Топ-100

Gospodarka światowa

Gospodarka światowa

Gospodarka światowa – system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych kra...

Korporacja międzynarodowa

Korporacja międzynarodowa – ponadnarodowe przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w przynajmniej dwóch państwach, tworzące zintegrowany, międzyna...