Топ-100

Geologia Polski

Odsłonięcie skał wapniowo-krzemianowych w Gębczycach

Odsłonięcie skał wapniowo-krzemianowych w Gębczycach – sztuczne odsłonięcie skał znajdujące się na południowy wschód, około 1.5 km w linii prostej od miejsco...