Топ-100
 • Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

  Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna należąca do struktur Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw...

 • Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jeden z 6 wydziałów dziedzinowych Szkoły Nauk Humanistycznych UAM w Poznaniu, który mieś...

 • Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich

  Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich - ruch świecki powołany w 1907 w Warszawie. Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich było pierwszą taką organizacją na...

 • Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli

  Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli – organizacja społeczna założona w 1957 mająca na celu aktywne uczestnictwo w procesie laicyzacji społeczeństwa pol...

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne Polskie Towarzystwo Filozoficzne

  Polskie Towarzystwo Filozoficzne – założone 12 lutego 1904 we Lwowie towarzystwo naukowe, którego statutowym zadaniem jest uprawianie i krzewienie nauk filoz...

 • Lykeion Lykeion

  Lykeion, lykejon, likejon – szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona – Arystotelesa w IV wieku p.n.e. Od V w. p.n.e. nad Ilissosem przy świątyni Apo...

 • International Society for Philosophical Enquiry International Society for Philosophical Enquiry

  International Society for Philosophical Enquiry jest międzynarodowym stowarzyszeniem wysokich osiągnięć, w tym na polu naukowym oraz filozoficznym założonym ...

 • Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego

  Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się...

 • Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

  Insty­tut Filo­zofii UAM - jednostka naukowo-dydaktyczna założona w sty­czniu 1970 roku, która wchodzi w skład Wydzi­ału Nauk Społecznych UAM. Wcześniej - od...

 • Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

  Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Humanistycznego UP.

 • Instytut Badań Społecznych Instytut Badań Społecznych

  Instytut Badań Społecznych – placówka naukowo-badawcza przy Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Wokół tej placówki ukształ...

 • Europejskie Forum Alpbach Europejskie Forum Alpbach

  Europejskie Forum Alpbach – założony w 1945 znaczący intelektualnie ośrodek wymiany poglądów ekonomicznych, politycznych, filozoficznych i naukowych, a także...

 • Committee for Skeptical Inquiry Committee for Skeptical Inquiry

  Committee for Skeptical Inquiry – organizacja typu non-profit założona w Stanach Zjednoczonych, której zadaniem statutowym jest "prowadzenie krytycznych doch...

 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

  Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych – pozawydziałowa, autonomiczna jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego, istniejąca od 2008 roku. Założycielem Cen...

 • Bernardyńskie Studium Filozoficzne w Bydgoszczy Bernardyńskie Studium Filozoficzne w Bydgoszczy

  Bernardyńskie Studium Filozoficzne w Bydgoszczy – szkoła średnia prowadzona w okresie staropolskim w Bydgoszczy przez zakon bernardynów. Szkoła powstała w 15...

 • Akademia Ignatianum w Krakowie Akademia Ignatianum w Krakowie

  Akademia Ignatianum w Krakowie – uczelnia kościelna prowadzona przez Towarzystwo Jezusowe posiadająca państwowe uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych. ...

 • Akademia Florencka Akademia Florencka

  Akademia Florencka – szkoła filozoficzna założona w 1462 we Florencji, będąca czołowym ośrodkiem renesansowego platonizmu. Szkoła została założona pod mecena...

 • Akademia (starożytność) Akademia (starożytność)

  Akademia – szkoła założona w Atenach ok. 387 p.n.e. przez Platona, istniała aż do splądrowania Aten przez wodza rzymskiego Sullę w 86 p.n.e. Część platońskic...

Instytucje filozoficzne

Akademia (starożytność)

Akademia – szkoła założona w Atenach ok. 387 p.n.e. przez Platona, istniała aż do splądrowania Aten przez wodza rzymskiego Sullę w 86 p.n.e. Część platońskic...

Akademia Florencka

Akademia Florencka – szkoła filozoficzna założona w 1462 we Florencji, będąca czołowym ośrodkiem renesansowego platonizmu. Szkoła została założona pod mecena...

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie – uczelnia kościelna prowadzona przez Towarzystwo Jezusowe posiadająca państwowe uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych. ...

Bernardyńskie Studium Filozoficzne w Bydgoszczy

Bernardyńskie Studium Filozoficzne w Bydgoszczy – szkoła średnia prowadzona w okresie staropolskim w Bydgoszczy przez zakon bernardynów. Szkoła powstała w 15...

Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich

Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich – istniejąca w okresie Polski Ludowej instytucja z siedzibą w Warszawie zajmująca się kształceniem działaczy pań...

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych – pozawydziałowa, autonomiczna jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego, istniejąca od 2008 roku. Założycielem Cen...

Committee for Skeptical Inquiry

Committee for Skeptical Inquiry – organizacja typu non-profit założona w Stanach Zjednoczonych, której zadaniem statutowym jest "prowadzenie krytycznych doch...

Europejskie Forum Alpbach

Europejskie Forum Alpbach – założony w 1945 znaczący intelektualnie ośrodek wymiany poglądów ekonomicznych, politycznych, filozoficznych i naukowych, a także...

Instytut Badań Społecznych

Instytut Badań Społecznych – placówka naukowo-badawcza przy Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Wokół tej placówki ukształ...

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Humanistycznego UP.

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Insty­tut Filo­zofii UAM - jednostka naukowo-dydaktyczna założona w sty­czniu 1970 roku, która wchodzi w skład Wydzi­ału Nauk Społecznych UAM. Wcześniej - od...

Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się...

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego należąca do struktury Wydziału Nauk Społecznych UWr....

International Society for Philosophical Enquiry

International Society for Philosophical Enquiry jest międzynarodowym stowarzyszeniem wysokich osiągnięć, w tym na polu naukowym oraz filozoficznym założonym ...

Klub Transcendentalistów

Klub Transcendentalistów – stowarzyszenie działające w latach 1836 - 1843 w West Cambridge, w stanie Massachusetts. Jego głównym ideologiem był Ralph Waldo E...

Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk, której celem jest koordynacja i opiniowanie działalności...

Kościół popperowski

Kościół popperowski - żartobliwa nazwa dla grupy filozofów skupionych wokół seminarium Karla Poppera w London School of Economics w latach 50. i 60. XX w., s...

Lykeion

Lykeion, lykejon, likejon – szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona – Arystotelesa w IV wieku p.n.e. Od V w. p.n.e. nad Ilissosem przy świątyni Apo...

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Filozoficznych

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Filozoficznych jest federacją narodowych stowarzyszeń filozoficznych. Została założona w roku 1948. Kongresy FISP odbyw...

Polski Związek Myśli Wolnej

Polski Związek Myśli Wolnej – ruch świecki, liberalno-wolnomyślicielski powołany w 1926 roku przez grupę byłych działaczy Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Pols...

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów – stowarzyszenie o charakterze filozoficzno-naukowym, światopoglądowym i etycznym zrzeszające osoby o światopoglądzie ra...

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – założone 12 lutego 1904 we Lwowie towarzystwo naukowe, którego statutowym zadaniem jest uprawianie i krzewienie nauk filoz...

Połączone Biblioteki Wydziału Socjologii i Filozofii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Połączone Biblioteki Wydziału Socjologii i Filozofii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego - biblioteka naukowa zał...

Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli

Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli – organizacja społeczna założona w 1957 mająca na celu aktywne uczestnictwo w procesie laicyzacji społeczeństwa pol...

Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich

Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich - ruch świecki powołany w 1907 w Warszawie. Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich było pierwszą taką organizacją na...

Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej

Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej – stowarzyszenie powstałe w 1969 roku, z połączenia Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Towarzystwa Szkoł...

Towarzystwo Kultury Świeckiej

Towarzystwo Kultury Świeckiej – stowarzyszenie powstałe w 1992 w nawiązaniu do stuletniego dziedzictwa polskiej myśli świeckiej i ruchu świeckiego, na bazie ...

Unia Racjonalistyczna

Unia Racjonalistyczna – francuskie stowarzyszenie propagujące racjonalizm światopoglądowy, założone w 1930 z inicjatywy wybitnego fizyka Paula Langevina, wsp...

Warszawskie Koło Intelektualistów

Warszawskie Koło Intelektualistów – przedwojenna organizacja racjonalistów i wolnomyślicieli powołana uchwałą zarządu głównego Polskiego Związku Myśli Wolnej...

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jeden z 6 wydziałów dziedzinowych Szkoły Nauk Humanistycznych UAM w Poznaniu, który mieś...

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna należąca do struktur Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw...