Топ-100

Pendant

Pendant – dzieło sztuki tworzące harmonijną parę z innym dziełem, uzupełniającą się nawzajem pod względem kompozycji i stylu.
Przykładami pendantów w malarstwie są m.in.:
Portret Marii Teresy de Vallabriga i Portret infanta Ludwika Antoniego – małżeństwo sportretowane przez Goyę.
Dwa krzesła – obrazy Vincenta van Gogha,
Adam i Ewa – obrazy Albrechta Dürera,
Portret Diego de Covarrubias i Portret Antonia de Covarrubias – bracia sportretowani przez El Greca,

image

Pendent od fr. pendant - wiszący - to rodzaj pasa zakładanego przez ramię i pierś, równoważącego obciążenie bronią boczną, zwykle białą. Podobną funkcję
com Zob. Aimé Guillon, Aimé Guillon de Montléon, Les martyrs de la foi pendant la révolution française, G. Mathiot, 1821 Rigot wymieniony jest na stronie
granicy Belgii z neutralną Holandią w czasie I wojny światowej. La clôture électrifiée à la frontière Belgo - Hollandaise pendant la première guerre mondiale
Astrobalda po krótkim panowaniu został Sereusz. Higounet, Charles. Bordeaux pendant le haut moyen ages Bordeaux, 1963. Grzegorz z Tours. Historia Francorum
Exécuté par ordre du roi, sur la corvette de Sa Majesté, la Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824, et 1825. T. Zoologie atlas pt. 1. 1836, s
lepetitjournal.com pt. INTERVIEW Arnaud Desplechin : On devrait autant s amuser pendant une chimio qu au restaurant. po francusku Wywiad z reżyserem dla indiewire
1873 Le Gouvernement personnel Paris, Le Chevalier, 1869 Les États - Unis pendant la guerre de Sécession, Éd. Albert Krebs, Paris, Calmann - Lévy, 1990 Encyklopedya
362, 1841 ang. F.L. Castelnau: Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l expedition dans les parties centrales de L Amerique du Sud, de Rio de
pays pendant le 17, 18 et 19 siècle, 1827 Atlas wojen w Polsce w XVII i XVIII wieku, 1828 Plan de siéges et batailles en Pologne pendant le XVII
Imprimerie Nationale, 1850, s. 22, seria: Exploration Scientifique de l Algérie pendant les annees 1840, 1841, 1842. fr. P. Uetz J. Hallermann: Genus: Macroprotodon
Monde...exécuté sur les corvettes de L. M. L Uranie et La Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820. Paris. Voyage Uranie, Zool. 192 - 401

Królewski Hiszpanii, co wskazywałoby na datę powstania bliższą 1810 roku. Pendant tego portretu przedstawiający jego żonę Narcisę Barañanę jest datowany
pałacu zostaje zakupione inne dzieło Święty Ildefons do retabulum jako pendant do Świętego Piotra. Antonina Vallentin: El Greco. Warszawa: PIW, 1958.
autour du globe, de la frégate La Thétis et de la corvette L Espérance, pendant les années 1824, 1825 et 1826. Publié par ordre du roi sous les auspices
Pure Radio Cosplay Reprise 3: 18 Ebb Away 2: 41 The Fairlight Pendant 5: 43 Tao of the Dead Part II: Strange News From Another Planet 16: 32
pasie broni siecznej. W XIX wieku nazywano je niesłusznie pendentem z fr. pendant wiszący czyli pas zakładany przez ramię i pierś, równoważący obciążenie
ulicami Kiełbaśniczą, Odrzańską, św. Mikołaja i św. Elżbiety, który stanowi pendant dla placu Solnego. Pierwszy w tym miejscu kościół, początkowo pod wezwaniem
roi, l Église, les grands, le peuple 2002 La France et l Angleterre pendant la guerre de Cent Ans, Hachette, 1982. Wojna w średniowieczu, przeł. Michał
francuskich armii republikańskich C. Clerget Tableaux des armées françaises pendant les guerres de la Révolution T. Blanning The French Revolutionary Wars
3 - 5 - 6. 1939. Rev O. N. O., 1939, 17: 244. Franceschetti A. Rubéole pendant la grossesse et cataracte congénitale chez l enfant accompagnée du phénomene

1915 1916 był ministrem bez teki. Napisał między innymi: La guerre en province pendant le siege de Paris 1872 i Souvenirs 3 t., 1911 1913 W 1882 został członkiem
De la Pylaie 1835. Recherches, en France, sur les poissons de l Océan, pendant les années 1832 et 1833. In: Mem. Congr. Sci. France, 2nd Sess., Poitiers
Eugeniuszem lub świętym Błażejem. Obraz został namalowany do retabulum jako pendant do innego dzieła Święty Piotr namalowanego w tym samym roku. El Greco stosuje
przedstawiający króla Karola IV z dynastii Burbonów. Portret króla i jego pendant Królowa Maria Ludwika należą do zbiorów Prado. Oba obrazy zostały zdeponowane
hiszpańską królową Marię Ludwikę Burbon - Parmeńską. Portret królowej i jego pendant Portret Karola IV należą do zbiorów Prado. Oba obrazy zostały zdeponowane
ok. 1510 1530, 31 x 23, 2 cm, Glasgow Museums Św. Natalia z Nikodemii pendant dla wizerunku św. Adriana ok. 1520 - 1530, 30, 5 x 23 cm Chrystus przed Pilatem
hiszpańską królową Marię Ludwikę Burbon - Parmeńską. Portret królowej i jego pendant Karol IV na koniu znajdują się w zbiorach Prado. W 1788 roku zmarł Karol
zlecone Turnerowi przez Francisa Egertona, 3. księcia Bridgewater, jako pendant dla znajdującego się w jego kolekcji obrazu Nadchodząca wichura XVII - wiecznego
d Urville: Voyage de la corvette l Astrolabe: exécuté par ordre du roi, pendant les années 1826 - 1827 - 1828 - 1829. T. 3. Cz. 2. Paris: J. Tastu, 1835, s.
. exécuté sur les corvettes de S. M., l Uranie et la Physicienne pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820, publié... par M. Louis de Freycinet

 • Pendent od fr. pendant - wiszący - to rodzaj pasa zakładanego przez ramię i pierś, równoważącego obciążenie bronią boczną, zwykle białą. Podobną funkcję
 • com Zob. Aimé Guillon, Aimé Guillon de Montléon, Les martyrs de la foi pendant la révolution française, G. Mathiot, 1821 Rigot wymieniony jest na stronie
 • granicy Belgii z neutralną Holandią w czasie I wojny światowej. La clôture électrifiée à la frontière Belgo - Hollandaise pendant la première guerre mondiale
 • Astrobalda po krótkim panowaniu został Sereusz. Higounet, Charles. Bordeaux pendant le haut moyen ages Bordeaux, 1963. Grzegorz z Tours. Historia Francorum
 • Exécuté par ordre du roi, sur la corvette de Sa Majesté, la Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824, et 1825. T. Zoologie atlas pt. 1. 1836, s
 • lepetitjournal.com pt. INTERVIEW Arnaud Desplechin : On devrait autant s amuser pendant une chimio qu au restaurant. po francusku Wywiad z reżyserem dla indiewire
 • 1873 Le Gouvernement personnel Paris, Le Chevalier, 1869 Les États - Unis pendant la guerre de Sécession, Éd. Albert Krebs, Paris, Calmann - Lévy, 1990 Encyklopedya
 • 362, 1841 ang. F.L. Castelnau: Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l expedition dans les parties centrales de L Amerique du Sud, de Rio de
 • pays pendant le 17, 18 et 19 siècle, 1827 Atlas wojen w Polsce w XVII i XVIII wieku, 1828 Plan de siéges et batailles en Pologne pendant le XVII
 • Imprimerie Nationale, 1850, s. 22, seria: Exploration Scientifique de l Algérie pendant les annees 1840, 1841, 1842. fr. P. Uetz J. Hallermann: Genus: Macroprotodon
 • Monde...exécuté sur les corvettes de L. M. L Uranie et La Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820. Paris. Voyage Uranie, Zool. 192 - 401
 • Królewski Hiszpanii, co wskazywałoby na datę powstania bliższą 1810 roku. Pendant tego portretu przedstawiający jego żonę Narcisę Barañanę jest datowany
 • pałacu zostaje zakupione inne dzieło Święty Ildefons do retabulum jako pendant do Świętego Piotra. Antonina Vallentin: El Greco. Warszawa: PIW, 1958.
 • autour du globe, de la frégate La Thétis et de la corvette L Espérance, pendant les années 1824, 1825 et 1826. Publié par ordre du roi sous les auspices
 • Pure Radio Cosplay Reprise 3: 18 Ebb Away 2: 41 The Fairlight Pendant 5: 43 Tao of the Dead Part II: Strange News From Another Planet 16: 32
 • pasie broni siecznej. W XIX wieku nazywano je niesłusznie pendentem z fr. pendant wiszący czyli pas zakładany przez ramię i pierś, równoważący obciążenie
 • ulicami Kiełbaśniczą, Odrzańską, św. Mikołaja i św. Elżbiety, który stanowi pendant dla placu Solnego. Pierwszy w tym miejscu kościół, początkowo pod wezwaniem
 • roi, l Église, les grands, le peuple 2002 La France et l Angleterre pendant la guerre de Cent Ans, Hachette, 1982. Wojna w średniowieczu, przeł. Michał
 • francuskich armii republikańskich C. Clerget Tableaux des armées françaises pendant les guerres de la Révolution T. Blanning The French Revolutionary Wars
 • 3 - 5 - 6. 1939. Rev O. N. O., 1939, 17: 244. Franceschetti A. Rubéole pendant la grossesse et cataracte congénitale chez l enfant accompagnée du phénomene
 • 1915 1916 był ministrem bez teki. Napisał między innymi: La guerre en province pendant le siege de Paris 1872 i Souvenirs 3 t., 1911 1913 W 1882 został członkiem
 • De la Pylaie 1835. Recherches, en France, sur les poissons de l Océan, pendant les années 1832 et 1833. In: Mem. Congr. Sci. France, 2nd Sess., Poitiers
 • Eugeniuszem lub świętym Błażejem. Obraz został namalowany do retabulum jako pendant do innego dzieła Święty Piotr namalowanego w tym samym roku. El Greco stosuje
 • przedstawiający króla Karola IV z dynastii Burbonów. Portret króla i jego pendant Królowa Maria Ludwika należą do zbiorów Prado. Oba obrazy zostały zdeponowane
 • hiszpańską królową Marię Ludwikę Burbon - Parmeńską. Portret królowej i jego pendant Portret Karola IV należą do zbiorów Prado. Oba obrazy zostały zdeponowane
 • ok. 1510 1530, 31 x 23, 2 cm, Glasgow Museums Św. Natalia z Nikodemii pendant dla wizerunku św. Adriana ok. 1520 - 1530, 30, 5 x 23 cm Chrystus przed Pilatem
 • hiszpańską królową Marię Ludwikę Burbon - Parmeńską. Portret królowej i jego pendant Karol IV na koniu znajdują się w zbiorach Prado. W 1788 roku zmarł Karol
 • zlecone Turnerowi przez Francisa Egertona, 3. księcia Bridgewater, jako pendant dla znajdującego się w jego kolekcji obrazu Nadchodząca wichura XVII - wiecznego
 • d Urville: Voyage de la corvette l Astrolabe: exécuté par ordre du roi, pendant les années 1826 - 1827 - 1828 - 1829. T. 3. Cz. 2. Paris: J. Tastu, 1835, s.
 • . exécuté sur les corvettes de S. M., l Uranie et la Physicienne pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820, publié... par M. Louis de Freycinet

Pendant: pendant francuski, pendant po polsku, pendant shop, key pendant, pendant lamp, apron

Pendant francuski.

MUUTO LAMPA WISZĄCA UNFOLD PENDANT beżowozielona. Pendant Tiki 03 Mask. €9.66 Add to cart Pendant Alexander Hońko6. €13.57 Add to cart Pendant Aleksandra Hońko4. €13.57 Add to cart.

Key pendant.

Necklace pendant Tłumaczenie na polski – słownik Linguee. Astro KYOTO Pendant LED 1060008 to zwieszana lampa z klasą szczelności IP44 przeznaczona do łazienek. Wykonana ją z metalu w kolorze matowego niklu. Pendant shop. Lampa wisząca AZ0064 Baroco 1 pendant black AZZARDO. Pendant Lamp ZENRUN 250 Lighting \ Pendant. other stores price117.00 €. Add to favourities. Pendant Lamp TORSEN. 176.00 €. other stores price306.00 €.

Pendant lamp Uwo Lighting VOX Interiors.

MIX PENDANT LAMP W lampa wisząca biała 23984 FARO w kategorii Wiszące Oświetlenie pokojowe. TINYSAND® 925Sterling Silver Love At First Sight Cubic Zirconia. Pendant lamp Uwo to mebel z kolekcji Lighting za 239 zł. Wymiary produktu: 43.5 x 43.5 x 41, Zobacz oferowane wersje kolorystyczne.

Product Standard Item ALVA Paperstar Pendant 75 Markslöjd AB.

Lampa 1965 pierwotnie zaprojektowana została przez Paavo Tynell w 1947 r. i podobnie jak wiele jego najbardziej znanych prac, zaprojektowana została dla. Holborn 1 Pendant Skandynawskie Lampy wiszące designzoo. Lampy Donut Azzardo Lampa z modułem LED. Oprócz wspaniałej i unikalnej konstrukcji wyróżniają się funkcjonalnością i wysoką jakością materiałów. Standard pendant, 011 – Boho art. Lampa wisząca AZ0064 Baroco 1 pendant black AZZARDO.

Lampa Stone Pendant Light Tom Dixon Milionova Fabryka Designu.

Pendant definicja: 1. a piece of jewellery worn around the neck, consisting of a long chain with an object hanging…. Dowiedź się więcej. MIX PENDANT LAMP W lampa wisząca biała 23984 FARO. ELSTEAD LIGHTING FB FRAGMENT G PS PD1052 GOLD PENDANT w kategorii Lampy wiszące Produkty. Glass Fantasy Underwater World Beige Conch Time Gem Pendant. Pendant. Sortuj. Cena rosnąco Cena malejąco Od najnowszych Od najstarszych. Cena. Zatwierdź Dostępność. Wszystkie. W magazynie. Na zamówienie. The Star of David Silver Pendant Michelson Diamonds. SNÖ of Sweden NOCTURNE BIG PENDANT NECK Naszyjnik gold coloured za 249 zł 03.11.19 zamów bezpłatnie na.

ZA2BS834 SCHNEIDER ELECTRIC PENDANT STATIONS.

Wsuwany na bransoletkę LORELEI piękny charms BC heart opowie Twoją historię miłosną. Kiedy tylko na niego spojrzysz, przypomną Ci się Twoje wyjątkowe. LAMPA WISZĄCA ANGURIA PENDANT JD4018S 01 CO ZUMA LINE. Fable One pendant lamp. Pamiętacie bajki czytane dzieciom? Postanowiłam stworzyć kolekcję stołów i lamp, trochę ulotnych jak bajkowe bańki mydlane.

Original BTC Giant Size 0 Pendant Light, Black Twoje lampy.

Sprawdź tutaj tłumaczenei francuski polski słowa pendant w słowniku online PONS! Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa. Buy Bellagio Easy Fit Pendant from Next Poland. Glass Fantasy Underwater World Beige Conch Time Gem Pendant Necklaces, with Alloy Chains, Silver, 18 od 4.66 zł, porównanie cen w 1 sklepach. Zobacz. Biżuteria & Zegarki Pendant earrings designzoo. Topman PENDANT Naszyjnik gold coloured za 44 zł 31.10.19 zamów bezpłatnie na. Pendant tłumaczenie francuski polski PONS. LAMPA WEWNĘTRZNA WISZĄCA ZUMA LINE STONE PENDANT HP1454.

Cream SMART 100 pendant Nowoczesne lampy AZzardo.

The classical box covered with a smooth velour. Inside made of velvet and satin. Other colours. Similar products. ANA Ring Jewellery box Red ANA Necklace. Wiszące Pendant Lampy wiszące do kuchni, do salonu, do. Pendant – dzieło sztuki tworzące harmonijną parę z innym dziełem, uzupełniającą się nawzajem pod względem kompozycji i stylu. Przykładami pendantów w malarstwie są m.in.: Adam i Ewa – obrazy Albrechta Dürera, Dwa krzesła – obrazy Vincenta van Gogha,.

Pendant – Słownik języka polskiego PWN.

CSA C22.2 Nr 14. EN IEC 60947 5 1. UL 508. EN IEC 60204 32. EN IEC 60947 ​5 5. temperatura otoczenia dla pracy urządzenia. 25…70 °C. Temepratura. Pendant Lamp ZENRUN 250. Wymiary: śr. 110 cm wys. 3.4 cm śr. podstawy sufitowej 28 cm dł. kabla 200 cm opis: okrąg wykonany z litego mosiądzu, z ledami z obu stron, znajduje się na. Pendant Ash I Sklep. Pendant Lamp NONSYZE 250 Lighting \ Pendant.

Pendant lamp CANDELLUX.

Ceiling pendants OT. Ceiling pendants LISSAclassic Ceiling pendants LISSAclassic lift Ceiling pendants LISSAheavy Ceiling pendants LISSAheavy ​lift. ANA Earrings Pendant Jewellery box Red Bugala. Wiele przetłumaczonych zdań z necklace pendant – słownik polsko angielski i wyszukiwarka milionów polskich tłumaczeń. Astro KYOTO LED PENDANT 1060008 nikiel. The Minister of National Defense, by the decision No 48 MOND of 12 February 2010 introduced a pendant to the beret of the Great Poland Land Forces NCO.

1965 Pendant Lamp – Iconic Design.

Flash Sale! Odbierz 15% na wszystkie BOTKI i KOZAKI z kodem: BOOTS15 Spiesz się, KONIEC już za→. 1 dzień 17h 59m 53s. Mój koszyk. 0. Przejdź do. Pendant Modelarstwo. Lampy wiszące nowoczesne lampy kuchenne oświetlenie do salonu i łazienki. Maxlight styl ma znaczenie. Adam S Black Pendant Salon Światła ELE COMP. 18KT GOLD PENDANT 18MM. Oceń ten produkt jako pierwszy. 1 059.00 zł. Niedostępny. Indeks. 015904960. Dodaj do listy życzeń. Szczegóły produktu. Beżowe Mokasyny Beautiful Pendant w. The single lustrous chrome pendant. Be the first to review this product. Choose a size. The single lustrous chrome pendant with a gray wire. 45.00 zł, The. Sparkling Dance Pendant Small Star C. Lampa wisząca ZYTA S PENDANT ALU MD2300 S ALU WH AZZARDO Materiał wykonania:metal, tkanina Kolor: aluminium, biały Wysokość: 60 140 cm. Żyrandole rio in and out pendant mesmetric concept store. Brand: Original BTC Kategoria: Wiszaca Wymiary produktu mm max: Wysokość: 245. Szerokość: Głębokość występ: Średnica mm max: Abażur: 320.

Original BTC Victor Pendant Light, Burgundy Red ECrystal.

Designerska lampa wisząca UNFOLD zaprojektowana przez znane studio projektowe FROM US WITH LOVE dla marki MUUTO, dostępna w wielu żywych. Lampa wisząca DONUT PENDANT 91 AZ2061 Azzardo. This one off, Star of David full silver pendant and chain has been made in the stylistic pre War style, first crafted by hand then placed in a mould each star given​. FORTIS PENDANT WHITE 36W 100° 3000K DOBAC LED. Nazwisko w kraju pochodzenia: Jason Pendant Quang Vinh. Data urodzenia: 9 lut 1997. Miejsce urodzenia: Sarcelles Francja. Wiek: 22. Wzrost: 1.77 m. Mini Shell Pendant Earrings Złoty na kd.com. Lampa Stone Pendant Light Niezwykły w dotyku, ciężki ale jednocześnie długotrwały z indywidualną osobowością. Fable One pendant lamp Pracownia szkła Barańska Design. 925 Srebro, 14 CT Złoto, Opal, Peridot, Niebieski Szafir. Średnica medalionu 1.6 cm. Cena dotyczy pary kolczyków. Cena. 1 200.00 zł Brutto. Ilość. Dodaj do.