Топ-100

Biofeedback

Biofeedback, biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy.
Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii, w medycynie, w parapsychologii, ale także w sporcie czy biznesie.
Jest to także metoda terapii, polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry GSR, napięcie mięśni itp.
Informacje przekazywane są w formie:
wizualnej - np. podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora powiększa się piłka lub samolot leci wyżej, w chwilach rozproszenia piłka znika, natomiast samolot obniża lot;
akustycznej - przyjemny dźwięk przy "sukcesie”, nieprzyjemny przy "porażce”.
Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta. I właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci: poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik własnego leczenia.
Szczegółowy przebieg sesji biofeedback różni się w zależności od rodzaju biofeedbacku.

image

1. Rodzaje biofeedbacku
Biofeedback SCP Wolne potencjały korowe - zmiany polaryzacji kory mózgowej, rejestrowane na powierzchni czaszki jako wolne potencjały. Negatywna polaryzacja oznacza większą aktywność pracy neuronów w rejestrowanym obszarze mózgu. Trenuje się poniżej częstotliwości 1-2 Hz.
Biofeedback GSR reakcja skórno-galwaniczna lub EDR Electro Dermal Response – mierzy elektryczne przewodzenie skóry, które zmienia się w zależności od ogólnego pobudzenia współczulnego układu nerwowego. Elektrody montuje się na opuszkach palców. Biofeedback GSR najlepiej wykrywa zależności między stanem somatycznym i psychicznym człowieka, dlatego wykorzystywany jest w wykrywaczach kłamstw. Wykres GSR ma największy zasięg i jest najbardziej czułym pomiarem ze wszystkich rodzajów biofeedbacku. W medycynie służy do monitorowania przebiegu hipno- i psychoterapii, leczenia nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej, nadmiernego pocenia się. Jest również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, panowania nad emocjami i relaksacji.
Biofeedback EMG ElektroMioGrafia – Punktem wyjścia jest założenie, że napięcie mięśniowe mierzone w mikrowoltach wskazuje na stres. Sesja biofeedbacku polega na tym, że urządzenie wychwytuje elektryczne sygnały w mięśniach, typowo w mięśniach ramienia i czaszki, a następnie przekłada je na formę zrozumiałą dla pacjenta, np. żarówka błyska lub włącza się sygnał dźwiękowy, gdy mięsień się napina.
Biofeedback oddechowy – aparat do biofeedbacku składa się z czujnika rytmu i długości wydechów. Wyniki pokazywane są za pomocą krzywej audiowizualnej. Ma zastosowanie u pacjentów z padaczką i chorobami układu oddechowego np. dychawicą i układu krążenia.
Biofeedback RSA Respiratory Sinus Arrhythmia – Pozwala ocenić, a także skutecznie skorygować stan zaburzonych funkcji wegetatywnych. Metoda została wynaleziona i opracowana w Rosji na początku lat 80 przez naukowca – fizjologa Aleksanda Smetankina. Trening RSA Biofeedback odbywa się za pomocą urządzenia głowicy, które rejestruje elektryczną aktywność serca EKG przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej i specjalnego oprogramowania. Poprzez elektrody i głowice do komputera dociera informacja EKG, specjalny program wyodrębnia rytm serca HR człowieka i w czasie rzeczywistym odzwierciedla na komputerze w zrozumiałej dla człowieka postaci multimedialnej. RSA Biofeedback jest stosowany do terapii dzieci z ADHD, zwiększenia kreatywności, polepszenia koncentracji uwagi, pamięci, zwiększenia odporności na stres, zahamowania lęków, zwiększenia pewności siebie, zmniejszenia agresji, polepszenia zachowania dzieci i młodzieży, logoterapii, rehabilitacji widzenia, zaburzeń psychoemocjonalnych, w profilaktyce chorób układu oddechowego, w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, u często i przewlekle chorujących dzieci, w zaburzeniach wegetatywno-naczyniowych, zaburzeniach psychosomatycznych, przygotowaniu kobiet do porodu, nadciśnieniu 1-2 st., migrenach oraz astmie.
Biofeedback EEG ElektroEncefaloGrafia lub neurofeedback – wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Np. fale alfa w stanie relaksu w odprężenia, środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu. W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór jak i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pewnych czynności np. dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonaniu konkretnego zadania lub kontrolowaniem emocji. Urządzenie do neurofeedbacku to wzmacniacz fal EEG tzw. głowica z odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył. Neurofeedback jest stosowany w terapii dzieci z ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej, u ludzi z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki, wspomaga leczenie padaczki. Jest również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, pamięci, w leczeniu nerwicy natręctw, redukcji stresu i poprawy kreatywności, stosowany również dla zabawy i gry mindball.
Biofeedback temperaturowy – temperatura skóry zależy, oprócz czynników zewnętrznych, również od stanu psychicznego człowieka. Czujnik temperatury termistor zakłada się na opuszkę palca. Celem treningu jest osiągnięcie wyższej temperatury niż aktualna u danego pacjenta. Biofeedback temperaturowy stosowany jest do treningu relaksu, ale także w medycynie do leczenia niedokrwienia kończyn, chorobie reumatycznej, astmie.
Biofeedback HRV Heart Rate Variability – oparty na analizie zmienności rytmu serca.
Biofeedback HEG Hemo-encephalo-graphy mierzy temperaturę głowy za pomocą termometru na podczerwień umieszczonego na głowie lub wykorzystuje zmiany spektrum podczerwieni generowanej przez przepływająca krew bardziej czerwony kolor oznacza większe natlenienie krwi.

2. Wykorzystanie Biofeedback
Od 1 marca 2013 roku Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback funkcjonuje w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Funkcjonuje jako ośrodek naukowo-badawczy skategoryzowany jako Centrum Doskonałości. Celem prac ośrodka jest prowadzenie badań nad ludzkim mózgiem, w szczególności w ramach dziedziny biofeedback. W ramach prac naukowych prowadzone są na szeroką skalę badania laboratoryjne nad aktywnością poznawczą w dydaktyce prowadzone przez dr Tomasza Prauznera

 • SMR Neurotrening znany jest również jako: neurofeedback, eeg biofeedback biofeedback eeg, mindfeedback, brainfeedack, cerebrofeedback, neurologiczne
 • diagnostycznych przez porównanie aktywności mózgu normalnej z patologiczną. Biofeedback Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych
 • wewnętrznej, fizjolog i psychiatra, naukowiec, twórca treningu Jacobsona oraz Biofeedbacku Jego badania nad aktywnością nerwowo - mięśniową, elektrycznymi impulsami
 • poligrafem, a także przez scjentologów w procesie audytowania, jako biofeedback Urządzeniem służącym do mierzenia GSR jest galwanometr. EEG EKG EMG
 • małych dzieci i w przypadku pewnego rodzaju uszkodzeń mózgu np. lezji Biofeedback Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych
 • nadmiernego obniżenia krocza, w którym autorzy wnioskują o korzyści z terapii biofeedback u tych pacjentów nie precyzując, czy pacjenci z DPS zareagowali na terapię
 • Mindball opiera się na technice sprzężenia zwrotnego fal mózgowych Biofeedback EEG korzystnej pracy mózgu odpowiada szybki ruch piłeczki do przodu
 • Metodzie Silvy. twórcza wizualizacja Programowanie neurolingwistyczne biofeedback Johanna Michaelsen: The Beautiful Side of Evil. Eugene, Oregon: Harvest
 • takiego stanu. W stan głębokiego relaksu można się wprowadzić technikami biofeedback treningu autogennego czy poprzez stosowanie innych metod relaksacji
 • mowie. Oddychanie - tempo i głebokość oddechów rozmówcy metoda Silvy biofeedback Językowe środki perswazji Programowanie Neurolingwistyczne w działaniach
 • wszystkich eksperymentach parapsychologicznych stosuje się zjawisko biofeedbacku po zakończonym doświadczeniu naukowiec przedstawia obiektowi doświadczeń
 • fizjologicznej z psychologiczną metoda neurotranslacyjna Stąd też EEG Biofeedback jest urządzeniem, które jest wykorzystywane do treningów psychoterapeutycznych
 • dzięki czemu zmniejsza się nasilenie i częstotliwość występowania tików. biofeedback niektórzy chorzy potrafią się nauczyć kontroli działania pewnych grup
 • słuchaczy w wieku od 10 do 18 lat. Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback powstało 1 marca 2013 roku jako ośrodek naukowo - badawczy skategoryzowany
 • zwrotne między oddechem a wrażeniami wzrokowymi i słuchowymi, czyli tzw. biofeedback Sprzyja to wchodzeniu w stan relaksu, w którym półkule mózgowe pracują
 • mniejszym zakresie. W ostatnich latach popularność zyskuje terapia EEG - Biofeedback zwana też Neurofeedback NF. Na jej zastosowanie na poziomie Level 2
 • wywoływane poprzez manipulację otoczeniem. Halucynacje Hipnoza Autohipnoza Biofeedback Medytacja Śpiączka Psychoza Doświadczenie mistyczne Kazimierz Franczak:
 • innymi leki zmniejszające napięcie mięśni, stymulację elektrogalwaniczną, biofeedback masaż mięśni dźwigaczy odbytu, gorące kąpiele. W piśmiennictwie przedstawiono
 • alternatywnych rozwiązań: terapii opartych na technikach relaksacyjnych, biofeedback wsparcia psychologicznego. Stosowanie akupunktury i leczenie toksyną
 • zaleca się dodatkowe zastosowanie metody sprzężenia zwrotnego ang. biofeedback W przypadku niewystarczającej skuteczności wymienionych metod zaleca
 • przewidzieć napad, niemniej jednak nie zostało to wystarczająco zbadane. EEG biofeedback warunkowany instrumentalnie może być pomocny u osób, u których brak jest
 • odruchem wyparcia płodu. Odruch Fergusona jest przykładem pozytywnego biofeedbacku Mechanizm działania odruchu wyparcia płodu opiera się na zwiększonym
 • stosuje się psychoterapię behawioralną np. techniki oddychania przeponą, biofeedback techniki relaksacyjne W terapii stosuje się również jako leki pomocnicze
 • kolonoskopia, rektoskopia EKG, spirometrii, EEG, audiometryczna biofeedback badanie słuchu badań czynnościowych układu krążenia echo serca, holter
 • dużym uproszczeniem całej procedury. System ten bywa porównywany do biofeedbacku jednakże sami scjentologowie nie używają tej terminologii podczas opisywania
 • Techniki znane z metody Silvy. Techniki linii Aka praktykowane na Hawajach. Biofeedback Terapia metodą ograniczonej stymulacji środowiskowej sesje w komorach
 • metody leczenia. Zaleca się uspokojenie chorego, dietę bogatoresztkową, biofeedback Podaje się środki zwiększające objętość stolca oraz leki takie jak:
 • akupunktury i masażu. Nie ma badań potwierdzających skuteczność hipnozy, biofeedbacku wstrzykiwania sterylnej wody, aromaterapii oraz TENS. Za osobę bliską
 • profesjonalistą, który wprowadza metodę Pető we współpracy z rodzicami i dziećmi. Biofeedback jest to terapia w której ludzie uczą się kontroli mięśni dotkniętych
 • polega na ćwiczeniach mięśni dna miednicy oraz wykorzystaniu technik biofeedbacku U chorych w stadium zaawansowania miejscowego pT3pN0 o wysokim ryzyku

Biofeedback: biofeedback przeciwwskazania, biofeedback cena, biofeedback skutki uboczne, biofeedback metoda, biofeedback wrocław, biofeedback pedia, biofeedback lublin, biofeedback gdańsk

Biofeedback gdańsk.

Terapia Biofeedback Centrum Terapii Promitis. Biofeedback. Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostycznych Koordynator: dr Dominik Gołuch. W ramach działalności podstawowej są prowadzone. Biofeedback pedia. Moduł EEGDigiTrack Biofeedback System 5 kanałowy Elmiko. Zapraszam na biofeedback. Jest to metoda umożliwiająca poznanie i usprawnienie własnego funkcjonowania. W serii kolejnych treningów poprawiana jest. Biofeedback przeciwwskazania. Dla kogo terapia metodą Biofeedback? NZOZ Konwaliowa. Trening usprawniający EEG Biofeedback na rzecz 25 dzieci z niepełnosprawnością w Niepublicznym Przedszkolu Bajkolandia w Wałbrzychu. Biofeedback lublin. Gabinet terapii EEG Biofeedback Gminne Centrum Medyczne. Biofeedback, czyli metoda biologicznego sprzężenia zwrotnego, to nauka uświadamiania sobie czynności wcześniej często nieświadomych oraz stopniowe.

Biofeedback cena.

Biofeedback Niska cena na. BiOfeedBAck jAkO efektywnA metOdA w terApii deficytów. pOznAwczych w ujęciu teOrii umysłu. Anna Okupińska – magister pedagogiki, Andrzej Krzywowiąza. Biofeedback metoda. Biofeedback Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami. Dostawa i montaż EEG Biofeedback 4 kanałowy z wyposażeniem gabinetu – 1 szt. Data publikacji: 26.09.2018. Informacje o ogłoszeniu Opis przedmiotu. EEG Biofeedback bezpieczna metoda terapeutyczna dla mózgu. EEG Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Pacjent nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu pacjenta jest mu przekazywana za. TERAPIA EEG BIOFEEDBACK DLA DZIECI Ł. Najsprawniejsze ciało to nie wszystko. Można poddać się walkowerem we własnej głowie. Bywa, że ten, kto się boi, przegrywa walkę, nim.

Terapia EEG Biofeedback Biuletyny Informacji Publicznej w.

Terapia EEG Biofeedback to trening umysłu, mający na celu naukę osiągania stanu relaksu, spokoju, koncentracji oraz pogłębiania samoświadomości. Pakiet EEG biofeedback 3 kanałowy 2 kanały EEG Sp02 HR. Co to jest EEG Biofeedback? EEG Biofeedback, znana również jako Neurofeedback, jest metodą, która poprzez wykorzystanie procesu uczenia się umożliwia. Newsweek Psychologia Extra czym jest biofeedback EEG. Nowoczesna diagnostyka organizmu SCIO biofeedback. Rewolucyjne urządzenie medyczne. Biofeedback Warszawa, SPA Studio Sante Uzdrowisko Miejskie. Wyposażenie doposażenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Terapia Biofeedback. Każdy z nas na co dzień funkcjonuje w różnych sytuacjach, tych przyjemnych, ale też takich wywołujących silny stres, napięcie nerwowe,.

Specjalistyczne szkolenia EEG Biofeedback I, II, III stopnia Evenea.

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie stosowania metody EEG Biofeedback i włączyć ją do swojego warsztatu​. Biofeedback. Biofeedback EEG biologiczne sprzężenie zwrotne – metoda psychofizjologii stosowanej to forma treningu mózgu, która ma doprowadzić jego. SCiO Diagnostyka Biofeedback Warszawa Studio Sante. Zakres usług w biofeedback. EEG polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych. Leczy zaburzenia zachowania i. EEG Biofeedback – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. ALLMEDICA to największa sieć klinik medycznych na terenie Podhala zlokalizowanych w czterech nowoczesnych i kompleksowo wyposażonych obiektach.

Biofeedback – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

EEG Biofeedback. Kontakt. Kontakt: Wyższa Szkoła Humanitas Studia podyplomowe. Pokój: 104 I piętro tel.: 32 363 12 21. Opiekun merytoryczny studiów:. BiOfeedBAck jAkO efektywnA metOdA w terApii deficytów. Terapia trening EEG Biofeedback to metoda trenowania mózgu polegająca na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli informacji zwrotnie. EEG Biofeedback w logopedii i neurologopedii Czasopismo. Trening EEG Biofeedback. EEG – biofeedback to skuteczna i przyjemna metoda usprawniająca funkcjonowanie mózgu. Pacjent za pomocą elektrod.

BIOFEEDBACK Lwowska 5.

Czym jest terapia EEG Biofeedback? Metoda EEG Biofeedback polega na odzwierciedlaniu fal mózgowych, które możemy trenować. Jest to rodzaj terapii,. Biofeedback. Prosty sposób na relaks w pracy i wypalenie. EEG biofeedback is an example of such applications, a method of work aiming to elaborating a positive from the patients point of view condition of the body. Biofeedback Salve Medica Centrum Medyczne. Treningi EEG Biofeedback stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii. Przeznaczony jest również dla osób zdrowych,.

Biofeedback Warszawa Skuteczny Trening Umysłu CZP.

Biofeedback to metoda, dzięki której można trwale zmienić wzorzec fal mózgowych. Stosują ją sportowcy, policjanci czy mundurowi chcący. EEG Biofeedback neurofeedback. W terapii EEG Biofeedback wzięło udział 30 dzieci w wieku 11.6−12.9 w tym 26 chłopców i 4 dziewczynki. Wszystkie osoby posiadały orzeczenie lekarskie o.

EEG Biofeedback Ortopedia, diagnostyka, rehabilitacja Rehasport.

Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu pracy mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania. Chodzi o takie. Biofeedback Instytut Psychologii. Pakiet do komputera PC: 3 kanałowa głowica EEG DigiTrack, specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i. BIOFEEDBACK Ośrodek BIOMICUS. Żeby terapia biofeedback mogła być poprawnie przeprowadzona, potrzeba EEG biofeedback jest skuteczną metodą leczenia depresji, jednak należy. Biofeedback charakterystyka metody, zastosowanie, leczenie. EEG Biofeedback neurofeedback NeuroSky Mindwave Mobile 2 NeuroSky. Mindwave Mobile 2 EEG Biofeedback neurofeedback Koordynacja Pakiet nr 1​. EEG Biofeedback – III Liceum Ogólnokształcące. CO TO JEST BIOFEEDBACK? EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w latach 60 tych ubiegłego wieku,​.

EEG Biofeedback studia podyplomowe, szkolenia.

Biofeedback to nowoczesna aparatura medyczna, umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami. Biofeedback jako metoda leczenia wysiłkowego nietrzymania. Metoda EEG biofeedback, opierająca się na wykorzystaniu zapisu fal mózgowych, jest skuteczną formą diagnozowania i terapii zaburzeń. EEG Biofeedback trening mózgu CM Sanitas. EEGBiofeedback TRENING PAMIĘCI I KONCENTRACJI UWAGI. Co to jest trening EEG Biofeedback? EEGBiofeedback skrót: BFB, jest nowoczesną metodą. Biofeedback HERBRAND centrum medyczne. EEG Biofeedback to nowoczesna technologia usprawniająca działanie mózgu poprzez wzmacniane pożądanych częstotliwości fal mózgowych.

EEG Biofeedback Allmedica.

Zaletą treningu Biofeedback jest atrakcyjna dla pacjenta forma. Praca fal mózgowych jest przedstawiana na ekranie monitora w formie gry komputerowej, którą. Czym jest Biofeedback? Klaster LifeScience Kraków. EEG Biofeedback jest metodą wspomagającą i nie zastępuje tradycyjnego działania logopedy, lecz może być pomocne w rozpoczęciu terapii. Pracownia EEG Biofeedback Szpital w Śremie. Uwaga na zaburzenia uwagi! EEG Biofeedback Nowoczesna pomoc przy trudnościach ze skupieniem uwagi. 2013 09 11:15. W dzisiejszych czasach.

Bezpłatne treningi metodą EEG Biofeedback Aktualności.

Zestaw EEG nr 1 EEG Biofeedback 2 kanałowy. 12 312.00 zł Zestaw EEG nr 2 EEG Biofeedback 3 kanałowy Zestaw EEG nr 3 EEG Biofeedback 4 kanałowy. BIOFEEDBACK Szpital prywatny Poznań, klinika. Biofeedback w Warszawie. Sprawdź ceny, opinie i umów wizytę online w pierwszym wolnym terminie wystarczy jedno kliknięcie. Biofeedback N. EEG biofeedback to metoda, która zapisuje przebieg fal mózgowych. Podobnie jak w klasycznym badaniu EEG do głowy osoby przyczepia się elektrody. Trening usprawniający EEG Biofeedback Baza konkurencyjności. Biofeedback, biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy. EEG Biofeedback Sklep KOORDYNACJA. EEG Biofeedback to nowoczesna metoda zwiększania efektywności pracy mózgu. W metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana jest treningowi przez.

Biofeedback SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF.

Wiele lat temu, rozpoczynając swoją przygodę z metodą EEG Biofeedback, byłem bardzo optymistycznie nastawiony do jej efektów terapeutycznych. Jednak​. Biofeedback Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina. Neurotrening – trening neurologiczny prowadzony przy użyciu specjalistycznygo sprzętu komputerowgo z bardzo czułą głowicą zakończoną elektrodami mierzącymi fale mózgowe. Trening EEG Biofeedback Persevere. BIOFEEDBACK. Czym jest trening biofeedbacku? Jest to trening oparty na badaniu za pomocą czujników różnych danych fizjologicznych organizmu i. BIOFEEDBACK trening mózgu Porad. Biofeedback na Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!.