Топ-100

Xavier Bray

Xavier Bray – historyk i kurator sztuki brytyjskiej i francuskiej narodowości, specjalista w zakresie sztuki XVII i XVIII wieku i hiszpańskiego Złotego Wieku.
Rozpoczął swoją karierę zawodową w 1998 jako kurator w National Gallery w Londynie, następnie pracował w Muzeum Sztuk Pięknych w Bilbao. W 2002 wrócił do National Gallery jako dyrektor działu sztuki hiszpańskiej. W 2011 został głównym kuratorem w Dulwich Picture Gallery, współpracował także z domem aukcyjnym Sotheby’s. Od 2016 jest kuratorem The Wallace Collection.

1. Publikacje
2006 – Velázquez National Gallery of London
2007 – Inspiring Impressionism: The Impressionists and the Art of the Past Denver Art Museum
2015 – Goya: The Portraits
2004 – El Greco National Gallery of London
2013 – Murillo: at Dulwich Picture Gallery