kosmocentryczne

Religie kosmocentryczne – zwane też religiami mistycznymi, lub religiami Wschodu. Należą do nich hinduizm, buddyzm, taoizm, konfucjanizm i religie plemienne....

Religie teocentryczne

Religie teocentryczne, zwane też religiami profetycznymi lub religiami Zachodu. Należą do nich islam, judaizm i chrześcijaństwo. Punktem wyjścia w tych relig...

Różokrzyż

Różokrzyż – termin odnoszący się do ruchu i nauki głoszonej przez kontynuatorów starożytnych szkół misteryjnych, jacy pojawili się na przestrzeni XV wieku, a...

Spirytualizm

Spirytualizm – w filozofii jeden z kierunków monizmu zakładający, że w świecie rzeczywistym istnieją tylko substancje duchowe. Tym samym spirytualizm przeciw...