Топ-100
 • Źródło wtórne Źródło wtórne

  Źródło wtórne – każda publikacja, która nie stanowi opisu oryginalnych badań, obserwacji, spostrzeżeń, teorii lub hipotez własnych autora, lecz gromadzi i pr...

 • Źródło pierwotne Źródło pierwotne

  Źródło pierwotne – każda publikacja, która zawiera oryginalny opis badań, obserwacji, spostrzeżeń, teorii, hipotez własnych autora. Naukowe źródła pierwotne ...

 • Źródła historyczne Źródła historyczne

  Źródła historyczne – wszystko, skąd można czerpać wiedzę o przeszłości, inaczej rzecz biorąc – są to wszelkie zachowane ślady działalności człowieka. Krytyka...

 • Zachowywanie historii mówionej Zachowywanie historii mówionej

  Zachowywanie historii mówionej jest to pole działalności, zajmującej się opieką nad i utrzymaniem zebranych materiałów historii mówionej, niezależnie od post...

 • Tradycja oralna Tradycja oralna

  Tradycja oralna – inaczej przekaz ustny, przekaz mówiony. Przekaz wiedzy, umiejętności i wartości etycznych i estetycznych za pomocą mowy – bez udziału pisma...

 • Szymon Starowolski Szymon Starowolski

  Szymon Starowolski, inna forma nazwiska Starovolscius – polihistor, preceptor w domach magnackich I Rzeczypospolitej, ksiądz katolicki, kantor tarnowski, kan...

 • Historia mówiona Historia mówiona

  Historia mówiona może być zdefiniowana jako nagrywanie, zachowywanie i interpretacja historycznych informacji, bazujących na osobistych przeżyciach i opiniac...

 • Hermeneutyka Hermeneutyka

  Hermeneutyka – zapoczątkowana w starożytnej Grecji sztuka interpretacji tekstów literackich. U swego zarania hermeneutyka była interpretacją tekstów świętych...

 • Dyskurs Dyskurs

  Dyskurs – pojęcie wywodzące się z językoznawstwa i oznaczające formę organizacji języka. Z grubsza rzecz biorąc należy traktować je jako uogólnienie pojęcia ...

Badania historyczno-terenowe

Badania historyczno-terenowe – koncepcja badań zaproponowana przez polskiego socjologa Kazimierza Dobrowolskiego, łącząca perspektywy socjologiczną i history...

Dyskurs

Dyskurs – pojęcie wywodzące się z językoznawstwa i oznaczające formę organizacji języka. Z grubsza rzecz biorąc należy traktować je jako uogólnienie pojęcia ...

Faktografia

Faktografia – inaczej zbiór faktów lub działania polegające na gromadzeniu, selekcjonowaniu oraz ocenie stanu zachowanych zapisów wykorzystywanych do tworzen...

Hermeneutyka

Hermeneutyka – zapoczątkowana w starożytnej Grecji sztuka interpretacji tekstów literackich. U swego zarania hermeneutyka była interpretacją tekstów świętych...

Historia kontrafaktyczna

Historia kontrafaktyczna – kierunek w naukach historycznych wykorzystujący hipotetyczne założenie, że pewne kluczowe zdarzenia historyczne nie miały miejsca ...

Historia mówiona

Historia mówiona może być zdefiniowana jako nagrywanie, zachowywanie i interpretacja historycznych informacji, bazujących na osobistych przeżyciach i opiniac...

Historyka

Historyka. Studia Metodologiczne – rocznik wydawany przez Komisję Historyczną PAN, Oddział w Krakowie. Ukazuje się od 1967 roku. Redaktorzy:Celina Bobińska, ...

Stanisław Iłowski

Stanisław Iłowski, inna forma nazwiska Ilovius herbu Prawda – polski historyk, grecysta, tłumacz, poeta, autor pierwszej w Polsce metodyki historii, kanonik ...

Metody historyczne

Metody historyczne metoda pragmatyczna - metoda, którą bardzo chętnie posługiwali się historycy europejscy w wiekach średnich. Metoda ta zawiera oprócz opisu...

Przekaz pisemny

Przekaz pisemny 1. W edytorstwie naukowym, głównie historycznym i językoznawczym przekaz pisemny to rękopis lub druk służący za podstawę lub źródło pomocnicz...

Przełom antypozytywistyczny

Przełom antypozytywistyczny - ruch intelektualny, powstały na przełomie XIX i XX wieku w Europie. Dotyczył wszystkich nauk humanistycznych, np. teorii litera...

Rocznik Antropologii Historii

Rocznik Antropologii Historii – rocznik ukazujący się od 2011. Redaktorami naczelnymi są: Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek 2011-2016. W skład komitetu redak...

Sensus Historiae

Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne – kwartalnik ukazujący się od 2010 w Bydgoszczy. Pierwszym redaktorem naczelnym był Wojciech Wrzosek. Pismo powst...

Szymon Starowolski

Szymon Starowolski, inna forma nazwiska Starovolscius – polihistor, preceptor w domach magnackich I Rzeczypospolitej, ksiądz katolicki, kantor tarnowski, kan...

Studia Metodologiczne

Studia Metodologiczne. Zeszyty poświęcone integracji nauki – rocznik ukazujący się w Poznaniu od 1965 roku. Wydawcą jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w ...

Tradycja oralna

Tradycja oralna – inaczej przekaz ustny, przekaz mówiony. Przekaz wiedzy, umiejętności i wartości etycznych i estetycznych za pomocą mowy – bez udziału pisma...

Trofa (ekonomia)

Trofa – stosowany w historii, archeologii i numizmatyce wskaźnik pomiaru wartości pieniędzy w różnych epokach historycznych i realiach geograficznych. Trofa ...

Wpływologia

Wpływologia – ironiczny termin określający zespół wywodzących się z pozytywizmu praktyk badawczych na gruncie nauki o literaturze, a czasem także innych nauk...

Zachowywanie historii mówionej

Zachowywanie historii mówionej jest to pole działalności, zajmującej się opieką nad i utrzymaniem zebranych materiałów historii mówionej, niezależnie od post...

Źródła historyczne

Źródła historyczne – wszystko, skąd można czerpać wiedzę o przeszłości, inaczej rzecz biorąc – są to wszelkie zachowane ślady działalności człowieka. Krytyka...

Źródło pierwotne

Źródło pierwotne – każda publikacja, która zawiera oryginalny opis badań, obserwacji, spostrzeżeń, teorii, hipotez własnych autora. Naukowe źródła pierwotne ...

Źródło wtórne

Źródło wtórne – każda publikacja, która nie stanowi opisu oryginalnych badań, obserwacji, spostrzeżeń, teorii lub hipotez własnych autora, lecz gromadzi i pr...