Топ-100
 • Tandem (spadochron) Tandem (spadochron)

  Tandem – specjalny spadochron, bardzo duży przygotowany i przeznaczony do skoków spadochronowych dla dwóch osób. Spadochron dwuosobowy czyli Tandem został sk...

 • System IALA System IALA

  System IALA – międzynarodowy morski system oznakowania nawigacyjnego. Intensywny rozwój żeglugi morskiej stał się powodem do opracowania niemal jednolitego o...

 • System alarmowy EAS System alarmowy EAS

  EAS – system przeciwkradzieżowy. Angielska nazwa to Electronic Article Surveillance. Składa się z anten emitujących pole elektromagnetyczne, które pobudza me...

 • System alarmowy System alarmowy

  System alarmowy – zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem lub pożarem. W systemach alarmu włamania najczęściej wy...

 • Sygnalizacja świetlna Sygnalizacja świetlna

  Najczęściej światła "zmieniają się” w ściśle określonych odstępach czasu sygnalizacja cykliczna w odpowiednich proporcjach czasowych dla każdej ze stron, w z...

 • Strażnicy Teksasu Strażnicy Teksasu

  Strażnicy Teksasu – amerykańska jednostka typu policyjnego założona w 1835 r., sformowana jednak około dziesięciu lat wcześniej dla ochrony pogranicza nowo p...

 • Stopnie zagrożenia lawinowego Stopnie zagrożenia lawinowego

  Stopnie zagrożenia lawinowego – pięciostopniowa skala służąca do oznaczenia prawdopodobieństwa zejścia lawiny w górach. Skala jest powszechnie stosowana w ra...

 • Spadochron Spadochron

  Spadochron – statek powietrzny, który wykorzystując opór powietrza do zmniejszenia prędkości opadania w atmosferze, pozwala na bezpieczne wylądowanie podwies...

 • Słowicza podłoga Słowicza podłoga

  Słowicza podłoga – specjalna konstrukcja podłóg korytarzy w siedzibach japońskich władców, chroniąca przed próbą niepostrzeżonego i niepożądanego wtargnięcia...

 • Siły zbrojne Siły zbrojne

  Siły zbrojne – siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, sk...

 • Secure by design Secure by design

  Secure by design – program, którego naczelnym założeniem jest odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni jeszcze w fazie projektu tak, aby była przestrzenią bezpi...

 • Radiolatarnia Radiolatarnia

  Radiolatarnia – radiostacja nadawcza lub nadawczo-odbiorcza wysyłająca sygnał radiowy dla radionawigacji. Sygnał jest nadawany w stałych odstępach czasu i za...

 • Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży

  Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży – PRADO – internetowa, bezpłatna baza danych, dostępna w 24 językach urzęd...

 • Plomba zabezpieczająca Plomba zabezpieczająca

  Plomba zabezpieczająca – mechanizm stosowany do zabezpieczania transportów kontenerowych w sposób, który zapewnia dowody manipulacji sabotażu, co zwiększa po...

 • Planowanie ciągłości działania Planowanie ciągłości działania

  Planowanie ciągłości działania, PCD – pojęcie dotyczące działań w zakresie tworzenia, weryfikacji i aktualizacji planów wznawiania działania w obszarze klucz...

 • National Defense Industrial Association National Defense Industrial Association

  National Defense Industrial Association – amerykańskie stowarzyszenie dla członków administracji rządu Stanów Zjednoczonych oraz przemysłu obronnego, z siedz...

 • Matryca strukturalna Matryca strukturalna

  Matryca strukturalna to stosowana w hotprincie odmiana matryc, których powierzchnia tłocząca pokryta jest lekko zarysowanym rysunkiem lub tematem graficznym....

 • Kurtyna wodna Kurtyna wodna

  Kurtyna wodna, zasłona wodna – szeregowy natrysk wodny mający na celu: stosowana także w czasie upałów dla ochłody przechodniów. zapobieganie rozprzestrzenia...

 • Kontrola bezpieczeństwa Kontrola bezpieczeństwa

  Kontrola bezpieczeństwa – kontrola osób i bagażu, dokonywana przez uprawnionych pracowników m.in. w portach lotniczych i morskich, w niektórych muzeach i bud...

 • IPCRI – Israel/Palestine Center for Research and Information IPCRI – Israel/Palestine Center for Research and Information

  IPCRI – Izraelsko-Palestyńskie Centrum Badania i Informacji – wspólna izraelsko-palestyńska organizacja pozarządowa oraz think tank działająca na rzecz rozwi...

 • Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria bezpieczeństwa

  Inżynieria bezpieczeństwa – dyscyplina nauk technicznych, obejmująca swoim zakresem przedsięwzięcia inżynierskie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów zwi...

 • International Food Standard International Food Standard

  International Featured Standard – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w 2002 roku przez przedstawicieli niemieckiego handlu detaliczne...

 • Instrument landing system Instrument landing system

  ILS – radiowy system nawigacyjny, wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności. ILS CAT 3c pozwala na automatyczne lądowania.

 • EPIRB EPIRB

  EPIRB – rodzaj nadajnika radiowego pozwalającego na ustalenie miejsca położenia w sytuacji zagrożenia. Instalowany jest na statkach, samolotach, ale mogą być...

 • Eksplozymetr Eksplozymetr

  Eksplozymetr – przyrząd przeznaczony do pomiaru stopnia zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych. Eksplozymetry mierzą stężenie czynnika palnego w powi...

 • Disaster recovery Disaster recovery

  Disaster recovery – procesy, polityki i procedury związane z wznowieniem lub utrzymywaniem infrastruktury teleinformatycznej, krytycznej dla organizacji, po ...

 • Damage control Damage control

  Damage control, DC - rodzaj działań ratunkowych; najpilniejsze, minimalne działania dla zmniejszenia lub wyeliminowania szkód i ograniczenia strat.

 • Bezpiecznik przypalnikowy Bezpiecznik przypalnikowy

  Bezpiecznik przypalnikowy, bezpiecznik przypalnikowy suchy – bezpiecznik gazowy, w kształcie walca, zamontowany pomiędzy urządzeniem odbiorczym, a wężem dopr...

 • Bezpiecznik gazowy Bezpiecznik gazowy

  Bezpiecznik gazowy – zabezpieczenie butli z gazami technicznymi oraz innych punktów poboru gazów przed niepożądanymi skutkami cofania się gazu lub płomienia....

 • Bezpiecznik Bezpiecznik

  Bezpiecznik – podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed określonym czynnikiem zagrażającym. Należy on do grupy urząd...

 • Bezpieczeństwo zbiorowe Bezpieczeństwo zbiorowe

  Bezpieczeństwo zbiorowe – głównym założeniem idei bezpieczeństwa zbiorowego jest utwierdzenie w przekonaniu, że najskuteczniejszym sposobem odparcia agresji ...

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnieni...

 • 112 (numer alarmowy) 112 (numer alarmowy)

  112 – jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej, jak również w sieci GSM na całym świecie. Został...

 • Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo

  Wyróżnia się następujące rodzaje bezpieczeństwa: ze względu na dziedzinę, w jakiej występuje – bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, energetyczne, fizyczn...

Bezpieczeństwo

Minimum Safe Altitude Warning

System nadzoru nad bezpieczeństwem powiadomienia dyspozytorów leciał na zbyt niskiej wysokości, nadaje się do sadzenia, mogą one być takim ostrzeżeniem przełożyć na pilotów, które w tym przypadku często zaleca się przejście na drugi krąg.
Nieprawidłowa instalacja tego systemu można wprowadzić inspektorów w błąd. To było jedną z przyczyn katastrofy koreańskiego przelot 801.

Bezpieczeństwo

Wyróżnia się następujące rodzaje bezpieczeństwa: ze względu na dziedzinę, w jakiej występuje – bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, energetyczne, fizyczn...

112 (numer alarmowy)

112 – jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej, jak również w sieci GSM na całym świecie. Został...

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka – program edukacyjny skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w całej Polsce. Głównym celem programu jest eduk...

ATEX

ATEX – dyrektywa Unii Europejskiej, definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wy...

Bezpieczeństwo biologiczne

Bezpieczeństwo biologiczne – polityka ekologiczna określa bezpieczeństwo biologiczne jako wprowadzenie ścisłej kontroli związanej z zagrożeniem środowiska or...

Bezpieczeństwo finansowe

Bezpieczeństwo finansowe – najogólniej rzecz ujmując to zdolność do pozyskania środków pieniężnych w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba. Jest to stan, któr...

Bezpieczeństwo regionalne

Bezpieczeństwo regionalne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa rozpatrywany na podstawie kryterium przestrzennego. Pojęcie to odnosi się do zagrożeń i przeciwdz...

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnieni...

Bezpieczeństwo zbiorowe

Bezpieczeństwo zbiorowe – głównym założeniem idei bezpieczeństwa zbiorowego jest utwierdzenie w przekonaniu, że najskuteczniejszym sposobem odparcia agresji ...

Bezpieczeństwo zewnętrzne

Bezpieczeństwo zewnętrzne jest jednym z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszącym się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących na zewnątrz państwa. Za...

Bezpiecznik

Bezpiecznik – podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed określonym czynnikiem zagrażającym. Należy on do grupy urząd...

Bezpiecznik gazowy

Bezpiecznik gazowy – zabezpieczenie butli z gazami technicznymi oraz innych punktów poboru gazów przed niepożądanymi skutkami cofania się gazu lub płomienia....

Bezpiecznik przypalnikowy

Bezpiecznik przypalnikowy, bezpiecznik przypalnikowy suchy – bezpiecznik gazowy, w kształcie walca, zamontowany pomiędzy urządzeniem odbiorczym, a wężem dopr...

Centrala alarmowa

Centrala alarmowa lub Urządzenie sterujące i obrazujące - urządzenie służące do odbioru sygnałów z czujek i przycisków alarmowych, do przetwarzania, sterowan...

Damage control

Damage control, DC - rodzaj działań ratunkowych; najpilniejsze, minimalne działania dla zmniejszenia lub wyeliminowania szkód i ograniczenia strat.

Defendyzm

Defendyzm – pogląd uznający wojnę za zło, akceptujący jednocześnie rozbudowę własnego potencjału militarnego, którego celem jest zapobieżenie jej wybuchowi. ...

Detektor lawinowy

Detektor lawinowy to urządzenie elektroniczne służące do szybkiego lokalizowania zasypanych pod śniegiem turystów. Detektor może pracować w trybie nadawania ...

Disaster recovery

Disaster recovery – procesy, polityki i procedury związane z wznowieniem lub utrzymywaniem infrastruktury teleinformatycznej, krytycznej dla organizacji, po ...

Dźwiękowy system ostrzegawczy

Dźwiękowy system ostrzegawczy – system podnoszący bezpieczeństwo w budynku, przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych...

Eksplozymetr

Eksplozymetr – przyrząd przeznaczony do pomiaru stopnia zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych. Eksplozymetry mierzą stężenie czynnika palnego w powi...

EPIRB

EPIRB – rodzaj nadajnika radiowego pozwalającego na ustalenie miejsca położenia w sytuacji zagrożenia. Instalowany jest na statkach, samolotach, ale mogą być...

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. – dobrowolny, międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej adresowany do producentów rolnych. Standard powstał w 1997 jako E...

INDECT

Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim, INDECT – międzynar...

Instrument landing system

ILS – radiowy system nawigacyjny, wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności. ILS CAT 3c pozwala na automatyczne lądowania.

International Food Standard

International Featured Standard – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w 2002 roku przez przedstawicieli niemieckiego handlu detaliczne...

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa – dyscyplina nauk technicznych, obejmująca swoim zakresem przedsięwzięcia inżynierskie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów zwi...

IPCRI – Israel/Palestine Center for Research and Information

IPCRI – Izraelsko-Palestyńskie Centrum Badania i Informacji – wspólna izraelsko-palestyńska organizacja pozarządowa oraz think tank działająca na rzecz rozwi...

Kontrola bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa – kontrola osób i bagażu, dokonywana przez uprawnionych pracowników m.in. w portach lotniczych i morskich, w niektórych muzeach i bud...

Kurtyna wodna

Kurtyna wodna, zasłona wodna – szeregowy natrysk wodny mający na celu: stosowana także w czasie upałów dla ochłody przechodniów. zapobieganie rozprzestrzenia...

Lotnicze urządzenia naziemne

Lotnicze urządzenia naziemne – obiekty i urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego. LUN dzielą się na klasy: auto...

Matryca strukturalna

Matryca strukturalna to stosowana w hotprincie odmiana matryc, których powierzchnia tłocząca pokryta jest lekko zarysowanym rysunkiem lub tematem graficznym....

Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych

Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych IMDG – wydawany przez Międzynarodową Organizację Morską przewodnik bezpiecznego transportowania ładunków niebe...

Minimum Descent Altitude/Height

Minimalna wysokość bezwzględna zniżania Minimalna wysokość względna zniżania ang. Minimum Descent Height, MDH Są to odpowiednio: wysokość bezwzględna lub wys...

National Defense Industrial Association

National Defense Industrial Association – amerykańskie stowarzyszenie dla członków administracji rządu Stanów Zjednoczonych oraz przemysłu obronnego, z siedz...

Planowanie ciągłości działania

Planowanie ciągłości działania, PCD – pojęcie dotyczące działań w zakresie tworzenia, weryfikacji i aktualizacji planów wznawiania działania w obszarze klucz...

Plomba zabezpieczająca

Plomba zabezpieczająca – mechanizm stosowany do zabezpieczania transportów kontenerowych w sposób, który zapewnia dowody manipulacji sabotażu, co zwiększa po...

Pokój negatywny i pozytywny

Pokój negatywny i pozytywny – kategorie powstałe w wyniku badań nad pokojem oraz konfliktami prowadzonych przez norweskiego socjologa Johana Galtunga w 1964 ...

Prywatne przedsiębiorstwo militarne

Prywatne przedsiębiorstwa militarne – podmiot wykonujący zadania wojskowe, w odróżnieniu od przedsiębiorstw bezpieczeństwa, które ograniczają się do wykonywa...

Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży

Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży – PRADO – internetowa, bezpłatna baza danych, dostępna w 24 językach urzęd...

Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej – kolegialny organ doradczy z zakresu bezpieczeństwa państwa, przewidziany w art. 83 ust. 1 lit. g Konstytucji Feder...

Radiolatarnia

Radiolatarnia – radiostacja nadawcza lub nadawczo-odbiorcza wysyłająca sygnał radiowy dla radionawigacji. Sygnał jest nadawany w stałych odstępach czasu i za...

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa NZ nr 1373

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373 - rezolucja, która została ona przyjęta przed Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na 4385 spotkan...

Safe operating area

Safe Operating Area, SOA – obszar bezpieczny pracy, w którym przyrząd może pracować bez ryzyka przebicia lub uszkodzenia w efekcie samonagrzewania. Inaczej, ...

Safety Integrity Level

SIL – poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, jest miarą bezpieczeństwa, urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz mechanicznych, przy czym może się równi...

Secure by design

Secure by design – program, którego naczelnym założeniem jest odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni jeszcze w fazie projektu tak, aby była przestrzenią bezpi...

Siły zbrojne

Siły zbrojne – siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, sk...

Słowicza podłoga

Słowicza podłoga – specjalna konstrukcja podłóg korytarzy w siedzibach japońskich władców, chroniąca przed próbą niepostrzeżonego i niepożądanego wtargnięcia...

Grzegorz Sobolewski

Grzegorz Sobolewski – polski oficer i wykładowca akademicki, pułkownik Wojska Polskiego, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie.

Spadochron

Spadochron – statek powietrzny, który wykorzystując opór powietrza do zmniejszenia prędkości opadania w atmosferze, pozwala na bezpieczne wylądowanie podwies...

Stopnie zagrożenia lawinowego

Stopnie zagrożenia lawinowego – pięciostopniowa skala służąca do oznaczenia prawdopodobieństwa zejścia lawiny w górach. Skala jest powszechnie stosowana w ra...

Strategia bezpieczeństwa Republiki Austrii (2013)

Strategia bezpieczeństwa Republiki Austrii – dokument dotyczący bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Republiki Austrii, uchwalony przez parlament tego ...

Strażnicy Teksasu

Strażnicy Teksasu – amerykańska jednostka typu policyjnego założona w 1835 r., sformowana jednak około dziesięciu lat wcześniej dla ochrony pogranicza nowo p...

Sygnalizacja świetlna

Najczęściej światła "zmieniają się” w ściśle określonych odstępach czasu sygnalizacja cykliczna w odpowiednich proporcjach czasowych dla każdej ze stron, w z...

Sygnały kajakowe

Sygnały kajakowe – zespół sygnałów podawanych przez kajakarzy, związanych przede wszystkim z bezpieczeństwem na szlaku oraz techniką spływu. Podawane najczęś...

System alarmowy

System alarmowy – zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem lub pożarem. W systemach alarmu włamania najczęściej wy...

System alarmowy EAS

EAS – system przeciwkradzieżowy. Angielska nazwa to Electronic Article Surveillance. Składa się z anten emitujących pole elektromagnetyczne, które pobudza me...

System IALA

System IALA – międzynarodowy morski system oznakowania nawigacyjnego. Intensywny rozwój żeglugi morskiej stał się powodem do opracowania niemal jednolitego o...

System lądowania na dwie radiolatarnie NDB

System lądowania na dwie radiolatarnie NDB – forma systemu lądowania IFR z wykorzystaniem wskazań namiarów własnych za pomocą dwóch pokładowych automatycznyc...

System nagłośnienia ewakuacyjnego

System nagłośnienia ewakuacyjnego - budowane są w celu usprawnienia procesu ewakuacji ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Skł...

System zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie

System zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie, SMS – globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządz...

Tandem (spadochron)

Tandem – specjalny spadochron, bardzo duży przygotowany i przeznaczony do skoków spadochronowych dla dwóch osób. Spadochron dwuosobowy czyli Tandem został sk...

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 – ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w ty...

Terrain Awareness and Warning System

Terrain Awareness and Warning System – urządzenie techniczne montowane na pokładzie statków powietrznych w celu ostrzegania pilotów o zbliżającej się powierz...