Топ-100
 • Instrumentalne pomiary temperatury Instrumentalne pomiary temperatury

  Instrumentalne pomiary temperatury – w meteorologii i klimatologii, pomiary temperatury atmosfery i oceanów bezpośrednio z użyciem termometrów. Wystarczające...

 • Efekt aerozolowy pośredni Efekt aerozolowy pośredni

  Efekt aerozolowy pośredni – jeden ze sposobów, w jaki aerozole atmosferyczne wpływają na bilans energetyczny planety a tym samym - jej klimat. Obejmuje dwa m...

 • Arktyczne wzmocnienie Arktyczne wzmocnienie

  Arktyczne wzmocnienie – zjawisko polegające na przyśpieszonym w porównaniu z resztą świata ogrzewaniu się okolic bieguna północnego w przypadku ocieplania si...

 • Aerozole atmosferyczne Aerozole atmosferyczne

  Aerozole atmosferyczne – ciekłe krople lub stałe cząstki pochodzenia naturalnego, jak w przypadku aerozolu soli morskiej lub pyłów mineralnych, albo cząstki ...

 • Nauki o Ziemi Nauki o Ziemi

  Nauki o Ziemi – nauki przyrodnicze, których przedmiotem badań jest Ziemia. Należą do nich: geografia oceanografia geofizyka geologia Nauki o Ziemi mogą być r...

Nauki o Ziemi

Nauki o Ziemi – nauki przyrodnicze, których przedmiotem badań jest Ziemia. Należą do nich: geografia oceanografia geofizyka geologia Nauki o Ziemi mogą być r...

Aerozole atmosferyczne

Aerozole atmosferyczne – ciekłe krople lub stałe cząstki pochodzenia naturalnego, jak w przypadku aerozolu soli morskiej lub pyłów mineralnych, albo cząstki ...

Arktyczne wzmocnienie

Arktyczne wzmocnienie – zjawisko polegające na przyśpieszonym w porównaniu z resztą świata ogrzewaniu się okolic bieguna północnego w przypadku ocieplania si...

Efekt aerozolowy bezpośredni

Efekt aerozolowy bezpośredni – jeden ze sposobów, w jaki aerozole atmosferyczne wpływają na bilans energetyczny planety a tym samym – jej klimat. Polega na b...

Efekt aerozolowy pośredni

Efekt aerozolowy pośredni – jeden ze sposobów, w jaki aerozole atmosferyczne wpływają na bilans energetyczny planety a tym samym - jej klimat. Obejmuje dwa m...

Instrumentalne pomiary temperatury

Instrumentalne pomiary temperatury – w meteorologii i klimatologii, pomiary temperatury atmosfery i oceanów bezpośrednio z użyciem termometrów. Wystarczające...

Naturalna zmienność klimatu

Naturalna zmienność klimatu – wahania stanu atmosfery i oceanu wokół stanu średniego, mające charakterystyczny czas trwania od miesięcy do tysiącleci i wynik...