Топ-100

Mieczysław Kapłanow

Mieczysław Kapłanow – przewodniczący Naczelnej Rady Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nieposiadającego hierarchii duchownej.
Mieczysław Kapłanow jest emerytowanym żołnierzem. Pracuje w białostockich strukturach Ligi Obrony Kraju. Od lipca 2006 pełni funkcję nastawnika parafii staroobrzędowej w Gabowych Grądach.
15 września 2002 Sobór Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchii duchownej, obrał Mieczysława Kapłanowa zastępcą przewodniczącego Naczelnej Rady tego Kościoła; od 21 marca 2004 Kapłanow pełnił obowiązki przewodniczącego, a od lipca 2006 jest przewodniczącym Rady Naczelnej.