Топ-100
 • Festiwal Słowian i Wikingów Festiwal Słowian i Wikingów

  Festiwal Słowian i Wikingów – cykliczna impreza plenerowa w formie rekonstrukcji historycznej. Odbywa się corocznie w pierwszy weekend sierpnia na wyspie Wol...

 • Dymarki Świętokrzyskie Dymarki Świętokrzyskie

  W 1967 roku działacze skupieni wokół ówczesnego Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach podjęli inicjatywę zorganizowania imprezy plenerowej, której główny element st...

 • Oblężenie Malborka (inscenizacja) Oblężenie Malborka (inscenizacja)

  Oblężenie Malborka jest to cykliczna impreza organizowana w Malborku z okazji oblężenia trwającego od lipca do września 1410. Impreza zazwyczaj odbywa się w ...

 • Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

  Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz...

 • Bitwa pod Grunwaldem (inscenizacja) Bitwa pod Grunwaldem (inscenizacja)

  Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem jest to rekonstrukcja historyczna przebiegu bitwy pod Grunwaldem, odbywająca się w lipcu, podczas kilkudniowych dni Grunwal...

Rekonstrukcje historyczne

Bitwa pod Grunwaldem (inscenizacja)

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem jest to rekonstrukcja historyczna przebiegu bitwy pod Grunwaldem, odbywająca się w lipcu, podczas kilkudniowych dni Grunwal...

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz...

Oblężenie Malborka (inscenizacja)

Oblężenie Malborka jest to cykliczna impreza organizowana w Malborku z okazji oblężenia trwającego od lipca do września 1410. Impreza zazwyczaj odbywa się w ...

Dymarki Świętokrzyskie

W 1967 roku działacze skupieni wokół ówczesnego Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach podjęli inicjatywę zorganizowania imprezy plenerowej, której główny element st...

Festiwal Słowian i Wikingów

Festiwal Słowian i Wikingów – cykliczna impreza plenerowa w formie rekonstrukcji historycznej. Odbywa się corocznie w pierwszy weekend sierpnia na wyspie Wol...