Топ-100

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej – organizacja studencka działająca od 1996 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, ze względu na swój akademicki charakter, może zrzeszać zarówno studentów m.in. gospodarki przestrzennej oraz geoinformacji, jak i doktorantów oraz wszelkie osoby zainteresowane tematyką planowania przestrzennego i urbanistyki.

image

1. Początki
Pomysł uruchomienia Koła zrodził się w okresie wakacyjnym 1996 roku, podczas wyjazdu naukowego do Włoch. Koło miało skupiać nie tylko studentów gospodarki przestrzennej, lecz także absolwentów tego kierunku, pracowników Wydziału oraz studentów innych wydziałów i kierunków, w tym architektury, socjologii, ekonomii i nauk rolniczych. Interdyscyplinarny charakter Koła podkreśla także jego nazwa, która nie zawęża profilu działalności AKNGP jedynie do studentów.
Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działa nieprzerwanie od 5 grudnia 1996 roku, kiedy to w Sali Śniadeckich w budynku Collegium Maius odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej. W obradach uczestniczyło 78 członków Grupy Inicjatywnej Koła oraz Dziekan i Prodziekani Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Podczas spotkania wybrano 13 członków Konwentu, którzy wyłonili spośród siebie m.in. Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza czy Skarbnika. Wybrano także pierwszego opiekuna Koła, którym został mgr. inż. Bartłomiej Kołodziej. Obecnie struktura AKNGP liczy 35 członków stan na 25.09.2018r.

2. Działalność
Członkowie AKNGP bardzo aktywnie angażują się w wiele inicjatyw, których zasięg obejmuje głównie miasto Poznań. Głównymi projektami realizowanymi w Kole są:
Poznańska Akademia Przestrzeni. Jest to projekt naukowo-edukacyjny, polegający na szerzeniu idei edukacji przestrzennej za pomocą spotkań z dziećmi i młodzieżą w formie warsztatów i pogadanek. Dotychczas w dwóch edycjach projektu w latach 2016/2017 oraz 2017/2018 wzięło udział ponad 650 uczestników. Warsztaty cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
Poznańska Mapa Barier. Jest to projekt, u którego podstaw leżą zasady projektowania uniwersalnego. Polega na inwentaryzacji barier architektoniczno-przestrzennych występujących na obszarze miasta Poznania oraz ich prezentacji za pomocą platformy Google Maps. Inwentaryzowane bariery dzielone są na 8 kategorii: niedostosowane schody, nieodpowiedni przystanek, nieodpowiednia kładka, nieodpowiednia nawierzchnia, nieodpowiednie przejście dla pieszych, przeszkoda na drodze oraz inne. Mapa ma charakter otwarty, a dostęp do niej mają wszyscy chętni.
Od 2017 roku Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej wydaje także czasopismo popularno-naukowe pt. Przegląd Planisty. Czasopismo wydawane jest raz na pół roku w formie drukowanej oraz cyfrowej, dostępnej na stronie internetowej AKNGP.
AKNGP organizuje także ogólnokrajową konferencję Dni Planisty, podczas której przedstawiciele wielu ośrodków akademickich z całej Polski mają okazję wymienić się doświadczeniami i zdobytą wiedzą.
Oprócz działalności naukowej, realizowane są także projekty praktyczne - projekty zagospodarowania przestrzennego w skali regionalnej oraz lokalnej, stworzenie makiety Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych czy projekt Bike City. Członkowie AKNGP włączani są także w działania polegające na tworzeniu dokumentów strategicznych m.in. dla Poznania, Kalisza, Sierakowa, Krobii czy Murowanej Gośliny.
Członkowie Koła co roku biorą także czynny udział w promocji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz pomagają w organizacji takich wydarzeń, jak Drzwi Otwarte WNGiG, Noc Naukowców czy Poznański Festiwal Nauki i Sztuki.
Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej współpracuje także ze Stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania.
W listopadzie 2018 roku, Koło otrzymało Laur Uniwersytecki za Poznańską Mapę Barier w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy.

  • i Gospodarki Przestrzennej Lapidarium UAM w Poznaniu Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze Akademickie Koło Naukowe Gospodarki
  • Finansowej SKN Akademickie Koło Aplikacji Internetowych Akai SKN Inventum SKN Ekobiznesu SKN CleanTech SKN Idea Studenckie Ekologiczne Koło Naukowe AEko SKN
  • wspólna placówka dydaktyczno - naukowa dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UAM oraz Uniwersytetu Europejskiego
  • w Lekkiej Atletyce 2006 Akademickie Mistrzostwa Europy w Tenisie 2009 Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn 2009 Akademickie Mistrzostwa Europy w Koszykówce
  • pod red. Stanisława Michalskiego. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa - Poznań 1988 ref Jaszowski Tadeusz: Koniec konspiracji
  • Wydawnictwo Naukowe 1977, s. 356 . KazimierzK. Kumaniecki KazimierzK., Literatura rzymska. Okres Cyceroński, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1977

Działalność Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki.

AKNGP Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Poznań. 607 osób lubi to 3 osoby mówią o tym 36 użytkowników tu było. Akademickie Koło. Poznaliśmy zwycięzców nagród Laurów Uniwersyteckich FUniP. Rok akademicki 2012 2013 Uniwersytet Każdego Wieku Wyższa Szkoła w powstaniu styczniowym 1863 1864 Instytut Historii UAM w Poznaniu oraz Sekcja Gospodarki Przestrzennej Studenckiego Koła Naukowego Geografów Следующая Войти Настройки Конфиденциальность. Untitled Wydział Informatyki Politechnika Poznańska. Jedno z zadań Kolaboratorium UAM propaguje miejskie pasieki. 18.02. Studenci z Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UAM przy.

ZNAMY WNIOSKI Z BURZY MÓZGÓW NA DWORCU PKP.

Koło Naukowe Przyrodników UAM, Sekcja BioGIS oraz Studenckie Koło Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW WSZPwG studentów z kilku ośrodków akademickich, realizowany na obszarze. Sprawozdanie Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Baza organizacji w Poznaniu: Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

Marcin Świątek osoba w NK.pl.

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Strona www. akngp. Konferencje, spotkania i targi. Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej 9.45 10.00 Przemysław Ciesiółka AKNGP, UAM Poznań. Inicjatywa Wspólnotowa. Untitled sz. Akngp AKNGPower AKNGProjekty badania Dni Planisty: małe miasta i obszary wiejskie działalność dzień planisty Gminny Program Rewitalizacji gospodarka. Koło Metodologiczne Historyków UMCS Organizacje i koła naukowe. W dniach 27 29 marca rekordowa 16 osobowa reprezentacja Koła przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Akademickiemu Kołu Naukowemu Gospodarki Przestrzennej UAM za.

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SKNGP UEP.

Pełni wiele funkcji w towarzystwach naukowych, w tym m.in. którego wydawcą jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Inżynierii Dotyczą one tematyki ogólnie pojętej gospodarki przestrzennej. Studies na rok akademicki 2016.2 Senat wyraził również zgodę na zatrudnienie mgr. inż. Adam Wronkowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w. Dziś odbyło się spotkanie sprawozdawczo wyborcze AKNGP i wybraliśmy nowe władze Koła na kadencję 2020 od 1 stycznia do 31 grudnia. Prezesem.

Działalność akademickiego koła naukowego gospodarki.

Akademickie Koło Naukowe. Gospodarki Przestrzennej. Page 4. Page 5. Czym się zajmujemy? ○ Tworzymy koncepcje zagospodarowania przestrzennego. Poznańska mapa barier Obserwatorium Polityki Miejskiej. Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM Poznań9. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Geografii Uniwersytet im. Poznańska Mapa Barier: Jest sporo do zrobienia Transport Publiczny. 28.02.2017. POZNAŃSKA MAPA BARIER. Raport z badań grudzień 2014 – maj 2016. Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

Program konferencji SKN SPATIUM.

Za sprawą prowadzonych badań naukowych raporty o stanie polskich miast. w zakresie następujących dziedzin gospodarki: rozwoju regionalnego, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także mieszkalnictwa. Marcin Pinkosz – Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki. Kongres Geografii Polskiej WGSR UW Uniwersytet Warszawski. Rok akademicki 2012 2013 Uniwersytet Każdego Wieku Wyższa Szkoła w powstaniu styczniowym 1863 1864 Instytut Historii UAM w Poznaniu oraz Sekcja Gospodarki Przestrzennej Studenckiego Koła Naukowego Geografów.

Studenckie koła naukowe Portal wiedzy akademickiej.

Polonicum. Stubice. GOSPODARKA PRZESTRZENNA. UAM Poznan. Akademickie Koło Naukowe Gospodarici Przestrzennej. UẢM. Zapraszamy serdecznie. Kategoria:Wydział Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki. Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. XI Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie. AKNGP POZNANIAKOM. Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM Wydział Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama.

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet.

Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2017 No 266 179 - 195. Tytuł artykułu. Działalność Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza UAM, Poznań. 3. Informator. WPiA UW i Katedrą Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM. 78. organizowaną przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową NASK oraz. Fundację Dzieci SGGW, Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechnika Warszawska, Koło. Kalendarium: Wod Kan. Członek Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Kongres Kół Naukowych UAM.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Studia.

Katarzyna kulczyƒska, wojciech kisia∏a gospodarka przestrzenna. 81 ewa kraskowska stości wspólnej inauguracji roku akademickiego UAM oraz. UEV wzięli udział W 2002 r. powołane zostało Studenckie Koło Naukowe. Gospodarki. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w poznaniu collegium polonicum. Maciej Walkowski Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej dr Andrzej Kostrzewski Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej dr Tomczak Koło Naukowe Rumunistów UAM dr Tomasz Klimkowski,. Aktualności Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet Przyrodniczy. Akademickie Koło Naukowe Krótkofalowców SP3PET. podejmujemy działania mające na celu wzrost świadomości przestrzennej wśród ludzi, sami przybliżenie najnowszych trendów pojawiających się w gospodarce światowej w UAM. Są to zarówno osoby, które z powodu odległości utraciły możliwość działania w. AKNGP Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. UAM, geograf, wykładowca na Wydziale Nauk Geograficznych w 2012 roku, magister inżynier gospodarki przestrzennej, adiunkt na Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania, opiekun Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki.

Kongres Polityki Miejskiej Organizatorzy.

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM. W. Wydział Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Geografia Geografia, Determinizm geograficzny, Fluctus. Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Zamiast Wielkiego Grillowania UAM będzie Wielka Majówka Studencka w Poznaniu. Wydział Geografii Społ. Ekonom. i Gosp. Przestrzennej Życie. Studenckie Koła Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. Białystok. Studenkcie Koło Naukowe Wydziału Gospodarki Przestrzennej Real Estate. Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. UAM dr hab. Paweł Churski wraz czwórką członków Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej złożyli wizytę w I Liceum Ogólnokształcącym z.

Mapa barier dla niepełnosprawnych TVN24.

3 Gospodarka przestrzenna w UAM w Poznaniu S. PAWŁOWSKIEGO SEKCJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ AKADEMICKIE KOŁO NAUKOWE. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo - Pierwszy Portal. Zorganizowanej przez Sekcję Gospodarki Przestrzennej SKNG UAM. Wczoraj, na drugim w tym roku akademickim seminarium, naszym. Kontakt Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Organizator: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Organizator: Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im.

Warsztaty Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

Miejsce. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Strona internetowa:. Eksperyment i wiedza 25 lat collegium polonicum. Studenci UAM stworzyli mapę centrum Poznania, na której zaznaczyli z Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej przy. AKADEMICKIE Uniwersytet Przyrodniczy. Zajęli się tym studenci z Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UAM przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestycje dla. Uam Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy oraz mgr Jacka Koja z Zakładu Rozwoju Regionalnego oraz Koło Geografów UJ im. W konferencji wzięło udział 66 uczestników z 10 polskich uczelni UAM, UJ, UJK, UŁ, UMK, USz, Robert Costanza wygłosił wykład w ramach Programu Akademicki Poznań.

Akademickie Koo Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM