Топ-100

Olimpiada Wiedzy o RP

Olimpiada Wiedzy o RP – olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawniczej, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku.
Olimpiada jest finansowana z wpłat uczestników, środków własnych organizatora oraz środków na realizację projektu pozyskanych z innych źródeł, w tym i ewentualnych sponsorów.

1. Cele
Celem głównym olimpiady jest upowszechnianie wiedzy na temat współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej – m.in. jej konstytucji, ustroju, systemu politycznego, samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej, prawa, społeczeństwa, przestrzegania praw człowieka, polityki zagranicznej czy członkostwa w organizacjach międzynarodowych, promocja takich wartości jak demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny, jak również umożliwienie uczniom zaprezentowania posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu olimpiady.

2. Etapy
Olimpiada składa się z trzech etapów:
część II – rozwiązywanie pracy z zadaniami otwartymi – pytań testowych za 35 pkt. i 1 zadania krótkiej wypowiedzi za 5 pkt. – łącznie za II część można uzyskać maksymalnie 40 pkt.;
część I – test: uczestnicy udzielają odpowiedzi na 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru w nieprzekraczalnym czasie 40 minut, w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa, każde pytanie oceniane jest za 0 lub 1 pkt;
etap szkolny – test rozwiązywany on-line, z każdej szkoły przechodzą dalej trzej uczestnicy z najlepszymi wynikami;
etap okręgowy – składa się z dwóch części
część I – test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi: uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania, za które można uzyskać w sumie 50 pkt., w nieprzekraczalnym czasie 50 minut, z zagadnień działu I, II i III stałego programu tematycznego olimpiady;
część III – quiz z zakresu zarówno stałego, jak i zmiennego programu tematycznego, za który można uzyskać maksymalnie 10 pkt.
część II – test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi: uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania, za które można uzyskać w sumie 40 pkt., w nieprzekraczalnym czasie 40 minut, z zagadnień zmiennego programu tematycznego olimpiady;
finał składa się z trzech części

3. Komisja
Członkami komisji finałowej są naukowcy i dziennikarze oraz rotacyjnie członkowie komitetów okręgowych. Przewodniczącą Komitetu Głównego jest dr hab. Joanna Sadowska prof. UwB Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku.

 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych olimpiada szkolna z zakresu rolnictwa, organizowana od 1976 w Siedlcach. Olimpiada jest finansowana przez
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora Olimpiada
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o społeczeństwie, organizowana od 1960, skierowana do
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej olimpiada szkolna z zakresu techniki, skierowana do uczniów szkół średnich ponadgimnazjalnych która po raz pierwszy przeprowadzona
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej OWE olimpiada szkolna z zakresu ekonomii. Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej
 • Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej pułtuska nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana corocznie od 2003 do roku szkolnego 2009 - 2010 przez Akademię
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej OWE olimpiada szkolna z zakresu ekologii, organizowana od 1985 dla uczniów szkół średnich przez Ligę Ochrony Przyrody
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej olimpiada szkolna z zakresu elektryki i elektroniki, organizowana dla uczniów szkół średnich w latach
 • Olimpiada Wiedzy o Finansach Banki w Akcji nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana przez Wyższe Szkoły Bankowe, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej szczecińska nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana od roku szkolnego 1996 1997 do roku szkolnego 2009 2010
 • Olimpiada Wiedzy o Bankach interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu bankowości i przedsiębiorczości, organizowana
 • przedsiębiorczości olimpiada teologii katolickiej olimpiada wiedzy ekonomicznej olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym olimpiada wiedzy o prawach człowieka
 • Olimpiada Wiedzy o Mediach interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o mediach i dziennikarstwie, organizowana od roku szkolnego 2014 2015
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o filmie i komunikacji społecznej, organizowana
 • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości nieistniejąca olimpiada szkolna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowana przez Polski Związek
 • Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu geodezji oraz
 • Olimpiada Wiedzy o Żywności olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu kompetencji żywieniowych, organizowana od roku szkolnego 1997 1998
 • Olimpiada Religii Prawosławnej olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o religii prawosławnej. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
 • Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu planowania i zarządzania karierą
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca więdzę i umiejętności uczniów z zakresu budownictwa. W
 • Olimpiada o Państwie i Prawie interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej państwa i prawa. Organizowana
 • Olimpiada Wiedzy Górniczej O Złotą Lampkę olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu górnictwa. Organizowana jest przez Wydział
 • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu hotelarstwa i turystyki. Organizowane
 • Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów o noblistach Pokojowej Nagrody
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności handlowe i menedżerskie
 • XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych polska olimpiada przedmiotowa, której centralne eliminacje i finał odbyły się w dniach 2 - 3 czerwca 2017
 • Współczesnym Olimpiada Wiedzy o Prawie Olimpiada Wiedzy o Rodzinie Olimpiada Wiedzy o RP Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada Wiedzy o RP: olimpiada wiedzy o społeczeństwie, olimpiada wiedzy o prawach człowieka, olimpiada wiedzy historycznej, olimpiada wiedzy o prawie, olimpiada wiedzy o prawie harmonogram, olimpiada wiedzy o prawie testy, olimpiada wiedzy o polsce iświecie, olimpiada wiedzy o polsce i świecie współczesnym

Olimpiada wiedzy o społeczeństwie.

Weź udział w Olimpiadzie Wiedzy o III RP oraz Prawach Człowieka. Damian Nosidlak 11 marca został finalistą etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Olimpiada organizowana jest w Białymstoku przez. Olimpiada wiedzy o prawie. Olimpiada Wiedzy o III RP Witamy w ZSO Kluczbork. OWoUE GK Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg OWoIIIRP Olimpiada Wiedzy o III RP organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku. Olimpiada wiedzy o prawie testy. Patronaty Marszałka Sejmu. Z radością informuję, że Klaudia Sawicka i Jakub Redo z kl. II G oraz Hubert Witkowski z kl. III G zostali laureatami Olimpiady Wiedzy o III RP. Klaudia Sawicka.

Olimpiada wiedzy o prawach człowieka.

Maciej Ferfecki laureatem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o III. 23 kwietnia br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca międzypowiatowy konkurs wiedzy o Parlamencie RP. Olimpiada wiedzy o prawie harmonogram. III Konkurs Wiedzy o Sejmie RP. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP. Karolina Cybula uczennica kl. IIIB III LO jest finalistką II etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Piątka uczniów Kaspra w finale Olimpiady Wiedzy o III RP Gazeta. Laureaci i finaliści Głównej Olimpiady Chemicznej. Ekonomia. laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w.

Piątka uczniów Kaspra w finale Olimpiady Wiedzy o III RP.

II LO Brązową Szkołą Praworządności RP 2019. Dnia 16 OWoIIIRP – Olimpiada Wiedzy o III RP organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku. Awans do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o III RP – I Liceum. Wspólnej Europy w Olsztynie zorganizowało dnia 10 czerwca 2019 roku II Miejski Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich II RP. Celem. Olimpiada Wiedzy o Polsce. przy Konsulacie Generalnym RP w. Uczestnicy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym gościli u Prezydenta RP. Prezydent Andrzej Duda oraz uczestnicy ostatniego.

XXII OWE Podsumowanie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w.

9 marca 2019 roku w Białymstoku odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o III RP. Uczeń naszego liceum Kacper Tobiś IIIe uzyskał tytuł finalisty. Test wiedzy prawniczej Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie. Stały blok dla wszystkich edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, który Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Warsza. Olimpiada Wiedzy o III RP ZSO2. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, laureat. Olimpiada Wiedzy o Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, laureat.

II LO z brązową tarczą praworządności.

Formalne. 31. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i. Zawodowych RP. Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i. Zarządzaniu Karierą. Zawodową. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Olimpiada Wiedzy i. Z satysfakcją informujemy, że do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o III RP zakwalifikowało się aż 9 uczniów naszej szkoły, są to: 1. Hubert Witkowski III G 2. Zamość: Robert Korzeniowski z I LO laureatem Olimpiady Wiedzy. Uczniowie inowrocławskiego Kaspra w finale Olimpiady Wiedzy o III RP. 2016 ​01 19:42. Dwoje uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP 4lo. Pierwszy konkurs wiedzy o Sejmie RP.

Etap Centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

30 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 im. Ks J. Tischnera w Żorach odbył się Konkurs wiedzy o Sejmie RP. Uczestnikami byli uczniowie Zespolu. IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP – 2 LO Chojnice. Ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o III RP Przedsięwzięcie COPTIOSH – 1 miejsce. ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej. UCHWAŁA Nr 141 2018 Senatu Uniwersytetu Rekrutacja UKSW. Dominik Bielecki z 2 klasy społeczno prawniczej został finalistą VII Olimpiady Wiedzy o III RP. Celem głównym Olimpiady jest. II Miejski Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich II RP – Kuratorium. Jana Zamoyskiego w Zamościu znalazł się w gronie pięciorga laureatów wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP.

Piątka uczniów Kaspra w finale Olimpiady Wiedzy o III RP ki24.info.

Olimpiada wiedzy o III RP, Wiedzy o Społeczeństwie oraz najbardziej prestiżowa olimpiada humanistyczna – Wiedzy o Polsce i Świecie. ZS2: konkurs wiedzy o Sejmie RP Edukacja ry.pl. Miło nam poinformować, że Igor Całka z kl. III A zakwalifikował się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o III RP. Serdecznie gratulujemy i. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Parlamencie RP Zespół Szkół w. Ministerstwo Edukacji Narodowej RP. Wsparcie organizacyjne. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. REALIZACJA. Instytut Europeistyki.

Olimpiada Wiedzy o III RP lo1.

Jeśli interesujesz się konkretną olimpiadą, kliknij w poniższy przycisk, aby Olimpiada Wiedzy o III RPwięcej Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w. III RP – awanse na etap centralny – IV Liceum Ogólnokształcące w. W dniu 10 listopada 2017 roku odbył się w naszej szkole pierwszy szkolny etap Konkursu Wiedzy o Konstytucji RP. Nasi uczniowie zmierzyli się z pytaniami. Olimpiada Wiedzy o III RP III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach. Zakończyła się kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP przeprowadzonego w 20 szkołach podstawowych woj. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP – I Liceum. Konkurs Wiedzy o Sejmie. Na wniosek: Posła na Sejm RP XXIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpackie 2018.

Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP Zespół Szkół Techniczno.

Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu zdobyło awans do etapu centralnego VIII Olimpiady Wiedzy o III RP. Olimpiada Wiedzy o III RP – Czacki. Dzięki staraniu posła na Sejm RP w powiecie garwolińskim odbył się III Konkurs Wiedzy o Sejmie RP. Inicjatywę wsparło Starostwo Powiatowe. Laureatka i finalista Olimpiady Wiedzy o III RP – Liceum. Olimpiada Wiedzy o III RP. Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP informuje, że do zawodów III stopnia etapu centralnego. Olimpiady PWSZ w Suwałkach. Natalia Czop z klasy 3 K opiekun mgr Jacek Tomasik wygrała 14 grudnia 2019 r. eliminacje okręgowe w Olkuszu i wywalczyła awans do.

Opłata za studia Uniwersytet Jagielloński Elektroniczna.

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Parlamencie RP dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowany przez Zespół Szkół w Dąbrówkach pod. Olimpiada Wiedzy o III RP ZSP 2 Włoszczowa. Jeżeli interesujesz się historią III RP, nie są Ci obce aktualne wydarzenia polityczne oraz zagadnienia związane z ochroną praw człowieka,. Finał Olimpiady Wiedzy o III RP w Białymstoku znamy zwycięzców. VII Olimpiada Wiedzy o III RP Karolina Rosiak VI Olimpiada Wiedzy o Prawach Wiedzy o III RP Piotr Ciszewski XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

Uczestnicy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie.

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Konstytucji Rzeczpospolitej Polski pod honorowym patronatem Starosty Powiatu​. Pierwszy konkurs wiedzy o Sejmie RP Telewizja Polska SA. 14 grudnia 2019 r. 15 przedstawicieli naszego liceum przystąpiło do okręgowych eliminacji VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III.

Olimpiada Wiedzy o III RP Historia II LO.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2020 opublikowanym przez miesięcznik Perspektywy. Laureat VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP w II LO. Celem interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i się wiedzą dotyczącą m.in. znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur.

olimpiada wiedzy o prawie harmonogram, olimpiada wiedzy o prawie testy, olimpiada wiedzy o polsce iwiecie, olimpiada wiedzy o polsce i wiecie wspczesnym, olimpiada wiedzy o prawach czowieka