Топ-100

Uroczysko

Uroczysko – część lasu o orientacyjnym znaczeniu, bez ściśle oznaczonych granic; jest to miejsce związane zwykle ze szczególnym wydarzeniem legendarnym, legendą, kurhanem, czy w którym występują charakterystyczne cechy przyrodnicze. Teren zwykle ciekawie ukształtowany geograficznie, niejednokrotnie tworzy niewielki obszar rezerwatu przyrody.
Uroczyska są pozostałością pierwotnego, samorzutnego "podziału administracyjnego” puszczy, stąd mają nazwy ludowe, które niejednokrotnie przetrwały do dzisiejszych czasów, np. Hłubokie, Królowy Most, Miedźwiedka, Sowine Błoto, Zamczysko uroczyska Puszczy Białowieskiej, Batoh.
Część uroczysk nazwę swoją ma na podstawie dawnej jednostki osadniczej istniejącej w danym miejscu.
Nadawanie nazw miejscom w puszczy pełniło podobną funkcję, jaką ma nazywanie ulic, dzielnic w miastach – dla wygody i orientacji. Zapoczątkowane zostało wtedy, kiedy pierwotna, ogromna puszcza zaczęła być użytkowana przez ludzi, a nazywanie miejsc ułatwiało wspólną pracę czy dzielenie obszaru między rody, plemiona. Kolejnym etapem tworzenia się nazw była instytucja wchodów, czyli prawa do korzystania z puszczy, będącej własnością królewską. Aby dokładnie określić zakres terytorialny, trzeba było go nazwać. Król oznaczał te miejsca puszczańskie, które były przynależne tylko jemu. Tak powstały ostępy, które obok uroczysk stanowiły drugą z najdawniejszych grup administracyjnych utrwalonych przez akta kancelarii królewskiej.
Obecnie uroczysko potocznie jest rozumiane jako miejsce odludne, tajemnicze, a nawet niebezpieczne czy mogące rzucać na ludzi "uroki”.

image

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Uroczysko Lubniewsko jest położony w gminie Lubniewice oraz częściowo na terenie gminy Sulęcin. Całkowita powierzchnia
Mosty do 1945 niem. bez nazwy - uroczysko znajdujące się w zachodniej części Puszczy Bukowej, w pobliżu szczecińskich osiedli Podjuchy i Żydowce. Teren
Uroczysko Kostrze, Uroczysko Kowadza, Uroczysko Wielkanoc, Uroczysko Tyniec. Opisane są w broszurze Szlak lasów miejskich Krakowa Przez uroczysko prowadzi
Rezerwat przyrody Uroczysko Dzierzbia leśny rezerwat przyrody położony na terenie gminy Stawiski w województwie podlaskim. Stworzony dla ochrony:
Uroczysko Kowadza użytek ekologiczny na wzgórzu Kowadza w Tyńcu w Krakowie. Został utworzony na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008
uroczysko część lasu Uroczysko osiedle w Kielcach Uroczysko wieś w powiecie gródeckim do 1939 Uroczysko powieść autorstwa Zbigniewa Nienackiego
Uroczysko osiedle w północnej części Kielc z ok. 30 - 35 czteropiętrowymi blokami mieszkalnymi, 9 wieżowcami 10 - piętrowymi, czterema 11 - piętrowymi i jednym
Rezerwat przyrody Uroczysko Koneck leśny rezerwat przyrody w województwie kujawsko - pomorskim. Powołany w 2007 roku w celu zabezpieczenia i zachowania
Święte Miejsce uroczysko polana nad rzeką Rospudą, na skraju Puszczy Augustowskiej, na północny zachód od Augustowa. Obok ujście rzeczki Jałówki, odprowadzającej

Uroczysko Kostrze teren rekreacyjny na terenie Krakowa. Znajduje się w Dzielnicy VIII Dębniki. Uroczysko zajmuje obszar 11 ha i obejmuje zbudowane z
Uroczysko w późniejszych wydaniach Pan Samochodzik i święty relikwiarz powieść dla młodzieży autorstwa Zbigniewa Nienackiego, wydana po raz pierwszy
Uroczysko Zielona użytek ekologiczny w województwie śląskim, w Dąbrowie Górniczej. Użytek znajduje się na terenie parku Zielona, w jego wschodniej części
Uroczysko Leśne kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Krzyżanów. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Kaszewy
Uroczysko Buczyna zespół przyrodniczo - krajobrazowy położony na granicy Chorzowa i Rudy Śląskiej. Ma powierzchnię 65, 32 ha. Uroczysko Buczyna jest częścią
Rezerwat przyrody Uroczysko Obiszów rezerwat przyrody w południowo - zachodniej Polsce, na Wzgórzach Dalkowskich, na terenie leśnictwa Obiszów województwo
Ustka Uroczysko - przystanek kolejowy w Ustce, w województwie pomorskie, w Polsce. Przystanek został uruchomiony wraz z nowym rozkładem jazdy pociągów
Uroczysko Kupały Park Leśny Kupały enklawa leśna Puszczy Wkrzańskiej wchodząca w skład lasów miejskich Szczecina, położona w północnej części miasta
Rezerwat przyrody Uroczysko Święta im. prof. Mieczysława Jasnowskiego rezerwat torfowiskowy o powierzchni 208, 44 ha, położony w województwie zachodniopomorskim

Uroczysko Grodziszcze leśny rezerwat przyrody w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Szczaniec. położenie gmina Szczaniec, Nadleśnictwo
Uroczysko Baran w Kąkolewnicy koło Radzynia Podlaskiego zwane przez okoliczną ludność Małym Katyniem. W tym miejscu, od jesieni 1944 do przełomu stycznia
Uroczysko Węglińskie rezerwat przyrody w województwie lubuskim, położony na terenie gmin Gubin i Brody. Zajmuje powierzchnię 6, 82 ha akt powołujący
Rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy leśny rezerwat przyrody w południowo - zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, w woj. dolnośląskim, gmina Wołów. Rezerwat
Uroczysko Trzech Strumieni uroczysko wchodzące w skład lasów miejskich Szczecina położone w północnej części miasta osiedla Stołczyn i Skolwin Obejmuje
Uroczysko Łopień specjalny obszar ochrony siedlisk na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym. Kod obszaru: PLH120078, powierzchnia 41, 2 ha. Znajduje się na obszarze
Rezerwat przyrody Uroczysko Bażantarnia leśny rezerwat przyrody w gminie Maków, w powiecie skierniewickim, w województwie łódzkim. Znajduje się na terenie
Rezerwat przyrody Uroczysko Stephana leśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Piaseczno w województwie mazowieckim. Został utworzony
Hroszówka, Gruszówka w latach 1977 1981 Groszówka uroczysko - dawna miejscowość, nieistniejąca wieś znajdująca się na wschodnim brzegu Sanu pomiędzy
Rezerwat przyrody Golczewskie Uroczysko leśny rezerwat przyrody utworzony 5 maja 2004, położony w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim
Rezerwat przyrody Uroczysko Jary florystyczny rezerwat przyrody, położony w Nadleśnictwie Lipka, niedaleko wsi Górzna, w gminie Złotów, w powiecie złotowskim
Rezerwat przyrody Uroczysko Piotrowice rezerwat torfowiskowy położony w województwie warmińsko - mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Biskupiec

 • Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Uroczysko Lubniewsko jest położony w gminie Lubniewice oraz częściowo na terenie gminy Sulęcin. Całkowita powierzchnia
 • Mosty do 1945 niem. bez nazwy - uroczysko znajdujące się w zachodniej części Puszczy Bukowej, w pobliżu szczecińskich osiedli Podjuchy i Żydowce. Teren
 • Uroczysko Kostrze, Uroczysko Kowadza, Uroczysko Wielkanoc, Uroczysko Tyniec. Opisane są w broszurze Szlak lasów miejskich Krakowa Przez uroczysko prowadzi
 • Rezerwat przyrody Uroczysko Dzierzbia leśny rezerwat przyrody położony na terenie gminy Stawiski w województwie podlaskim. Stworzony dla ochrony:
 • Uroczysko Kowadza użytek ekologiczny na wzgórzu Kowadza w Tyńcu w Krakowie. Został utworzony na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008
 • uroczysko część lasu Uroczysko osiedle w Kielcach Uroczysko wieś w powiecie gródeckim do 1939 Uroczysko powieść autorstwa Zbigniewa Nienackiego
 • Uroczysko osiedle w północnej części Kielc z ok. 30 - 35 czteropiętrowymi blokami mieszkalnymi, 9 wieżowcami 10 - piętrowymi, czterema 11 - piętrowymi i jednym
 • Rezerwat przyrody Uroczysko Koneck leśny rezerwat przyrody w województwie kujawsko - pomorskim. Powołany w 2007 roku w celu zabezpieczenia i zachowania
 • Święte Miejsce uroczysko polana nad rzeką Rospudą, na skraju Puszczy Augustowskiej, na północny zachód od Augustowa. Obok ujście rzeczki Jałówki, odprowadzającej
 • Uroczysko Kostrze teren rekreacyjny na terenie Krakowa. Znajduje się w Dzielnicy VIII Dębniki. Uroczysko zajmuje obszar 11 ha i obejmuje zbudowane z
 • Uroczysko w późniejszych wydaniach Pan Samochodzik i święty relikwiarz powieść dla młodzieży autorstwa Zbigniewa Nienackiego, wydana po raz pierwszy
 • Uroczysko Zielona użytek ekologiczny w województwie śląskim, w Dąbrowie Górniczej. Użytek znajduje się na terenie parku Zielona, w jego wschodniej części
 • Uroczysko Leśne kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Krzyżanów. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Kaszewy
 • Uroczysko Buczyna zespół przyrodniczo - krajobrazowy położony na granicy Chorzowa i Rudy Śląskiej. Ma powierzchnię 65, 32 ha. Uroczysko Buczyna jest częścią
 • Rezerwat przyrody Uroczysko Obiszów rezerwat przyrody w południowo - zachodniej Polsce, na Wzgórzach Dalkowskich, na terenie leśnictwa Obiszów województwo
 • Ustka Uroczysko - przystanek kolejowy w Ustce, w województwie pomorskie, w Polsce. Przystanek został uruchomiony wraz z nowym rozkładem jazdy pociągów
 • Uroczysko Kupały Park Leśny Kupały enklawa leśna Puszczy Wkrzańskiej wchodząca w skład lasów miejskich Szczecina, położona w północnej części miasta
 • Rezerwat przyrody Uroczysko Święta im. prof. Mieczysława Jasnowskiego rezerwat torfowiskowy o powierzchni 208, 44 ha, położony w województwie zachodniopomorskim
 • Uroczysko Grodziszcze leśny rezerwat przyrody w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Szczaniec. położenie gmina Szczaniec, Nadleśnictwo
 • Uroczysko Baran w Kąkolewnicy koło Radzynia Podlaskiego zwane przez okoliczną ludność Małym Katyniem. W tym miejscu, od jesieni 1944 do przełomu stycznia
 • Uroczysko Węglińskie rezerwat przyrody w województwie lubuskim, położony na terenie gmin Gubin i Brody. Zajmuje powierzchnię 6, 82 ha akt powołujący
 • Rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy leśny rezerwat przyrody w południowo - zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, w woj. dolnośląskim, gmina Wołów. Rezerwat
 • Uroczysko Trzech Strumieni uroczysko wchodzące w skład lasów miejskich Szczecina położone w północnej części miasta osiedla Stołczyn i Skolwin Obejmuje
 • Uroczysko Łopień specjalny obszar ochrony siedlisk na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym. Kod obszaru: PLH120078, powierzchnia 41, 2 ha. Znajduje się na obszarze
 • Rezerwat przyrody Uroczysko Bażantarnia leśny rezerwat przyrody w gminie Maków, w powiecie skierniewickim, w województwie łódzkim. Znajduje się na terenie
 • Rezerwat przyrody Uroczysko Stephana leśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Piaseczno w województwie mazowieckim. Został utworzony
 • Hroszówka, Gruszówka w latach 1977 1981 Groszówka uroczysko - dawna miejscowość, nieistniejąca wieś znajdująca się na wschodnim brzegu Sanu pomiędzy
 • Rezerwat przyrody Golczewskie Uroczysko leśny rezerwat przyrody utworzony 5 maja 2004, położony w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim
 • Rezerwat przyrody Uroczysko Jary florystyczny rezerwat przyrody, położony w Nadleśnictwie Lipka, niedaleko wsi Górzna, w gminie Złotów, w powiecie złotowskim
 • Rezerwat przyrody Uroczysko Piotrowice rezerwat torfowiskowy położony w województwie warmińsko - mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Biskupiec

Uroczysko: hotel uroczysko pakiety, uroczysko wrocław, hotel uroczysko galeria, hotel uroczysko restauracja, uroczysko wpb, uroczysko książka, uroczysko festiwal, uroczysko bieszczady

Uroczysko wrocław.

Rozkład jazdy ztm Kielce linia 112 przystanek Orkana os. UROCZYSKO. ✻. Apartament inspirowany urokiem polskiej wsi wyróżnia okrągła wanna. Indywidualne wnętrze dopeł nia drewniany dach typu poddasze w. Hotel uroczysko restauracja. Uroczysko Książka autorstwa: Magdalena Kordel. Hajduki albo Hajduckie starsza wersja nazwy. Uroczysko w dawnej straży augustowskiej, położone przy drodze z Białowieży do Narewki obecnie – na terenie.

Uroczysko wpb.

Kategoria:Uroczyska – pedia, wolna encyklopedia. Uroczysko Leśne szczegółowa pogoda na 72 godziny. Aktualizowana co 60 min – prognoza pogody Uroczysko Leśne. Najlepsza sprawdzalność. Sprawdź. Uroczysko bieszczady. Domki leśne UROCZYSKO USTKA – wczasy rodzinne nad morzem. Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Uroczysko Lubiewsko został utworzony w 1993 roku. Leżące pomiędzy Sulęcinem, a Lubniewicami Uroczysko zajmuje. Uroczysko książka. Uroczysko Ośrodek Kolonijno Wypoczynkowy, Zwierzyń 19. UroczyskoUrokliwy domek ze stawem w Kotlinie Kłodzkiej we wsi Laskówka niedaleko zysko jest miejscem, w którym panuje ład, spokój i radość.

Hotel uroczysko pakiety.

Hotel Uroczysko Spa & Wellness Ul. Cedzyna 44D, 25 900 Kielce. Wyczekiwany powrót do malowniczego Uroczyska. Ciepła opowieść o miłości i walce z samotnością. Maja zadomowiła się na dobre w Malowniczym. Uroczysko festiwal. Uroczysko Gospodarstwo Agroturystyczne Kalenda. Rok temu w czerwcu podczas akcji edukacyjnej Było wysypisko, jest uroczysko Nadleśnictwo Chotyłów uprzątnęło nielegalne wysypisko śmieci, w lesie.

Książki w cyklu Uroczysko BiblioNETka.

Ośrodek Uroczysko dysponuje 150 miejscami noclegowymi w pokojach 2, 3, 4 osobowych. Pokoje posiadają własne czyste łazienki z pełnym węzłem. Hotel Uroczysko, Cedzyna – aktualne ceny na rok 2020. 60 mieszkań na sprzedaż i wynajem w Kielcach Najwięcej aktualnych ogłoszeń mieszkań Mieszkania na sprzedaż i wynajem Kielce Sprawdź!. Ośrodek Uroczysko Zaprasza – Uroczysko Karpacz Szklarska. Uroczysko Dębki: szybka i bezpieczna rezerwacja pokoi, szczegółowe informacje o hotelu i lokalizacji. Gwarancja NAJNIŻSZEJ CENY!. Uroczysko Dębki rezerwuj pokoje w hotelu Uroczysko. Uroczysko jedyne takie miejsce, gdzie radość rozjaśnia nawet najbardziej pochmurny dzień. Gdzieś u podnóża Sudetów, w Malowniczem,.

Uroczysko tłumaczenie polski niemiecki PONS.

Uroczysko Nowa Warszawa to w większości młode ok. 40 60 letnie drzewostany sosnowe nasadzone tutaj po II Wojnie Światowej. Tworzą one nierzadko. Uroczysko Laskówka, w Laskówce Nocowanie. Uroczysko leśne położone pośród lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, ok. 1 km na płd. od Starej Miłosny. Słowo ług oznaczało w staropolskim. Uroczysko Oficjalny Serwis Gminy Brenna portal przyjazny. Zapraszamy do hotelu, położonego w pięknych plenerach Gór Świętokrzyskich. Hotel Uroczysko to wymarzone miejsce zarówno na spa dla dwojga, jak i na. Archiwum: Hotel Uroczysko SPA & Business Cedzyna k. Kielc. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą przedsprzedaży domów jednorodzinnych, dwulokalowych w Świętochłowicach przy ulicy Uroczysko.

Spotkania z naturą i sztuką. Uroczysko w Supraślu Białystok.

Gdzieś u podnóża Sudetów, w Malowniczem, jest pensjonat Uroczysko miejsce, które zmienia życie ludzi. Leśne uroczysko Bieszczady Dom z bali modrzewiowych. Agroturysyka UroczyskoIwona i Jan Wajrach. powiat: opolski, gmina: Ozimek. Agroturysyka Uroczysko. Zdjęcia obiektu: Agroturysyka Uroczysko. Reklama 1​. Uroczysko Strona główna Facebook. Uroczysko Belfont fr. belle fontaine – piękne źródło – część wsi Kaczórki w gminie Krasnobród. Uroczysko było według miejscowych podań. Uroczysko Magdalena Kordel książka Księgarnia.pl. Uroczysko w Kielce najnowsze ogłoszenia na.

Uroczysko Świętochłowice.

Suwiński Bartosz Uroczysko w kategorii Biblioteka Poezji Współczesnej. Uroczysko Nowa Warszawa Zielona Warszawa. Znajdź najniższą cenę dla Hotel Uroczysko Hotel w Kielce. Przeglądaj 38 zdjęcia i sprawdź 288 opinii o hotelach. Hotel? trivago!.

Hotel Uroczysko – tanie noclegi w Kielcach świętokrzyskie.

Dom Wczasów Dziecięcych Uroczysko to znakomity pomysł na pobyt uczniów w ramach wycieczki edukacyjno krajoznawczej lub aktywny wypoczynek. Uroczysko Magdalena Kordel 259208 Lubimyczytać.pl. Kraków Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych Nagroda Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji Srebrny Lajkonik. Józef Błachowicz.

Ośrodek Wypoczynkowy Uroczysko w Zwierzyniu Bieszczady.

Nasz hotel położony jest w Górach Świętokrzyskich, nieopodal Rezerwatu Cedzyna, gdzie można spędzić niezapomniany weekend w spa. Organizujemy też. Uroczysko Jastrowie. UROCZYSKO NIEZNANOWO. UROCZYSKO NIEZNANOWO. Legenda mapy. Warunki. 1 km. Zarządzaj kontem. Utwórz nową mapę. Otwórz mapę. Ośrodek Kolonijno Wypoczynkowy Uroczysko Bieszczady. Zapraszamy Państwa do jednych z najstarszych w Europie gór? Gór Świętokrzyskich. Hotel Uroczysko, usytuowany w parku sosnowym, nieopodal Rezerwatu. Książka Uroczysko Ceny i opinie. Hotel Uroczysko oferuje bezpłatny dostęp do nowoczesnego centrum spa i odnowy biologicznej z krytym basenem, wannami z hydromasażem.

Mieszkania Uroczysko Kielce Sprzedaż i wynajem nieruchomości.

Uroczysko. 1. teren trudno dostępny, najczęściej bagnisty, leśny też: miejsce odludne. 2. część terenu otoczona naturalnymi granicami, wyodrębniona za. Uroczysko Zobacz ofertę. Rezerwuj teraz. Uroczysko Graniczna 3, 64 915 Jastrowie Ocena 4.8 na podstawie 22 oceny ​Byliśmy gośćmi w Święta. Jedzenie super, obsługa miła. Nie można nic. Uroczysko Wynajem w Kielce. Uroczysko Książka już od 21.28 zł od 21.28 zł, porównanie cen w 41 sklepach. Zobacz inne Powieści i opowiadania, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.

Hotel Uroczysko Kielce – Dokonaj rezerwacji z HRS.

Zarezerwuj hotel Uroczysko w Kielce i oszczędź do 75%. Zobacz galerię zdjęć hotelu i prawdziwe opinie gości. Porównaj ceny i wybierz najlepszą ofertę. Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Uroczysko Lubniewsko. Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel & SPA na Dolnym Śląsku to ekologiczne i ekskluzywne miejsce wypoczynku dla wyjątkowych Gości. Zachwyca. Hotel Uroczysko, Kielce. Uroczysko leśne Zaborze to las o powierzchni 15.81 ha, który jest jednym z licznych kompleksów leśnych zarządzanych przez ZZM. Las ten. Uroczysko Świat Książki. Hotel Uroczysko Kielce.

Uroczysko definicja, synonimy, przykłady użycia.

Uroczysko proponuje Państwu dwa domki stylizowane na beskidzką architekturę w których połączono piękno starych przedmiotów i wygodę. Regionalny. Uroczysko Belfont Roztocze Wita. Idealny lokal na wesele w Jastrowiu. Organizujemy wesela do 120 osób. Wejdź i poznaj naszą ofertę!. Domki Leśne UROCZYSKO Ustka noclegi, atrakcje. Zobacz informacje na temat: Uroczysko w Świętochłowicach.