Топ-100

Faustyn Juliusz Cengler

Faustyn Juliusz Cengler – rzeźbiarz, był autorem licznych popiersi, posągów religijnych oraz nagrobków, utrzymanych w stylistyce akademickiego realizmu.
Większość jego dorobku uległa zniszczeniu, najlepsze przykłady jego twórczości zachowały się na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
W latach 1841-1843 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Karola Ceptowskiego. Na dalsze studia wyjechał do Drezna, skąd z powodu wydarzeń politycznych w 1849 r. powrócił do Krakowa. Dalsze studia podjął na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, gdzie przebywał przez niemal 8 lat, a następnie w Monachium i Paryżu, aby w końcu 1858 osiąść na stałe w Warszawie.
Był inicjatorem zbiórki pieniędzy na rzecz wmurowania urny z sercem Hugona Kołłątaja w kościele w Wiśniowej. Dokonał tego osobiście w 1882 roku. Wykonał montaż nagrobka wojewody Jana Tarły wykonanego w pracowni Jana Jerzego Plerscha w 1752-3 dla kościoła o.o. pijarów po przeniesieniu do kościoła Matki Bożej Łaskawej w Warszawie.
Zmarł śmiercią samobójczą w krakowskim hotelu.

image

1. Literatura dodatkowa
Zygmunt Batowski: Cengler Faustyn. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 3: Brożek Jan – Chwalczewski Franciszek. Kraków: Polska Akademia Umiejętności – Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1937, s. 227–228. Reprint: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1989, ISBN 83-04-03291-0