Топ-100
 • Wykaz podobozów Auschwitz Wykaz podobozów Auschwitz

  Podobozy KL Auschwitz – niemieckie, nazistowskie obozy koncentracyjne, istniejące w latach 1940–1945, które początkowo miały mieć charakter zaopatrzeniowy dl...

 • Wielka Małżonka Królewska Wielka Małżonka Królewska

  Wielka Małżonka Królewska – główna żona faraona starożytnego Egiptu. Choć większość Egipcjan żyła w związkach monogamicznych, faraon oprócz głównej małżonki ...

 • Przełomowe bitwy w historii świata Przełomowe bitwy w historii świata

  Przełomowe bitwy w historii świata – umowna lista bitew, które zaważyły na losie ludzkości. Można zatem zaliczyć do niej dane starcie, jeśli możliwy odwrotny...

 • Lista obozów niemieckich (1933–1945) Lista obozów niemieckich (1933–1945)

  Poniższa lista jest zestawieniem obozów koncentracyjnych Rzeszy Niemieckiej opracowanym na podstawie danych Niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Badacz...

 • Lista największych państw w historii Lista największych państw w historii

  Lista największych państw w historii – największe terytorialnie imperia i państwa jakie istniały na przestrzeni dziejów. Powierzchnia Polski I Rzeczypospolit...

 • Lista legionów rzymskich Lista legionów rzymskich

  Według Tacyta Ann. IV, 5 w roku 23 n.e. Imperium Romanum miało 25 legionów: osiem nad Renem, trzy w Hiszpanii, dwa w Afryce, dwa w Egipcie, cztery w Syrii, p...

 • Lista historycznych księstw Francji Lista historycznych księstw Francji

  Lista historycznych księstw Francji obejmuje wszystkie księstwa terytorialne utworzone na terenie Francji od początku do końca istnienia królestwa Francji.

 • Książę Rothesay Książę Rothesay

  Książę Rothesay jest zwyczajowym tytułem następców tronu Szkocji. Po unii angielsko-szkockiej książę Rothesay nosi również tytuł księcia Walii. Tytuł jest ty...

 • Książę Asturii Książę Asturii

  Książę Asturii – główny, oficjalny tytuł hiszpańskiego następcy tronu. Oprócz tytułu księcia Asturii, jako dziedzic Królestwa Kastylii, następca tronu nosi d...

 • Konflikty zbrojne w historii Wietnamu Konflikty zbrojne w historii Wietnamu

  Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Wietnamu w układzie chronologicznym i podziale na okresy. Legenda: zwycięstwo klęska konflikt nierozstrzygnięty lub wyn...

 • Jakobiccy pretendenci do tronu Anglii i Szkocji Jakobiccy pretendenci do tronu Anglii i Szkocji

  Jakobiccy pretendenci do tronu Anglii i Szkocji – pretendenci do tronów Anglii, Szkocji i na podstawie angielskich roszczeń z XIV w. – Francji, którzy swoje ...

 • Delfin Francji Delfin Francji

  Delfin – tytuł hrabiego Delfinatu. Nazwa pochodzi od herbu Guya II, w którym znajdował się delfin. W latach 1349–1830 był to tytuł następców tronu francuskie...

 • Dekolonizacja Afryki Dekolonizacja Afryki

  Dekolonizacja Afryki – proces historyczny, który toczył się na znacznym obszarze kontynentu afrykańskiego po zakończeniu II wojny światowej. Polegał on na uz...

 • Bitwy wojny secesyjnej Bitwy wojny secesyjnej

  Bitwa pod Honey Hill Bitwa o Fort Wagner II bitwa pod Charleston Harbor Bitwa o Fort Sumter I bitwa pod Charleston Harbor Bitwa pod Grimballs Landing Bitwa p...

 • Armie polskie Armie polskie

  Armie polskie – wykaz armii Wojska Polskiego. W czasie I wojny światowej: Armia Polska we Francji pot. Błękitna Armia, Armia Hallera W czasie wojny z bolszew...

 • Konflikty zbrojne w historii Polski Konflikty zbrojne w historii Polski

  Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Polski w układzie chronologicznym i podziale na okresy. Legenda: zwycięstwo Polski klęska Polski inny wynik – konflikt ...

Konflikty zbrojne w historii Polski

Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Polski w układzie chronologicznym i podziale na okresy. Legenda: zwycięstwo Polski klęska Polski inny wynik – konflikt ...

Armie polskie

Armie polskie – wykaz armii Wojska Polskiego. W czasie I wojny światowej: Armia Polska we Francji pot. Błękitna Armia, Armia Hallera W czasie wojny z bolszew...

Balloon Buster

Balloon Buster – tytuł nadawany asom myśliwskim w I wojnie światowej, którzy zniszczyli pięć lub więcej balonów obserwacyjnych wroga. Tytuł ten został łączni...

Bitwy wojny secesyjnej

Bitwa pod Honey Hill Bitwa o Fort Wagner II bitwa pod Charleston Harbor Bitwa o Fort Sumter I bitwa pod Charleston Harbor Bitwa pod Grimballs Landing Bitwa p...

Czołgi I wojny światowej

Dekolonizacja Afryki

Dekolonizacja Afryki – proces historyczny, który toczył się na znacznym obszarze kontynentu afrykańskiego po zakończeniu II wojny światowej. Polegał on na uz...

Delfin Francji

Delfin – tytuł hrabiego Delfinatu. Nazwa pochodzi od herbu Guya II, w którym znajdował się delfin. W latach 1349–1830 był to tytuł następców tronu francuskie...

Delfina Francji

Delfina Francji – tytuł szlachecki przysługujący żonie delfina Francji. W poniższych tabelach podane są ich daty życia i śmierci, obok podane jest imię ich o...

Historyczne stolice państw świata

Poniższa tabela przedstawia miasta, które niegdyś w przeszłości były stolicami państw, albo są nimi nadal. W późniejszym okresie siedziby władz centralnych, ...

Jakobiccy pretendenci do tronu Anglii i Szkocji

Jakobiccy pretendenci do tronu Anglii i Szkocji – pretendenci do tronów Anglii, Szkocji i na podstawie angielskich roszczeń z XIV w. – Francji, którzy swoje ...

Konflikty zbrojne w historii Armenii

Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Armenii w układzie chronologicznym i podziale na okresy. Legenda: zwycięstwo Armenii klęska Armenii inny wynik - konfli...

Konflikty zbrojne w historii Azerbejdżanu

Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Azerbejdżanu w układzie chronologicznym i podziale na okresy. Legenda: Zwycięstwo Azerbejdżanu Klęska Azerbejdżanu Inny...

Konflikty zbrojne w historii Wietnamu

Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Wietnamu w układzie chronologicznym i podziale na okresy. Legenda: zwycięstwo klęska konflikt nierozstrzygnięty lub wyn...

Książę Asturii

Książę Asturii – główny, oficjalny tytuł hiszpańskiego następcy tronu. Oprócz tytułu księcia Asturii, jako dziedzic Królestwa Kastylii, następca tronu nosi d...

Książę Rothesay

Książę Rothesay jest zwyczajowym tytułem następców tronu Szkocji. Po unii angielsko-szkockiej książę Rothesay nosi również tytuł księcia Walii. Tytuł jest ty...

Księżne Asturii

Księżne Asturii Obecną Księżną Asturii jest Eleonora Burbon, jednak ten tytuł posiada jako następczyni tronu Królestwa Hiszpanii, a nie jako małżonka Księcia...

Lista austro-węgierskich asów myśliwskich podczas I wojny światowej

Lista potwierdzonych zwycięstw lotniczych plus niepotwierdzone zwycięstwa lotnicze najskuteczniejszych austro-węgierskich pilotów myśliwskich podczas I wojny...

Lista historycznych księstw Francji

Lista historycznych księstw Francji obejmuje wszystkie księstwa terytorialne utworzone na terenie Francji od początku do końca istnienia królestwa Francji.

Lista legionów rzymskich

Według Tacyta Ann. IV, 5 w roku 23 n.e. Imperium Romanum miało 25 legionów: osiem nad Renem, trzy w Hiszpanii, dwa w Afryce, dwa w Egipcie, cztery w Syrii, p...

Lista najkrótszych konfliktów militarnych

Lista najkrótszych konfliktów militarnych – lista obejmuje udokumentowane konflikty zbrojne na wszystkich kontynentach w ciągu ostatnich 150 lat, które trwał...

Lista największych państw w historii

Lista największych państw w historii – największe terytorialnie imperia i państwa jakie istniały na przestrzeni dziejów. Powierzchnia Polski I Rzeczypospolit...

Lista obozów niemieckich (1933–1945)

Poniższa lista jest zestawieniem obozów koncentracyjnych Rzeszy Niemieckiej opracowanym na podstawie danych Niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Badacz...

Lista U-Bootów zatopionych przez alianckie okręty podwodne podczas II wojny światowej

Spośród około 300 niemieckich U-Bootów zatopionych podczas II wojny światowej przez alianckie okręty 22 padło ofiarą okrętów podwodnych przeciwnika. Niektóre...

Podobozy KL Lublin na Majdanku

Komendanturze Majdanka zamierzano w 1943 roku podporządkować m.in. obozy w Trawnikach, Poniatowej, Lwowie i Płaszowie. Do tych zmian strukturalnych nie doszł...

Powiaty w Polsce 1919–1939

Powiaty w Polsce 1919–1939 – tabele będące graficzną prezentacją okresów istnienia i przynależności wojewódzkiej wszystkich powiatów II Rzeczypospolitej Pols...

Powiaty w Polsce od 1945

Powiaty w Polsce od 1945 roku – poniższe tabele są graficzną prezentacją okresów istnienia i przynależności wojewódzkiej wszystkich powiatów bądź ich części ...

Pretendenci do tronu Francji

Po rozwodzie Napoleona VII książę Napoleon Ludwik Hieronim Bonaparte Napoleon VI wydziedziczył go i ogłosił spadkobiercą praw do tronu, z pominięciem syna, s...

Przełomowe bitwy w historii świata

Przełomowe bitwy w historii świata – umowna lista bitew, które zaważyły na losie ludzkości. Można zatem zaliczyć do niej dane starcie, jeśli możliwy odwrotny...

Wielka Małżonka Królewska

Wielka Małżonka Królewska – główna żona faraona starożytnego Egiptu. Choć większość Egipcjan żyła w związkach monogamicznych, faraon oprócz głównej małżonki ...

Wykaz podobozów Auschwitz

Podobozy KL Auschwitz – niemieckie, nazistowskie obozy koncentracyjne, istniejące w latach 1940–1945, które początkowo miały mieć charakter zaopatrzeniowy dl...

Wykaz podobozów GroS-Rosen

Wobec szczątkowego zachowania archiwów SS dotyczących Groß-Rosen, krótkiego czasu funkcjonowania niektórych komand zewnętrznych, oraz burzliwego czasu ich is...