Топ-100

Trzeci sektor

Trzeci sektor – zwrot, którym określa się ogół organizacji pozarządowych. Określenie to wywodzi się z teorii podziału nowoczesnego państwa na trzy główne sek...

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – utworzona w 2017 rządowa agencja wykonawcza mająca za zadanie wspieranie rozwoju ...

Ngo.pl

Ngo.pl – portal organizacji pozarządowych, który istnieje od grudnia 2000 roku. Zawiera najpełniejszą bazę polskich organizacji pozarządowych, podstawowe źró...

Opinia publiczna

Opinia publiczna – reakcja zbiorowości ludzkich na działania polityczne i społeczne; wyrażany publicznie stan świadomości tych zbiorowości. Dotyczy spraw waż...

Program Study Tours to Poland

Study Tours to Poland – program, działający od 2004 roku, w ramach którego są realizowane wizyty studyjne dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Ws...