Топ-100
 • Natura Natura

  Przyroda, in. natura – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworó...

 • Religia Religia

  Religia – system wierzeń i praktyk określający relację między różnie pojmowaną sferą sacrum i sferą boską a społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje ...

 • Polityka Polityka

  Polityka – pojęcie z zakresu nauk społecznym, rozumiane na wiele sposobów. U Arystotelesa polityka jest rozumiana jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, któr...

 • Rekreacja Rekreacja

  Rekreacja, aktywny wypoczynek – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w ...

 • Sztuki wizualne Sztuki wizualne

  Sztuki wizualne – pojęcie obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej, które odbierane są przez widza poprzez wzrok. Kategoria stosowana jest zatem wo...

 • Transport Transport

  Transport – przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych czł...

 • Historia Historia

  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstar...

 • Teatr Teatr

  Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też...

 • Literatura Literatura

  Literatura – wszystkie "sensowne twory słowne”, czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w ...

 • Muzyka Muzyka

  Muzyka – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki. Struktury dźwię...

 • Fotografia Fotografia

  Fotografia – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wyko...

 • Kinematografia Kinematografia

  Kinematografia – dziedzina działalności człowieka związana z produkcją filmów oraz ich rozpowszechnianiem i wyświetlaniem w kinach. Przemysł filmowy w poszcz...

 • Przestrzeń kosmiczna Przestrzeń kosmiczna

  Przestrzeń kosmiczna – przestrzeń poza obszarem ciał niebieskich. Za granicę pomiędzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysoko...

 • Marka Marka

  Marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy – znak określający producenta: nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladowni...

 • Podróż Podróż

  Podróż – zmiana miejsca pobytu na odległe. Osoba podróżująca pieszo to wędrowiec, podróżujący środkiem komunikacji to podróżny lub wojażer. W odróżnieniu od ...

 • Hobby Hobby

  Hobby – czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejęt...

 • Nauka Nauka

  Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej. Pod względem poznawczym wydaje się być wiedzą najlepszą, najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość. Ten wy...

 • Sport Sport

  Sport – wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i...

 • Gra Gra

  Gra – czynność o ustalonych zasadach, w której udział bierze jedna lub więcej osób. Od innych rozrywek grę oddziela istnienie ścisłego zbioru zasad gry, od i...

 • Program telewizyjny Program telewizyjny

  Program telewizyjny – telewizyjna produkcja audiowizualna, podstawowa jednostka ramówek stacji telewizyjnych, która charakteryzuje się określonym gatunkiem t...

 • Film Film

  Film – utwór audiowizualny, składający się ze scen, które składają się z jednego lub więcej ujęć. Pierwotnie filmy wyświetlano w kinach, współcześnie również...

Technologia

Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub informacji. Technologia może oznaczać konkretny proces. Można rozpatrywać produkty pod względem technologiczności, czyli optymalizacji konstrukcji dla danego procesu, tak by dany projekt nie sprawiał trudności wykonania daną metodą.

image

Technologia chemiczna dyscyplina naukowa z pogranicza dziedzin nauk technicznych i chemicznych, która zajmuje się wraz z inżynierią chemiczną i procesową
Technologia żywności i żywienia dyscyplina naukowa znajdująca się dziedzinie nauk rolniczych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
Technologia cyfrowa technologia wykorzystująca technikę cyfrową i systemy informatyczne. Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej
Technika informatyczna, technika informacyjna, technologia informatyczna, technologia informacyjna, TI, IT od ang. information technology całokształt
Technologie asystujące technologie dla niepełnosprawnych szeroka klasa technologii umożliwiających większą niezależność osób niepełnosprawnych. Uniwersalne
Tarcie technologia obróbki drewna proces technologiczny polegający na przerabianiu drewna okrągłego na tarcicę poprzez rozpiłowywanie go inaczej:
Technologia chemiczna i inżynieria procesowa wzajemnie dopełniające się dyscypliny naukowe, które dotyczą problemów projektowania, budowy i eksploatowania
Technologia haptyczna ze stgr. ἁπτικός haptikós dotykalny, dotykowy technologia wykorzystująca mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez
Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu WMTiW jeden z
Technologia budowy maszyn dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej, zajmująca się metodami i technikami wytwarzania części maszyn
Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej

Technologia magnetooptyczna ang. magneto - optical, MO - określenie technologii nośników danych opartej na połączonym wykorzystaniu światła laserowego
Muzyka i Technologia miesięcznik ogólnopolski skierowany do specjalistów związanych z branżą muzyczno - rozrywkową: realizatorów dźwięku, oświetlenia
Technologia rozpoznawania zdjęć technologia która pozwala na rozpoznawanie obiektów przedstawianych na cyfrowych obrazach o charakterze rastrowym.
Technologia olejków eterycznych dział technologii chemicznej zajmujący się metodami wytwarzania olejków eterycznych z olejkodajnych surowców roślinnych
6 praw technologii Melvina Kranzberga: Technologia nie jest zła ani dobra, nie jest też neutralna. Wynalazek jest matką potrzeby. Technologia przychodzi
Technologia HPP, ciśnieniowanie, paskalizacja ang. high pressure processing nowoczesna metoda utrwalania żywności za pomocą wysokiego ciśnienia, dzięki
Technologia rozproszonego rejestru również Technologia rozproszonych rejestrów ang. Distributed Ledger Technology, DLT technologia rozproszonej
co większość używanych technologii różni się od współczesnych. Niniejszy artykuł przedstawia niektóre przykłady tej technologii oraz nauki, na której jest
Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji państwowa placówka naukowo - badawcza w Radomiu. Instytut Technologii Eksploatacji powstał w 1984
Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej jeden z dziesięciu wydziałów Politechniki Poznańskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Piotrowo
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dawniej Agencja Oceny Technologii Medycznych państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jeden z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje
TIL Technologia i Infrastruktura Lotnisk - specjalistyczna wystawa o międzynarodowym charakterze prezentująca sprzęt, technologie i usługi dla portów
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii CNT stała komisja sejmowa, w Sejmie VIII kadencji zajmująca się sprawami łączności radiowej
roku w wyniku połączenia Katedry Technologii Kauczuku i Gumy, Katedry Technologii Organicznej, Katedry Technologii Garbarstwa i części Katedry Fizyki
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej jeden z siedmiu wydziałów Politechniki Krakowskiej. Jego siedziba znajduje się
Przemysł wysokiej technologii ang. high - tech industry gałąź przemysłu wykorzystująca najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno
urządzenia wykorzystywane przez bohaterów do różnych celów. Większość technologii Pradawnych mogą uruchomić i używać osoby posiadające gen Pradawnych.
Promieniowa jonizacja katalityczna, technologia RCI ang. Radiant Catalytic Ionization - RCI aktywna technologia oczyszczania powietrza, wykorzystująca

 • Technologia chemiczna dyscyplina naukowa z pogranicza dziedzin nauk technicznych i chemicznych, która zajmuje się wraz z inżynierią chemiczną i procesową
 • Technologia żywności i żywienia dyscyplina naukowa znajdująca się dziedzinie nauk rolniczych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
 • Technologia cyfrowa technologia wykorzystująca technikę cyfrową i systemy informatyczne. Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej
 • Technika informatyczna, technika informacyjna, technologia informatyczna, technologia informacyjna, TI, IT od ang. information technology całokształt
 • Technologie asystujące technologie dla niepełnosprawnych szeroka klasa technologii umożliwiających większą niezależność osób niepełnosprawnych. Uniwersalne
 • Tarcie technologia obróbki drewna proces technologiczny polegający na przerabianiu drewna okrągłego na tarcicę poprzez rozpiłowywanie go inaczej:
 • Technologia chemiczna i inżynieria procesowa wzajemnie dopełniające się dyscypliny naukowe, które dotyczą problemów projektowania, budowy i eksploatowania
 • Technologia haptyczna ze stgr. ἁπτικός haptikós dotykalny, dotykowy technologia wykorzystująca mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez
 • Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu WMTiW jeden z
 • Technologia budowy maszyn dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej, zajmująca się metodami i technikami wytwarzania części maszyn
 • Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej
 • Technologia magnetooptyczna ang. magneto - optical, MO - określenie technologii nośników danych opartej na połączonym wykorzystaniu światła laserowego
 • Muzyka i Technologia miesięcznik ogólnopolski skierowany do specjalistów związanych z branżą muzyczno - rozrywkową: realizatorów dźwięku, oświetlenia
 • Technologia rozpoznawania zdjęć technologia która pozwala na rozpoznawanie obiektów przedstawianych na cyfrowych obrazach o charakterze rastrowym.
 • Technologia olejków eterycznych dział technologii chemicznej zajmujący się metodami wytwarzania olejków eterycznych z olejkodajnych surowców roślinnych
 • 6 praw technologii Melvina Kranzberga: Technologia nie jest zła ani dobra, nie jest też neutralna. Wynalazek jest matką potrzeby. Technologia przychodzi
 • Technologia HPP, ciśnieniowanie, paskalizacja ang. high pressure processing nowoczesna metoda utrwalania żywności za pomocą wysokiego ciśnienia, dzięki
 • Technologia rozproszonego rejestru również Technologia rozproszonych rejestrów ang. Distributed Ledger Technology, DLT technologia rozproszonej
 • co większość używanych technologii różni się od współczesnych. Niniejszy artykuł przedstawia niektóre przykłady tej technologii oraz nauki, na której jest
 • Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji państwowa placówka naukowo - badawcza w Radomiu. Instytut Technologii Eksploatacji powstał w 1984
 • Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej jeden z dziesięciu wydziałów Politechniki Poznańskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Piotrowo
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dawniej Agencja Oceny Technologii Medycznych państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość
 • Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jeden z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje
 • TIL Technologia i Infrastruktura Lotnisk - specjalistyczna wystawa o międzynarodowym charakterze prezentująca sprzęt, technologie i usługi dla portów
 • Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii CNT stała komisja sejmowa, w Sejmie VIII kadencji zajmująca się sprawami łączności radiowej
 • roku w wyniku połączenia Katedry Technologii Kauczuku i Gumy, Katedry Technologii Organicznej, Katedry Technologii Garbarstwa i części Katedry Fizyki
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej jeden z siedmiu wydziałów Politechniki Krakowskiej. Jego siedziba znajduje się
 • Przemysł wysokiej technologii ang. high - tech industry gałąź przemysłu wykorzystująca najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno
 • urządzenia wykorzystywane przez bohaterów do różnych celów. Większość technologii Pradawnych mogą uruchomić i używać osoby posiadające gen Pradawnych.
 • Promieniowa jonizacja katalityczna, technologia RCI ang. Radiant Catalytic Ionization - RCI aktywna technologia oczyszczania powietrza, wykorzystująca

Technologia: technologia przykłady, nowoczesna technologia, technologia a technika, technologia wiadomości, technologia produkcji, technologia odmiana, technologia nowinki, technologia elektroniczna

Technologia a technika.

Technologia sprawdzi, czy patrzysz na drogę i nie usypiasz Wprost. Podkategorie. Poniżej wyświetlono 17 spośród wszystkich 17 podkategorii tej kategorii. I. ▻ Inżynieria powierzchni‎ 2 kategorie, 25 stron. ▻ Inżynieria. Technologia wiadomości. Kierunek: Technologia Chemiczna – WIiTCh. Phoenix Contact oferuje innowacyjne rozwiązania do różnych dziedzin technologicznych.

Nowoczesna technologia.

Technologie ABB. Cyfrowa technologia w e sprzedaży. Coraz częściej rozwiązania tradycyjne przenikają się z nowoczesnymi technologiami. Ciekawym przykładem są tak zwane.

Technologia produkcji.

Technologia, czyli informacje ze świata elektroniki. Zobacz synonimy słowa technologia w najlepszym słowniku synonimów języka polskiego. Technologia elektroniczna. Cyfrowa technologia w e sprzedaży Software House, Agencja. Poznaj Centralny Dom Technologii. Przestrzeń Edukacja i technologie pod jednym dachem. Centralny Partner ścieżki edukacyjnej Technologia. partner. Technologia odmiana. Technologie PHOENIX CONTACT. Zostań studentem specjalności Technologie materiałów zaawansowanych. Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia i posiadasz tytuł zawodowy inżyniera. Technologia Athenasoft. Posiadają niezbędną wiedzę z zakresu technologii chemicznej, dzięki czemu mogą współpracować w opracowaniu technologii chemicznych z uwzględnieniem.

WP Tech Nowości, poradniki i testy ze świata technologii WP.PL.

Internet, gry, AGD, telefony, telewizory, aparaty, nauka, gadżety wszystko, co chcesz wiedzieć o technologii znajdziesz w serwisie. Technologia Wiadomości. Mało kto zdaje sobie sprawę, jakim arcydziełem technologii są reflektory w nowych samochodach. Jeśli masz wybrać jakiś dodatek w aucie, dopłać do takich. Nowoczesne technologie Kim jesteśmy BP w Polsce. Konsekwencje przyspieszonych zmian w charakterze pracy ponoszą pracodawcy, którzy wprowadzają nowe technologie, oraz pracownicy,. Technologia Chemiczna Wydział Chemiczny. Poznaj technologie ABB, światowego lidera w dziedzinie rozwiązań dla energetyki i automatyki. Technologie Intel® do serwerów, komputerów, Internetu rzeczy i. Wiadomości Gospodarka Nieruchomości Auto Sport Zdrowie Kobieta JegoStrona Rozrywka Edukacja Technologia Film Muzyka Kultura Podróże.

Technologia Estrada i Studio.

Foto: Shutterstock Jedno z największych pytań zadawanych dzisiaj przez biznes technologiczny brzmi: jak rozwijać się dalej i ten rozwój. Technologie Spiders Web. Technologia. Wydanie amerykańskie Jak technologia uratuje naszą starość Wydanie amerykańskie 26 2019 Święto technologii Newsweek Polska 4 2019​.

Technologia żywności i żywienie człowieka – plan zajęć.

Kiedy technologia łączy się z biznesem liczą się detale. Szczególnie w branży narzędziowo przetwórczej, w której najmniejsze elementy odgrywają kluczową. Technologia Kopalnia Wiedzy Najnowsze osiągnięcia. Specjalności: Technologia organiczna Technologia polimerów Elektrochemia techniczna Composites and Nanomaterials.

Centralny Dom Technologii.

Blockchain robi furorę w świecie nowych technologii. Od kilku lat realnie zmienia świat, a według prognoz wielu ekspertów oparte na. Technologie Cyfrowa. Powszechnie panuje pogląd, że bas zawsze powinien być monofoniczny, co nie do końca jest zgodne z prawdą i rzeczywistością. Zobaczmy zatem, co należy. Technologia Chemiczna Wydział Technologii i Inżynierii. Assembler: narzędzie do rozpoznawania zmanipulowanych fotografii pomoże w walce z fake newsami. 5 godz. temu. Konglomerat Alphabet, właściciel. Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną PwC. Najnowsze gadżety, pliki do ściągnięcia, opisy oprogramowania, testy sprzętu, wiadomości z rynku rtv agd nowe technologie na wyciągnięcie ręki w. Technologia – Encyklopedia Zarządzania. Marketing i technologia to cykl konferencji skierowanych do pasjonatów szeroko pojętego marketingu i nowoczesnych technologii,.

Technologie materiałów zaawansowanych Wydział Chemiczny.

Zobacz najlepsze technologie do twojej firmy. Nowoczesne technologie, które przydadzą się w każdym biurze. Tablety, GPS, nowe telefony i komputery. Jak technologia zmienia rynek pracy w Polsce HBRP. Technologia na Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!. Kategoria:Technologia – pedia, wolna encyklopedia. Powstających Technologii, działająca przy Światowym Forum Ekonomicznym, opublikowała raport na temat dziesięciu trendów technologicznych, które będą. Technologie najświeższe wiadomości Polsat News. Temat: technologia. Programiści a sprawa motoryzacyjna. Szerokopasmowy internet przyszłości kryje się za skrótem 10G. Facebook chce przekładać nasze. Technologia czy technika?. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku technologia chemiczna uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Otrzymuje wykształcenie podstawowe z zakresu.

Marketing i Technologia 2019 Collegium Da Vinci Poznań.

Prace badawczo rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnej technologii obróbki mechanicznej korpusu silników elektrycznych z zastosowaniem. Technologia Chemiczna Chemical Technology Politechnika. Wszystko na temat: technologie. Najnowsze informacje. Sprawdź!. Synonimy słowa technologia. Biznes i innowacyjne technologie są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Coraz więcej firm przechodzi transformację cyfrową. Specjaliści ds. technologii Deloitte​. Technologie dostępu do Internetu. Najnowsze wiadomości naukowe w portalu informacyjnym Polsat News. Na naszej stronie znajdziesz zawsze aktualne nowinki technologiczne oraz informacje.

Jak technologia zmienia charakter pracy? Polska na tle UE IBS.

Technologia, która ma być obligatoryjna we wszystkich samochodach, które wyjadą z fabryki po 2022 roku, ma opierać się na systemie kamer. Technologia Niska cena na. Technologia i Automatyzacja Montażu to kwartalnik naukowo techniczny przeznaczony dla konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji. 10 technologii, które wkrótce zmienią świat zdjęcie Nowe. Szanowni Państwo! Moje pytanie dotyczy sformułowania technologia wytwarzania. Odnoszę wrażenie, że przytoczony przeze mnie termin jest pleonazmem,.

Technologia.

Polska i Stany Zjednoczone pracują nad porozumieniem o współpracy przy tworzeniu infrastruktury sieci telekomunikacyjnej 5G podaje dziennik Financial​. Technologie. Biznes, gospodarka, finanse. Ranking najbogatsi Polacy, lista miliarderów, life, kariera, przywództwo. Technologia dla ludzi Targi w Krakowie. Świat w poszukiwaniu nowych metod wytwarzania i magazynowania energii wykorzystuje technologię 3M. Nasza firma jest globalnym liderem w dziedzinie.

Technologia nowe technologie tablety, telefony komórkowe.

Sprawdź najnowsze wiadomości działu Nauka i Technologia. Wynalazki, nowe technologie, najnowsze badania naukowe, gadżety, gry w tym gry dla dzieci,. Zmiany w technologii w Polsce i na świecie Business Insider. Technologia żywności i żywienie człowieka – plan zajęć. Studia stacjonarne Harmonogram ćwiczeń z ogólnej technologii żywności – III r. aktualizacja. Technologią definicja, synonimy, przykłady użycia. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są przygotowani do pracy w zakładach produkcyjnych, biurach projektowych i zapleczu naukowo badawczym​. Technologie 3M w Polsce. Technologia. Wszystkie funkcje Omniconverta są nastawione stricte na klienta. Oznacza to, że wszystkie eksperymenty, które przeprowadzasz są bezpośrednio​.

Technika informatyczna

Technika informatyczna, technika informacyjna, technologia informatyczna, technologia informacyjna, TI, IT – całokształt zagadnień, metod, środków i działań ...