Топ-100
 • Palnik Palnik

  Palnik jest urządzeniem technicznym, przeznaczonym do wytwarzania wysokich temperatur poprzez spalanie gazu, względnie innego paliwa. Paliwo jest mieszane pr...

 • Obcinarka do światłowodów Obcinarka do światłowodów

  Obcinarka służy do precyzyjnego przycinania światłowodów, np. przed ich spawaniem. Ze względu na kruchość włókien światłowodowych ze szkła kwarcowego nie moż...

 • Mufa światłowodowa Mufa światłowodowa

  Mufa światłowodowa – to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia metodą spawania włókien dwóch odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych.

 • Miech Miech

  Miech – urządzenie do tłoczenia powietrza w różnego rodzaju urządzeniach, na przykład w piecach kowalskich, instrumentach muzycznych, dawniej w piecach hutni...

 • Marshalite Marshalite

  Marshalite – mechaniczny sygnalizator ruchu współpracujący z tradycyjną sygnalizacją świetlną; zaprojektowany przez Charlesa Marshalla około 1936 roku i używ...

 • LifeStraw LifeStraw

  LifeStraw - prototypowe przenośne urządzenie do odkażania wody. LifeStraw to 25-centymetrowa rurka, zaopatrzona w filtry węglowy, jodowy, polietylenowy i pol...

 • Lewar hydrauliczny Lewar hydrauliczny

  Lewar hydrauliczny – urządzenie hydrauliczne w postaci wypełnionej cieczą rury o dwóch ramionach, służące do grawitacyjnego przelewania cieczy ponad przegrod...

 • Krata (inżynieria środowiska) Krata (inżynieria środowiska)

  Krata – urządzenie służące do oddzielania ciał stałych ze ścieków. Kraty stosowane są jako pierwsze urządzenia w ciągu oczyszczania mechanicznego i separują ...

 • Krajarka introligatorska Krajarka introligatorska

  Krajarka – gilotyna, stosowana w introligatorstwie maszyna jedno- lub wielonożowa służąca do cięcia, krajania, przekrawania itp. ułożonych wielowarstwowo zad...

 • Konsza Konsza

  Konsza – zbiornik z mieszadłem do mieszania masy czekoladowej. Konszowanie przeprowadza się w celu zemulgowania składników masy oraz odparowania nadmiaru wod...

 • Komora pęcherzykowa Komora pęcherzykowa

  Komora pęcherzykowa, urządzenie służące do obserwacji śladów cząstek elementarnych zaprojektowane w roku 1952 przez Donalda Glasera, za co został uhonorowany...

 • Komora klimatyczna Komora klimatyczna

  Komora klimatyczna - urządzenie, służące do przeprowadzania wszelkich testów klimatycznych na dowolnych strukturach organicznych lub nieorganicznych, pozwala...

 • Komin słoneczny Komin słoneczny

  Komin słoneczny – urządzenie wspomagające naturalną wentylację w budynku poprzez wykorzystanie efektu konwekcji powietrza podgrzewanego energią słoneczną. Ko...

 • Kolczatka (urządzenie) Kolczatka (urządzenie)

  Kolczatka – rodzaj zapory dla zwierząt i pojazdów na pneumatykach, w postaci kolców zestawionych gwiaździście w taki sposób, aby przynajmniej jeden skierowan...

 • Kłódka Kłódka

  Kłódka – urządzenie służące do spinania ze sobą elementów zamykających drzwi, pokrywy pojemników i inne ruchome przegrody. Kłódka klasyfikowana jest jako oku...

 • Klatka Skinnera Klatka Skinnera

  Klatka Skinnera - urządzenie w formie skrzynki czy komory, którym Burrhus Frederic Skinner badał procesy warunkowania. Istnieje praktycznie nieskończona licz...

 • Klamka Klamka

  Klamka – ruchoma, zwykle metalowa lub pnazwiskoikowa rączka przy zamku u drzwi, służąca do ich otwierania i zamykania. Jest sprzężona mechanicznie z zasuwą, ...

 • Kinetoskop Kinetoskop

  Kinetoskop – urządzenie służące do wyświetlania ruchomych obrazów. Zostało opatentowane przez Thomasa Alvę Edisona w 1891 roku, jako urządzenie przeznaczone ...

 • Kalutron Kalutron

  Kalutron - urządzenie, separator izotopów, służące do rozdzielania izotopów metodą elektromagnetyczną. Może być wykorzystany do wzbogacania rud uranu, potrze...

 • Imprinter Imprinter

  Imprinter – urządzenie służące do ręcznej akceptacji tłoczonych kart bankowych. Zwane są również żelazkami bądź ręcznymi powielaczami. Obecnie prawie całkiem...

 • Hemocytometr Hemocytometr

  Hemocytometr jest przyrządem służącym do liczenia małych elementów w preparacie mikroskopowym. Pierwotnie służył do liczenia komórek krwi, stąd nazwa.

 • Grzejnik płytowy Grzejnik płytowy

  Grzejnik płytowy – rodzaj kaloryfera, w którym para lub czynnik grzejny przepływa w spirali grzejnej i nagrzewa zamocowaną do niej płytę blaszaną, która nast...

 • Głośnik tubowy Głośnik tubowy

  Głośnik tubowy – głośnik, skonstruowany w sposób poprawiający skuteczność jego emisji poprzez umieszczenie go u wlotu do rozszerzającej się tuby. Poprawienie...

 • Fuzor Fuzor

  Fuzor – urządzenie zaprojektowane przez Philo Farnswortha i Roberta Hirscha dla uzyskania kontrolowanej syntezy termojądrowej. W różnych formach rozwijany pr...

 • Frankownica Frankownica

  Frankownica – urządzenie do masowej wysyłki korespondencji. Urządzenie nanosi na kopertę następujące odciski matryc: nazwa i adres firmy nadawcy wartość opła...

 • Fluidyzator Fluidyzator

  Fluidyzator to aparat do prowadzenia fluidyzacji. Schemat konstrukcji fluidyzatora przedstawiono na rysunku. Składa się z naczynia z podwójnym dnem: stałym i...

 • Flotator Flotator

  Flotator – urządzenie służące wydzieleniu tłuszczów i olejów ze ścieków. Zasada działania tych urządzeń polega na wykorzystaniu procesu wznoszenia tzw. flota...

 • Etykieciarka Etykieciarka

  Etykieciarka – urządzenie mechaniczne służące do nanoszenia etykiet na wyrób. Etykieciarki zaopatrzone są w zespoły: napędowy, detekcji etykiet, detekcji opa...

 • Elektrotachyskop Elektrotachyskop

  Elektrotachyskop – wynalazek niemieckiego fotografa Ottomara Anschütza, pochodzący z 1887 roku. Urządzenie oparte było na podobnym pomyśle co zoetrop. Składa...

 • Dystrybutor wody Dystrybutor wody

  Dystrybutor wody - jest to urządzenie wyposażane w systemy podgrzewania i chłodzenia, podaje w sposób ciągły wodę gorącą oraz zimną, odpowiednią do przygotow...

 • Cloudbuster Cloudbuster

  Cloudbuster – urządzenie, które miało służyć do manipulacji zjawiskami pogodowymi, zaprojektowane przez austriackiego psychoanalityka Wilhelma Reicha, który ...

 • Buster (urządzenie) Buster (urządzenie)

  Buster – rodzaj urządzenia wspomagającego, które umożliwia czasowe zwiększenie efektu działania danej maszyny. Urządzenie to jest najczęściej wykorzystywane ...

 • Bramka obrotowa Bramka obrotowa

  Bramki obrotowe – urządzenia sterowaniem przepływu pieszych stosowane w systemach kontroli dostępu. Głównym zadaniem bramek obrotowych jest kontrola i weryfi...

 • Brama bioasekuracyjna Brama bioasekuracyjna

  Brama bioasekuracyjna – nazywana również bramą dezynfekcyjną, przeznaczona jest do oprysku środkiem dezynfekującym wszystkich pojazdów: maszyn rolniczych, sa...

 • Boja Boja

  Boja, pława – urządzenie pływające zakotwiczone za pomocą martwej kotwicy lub swobodnie dryfujące – bywa wyposażana w znak szczytowy, w reflektor, w światło ...

 • Atanor Atanor

  Atanor, athanor − piec przeznaczony do celów alchemicznych, przede wszystkim do sporządzania kamienia filozoficznego. Znajdowało się w nim jajo filozoficzne ...

 • Aparat Vicata Aparat Vicata

  Aparat Vicata – urządzenie służące do oznaczania czasu wiązania spoiw oraz temperatur mięknienia materiałów, wynalezione przez Louisa Vicata. Składa się z ru...

 • Aparat Tullgrena Aparat Tullgrena

  Aparat Tullgrena, lejek Tullgrena, lejek Berlesego-Tullgrena – przyrząd służący do aktywnego wypłaszania drobnych bezkręgowców z pobranych próbek habitatu. W...

 • Aparat rentgenowski Aparat rentgenowski

  Aparat rentgenowski – urządzenie do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego. Miejscem powstawania promieniowania jest w nim zwykle lampa rentgenowska. Z u...

 • Skruber Skruber

  Aparat absorpcyjny – sprzęt laboratoryjny lub urządzenie przemysłowe, służące do pochłaniania niektórych składników mieszaniny gazowej przez ciecz. Służyć mo...

 • Adapter Adapter

  Adapter, potocznie przejściówka ; element adaptujący tj. przystosowujący – element umożliwiający zastosowanie urządzenia do innych celów niż zostało to pierw...

Urządzenia

Laserograf

Laserograf – urządzenie przeznaczone do strzelania z promieniowania laserowego oznaczeń lub napisów na powierzchni przedmiotów metalowych, ceramiki i innych. Urządzenia polega na ogniskowania promieniowania laserowego na размечаемую powierzchnię, która w miejscach, gdzie palący się materiał.

Powietrznik

Urządzenie Powietrznik posadzki w instalacji opryskiwacza spadek ciśnienia, ze względu na cyklicznej pracy pompy. Pod wpływem ciśnienia wytwarzanego przez pompę, powietrznik od spodu częściowo wypełniona cieczą i powietrze jest sprężane. Podczas suwu ssania pompy wypycha płyn, utrzymując stały poziom ciśnienia w systemie.

Spłaszczarka

Spłaszczarka – urządzenie wykorzystywane w procesie demontażu pojazdów w stacjach demontażu pojazdów w deskę, wyrównanie ciała.
Dzięki wymiarom nadwozia-Reki, czyszczone w trakcie demontażu, należy jednocześnie przewieźć dużą ilość do szlifowania w strzępiarka zabudowy.

image

Tłuczek (rozdrabniacz karmy)

Słupek typu kruszarki paszy, szczególnie lekko podgotowanych ziemniaków dla świń. Przy okazji rozdrabniania, mieszania występuje, na przykład, osypka lub otrąb. Rozdrabnianie i mieszanie odbywa się często w tym z kwatery głównej. Słupek w kształcie przypomina kij. lub kij baseballowy, wykonana z drewna.

Urządzenie

Urządzenie – przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, słu...

Adapter

Adapter, potocznie przejściówka ; element adaptujący tj. przystosowujący – element umożliwiający zastosowanie urządzenia do innych celów niż zostało to pierw...

Aerator (napowietrzanie wina)

Aerator – urządzenie do napowietrzania wina, mające za zadanie dostarczenie, przed podaniem, jak największej ilości powietrza celem uwypuklenia jego charakte...

Akumulator hydrauliczny

Akumulator hydrauliczny – urządzenie do gromadzenia energii hydraulicznej. Energia ta jest gromadzona w postaci energii sprężystości ciała stałego, gazu bądź...

Akumulator mechaniczny

Akumulator mechaniczny - urządzenie służące do akumulacji energii kinetycznej lub potencjalnej. Akumulatory energii kinetycznej gromadzą energię w postaci en...

Skruber

Aparat absorpcyjny – sprzęt laboratoryjny lub urządzenie przemysłowe, służące do pochłaniania niektórych składników mieszaniny gazowej przez ciecz. Służyć mo...

Aparat rentgenowski

Aparat rentgenowski – urządzenie do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego. Miejscem powstawania promieniowania jest w nim zwykle lampa rentgenowska. Z u...

Aparat Tullgrena

Aparat Tullgrena, lejek Tullgrena, lejek Berlesego-Tullgrena – przyrząd służący do aktywnego wypłaszania drobnych bezkręgowców z pobranych próbek habitatu. W...

Aparat Vicata

Aparat Vicata – urządzenie służące do oznaczania czasu wiązania spoiw oraz temperatur mięknienia materiałów, wynalezione przez Louisa Vicata. Składa się z ru...

Atanor

Atanor, athanor − piec przeznaczony do celów alchemicznych, przede wszystkim do sporządzania kamienia filozoficznego. Znajdowało się w nim jajo filozoficzne ...

ATS (automat kasjerski)

Automat kasjerski – urządzenie przeznaczone do wspomagania pracy kasjera. Jego rolą jest bezpieczne przechowywanie gotówki oraz jej wydawanie lub przyjmowani...

Boja

Boja, pława – urządzenie pływające zakotwiczone za pomocą martwej kotwicy lub swobodnie dryfujące – bywa wyposażana w znak szczytowy, w reflektor, w światło ...

Boja SP

Boja SP, tzw. pamelka - boja ratownicza, której używa większość polskich ratowników WOPR. Nie została ujęta w przepisach dotyczących wyposażenia kąpielisk. B...

Brama bioasekuracyjna

Brama bioasekuracyjna – nazywana również bramą dezynfekcyjną, przeznaczona jest do oprysku środkiem dezynfekującym wszystkich pojazdów: maszyn rolniczych, sa...

Bramka obrotowa

Bramki obrotowe – urządzenia sterowaniem przepływu pieszych stosowane w systemach kontroli dostępu. Głównym zadaniem bramek obrotowych jest kontrola i weryfi...

Buster (urządzenie)

Buster – rodzaj urządzenia wspomagającego, które umożliwia czasowe zwiększenie efektu działania danej maszyny. Urządzenie to jest najczęściej wykorzystywane ...

Cloudbuster

Cloudbuster – urządzenie, które miało służyć do manipulacji zjawiskami pogodowymi, zaprojektowane przez austriackiego psychoanalityka Wilhelma Reicha, który ...

Dozownik

Dozownik, dawkownik, dozator - urządzenie wydzielające w zadanych porcjach materiał lub czynnik. Porcja może być odmierzana objętościowo, wagowo lub czasem t...

Dyfuzor silnika 2t

Dyfuzor – najważniejsza część układu wydechowego w silnikach dwusuwowych, która odpowiada za wytworzenie fali ciśnieniowej cofającej nieprzepaloną mieszankę ...

Dystrybutor olejowy

Dystrybutor olejowy – urządzenie przeznaczone do dystrybucji oleju niskiej, średniej lub wysokiej lepkości. Używany do napełniania lub uzupełniania różnego r...

Dystrybutor wody

Dystrybutor wody - jest to urządzenie wyposażane w systemy podgrzewania i chłodzenia, podaje w sposób ciągły wodę gorącą oraz zimną, odpowiednią do przygotow...

ECAT

Energy Catalyzer – urządzenie zbudowane przez wynalazcę Andrea Rossi przy pomocy zespołu kierowanego przez Sergio Focardi. Według twórców, ma działać na zasa...

Elektrotachyskop

Elektrotachyskop – wynalazek niemieckiego fotografa Ottomara Anschütza, pochodzący z 1887 roku. Urządzenie oparte było na podobnym pomyśle co zoetrop. Składa...

Etykieciarka

Etykieciarka – urządzenie mechaniczne służące do nanoszenia etykiet na wyrób. Etykieciarki zaopatrzone są w zespoły: napędowy, detekcji etykiet, detekcji opa...

Fitotron

Fitotron – komora lub pomieszczenie do uprawy roślin, wyposażone w urządzenia do klimatyzacji, sztucznego oświetlenia i wentylacji. Wyposażane jest w układy ...

Flotator

Flotator – urządzenie służące wydzieleniu tłuszczów i olejów ze ścieków. Zasada działania tych urządzeń polega na wykorzystaniu procesu wznoszenia tzw. flota...

Fluidyzator

Fluidyzator to aparat do prowadzenia fluidyzacji. Schemat konstrukcji fluidyzatora przedstawiono na rysunku. Składa się z naczynia z podwójnym dnem: stałym i...

Frankownica

Frankownica – urządzenie do masowej wysyłki korespondencji. Urządzenie nanosi na kopertę następujące odciski matryc: nazwa i adres firmy nadawcy wartość opła...

Fuzor

Fuzor – urządzenie zaprojektowane przez Philo Farnswortha i Roberta Hirscha dla uzyskania kontrolowanej syntezy termojądrowej. W różnych formach rozwijany pr...

Głośnik tubowy

Głośnik tubowy – głośnik, skonstruowany w sposób poprawiający skuteczność jego emisji poprzez umieszczenie go u wlotu do rozszerzającej się tuby. Poprawienie...

Grzejnik

Grzejnik – wymiennik cieplny typu woda-powietrze lub para-powietrze; element układu centralnego ogrzewania. Powszechnie stosowany w różnych pomieszczeniach. ...

Grzejnik dyfuzyjny

Grzejnik dyfuzyjny – układ izochoryczny stanowiący element centralnego ogrzewania w instalacjach grzewczych w budynkach, stosowany jako forma ogrzewania płas...

Grzejnik płytowy

Grzejnik płytowy – rodzaj kaloryfera, w którym para lub czynnik grzejny przepływa w spirali grzejnej i nagrzewa zamocowaną do niej płytę blaszaną, która nast...

Hemocytometr

Hemocytometr jest przyrządem służącym do liczenia małych elementów w preparacie mikroskopowym. Pierwotnie służył do liczenia komórek krwi, stąd nazwa.

Hopper

Hopper - urządzenie mechaniczno-elektryczne, służące do przechowywania, w celu późniejszego wypłacania oraz zliczania, monet różnych nominałów i wielkości. U...

Hybryda (technika)

Hybryda – połączenie w jedną maszynę rozwiązań pozornie ze sobą niewspółgrających. Najczęściej jest to połączenie kilku urządzeń, kiedyś produkowanych osobno...

Imprinter

Imprinter – urządzenie służące do ręcznej akceptacji tłoczonych kart bankowych. Zwane są również żelazkami bądź ręcznymi powielaczami. Obecnie prawie całkiem...

Kalutron

Kalutron - urządzenie, separator izotopów, służące do rozdzielania izotopów metodą elektromagnetyczną. Może być wykorzystany do wzbogacania rud uranu, potrze...

Kinetoskop

Kinetoskop – urządzenie służące do wyświetlania ruchomych obrazów. Zostało opatentowane przez Thomasa Alvę Edisona w 1891 roku, jako urządzenie przeznaczone ...

Klamka

Klamka – ruchoma, zwykle metalowa lub pnazwiskoikowa rączka przy zamku u drzwi, służąca do ich otwierania i zamykania. Jest sprzężona mechanicznie z zasuwą, ...

Klatka Skinnera

Klatka Skinnera - urządzenie w formie skrzynki czy komory, którym Burrhus Frederic Skinner badał procesy warunkowania. Istnieje praktycznie nieskończona licz...

Kłódka

Kłódka – urządzenie służące do spinania ze sobą elementów zamykających drzwi, pokrywy pojemników i inne ruchome przegrody. Kłódka klasyfikowana jest jako oku...

Kolczatka (urządzenie)

Kolczatka – rodzaj zapory dla zwierząt i pojazdów na pneumatykach, w postaci kolców zestawionych gwiaździście w taki sposób, aby przynajmniej jeden skierowan...

Komin słoneczny

Komin słoneczny – urządzenie wspomagające naturalną wentylację w budynku poprzez wykorzystanie efektu konwekcji powietrza podgrzewanego energią słoneczną. Ko...

Komora klimatyczna

Komora klimatyczna - urządzenie, służące do przeprowadzania wszelkich testów klimatycznych na dowolnych strukturach organicznych lub nieorganicznych, pozwala...

Komora pęcherzykowa

Komora pęcherzykowa, urządzenie służące do obserwacji śladów cząstek elementarnych zaprojektowane w roku 1952 przez Donalda Glasera, za co został uhonorowany...

Komora rewerberacyjna

Komora rewerberacyjna - komora odbić, komora pogłosu. Pomieszczenie lub urządzenie służące do badania zjawiska promieniowania elektromagnetycznego oraz wykon...

Konsza

Konsza – zbiornik z mieszadłem do mieszania masy czekoladowej. Konszowanie przeprowadza się w celu zemulgowania składników masy oraz odparowania nadmiaru wod...

Krajarka introligatorska

Krajarka – gilotyna, stosowana w introligatorstwie maszyna jedno- lub wielonożowa służąca do cięcia, krajania, przekrawania itp. ułożonych wielowarstwowo zad...

Krata (inżynieria środowiska)

Krata – urządzenie służące do oddzielania ciał stałych ze ścieków. Kraty stosowane są jako pierwsze urządzenia w ciągu oczyszczania mechanicznego i separują ...

Lewar hydrauliczny

Lewar hydrauliczny – urządzenie hydrauliczne w postaci wypełnionej cieczą rury o dwóch ramionach, służące do grawitacyjnego przelewania cieczy ponad przegrod...

LifeStraw

LifeStraw - prototypowe przenośne urządzenie do odkażania wody. LifeStraw to 25-centymetrowa rurka, zaopatrzona w filtry węglowy, jodowy, polietylenowy i pol...

Łapadło

Łapadło - urządzenie do zatrzymywania klatki szybowej w razie zerwania się liny nośnej. Łapadło powoduje automatyczne zaciśnięcie szczęk hamulcowych na szyna...

Łącznik (wiertnictwo)

Łącznik – element przewodu wiertniczego służący do łączenia elementów przewodu o różnych rodzajach gwintów, np. obciążników z rurami płuczkowymi, obciążników...

Marshalite

Marshalite – mechaniczny sygnalizator ruchu współpracujący z tradycyjną sygnalizacją świetlną; zaprojektowany przez Charlesa Marshalla około 1936 roku i używ...

Master key system

Master key czyli tzw. system klucza generalnego - umożliwia dostęp do dowolnej liczby drzwi za pomocą jednego klucza przy jednoczesnym wprowadzeniu pełnej ko...

Miech

Miech – urządzenie do tłoczenia powietrza w różnego rodzaju urządzeniach, na przykład w piecach kowalskich, instrumentach muzycznych, dawniej w piecach hutni...

Mufa światłowodowa

Mufa światłowodowa – to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia metodą spawania włókien dwóch odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych.

Obcinarka do światłowodów

Obcinarka służy do precyzyjnego przycinania światłowodów, np. przed ich spawaniem. Ze względu na kruchość włókien światłowodowych ze szkła kwarcowego nie moż...

Oberon (urządzenie)

Oberon lub Biolaz – pseudomedyczne urządzenie, rzekomo diagnozujące cały organizm. Zostało stworzone przez rosyjskiego pseudonaukowca Jurija S. Buta w Instyt...

Oscylator

Oscylator – urządzenie lub układ fizyczny wykonujący ruch drgający lub generujący mechanicznie, elektrycznie, elektronicznie itp. oscylacje, czyli drgania. C...

Palnik

Palnik jest urządzeniem technicznym, przeznaczonym do wytwarzania wysokich temperatur poprzez spalanie gazu, względnie innego paliwa. Paliwo jest mieszane pr...

Parasol grzewczy

Parasol grzewczy – urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone, zasilane gazem płynnym. Najczęściej wykorzystywany jest w ogródkach kawiarnianych lub res...