Топ-100
 • Tydzień Bibliotek Tydzień Bibliotek

  Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskic...

 • Szczep Rogate Serce Szczep Rogate Serce

  Szczep Rogate Serce – grupa artystyczna założona w 1929 przez polskiego rzeźbiarza Stanisława Szukalskiego, skupiająca plastyków poszukujących inspiracji w k...

 • Styl zakopiański Styl zakopiański

  Styl zakopiański, styl witkiewiczowski – styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wieku. Witkiewicz dążył do stworzeni...

 • Solidarni z Białorusią Solidarni z Białorusią

  Solidarni z Białorusią – nazwa corocznych koncertów masowych pod gołym niebem, organizowanych w Warszawie od 2006 roku przez stowarzyszenie Inicjatywa Wolna ...

 • Sarmatyzm Sarmatyzm

  Sarmatyzm – utrwalone przez działaczy polskiego oświecenia pejoratywne określenie ideologii przyjętej i propagowanej przez szlachtę polską od końca XVI do dr...

 • Pozytywizm warszawski Pozytywizm warszawski

  Pozytywizm warszawski – prąd umysłowy oraz ruch społeczny rozwijający się w Polsce po klęsce powstania styczniowego. Jako koncepcję światopoglądową przyjął z...

 • Postrzyżyny Postrzyżyny

  Postrzyżyny – w kulturze dawnych Słowian obrzęd polegający na rytualnym obcięciu włosów dziecku płci męskiej, zazwyczaj kończącemu 7 lat, połączony z nadanie...

 • Polska szkoła plakatu Polska szkoła plakatu

  Polska szkoła plakatu – określenie powstałe w latach 60. XX w., używane wobec grupy polskich artystów-plakacistów, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos. Zaj...

 • Polska Szkoła Ilustracji Polska Szkoła Ilustracji

  Polska Szkoła Ilustracji – określenie powstałe w latach 60. XX w., używane wobec grupy polskich ilustratorów, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos. Zajmowal...

 • Polska szkoła filmowa Polska szkoła filmowa

  Polska szkoła filmowa – formacja artystyczna obecna w kinematografii polskiej w latach 1956–1963. Źródłami inspiracji dla niej były neorealizm włoski, ekspre...

 • Polska kultura podczas II wojny światowej Polska kultura podczas II wojny światowej

  Polska kultura podczas II wojny światowej była tłumiona przez okupacyjne siły nazistowskich Niemiec oraz Związku Radzieckiego, które były wrogo nastawione do...

 • Polonizacja Polonizacja

  Polonizacja – proces przyswajania bądź narzucania języka lub kultury polskiej jednostkom i grupom społecznym funkcjonującym wcześniej w ramach innych kultur....

 • Polonik Polonik

  Polonik – dokument piśmienniczy, przedmiot lub miejsce pochodzenia polskiego, bądź tematycznie związana z Polską, które znajduje się w kraju lub za granicą. ...

 • Polonia (personifikacja) Polonia (personifikacja)

  Polonia – postać kobieca, personifikacja Królestwa Polskiego. Po raz pierwszy pojawiła się w 1564 roku w dziele Stanisława Orzechowskiego Quincunx, to jest w...

 • Polcon Polcon

  Polcon – najstarszy i przez lata największy polski konwent fanów fantastyki. Polcon jest imprezą wędrowną, co roku odbywa się w innym miejscu, organizowany p...

 • Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki

  Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki – historyczne przysłowie obecnie występujące zarówno w języku polskim, jak i węgierskim, krótka rymuj...

 • Podłaźniczka Podłaźniczka

  Podłaźniczka – czubek jodły, świerku lub sosnowa gałąź wieszane pod sufitem jako ozdoba w czasie Bożego Narodzenia. Podłaźniczka i późniejsza choinka związan...

 • Pisanka Pisanka

  Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej Mezopotamii. Zwyczaj malowania jajek znany był w czasach cesarstwa rzymskiego, wspominają o nim Owidiusz, ...

 • Pamfil (gra karciana) Pamfil (gra karciana)

  Pamfil – dawna polska gra w karty, będąca polskim wariantem ecarte, popularna w XVIII wieku. Nazwa jej pochodzi od najstarszej figury – pamfila, czyli niżnik...

 • Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej” Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej”

  Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej” – jedna z piętnastu odznak tytułów honorowych przyznawanych w PRL, ustanowiona 15 listopada 1984 ...

 • Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej” Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej”

  Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej” – polskie odznaczenie ministerialne przyznawane osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i och...

 • Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury” Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury”

  Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury” – polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki, nadawanej w latach 1962–2005 osobom zasłużonym w tworzeniu, upowszechn...

 • Odznaka "Za opiekę nad zabytkami” Odznaka "Za opiekę nad zabytkami”

  Odznaka "Za opiekę nad zabytkami” – polskie odznaczenie resortowe ustanowione 15 lutego 1962 w formie dwustopniowej odznaki przyznawanej przez ministra kultu...

 • Obiady czwartkowe Obiady czwartkowe

  Obiady czwartkowe zwane także: uczonymi, literackimi, mądrymi lub czwartkami – powstałe z inicjatywy Adama Czartoryskiego i organizowane przez króla Stanisła...

 • Wojciech Grand Prix Wojciech Grand Prix

  Grand Prix "Wojciech" honoruje się laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego, oraz wybitne osobowości promujące balet i taniec ...

 • Muzeum Utracone Muzeum Utracone

  Muzeum Utracone – muzeum wirtualne założone w 2010 w Warszawie; dokumentuje i prezentuje wybrane obiekty z listy polskich dóbr kultury zaginionych lub zagrab...

 • Młoda Polska Młoda Polska

  Młoda Polska – polska odmiana modernizmu w literaturze, muzyce i sztuce polskiej przypadającego na lata 1890–1918. Nazwa tego prądu artystycznego jest analog...

 • Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

  Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polskie odznaczenie resortowe, nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróż...

 • Mazurek (taniec stylizowany) Mazurek (taniec stylizowany)

  Mazurek – stylizowana forma muzyczna oparta na jednym z trzech tańców: mazurze, oberku lub kujawiaku. Zwykle w formie pieśni dwuczęściowej. Metrum nieparzyst...

 • Mariasz Mariasz

  Mariasz – tradycyjna polska gra w karty powstała w Europie Środkowej i dająca początek niemieckiej grze 66 oraz grze Tysiąc. Szczególnie popularna w pierwsze...

 • Lech, Czech i Rus Lech, Czech i Rus

  Lech, Czech i Rus – legenda o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie, którzy osiedli na zachodzie, południu oraz wschodzie i dali początek oddzielnym krajom ...

 • Kongres Kultury Polskiej Kongres Kultury Polskiej

  Został zwołany przez Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych". Nazwą nawiązywał do organizowanych w Polsce, a także na emigracji państwowy...

 • Kodra (wycinanka) Kodra (wycinanka)

  Historia wycinanek łowickich sięga II połowy XIX wieku, kiedy to zaczęto nimi dekorować wnętrza chłopskich chałup. Tradycja ta przyszła do polskiej sztuki lu...

 • Kodeks lubiński Kodeks lubiński

  Kodeks lubiński − czternastowieczny rękopis z legendą obrazową o św. Jadwidze Śląskiej spisany po łacinie w 1353 r. z inicjatywy księcia brzeskiego Ludwika I...

 • Kino Świat Kino Świat

  Kino Świat – polska firma dystrybucyjna założona w 2001, zajmująca się dystrybucją filmów kina polskiego i obcego. Firma została nagrodzona: 2012 − Nagroda P...

 • Karty polskie Karty polskie

  Karty polskie – tradycyjna nazwa na talię 36 kart o tzw. wzorze niemieckim. Składa się z czterech barw: i pięciu figur: i czterech blotek: Niekiedy można był...

 • Gwiazda heksapentalna Gwiazda heksapentalna

  W wielu kulturach rozeta uważana jest za symbol magiczny. Inne nazwy – kwiat życia, rozeta karpacka, rozeta podhalańska, rozeta sześcioramienna. Ten motyw or...

 • Gutek Film Gutek Film

  Gutek Film – firma dystrybucyjna założona w 1994 roku w Warszawie przez Romana Gutka. Zajmuje się promocją i dystrybucją światowego kina. Przez lata działaln...

 • Grabież polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej Grabież polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej

  Grabież polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej – zorganizowany i uprzednio zaplanowany rabunek polskich dóbr kultury prowadzony w latach 1939–1945...

 • Globus Jagielloński Globus Jagielloński

  Globus Jagielloński – jeden z pierwszych globusów w historii kartografii, a zarazem najstarszy zachowany, na którym zaznaczono nowy kontynent, Amerykę. Jest ...

 • Drzeworytnie warszawskie Drzeworytnie warszawskie

  Drzeworytnie warszawskie – pierwsze w Polsce szkoleniowe ośrodki graficzne, zakładane w drugiej połowie XIX wieku przy drukarniach czasopism ilustrowanych.

 • Drukarnia Łazarzowa Drukarnia Łazarzowa

  Drukarnia Łazarzowa – renesansowa drukarnia założona przez Łazarza Andrysowicza w Krakowie, znana również pod łacińską nazwą Officina Lazari.

 • Delicje Szampańskie Delicje Szampańskie

  Delicje Szampańskie – marka ciastek typu jaffa cakes – biszkoptów z galaretką pokrytych czekoladą. Produkowanych nieprzerwanie od 1976 roku w fabryce w Płońs...

 • Culture.pl Culture.pl

  Culture.pl – portal internetowy poświęcony kulturze polskiej, stworzony i wydawany przez Instytut Adama Mickiewicza. Portal stawia sobie za zadanie promowani...

 • Ciupaga Ciupaga

  Ciupaga – laska góralska w formie siekierki o lekkim żeleźcu i wydłużonym stylisku. Ma mocno okute żeleźce, czasem z "wąsami”, pozwalające na podniesienie si...

 • Chyża (budynek) Chyża (budynek)

  Chyża – drewniana zagroda jednobudynkowa, półtora- lub dwutraktowa. Pod jednym dachem mieściły się w niej pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze i inwentarski...

 • Ceramika pokucka Ceramika pokucka

  Ceramika pokucka – garncarnstwo artystyczne wyrabiane przez ludność Pokucia – Hucułów, ceramika dekorowana techniką półmajolikową. Głównymi ośrodkami wytwarz...

 • Kultura polska Kultura polska

  Kultura polska dotyczy kultury rozwijającej się na obszarze Polski rozumianym historycznie ze względu na zmienność granic państwa i okres rozbiorów. Odnosi s...

Kultura polska

Kultura polska dotyczy kultury rozwijającej się na obszarze Polski rozumianym historycznie ze względu na zmienność granic państwa i okres rozbiorów. Odnosi s...

AHICE

AHICE – działający od 2004 roku serwis o sztuce i dziedzictwie, a także sieć zrzeszająca obecnie ponad 180 partnerów z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ułatwia o...

Centrum Kultury Polskiej (Monachium)

Centrum Kultury Polskiej – założone w 2001 w Monachium centrum kulturalne. Jest placówką kultury przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monac...

Ceramika pokucka

Ceramika pokucka – garncarnstwo artystyczne wyrabiane przez ludność Pokucia – Hucułów, ceramika dekorowana techniką półmajolikową. Głównymi ośrodkami wytwarz...

Chyża (budynek)

Chyża – drewniana zagroda jednobudynkowa, półtora- lub dwutraktowa. Pod jednym dachem mieściły się w niej pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze i inwentarski...

Ciupaga

Ciupaga – laska góralska w formie siekierki o lekkim żeleźcu i wydłużonym stylisku. Ma mocno okute żeleźce, czasem z "wąsami”, pozwalające na podniesienie si...

Culture.pl

Culture.pl – portal internetowy poświęcony kulturze polskiej, stworzony i wydawany przez Instytut Adama Mickiewicza. Portal stawia sobie za zadanie promowani...

Delicje Szampańskie

Delicje Szampańskie – marka ciastek typu jaffa cakes – biszkoptów z galaretką pokrytych czekoladą. Produkowanych nieprzerwanie od 1976 roku w fabryce w Płońs...

Drukarnia Łazarzowa

Drukarnia Łazarzowa – renesansowa drukarnia założona przez Łazarza Andrysowicza w Krakowie, znana również pod łacińską nazwą Officina Lazari.

Drzeworytnie warszawskie

Drzeworytnie warszawskie – pierwsze w Polsce szkoleniowe ośrodki graficzne, zakładane w drugiej połowie XIX wieku przy drukarniach czasopism ilustrowanych.

Filozofia polska

Filozofia polska – narodowa tradycja filozoficzna w ramach filozofii europejskiej, uprawiana w języku polskim, przez Polaków, lub na terytorium Polski. Trady...

Fundacja Krystyny Jandy na rzecz Kultury

Fundacja Krystyny Jandy na rzecz Kultury − polska fundacja, której celem jest wspieranie i upowszechnianie kultury, w szczególności poprzez prowadzenie teatr...

Fundacja Pogranicze

Fundacja Pogranicze – organizacja pozarządowa, nieprowadząca działalności politycznej i gospodarczej. Od 17 listopada 2009 r. fundacja ma status organizacji ...

Fundacja Wspierania Kultury Magna Res

Fundacja Wspierania Kultury Magna Res - założona w 2012 roku fundacja, organizator corocznych Międzynarodowych Festiwali Muzyka w Opactwie Bach u Cystersów w...

Globus Jagielloński

Globus Jagielloński – jeden z pierwszych globusów w historii kartografii, a zarazem najstarszy zachowany, na którym zaznaczono nowy kontynent, Amerykę. Jest ...

Grabież polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej

Grabież polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej – zorganizowany i uprzednio zaplanowany rabunek polskich dóbr kultury prowadzony w latach 1939–1945...

Gutek Film

Gutek Film – firma dystrybucyjna założona w 1994 roku w Warszawie przez Romana Gutka. Zajmuje się promocją i dystrybucją światowego kina. Przez lata działaln...

Gwiazda heksapentalna

W wielu kulturach rozeta uważana jest za symbol magiczny. Inne nazwy – kwiat życia, rozeta karpacka, rozeta podhalańska, rozeta sześcioramienna. Ten motyw or...

Gwiozda

Gwiozda – jeden z trzech typów łowickiej wycinanki, obok "kodry” i "tasiemki”, dawny element dekoracyjny wnętrz chłopskich chałup. Są to wycinanki zawierając...

Indeks 73

Indeks 73 – ogólnopolska inicjatywa środowisk kulturotwórczych na rzecz obrony wolności twórczej i badań naukowych oraz swobodnego dostępu do dóbr kultury, g...

Karty polskie

Karty polskie – tradycyjna nazwa na talię 36 kart o tzw. wzorze niemieckim. Składa się z czterech barw: i pięciu figur: i czterech blotek: Niekiedy można był...

Kino moralnego niepokoju

Nurt powstał na skutek wystąpienia reżyserów Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Zanussiego na Forum Filmowców w Gdańsku w 1975 roku. Twórcy zarzucili decydentom z w...

Kino Świat

Kino Świat – polska firma dystrybucyjna założona w 2001, zajmująca się dystrybucją filmów kina polskiego i obcego. Firma została nagrodzona: 2012 − Nagroda P...

Kodeks lubiński

Kodeks lubiński − czternastowieczny rękopis z legendą obrazową o św. Jadwidze Śląskiej spisany po łacinie w 1353 r. z inicjatywy księcia brzeskiego Ludwika I...

Kodra (wycinanka)

Historia wycinanek łowickich sięga II połowy XIX wieku, kiedy to zaczęto nimi dekorować wnętrza chłopskich chałup. Tradycja ta przyszła do polskiej sztuki lu...

Kongres Kultury Polskiej

Został zwołany przez Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych". Nazwą nawiązywał do organizowanych w Polsce, a także na emigracji państwowy...

Kuźnica Kołłątajowska

Kuźnica Kołłątajowska – grupa działaczy społecznych i politycznych oraz publicystów i literatów z okresu Sejmu Czteroletniego, stanowiących lewicę tzw. obozu...

Lech, Czech i Rus

Lech, Czech i Rus – legenda o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie, którzy osiedli na zachodzie, południu oraz wschodzie i dali początek oddzielnym krajom ...

Mariasz

Mariasz – tradycyjna polska gra w karty powstała w Europie Środkowej i dająca początek niemieckiej grze 66 oraz grze Tysiąc. Szczególnie popularna w pierwsze...

Mazurek (taniec stylizowany)

Mazurek – stylizowana forma muzyczna oparta na jednym z trzech tańców: mazurze, oberku lub kujawiaku. Zwykle w formie pieśni dwuczęściowej. Metrum nieparzyst...

Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polskie odznaczenie resortowe, nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróż...

Miss Supranational 2019

Miss Supranational 2019 – 11. wybory Miss Supranational. Gala finałowa odbyła się 6 grudnia 2019 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Miss Sup...

Młoda Polska

Młoda Polska – polska odmiana modernizmu w literaturze, muzyce i sztuce polskiej przypadającego na lata 1890–1918. Nazwa tego prądu artystycznego jest analog...

Muzeum Utracone

Muzeum Utracone – muzeum wirtualne założone w 2010 w Warszawie; dokumentuje i prezentuje wybrane obiekty z listy polskich dóbr kultury zaginionych lub zagrab...

Wojciech Grand Prix

Grand Prix "Wojciech" honoruje się laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego, oraz wybitne osobowości promujące balet i taniec ...

Obiady czwartkowe

Obiady czwartkowe zwane także: uczonymi, literackimi, mądrymi lub czwartkami – powstałe z inicjatywy Adama Czartoryskiego i organizowane przez króla Stanisła...

Odznaka "Za opiekę nad zabytkami”

Odznaka "Za opiekę nad zabytkami” – polskie odznaczenie resortowe ustanowione 15 lutego 1962 w formie dwustopniowej odznaki przyznawanej przez ministra kultu...

Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury”

Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury” – polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki, nadawanej w latach 1962–2005 osobom zasłużonym w tworzeniu, upowszechn...

Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej” – polskie odznaczenie ministerialne przyznawane osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i och...

Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej”

Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej” – jedna z piętnastu odznak tytułów honorowych przyznawanych w PRL, ustanowiona 15 listopada 1984 ...

Pamfil (gra karciana)

Pamfil – dawna polska gra w karty, będąca polskim wariantem ecarte, popularna w XVIII wieku. Nazwa jej pochodzi od najstarszej figury – pamfila, czyli niżnik...

Pawełek (baton)

Pawełek – baton z nadzieniem oblany mleczną czekoladą produkowany przez LOTTE Wedel Sp. z o.o. Został wymyślony w 1982 roku i był oficjalnym batonem Mistrzos...

Pisanka

Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej Mezopotamii. Zwyczaj malowania jajek znany był w czasach cesarstwa rzymskiego, wspominają o nim Owidiusz, ...

Podłaźniczka

Podłaźniczka – czubek jodły, świerku lub sosnowa gałąź wieszane pod sufitem jako ozdoba w czasie Bożego Narodzenia. Podłaźniczka i późniejsza choinka związan...

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki – historyczne przysłowie obecnie występujące zarówno w języku polskim, jak i węgierskim, krótka rymuj...

Polcon

Polcon – najstarszy i przez lata największy polski konwent fanów fantastyki. Polcon jest imprezą wędrowną, co roku odbywa się w innym miejscu, organizowany p...

Polonia (personifikacja)

Polonia – postać kobieca, personifikacja Królestwa Polskiego. Po raz pierwszy pojawiła się w 1564 roku w dziele Stanisława Orzechowskiego Quincunx, to jest w...

Polonik

Polonik – dokument piśmienniczy, przedmiot lub miejsce pochodzenia polskiego, bądź tematycznie związana z Polską, które znajduje się w kraju lub za granicą. ...

Polonizacja

Polonizacja – proces przyswajania bądź narzucania języka lub kultury polskiej jednostkom i grupom społecznym funkcjonującym wcześniej w ramach innych kultur....

Polska kultura podczas II wojny światowej

Polska kultura podczas II wojny światowej była tłumiona przez okupacyjne siły nazistowskich Niemiec oraz Związku Radzieckiego, które były wrogo nastawione do...

Polska szkoła filmowa

Polska szkoła filmowa – formacja artystyczna obecna w kinematografii polskiej w latach 1956–1963. Źródłami inspiracji dla niej były neorealizm włoski, ekspre...

Polska Szkoła Ilustracji

Polska Szkoła Ilustracji – określenie powstałe w latach 60. XX w., używane wobec grupy polskich ilustratorów, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos. Zajmowal...

Polska szkoła jazzu

Polska szkoła jazzu – fenomen polskiego jazzu, który po okresie zwanym "katakumbowym", pojawił się na fali odnowy w 1956 roku jako nowoczesny i prężny ruch m...

Polska szkoła plakatu

Polska szkoła plakatu – określenie powstałe w latach 60. XX w., używane wobec grupy polskich artystów-plakacistów, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos. Zaj...

Polska tożsamość narodowa

Polska tożsamość narodowa – świadomość przynależności do polskiej wspólnoty narodowej. Ukształtowana została wokół narodowej kultury, języka, zwyczajów i wia...

Postrzyżyny

Postrzyżyny – w kulturze dawnych Słowian obrzęd polegający na rytualnym obcięciu włosów dziecku płci męskiej, zazwyczaj kończącemu 7 lat, połączony z nadanie...

Pozytywizm warszawski

Pozytywizm warszawski – prąd umysłowy oraz ruch społeczny rozwijający się w Polsce po klęsce powstania styczniowego. Jako koncepcję światopoglądową przyjął z...

Psałterz wrocławski

Psałterz wrocławski – iluminowany XIII-wieczny rękopis przechowywany w The Fitzwilliam Museum w Cambridge, stworzony we Wrocławiu najprawdopodobniej między 1...

Sarmatyzm

Sarmatyzm – utrwalone przez działaczy polskiego oświecenia pejoratywne określenie ideologii przyjętej i propagowanej przez szlachtę polską od końca XVI do dr...

Solidarni z Białorusią

Solidarni z Białorusią – nazwa corocznych koncertów masowych pod gołym niebem, organizowanych w Warszawie od 2006 roku przez stowarzyszenie Inicjatywa Wolna ...

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Stowarzyszenie Willa Decjusza – instytucja kulturalna tworząca forum wymiany myśli przedstawicieli różnych kultur, narodowości i obszarów zainteresowań oraz ...

Styl zakopiański

Styl zakopiański, styl witkiewiczowski – styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wieku. Witkiewicz dążył do stworzeni...

Szczep Rogate Serce

Szczep Rogate Serce – grupa artystyczna założona w 1929 przez polskiego rzeźbiarza Stanisława Szukalskiego, skupiająca plastyków poszukujących inspiracji w k...

Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskic...