Топ-100

Imieniny

Imieniny – grudzień

lub błogosławiony patron imienia tj. jeśli jest kilka dat imienin w kalendarzu imieniny obchodzi się w dniu wypadającym jako pierwszy w kolejności przynależn...

Imieniny – lipiec

Alfonsa, Justyn, German, Helena, Demokryt, Ignacy, Ernesta, Emilian, Beat, Ludomir, Adam, Lubomir

Imieniny – listopad

Zbysława, Andrzej, Justyna, Konstancjusz, Maura, Tadea, Kutbert

Imieniny – luty

Ariusz, Roman, Dobrosiodł, August, Lutosław, Teofil

Imieniny – maj

kilka dat imienin w kalendarzu imieniny obchodzi się w dniu wypadającym jako pierwszy w kolejności po urodzinach. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec n...

Imieniny – marzec

Gwido, Beniamin, Kornelia, Dobromira, Balbina, Amos, Achacjusz, Achacy

Imieniny – sierpień

Anicet, Aniceta, Bądzsław, Cyriak, Digna, Eunomia, Euzebiusz, Fotyn, Herkulan, Hilaria, Innocenty, Joanna, Julian, Julianna, Klara, Largus, Lech, Leonida, Ma...

Imieniny – styczeń

Antoni, Arkadiusz, Wiktorian, Bonet, Arkady, Benedykt, Bonitus, Czesława, Bonita, Ernest, Tacjan, Tacjana Tatiana, Wiktoriana, Wiktorianna, Tygriusz, Piotr, ...

Imieniny – wrzesień

Eufemia, Erazma, Wincenty, Gerarda, Antoni, Bazylisa, Szymona, Mojmir, Bartłomiej, Zenon, Szymon, Dorota, Joachim, Gerard, Izabela, Natalis, Jan, Bronisław, ...

Imieniny – kwiecień

kilka dat imienin w kalendarzu imieniny obchodzi się w dniu wypadającym jako pierwszy w kolejności po urodzinach. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec p...

Imieniny – czerwiec

Marcjalis, Bazyli, Władysława, Ciechosława, Leon, Emilia, Leona, Lucyna, Trofim, Władysław, Ermentruda, Teobald

Imieniny – październik

Augusta, Alfons, Wolfgang, Antoni, Urban, Godzimir, Lucyla, Saturnin, Narcyz, Lucyliusz, Krzysztof