Топ-100
 • Wyżyna Kielecka Wyżyna Kielecka

  Wyżyna Kielecka – nazywana dawniej Wyżyną Kielecko-Sandomierską, rozciąga się między Pilicą a Wisłą. Pod względem rzeźby jest to pas fałdowań paleozoicznych ...

 • Wyniosłość Giełczewska Wyniosłość Giełczewska

  Wyniosłość Giełczewska – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, stanowiący środkową część Wyżyny Lubelskiej, położony w międzyrzeczu trzech rz...

 • Wolińska Mielizna Wolińska Mielizna

  Wolińska Mielizna – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego północno-wschodniej części. Mielizna znajduje się w północnej części zalewu, która ma najbardziej z...

 • Wał Wydartowski Wał Wydartowski

  Wał Wydartowski – najwyższe wzniesienie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, równocześnie najwyższy punkt Pojezierza Gnieźnieńskiego. Wał jest wzgórzem morenowym, pozo...

 • Tysięczniki polskie Tysięczniki polskie

  Tysięczniki polskie – z założenia kompletna lista 651 szczytów górskich położonych na obszarze Polski, o wysokości przekraczającej 1000 m n.p.m. W przeciwień...

 • Średniogórze Niemieckie Średniogórze Niemieckie

  Średniogórze Niemieckie lub Średniogórze Środkowoeuropejskie – wyżynno-górski obszar stanowiący część Hercynidów, dominujący w krajobrazie środkowych i połud...

 • Równina Tarnobrzeska Równina Tarnobrzeska

  Równina Tarnobrzeska – mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce, północna część Kotliny Sandomierskiej. Graniczy od zachodu i północneg...

 • Równina Parczewska Równina Parczewska

  Równina Parczewska – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, zachodnia część Polesia Podlaskiego położona między Zaklęsłością Łomaską a Sosnowi...

 • Równina Kozienicka Równina Kozienicka

  Równina Kozienicka – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce. Ograniczają ją następujące regiony fizycznogeograficzne: od wschodu – Doli...

 • Równina Kodeńska Równina Kodeńska

  Równina Kodeńska – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, północno-wschodni skraj Polesia Zachodniego, na zachód od Bugu. Rozpościera się międ...

 • Równina Bełżycka Równina Bełżycka

  Równina Bełżycka – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Od północy graniczy z Płaskowyżem Na...

 • Równina Bełska Równina Bełska

  Równina Bełska – mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce i na Ukrainie, między Roztoczem i Grzędą Sokalską. Jest to jedyna część Kotli...

 • Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa mazowieckiego Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa mazowieckiego

  Województwo mazowieckie położone jest w większości na obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego, tylko jego niewielkie wschodnie fragmenty leżą na terenie Niżu Wsc...

 • Pradolina Warszawsko-Berlińska Pradolina Warszawsko-Berlińska

  Pradolina Warszawsko-Berlińska – wielka wklęsła forma ukształtowania terenu, powstała w klimacie peryglacjalnym w okresie cofania się lądolodu z terenu Polsk...

 • Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka

  Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka – makroregion geograficzny w środkowej i zachodniej Polsce oraz we wschodnich Niemczech, część podprowincji Pojezierza Połudn...

 • Powiśle (region) Powiśle (region)

  Powiśle – współczesny region geograficzny obejmujący obszary nad dolną Wisłą, na jej wschodnim brzegu. Obszar ten znajduje się na terenie historycznych Prus ...

 • Powierzchnia Polski Powierzchnia Polski

  Odpowiedź na pytanie, jaka jest powierzchnia Polski, nie jest jednoznaczna. Zgodnie z oficjalnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego można stwierdzić, że ...

 • Polski Spisz Polski Spisz

  Polski Spisz leży między granicą polsko-słowacką na południu, rzeką Białką na zachodzie i północy oraz rzeką Dunajec na północnym wschodzie. Historycznie do ...

 • Polska Wschodnia Polska Wschodnia

  Polska Wschodnia – obszar obejmujący województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Podstawą wyróżnienia makroregionu...

 • Polesie Brzeskie Polesie Brzeskie

  Polesie Brzeskie - mezoregion fizycznogeograficzny na Białorusi, na Ukrainie i we wschodniej Polsce, część Polesia Podlaskiego położona na wschód od Równiny ...

 • Pojezierze Suwalskie Pojezierze Suwalskie

  Pojezierze Suwalskie – polska część Pojezierza Litewskiego, rozciągającego się na wschód od właściwych Mazur. Odrębność tego terenu polega na innym kierunku ...

 • Pojezierze Litewskie Pojezierze Litewskie

  Pojezierze Litewskie – region geograficzny na pograniczu Litwy, Rosji, Białorusi i Polski, stanowiący część Pojezierzy Wschodniobałtyckich. Pojezierze Litews...

 • Podlasie Południowe Podlasie Południowe

  Podlasie Południowe, zwane Podlasiem, rzadziej Podlasiem Lubelskim – powstały w XIX wieku region administracyjny położony w środkowowschodniej części Polski,...

 • Płocińska Mielizna Płocińska Mielizna

  Płocińska Mielizna – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego północno-wschodniej części, przy wyspie Wolin. Mielizna znajduje się między północną częścią półwy...

 • Płaskowyż Tarnowski Płaskowyż Tarnowski

  Płaskowyż Tarnowski – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, południowa część Kotliny Sandomierskiej. Graniczy od północy i zachodu z Niziną N...

 • Międzyodrze Międzyodrze

  Międzyodrze – obszar położony w Dolinie Dolnej Odry pomiędzy dwiema odnogami rzeki Odry: Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią na odcinku na północ od wsi Widuchow...

 • Mielizna Osiecka Mielizna Osiecka

  Mielizna Osiecka – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego północnej części. Płycizna odchodzi od południowej części wyspy Uznam w kierunku południowym. Przy n...

 • Masyw Czeski Masyw Czeski

  Masyw Czeski – prowincja fizycznogeograficzna i jednocześnie jednostka geologiczna w Europie Środkowej.

 • Małopolski Przełom Wisły Małopolski Przełom Wisły

  Małopolski Przełom Wisły - mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce, odpowiada dolinie Wisły na odcinku przełomowym przez pas Wyżyn Polsk...

 • Ławica Słupska Ławica Słupska

  Ławica Słupska znajduje się około 25 mil morskich od brzegu, na północ od Ustki. Pokryta jest zwartym, piaszczysto-żwirowym dnem, z porozrzucanymi polami kam...

 • Ławica Orla Ławica Orla

  Ławica Orla – najpłytsza z ławic Morza Bałtyckiego, której minimalna głębokość wynosi 5 m. Rozciąga się na południowy zachód od wyspy Bornholm i stanowi prze...

 • Krzecki Wyskok Krzecki Wyskok

  Krzecki Wyskok – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego północnej części, która ma najbardziej zróżnicowane dno. Płycizna odchodzi od południowego brzegu wysp...

 • Krzecka Mielizna Krzecka Mielizna

  Krzecka Mielizna – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego północnej części, przy wyspie Wielki Krzek i jego części Małym Krzeku. Krzecka Mielizna znajduje się...

 • Krainy geograficzne w Polsce Krainy geograficzne w Polsce

  Krainy geograficzne w Polsce – podział Polski na obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi. Zostały one usystematyzowane w pa...

 • Kępa Swarzewska Kępa Swarzewska

  Kępa Swarzewska – kępa morenowa znajdująca się na obszarze wysoczyzny morenowej Pobrzeża Kaszubskiego z charakterystycznymi głębokimi jarami. Obszar kępy ogr...

 • Grzęda Sokalska Grzęda Sokalska

  Grzęda Sokalska – mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce i na Ukrainie, stanowiący ciąg wzniesień o charakterze garbów na obszarze Wy...

 • Grzęda Horodelska Grzęda Horodelska

  Grzęda Horodelska – mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce, stanowiący pas płaskich wzniesień na obszarze Wyżyny Wołyńskiej. Grzęda H...

 • Grzęda Białoruska Grzęda Białoruska

  Grzęda Białoruska – wyżynna część Niziny Wschodnioeuropejskiej, rozciągająca się z południowego zachodu na północny wschód od okolic Grodna do Orszy i Witebs...

 • Geometryczny środek Polski Geometryczny środek Polski

  Geometryczny środek Polski według źródeł – w tym napisu na upamiętniającym go monumencie – znajduje się w mieście Piątek. Wyznaczony punkt jest środkiem masy...

 • Garb Włodawski Garb Włodawski

  Garb Włodawski – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, część Polesia Podlaskiego, położona między Zaklęsłością Sosnowicką na północy a Równin...

 • Cieśnina Piławska Cieśnina Piławska

  Cieśnina Piławska – cieśnina między dwiema częściami Mierzei Wiślanej. Łączy Zalew Wiślany z wodami Morza Bałtyckiego. Nazwa cieśniny pochodzi od historyczne...

 • Geografia Polski Geografia Polski

  Polska jest krajem w większej części nizinnym, na południu występują również tereny wyżynne i pasma górskie. Polska jest położona w Europie Środkowej, nad br...

Geografia Polski

Polska jest krajem w większej części nizinnym, na południu występują również tereny wyżynne i pasma górskie. Polska jest położona w Europie Środkowej, nad br...

Brama Przemyska

Brama Przemyska − kraina geograficzna w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu z Ukrainą. Brama Przemyska stanowi obniżenie pomiędzy Karpatami Zachodnim...

Cieśnina Piławska

Cieśnina Piławska – cieśnina między dwiema częściami Mierzei Wiślanej. Łączy Zalew Wiślany z wodami Morza Bałtyckiego. Nazwa cieśniny pochodzi od historyczne...

Garb Włodawski

Garb Włodawski – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, część Polesia Podlaskiego, położona między Zaklęsłością Sosnowicką na północy a Równin...

Geometryczny środek Polski

Geometryczny środek Polski według źródeł – w tym napisu na upamiętniającym go monumencie – znajduje się w mieście Piątek. Wyznaczony punkt jest środkiem masy...

Grzęda Białoruska

Grzęda Białoruska – wyżynna część Niziny Wschodnioeuropejskiej, rozciągająca się z południowego zachodu na północny wschód od okolic Grodna do Orszy i Witebs...

Grzęda Horodelska

Grzęda Horodelska – mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce, stanowiący pas płaskich wzniesień na obszarze Wyżyny Wołyńskiej. Grzęda H...

Grzęda Sokalska

Grzęda Sokalska – mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce i na Ukrainie, stanowiący ciąg wzniesień o charakterze garbów na obszarze Wy...

Kanały mazurskie

Kanały mazurskie stworzyły unikatowy system szlaków wodnych od Pisza do Węgorzewa. Trasę tę po raz pierwszy przepłynął parowiec "Masovia" w dniu 3 września 1...

Kępa Pucka

Kępa Pucka – to największa kępa znajdująca się na obszarze wysoczyzny morenowej Pobrzeża Kaszubskiego. Najwyższymi punktami Kępy Puckiej są wzgórza moreny cz...

Kępa Swarzewska

Kępa Swarzewska – kępa morenowa znajdująca się na obszarze wysoczyzny morenowej Pobrzeża Kaszubskiego z charakterystycznymi głębokimi jarami. Obszar kępy ogr...

Krainy geograficzne w Polsce

Krainy geograficzne w Polsce – podział Polski na obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi. Zostały one usystematyzowane w pa...

Krzecka Mielizna

Krzecka Mielizna – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego północnej części, przy wyspie Wielki Krzek i jego części Małym Krzeku. Krzecka Mielizna znajduje się...

Krzecki Wyskok

Krzecki Wyskok – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego północnej części, która ma najbardziej zróżnicowane dno. Płycizna odchodzi od południowego brzegu wysp...

Ludność służebna

Ludność służebna – we wczesnym średniowieczu w Czechach, Polsce i na Węgrzech grupy ludności wieśniaczej, zobowiązanej dziedzicznie do wyspecjalizowanych świ...

Ławica Odrzańska

Ławica Odrzańska – ławica w północnej części Zatoki Pomorskiej. Ku południu wznosi się w kształcie wąskiego języka. Jej dno tworzy biały piasek, gruby żwirek...

Ławica Orla

Ławica Orla – najpłytsza z ławic Morza Bałtyckiego, której minimalna głębokość wynosi 5 m. Rozciąga się na południowy zachód od wyspy Bornholm i stanowi prze...

Ławica Ronne

Ławica Ronne - znajdująca się na południowy zachód od wyspy Bornholm ławica, leżąca na duńskich wodach terytorialnych. Wraz z Ławicą Orlą stanowi jedno z naj...

Ławica Rowska

Ławica Rowska – ławica znajdująca się ok. 0.9 Mm na północ od wsi Rowy. Jej dno tworzy dość gruby żwir pokryty sporymi kamieniami. Najmniejsza głębokość na Ł...

Ławica Słupska

Ławica Słupska znajduje się około 25 mil morskich od brzegu, na północ od Ustki. Pokryta jest zwartym, piaszczysto-żwirowym dnem, z porozrzucanymi polami kam...

Małopolski Przełom Wisły

Małopolski Przełom Wisły - mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce, odpowiada dolinie Wisły na odcinku przełomowym przez pas Wyżyn Polsk...

Masyw Czeski

Masyw Czeski – prowincja fizycznogeograficzna i jednocześnie jednostka geologiczna w Europie Środkowej.

Mielizna Kopanicka

Mielizna Kopanicka – mielizna Zalewu Szczecińskiego, w jego południowo-zachodniej części. Stanowi pas płycizn przy brzegu Wyspy Refulacyjnej i sięga aż do to...

Mielizna Kopicka

Mielizna Kopicka – mielizna Zalewu Szczecińskiego, w jego południowo-wschodniej części. Stanowi wąski pas płycizny przy brzegu Równiny Goleniowskiej. Nad brz...

Mielizna Osiecka

Mielizna Osiecka – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego północnej części. Płycizna odchodzi od południowej części wyspy Uznam w kierunku południowym. Przy n...

Mielizna Zachodnia

Mielizna Zachodnia – mielizna Zatoki Pomorskiej, przy zachodnim falochronie wejścia do Świny, przy wschodniej części wyspy Uznam. Ławica przybrzeżna piasku o...

Międzyodrze

Międzyodrze – obszar położony w Dolinie Dolnej Odry pomiędzy dwiema odnogami rzeki Odry: Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią na odcinku na północ od wsi Widuchow...

Nowotarszczyzna

Nowotarszczyzna, także dolina nowotarska - region w dorzeczu Białego Dunajca, na północ od pasma Tatr. Nazwany od miasta Nowego Targu, leżącego w północnej c...

Obniżenie Małej Panwi

Obniżenie Małej Panwi – mikroregion, stanowiący najbardziej wysuniętą na wschód część Równiny Opolskiej, a co za tym idzie także Niziny Śląskiej. Leży pomięd...

Płaskowyż Tarnowski

Płaskowyż Tarnowski – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, południowa część Kotliny Sandomierskiej. Graniczy od północy i zachodu z Niziną N...

Płocińska Mielizna

Płocińska Mielizna – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego północno-wschodniej części, przy wyspie Wolin. Mielizna znajduje się między północną częścią półwy...

Pobrzeże Południowobałtyckie

Pobrzeże Południowobałtyckie – szeroki na kilka do kilkunastu kilometrów pas wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku. Rozciąga się od Zatoki Kilońskiej aż po Za...

Podlasie Południowe

Podlasie Południowe, zwane Podlasiem, rzadziej Podlasiem Lubelskim – powstały w XIX wieku region administracyjny położony w środkowowschodniej części Polski,...

Podtatrze

Podtatrze – kraina geograficzno-etnograficzna przylegająca bezpośrednio do Tatr. W skład Podtatrza wchodzą: Podhale, Orawa, Liptów i Spisz. W Polsce leży cał...

Pojezierze Litewskie

Pojezierze Litewskie – region geograficzny na pograniczu Litwy, Rosji, Białorusi i Polski, stanowiący część Pojezierzy Wschodniobałtyckich. Pojezierze Litews...

Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Suwalskie – polska część Pojezierza Litewskiego, rozciągającego się na wschód od właściwych Mazur. Odrębność tego terenu polega na innym kierunku ...

Polesie Brzeskie

Polesie Brzeskie - mezoregion fizycznogeograficzny na Białorusi, na Ukrainie i we wschodniej Polsce, część Polesia Podlaskiego położona na wschód od Równiny ...

Polska Wschodnia

Polska Wschodnia – obszar obejmujący województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Podstawą wyróżnienia makroregionu...

Polski Spisz

Polski Spisz leży między granicą polsko-słowacką na południu, rzeką Białką na zachodzie i północy oraz rzeką Dunajec na północnym wschodzie. Historycznie do ...

Polskie mapy topograficzne

W okresie przedrozbiorowym polska kartografia topograficzna nie działała w państwowej strukturze organizacyjnej. Podobnie jak w innych krajach, mapy finansow...

Polskie obszary morskie

Obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są: wyłączna strefa ekonomiczna. morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefa przyległa, Polskie obszary ...

Pomorska Mielizna

Pomorska Mielizna – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego wschodniej części, przy półwyspie Śmiecka Kępa, nad brzegiem Równiny Goleniowskiej. Płycizna rozcią...

Powierzchnia Polski

Odpowiedź na pytanie, jaka jest powierzchnia Polski, nie jest jednoznaczna. Zgodnie z oficjalnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego można stwierdzić, że ...

Powiśle (region)

Powiśle – współczesny region geograficzny obejmujący obszary nad dolną Wisłą, na jej wschodnim brzegu. Obszar ten znajduje się na terenie historycznych Prus ...

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka – makroregion geograficzny w środkowej i zachodniej Polsce oraz we wschodnich Niemczech, część podprowincji Pojezierza Połudn...

Pradolina Warszawsko-Berlińska

Pradolina Warszawsko-Berlińska – wielka wklęsła forma ukształtowania terenu, powstała w klimacie peryglacjalnym w okresie cofania się lądolodu z terenu Polsk...

Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa mazowieckiego

Województwo mazowieckie położone jest w większości na obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego, tylko jego niewielkie wschodnie fragmenty leżą na terenie Niżu Wsc...

Równina Bełska

Równina Bełska – mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce i na Ukrainie, między Roztoczem i Grzędą Sokalską. Jest to jedyna część Kotli...

Równina Bełżycka

Równina Bełżycka – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Od północy graniczy z Płaskowyżem Na...

Równina Kodeńska

Równina Kodeńska – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, północno-wschodni skraj Polesia Zachodniego, na zachód od Bugu. Rozpościera się międ...

Równina Kozienicka

Równina Kozienicka – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce. Ograniczają ją następujące regiony fizycznogeograficzne: od wschodu – Doli...

Równina Parczewska

Równina Parczewska – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, zachodnia część Polesia Podlaskiego położona między Zaklęsłością Łomaską a Sosnowi...

Równina Tarnobrzeska

Równina Tarnobrzeska – mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce, północna część Kotliny Sandomierskiej. Graniczy od zachodu i północneg...

Średniogórze Niemieckie

Średniogórze Niemieckie lub Średniogórze Środkowoeuropejskie – wyżynno-górski obszar stanowiący część Hercynidów, dominujący w krajobrazie środkowych i połud...

Typologia krajobrazu naturalnego Polski

Typologia krajobrazu naturalnego Polski – podział krajobrazu naturalnego Polski na poszczególne jednostki hierarchiczne. Jako pierwszy w Polsce opis krajobra...

Tysięczniki polskie

Tysięczniki polskie – z założenia kompletna lista 651 szczytów górskich położonych na obszarze Polski, o wysokości przekraczającej 1000 m n.p.m. W przeciwień...

Wał Cybinkowsko-Lubogoski

Wał Cybinkowsko-Lubogoski – ciąg wzniesień morenowych w województwie lubuskim, w gminach Maszewo i Cybinka, o wysokości do 129 m n.p.m. Wał Cybinkowsko-Lubog...

Wał Wydartowski

Wał Wydartowski – najwyższe wzniesienie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, równocześnie najwyższy punkt Pojezierza Gnieźnieńskiego. Wał jest wzgórzem morenowym, pozo...

Wieś służebna

Osada służebna – w średniowieczu wieś, której mieszkańcy świadczyli wyspecjalizowane świadczenia, lub posługi, służby na rzecz władcy terytorialnego. System ...

Wojskowo-Geograficzny Opis Polski

Wojskowo-Geograficzny Opis Polski – dokument przygotowany przez Sztab Generalny Wojsk Lądowych, Wydział 9 w Berlinie. Datowany na 1 lipca 1939. Jeden z ważni...

Wolińska Mielizna

Wolińska Mielizna – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego północno-wschodniej części. Mielizna znajduje się w północnej części zalewu, która ma najbardziej z...

Wyniosłość Giełczewska

Wyniosłość Giełczewska – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, stanowiący środkową część Wyżyny Lubelskiej, położony w międzyrzeczu trzech rz...

Wyskok Warpieński

Wyskok Warpieński – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego środkowej części, przy Półwyspie Grodzkim, nad brzegiem Równiny Wkrzańskiej. Płycizna rozciąga się ...

Wyżyna Kielecka

Wyżyna Kielecka – nazywana dawniej Wyżyną Kielecko-Sandomierską, rozciąga się między Pilicą a Wisłą. Pod względem rzeźby jest to pas fałdowań paleozoicznych ...