Топ-100
 • Zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna Zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna

  Zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna - polski zespół folklorystyczny mający swoją siedzibę w Wilnie. Zespół powstał w 1980. Jego dyrektorem od samego początku...

 • Polski Teatr w Wilnie Polski Teatr w Wilnie

  Aleksander Czernis we wrześniu 1962 roku przy Pałacu Kultury Kolejarzy zorganizował Polski Zespół Teatralny z którym przygotowywał wieczory głównie polskiej ...

 • Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa

  Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do d...

 • Kaziuk Kaziuk

  Kaziuk – odbywający się od czterystu lat jarmark odpustowy w Wilnie w dzień świętego Kazimierza. W jego trakcie odbywały się pochody na czele z kuglarzami i ...

 • Instytut Polski w Wilnie Instytut Polski w Wilnie

  Instytut Polski w Wilnie – polska placówka zagraniczna w stolicy Litwy podlegająca Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP. Jej działalnością kieruje dyplomata w...

Kultura w Wilnie

Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury

Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury – białoruska instytucja kulturalno-gospodarcza działająca w latach 1926-1937 Instytut powstał w czerwcu 1926 r. w Wa...

Instytut Polski w Wilnie

Instytut Polski w Wilnie – polska placówka zagraniczna w stolicy Litwy podlegająca Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP. Jej działalnością kieruje dyplomata w...

Kaziuk

Kaziuk – odbywający się od czterystu lat jarmark odpustowy w Wilnie w dzień świętego Kazimierza. W jego trakcie odbywały się pochody na czele z kuglarzami i ...

Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa

Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do d...

Polski Teatr w Wilnie

Aleksander Czernis we wrześniu 1962 roku przy Pałacu Kultury Kolejarzy zorganizował Polski Zespół Teatralny z którym przygotowywał wieczory głównie polskiej ...

Jarmark świętojerski

W 1827 kupcy wileńscy handlujący podczas kaziuka wystąpili do władz o rozszerzenie czasu trwania jarmarku z jednego do trzech dni. Władze wyraziły zgodę, ale...

Wilia (polski zespół folklorystyczny na Litwie)

Polski Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Wilia” – pierwszy zespół artystyczny powołany przez Polaków mieszkających po wojnie na terytorium ZSRR, występujący z re...

Zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna

Zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna - polski zespół folklorystyczny mający swoją siedzibę w Wilnie. Zespół powstał w 1980. Jego dyrektorem od samego początku...

Żywot człowieka rozbrojonego (książka)

Żywot człowieka rozbrojonego – powieść obyczajowa Sergiusza Piaseckiego wydana po raz pierwszy w 1962 w Londynie, aczkolwiek przygotowana przez autora już po...