Топ-100

Saładdin Kiazimow

Saładdin Isajewicz Kiazimow – radziecki wojskowy, kapitan Armii Czerwonej, generał major milicji, Bohater Związku Radzieckiego.

image

1. Życiorys
Pochodził z cachurskiej rodziny nauczycielskiej. Ukończył Wydział Fizyczno-Matematyczny Azerbejdżańskiego Instytutu Pedagogicznego w Baku, od 1941 służył w Armii Czerwonej. W 1942 skończył przyśpieszony kurs szkoły artylerii w Tbilisi, od 1943 należał do WKPb, od kwietnia 1942 uczestniczył w wojnie z Niemcami. Brał udział w bitwie pod Kurskiem, po której został odznaczony za waleczność. Później uczestniczył w forsowaniu Desny, Dniepru i Prypeci w nocy na 22 września 1943 w rejonie czernihowskim, gdzie jako dowódca baterii 62 pułku artylerii 8 Dywizji Piechoty 13 Armii Frontu Centralnego zniszczył stanowiska ogniowe przeciwnika i umożliwił wykonanie zadanie bojowego. Następnego dnia z baterią przeprawił się przez Dniepr i brał udział w walkach o przyczółek k. wsi Wierchnije Żary w rejonie brahińskim. Na początku 1944 został dowódcą dywizjonu, brał udział w walkach o wyzwolenie Polski i walkach o Czechosłowację, 9 maja 1945 został ranny i odesłany do szpitala. Po wojnie służył w MWD, w latach 1956-1960 był szefem sztabu dywizji ochrony konwojowej Wojsk Wewnętrznych MWD, otrzymał stopień generała majora milicji. Został zastępcą ministra spraw wewnętrznych Azerbejdżańskiej SRR. 2 lipca 1978 podczas wykonywania obowiązków służbowych został zastrzelony wraz z ministrem spraw wewnętrznych Azerbejdżańskiej SRR Arifem Heydarovem w jego gabinecie i innym pracownikiem MWD tej republiki.

2. Odznaczenia
Medal "Za wyzwolenie Warszawy”
Medal Za Zasługi Bojowe
Medal jubileuszowy "W upamiętnieniu 100-lecia urodzin Władimira Iljicza Lenina”
Order Aleksandra Newskiego 10 czerwca 1945
Medal "Za obronę Moskwy”
Order Lenina 16 października 1943
Order Czerwonego Sztandaru 14 maja 1943
Order Czerwonej Gwiazdy 30 grudnia 1956
Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
Medal "Za zdobycie Berlina”
Złota Gwiazda Bohatera Związku Radzieckiego 16 października 1943
Medal "Za wyzwolenie Pragi”